Het Frankenstein gehalte van coronavaccinaties nog erger dan gedacht (nu met NL ondertiteling)

coronavaccin DNA manipulatieOp het moment dat je wordt geïnjecteerd met een coronavaccinatie verandert je DNA en daarmee ook je bewustzijn.

Vanaf dat moment verlies je ieder besef dat je je vrijheid hebt verloren en verder door het leven zult gaan als slaaf.Misschien is de video onder aan deze pagina die korter is dan 10 minuten wel één van de belangrijkste die je ooit in je leven zult zien. Want, op dit moment heb je nog het bewustzijn om te kunnen begrijpen wat daarin wordt uitgelegd.

Het is een interview met Anthony Patch, onderzoeker, auteur en gespecialiseerd in alle moderne digitale technieken. Hij is tevens uitgever van het digitale tijdschrift Entangled Magazine. Het is een opname die al gemaakt is in oktober 2014, ver voordat er sprake was van het huidige coronavirus.

We beginnen aan de top, bij de satanische sekte die de wereld op dit moment al bijna volledig in haar grip heeft en nu full speed bezig is om de volgende stappen te zetten naar hun totale wereldoverheersing. Deze sekte beslaat, vergeleken met de totale wereldbevolking, slechts een fractie van de totale bevolking, dus moeten ze een efficiënte manier bedenken om het geheel gemakkelijk onder controle te kunnen houden.

Een deel van die wereldbevolking zullen ze opruimen en een deel zullen ze houden om hen te dienen als slaven. Echter, er is een probleem, want op het moment dat de mensheid in de gaten heeft dat ze slaven gemaakt worden, zullen ze in opstand komen en is het over en sluiten voor de kleine kliek machthebbers aan de top. Een kliek die ver verheven is boven iedere vorm van politiek en die zich werkelijk helemaal suf lacht om al die mensen die geloven dat een president (een overheid) de problemen van de mensheid zal oplossen.

Om van de wereldbevolking slaven te kunnen maken is het derhalve nodig dat er een bewustzijnsverandering ontstaat. Dat wil zeggen dat er een deel van het bewustzijn wordt uitgeschakeld en wel dat stukje dat maakt dat we beseffen of we vrij zijn of niet. Want, als jij niet beseft dat je slaaf bent, dan zal je ook geen enkele moeite hebben om je als zodanig te gedragen.

Om dat bewustzijn te kunnen veranderen, moet het menselijk DNA worden aangepast. Of beter gezegd, uitgebreid met een zogenaamde derde streng DNA. 

Dit is de huidige situatie in een menselijk lichaam:

Een DNA-molecuul bestaat uit twee lange strengen van nucleotiden, die in de vorm van een dubbele helix met elkaar vervlochten zijn. De twee strengen zijn met elkaar verbonden door waterstofbruggen, die steeds twee tegenover elkaar liggende nucleotiden verbinden. ... DNA bevindt zich in cellen in de vorm van chromosomen.

Een derde DNA streng kan tegenwoordig vrij gemakkelijk worden gemaakt met behulp van nanotechnologie, waarbij gebruik wordt gemaakt van silicium en goud om alle informatie in, of beter gezegd op te kunnen coderen. Je praat dan over een orde van grote van een miljardste deel van een millimeter.

De manier waarop die derde streng DNA in het menselijk lichaam kan worden ingebracht is via een injectie. Hoe dat intern verder in zijn werk gaat en waarom er nu ineens uitzonderingen worden gemaakt voor genetische manipulatie met betrekking tot het coronavaccin hebben we onlangs beschreven in een ander artikel.

Wanneer je mensen vraagt om vrijwillig die derde DNA streng te accepteren, zal natuurlijk helemaal niemand dat doen, dus moet je een situatie creëren waarbij de mens zelf vraagt, of eigenlijk zelf smeekt om die injectie.

Frappant is dat Anthony Patch in het interview spreekt over een door mensen gemaakt coronavirus als de manier om het volk zover te krijgen dat ze zullen smeken om gevaccineerd te mogen worden omdat ze zo bang zijn en graag veilig willen zijn. Hij noemt dan het corona MERS virus, omdat de huidige variant van dit virus toen nog niet bestond. 

De situatie waarin wij ons nu bevinden is dat de volledig onder controle staande overheden en mainstream media een horror campagne voeren om de mensheid doodsbenauwd te maken met een vrij onschuldig virus. Talloze mensen beginnen dit ondertussen te beseffen, dus binnenkort krijgen we een tweede en indien nodig een derde golf.

Veel meer zal niet nodig zijn, want tegen die tijd is men al druk bezig met grootschalige vaccinatiecampagnes tegen het coroinavirus. Echter, op het moment dat mensen zijn gevaccineerd, zullen ze eigenlijk ieder besef van vrijheid verliezen, omdat zij niet meer in staat zijn om het verschil op te merken tussen vrijheid en slavernij. Zij zullen simpelweg niet meer in staat zijn tot het besef dat ze slaaf zijn geworden. Ze worden een soort hybrid, een menselijke constructie waarbij ze de functie van gehoorzame slaaf zullen hebben.

Op het moment dat je niet meer kunt beseffen dat je niet vrij bent, dan zullen hybrides alles zonder enige vorm van protest doen wat de overheid van hen verlangt. Op het moment dat dit gebeurt, hoeft er geen nieuwe coronagolf meer te worden gecreëerd, want als er later alsnog een wijziging in het menselijk DNA moet worden aangebracht om bepaalde eigenschappen naar voren te halen of juist te verbergen, is een simpele oproep via de verplichte smartphone voldoende voor de slaaf om zich de volgende ochtend te melden voor de prik.

De tijd dat we nog beschikken over ons huidige DNA als mens is kort. De aanval op "jou", op wie je bent, is in volle gang. De insiders die meewerken zoals de vrijmetselaars en psychopaten denken dat zij niet gevaccineerd zullen worden, maar daar vergissen ze zich in. Op het moment dat zij niet meer nodig zijn zullen ze of worden opgeruimd of ook een injectie krijgen.

Verspreid dit bericht naar eenieder die je kent als we nog een kans willen maken om te blijven wie we zijn. Als er lezers zijn die deze 9 minuten durende belangrijke video zouden willen vertalen en ondertitelen dan denken we dat heel veel meer mensen toegang zullen krijgen tot deze cruciale informatie. Met dank aan de lezer die deze NL ondertitelde versie toestuurde. Er zitten wat kleine vertaalfoutjes in maar niet ernstig.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl