Vernietiging christendom ligt op schema

aanval christendomHet werkelijke doel van de covid-19 hoax is dat er een transitie gemaakt zal worden naar een nieuwe wereldorde.

In die nieuwe wereldorde is geen plaats voor het christendom met als gevolg dat er alles aan gedaan zal worden om deze religie uit te roeien.Wij bevinden ons nu in de eerste fase van de overgang naar een nieuwe wereld. Een wereld waarbij zo goed als alles wat voor ons tot voor kort normaal was zal verdwijnen.

Zoals we dagelijks zien is een onderdeel daarvan de verneitiging van alles wat ons dierbaar is, van een normaal gezinsleven tot normen, waarden, geschiedenis, cultuur, de blanke man en in dat rijtje hoort ook het christendom thuis .

In de door de satanische sekte geplande New World Order, is geen plaats voor het christendom, ook niet voor andere religies, maar de focus ligt nu primair op het christendom en daar is een goede reden voor.

Ze hebben ons dit al lang van te voren laten weten, in dit geval via Protocol 14:

Zodra wij de wereldheerschappij verkregen hebben. zullen wij geen ander geloof dulden dan dat aan onzen enen god (satan), met wiens ons lot verbonden is, omdat wij het ingewijde en 'geïllumineerde' volk zijn en omdat door onzen God ons lot met dat van de gehele wereld samenhangt. Op dezen grond moeten wij alle andere religies vernietigen.

Voor meer achtergrondinformatie over de Protocollen van de Wijzen van Sion/Zion, verwijzen wij naar dit eerdere artikel.

De (christelijke) wereld werd de afgelopen week opgeschrikt door een merkwaardige beslissing:

Een omstreden beslissing van de Turkse Raad van State heeft de museumstatus van de 6de-eeuwse iconische kathedraal Hagia Sophia in Istanboel vernietigd, waardoor het gebouw in feite een moskee wordt. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft resoluut het protest van de Europese Unie, de Verenigde Staten, Frankrijk, Griekenland en andere landen die Turkije aanspoorden de museumstatus te behouden van de hand gewezen.

Kritiek van vooral orhtodoxe christenen werd volkomen genegeerd:

Conservatieve Turken drongen er al langer op aan om van het museum weer een moskee te maken. Voor de rechtbank waar het vonnis werd bekendgemaakt stonden tientallen mensen. Ze juichten 'God is groot' toen het nieuws naar buiten kwam. Ook president Erdogan en zijn aanhang drongen aan op de verandering. Na het vonnis tekende Erdogan meteen een decreet om de status van het gebouw te veranderen. Op 24 juli wordt er voor het eerst gebeden in de Hagia Sophia, kondigde de president aan. De moskee is open voor moslims, christenen en buitenlanders, zei hij ook. Maar iedereen die betwist dat Turkije het recht heeft om van de Hagia Sophia weer een moskee te maken, valt volgens Erdogan de onafhankelijkheid van het land aan.

Orthodoxe christenen zijn verontwaardigd over de gerechtelijke uitspraak. De Griekse minister van cultuur spreekt van een "openlijke provocatie" van de hele beschaafde wereld. De minister van Buitenlandse Zaken van Cyprus heeft een krachtige veroordeling op Twitter gezet. Ook de Russisch-Orthodoxe Kerk betreurt het besluit, en zegt het verdeeldheid in de hand werkt. "De zorgen van miljoenen christenen zijn niet gehoord," staat in een verklaring. De orthodoxe patriarch in Istanbul waarschuwt voor een breuk tussen oost en west.

Om te kunnen begrijpen waarom dit gebeurt en de rol van de eerder genoemde satanische sekte is het volgende stukje uit een eerder artikel belangrijk:

Voor een doorsnee mens die niet al te diep nadenkt, zal het bijna niet te bevatten zijn dat letterlijk alles in deze wereld vaak precies omgekeerd is van wat het lijkt.

Dat alles komt door de infiltratie en geniepige manipulatie van een relatief kleine, maar zeer machtige satanische sekte.

Voor een stukje begripsvorming:

Voor hen die niet al te bekend zijn met de materie, hierbij een uitleg van enkele begrippen. Wat wij tegenwoordig Joden noemen zijn voor het overgrote deel geen Joden, maar Chazaren. Een klein elite deel van deze Chazaren vormen een geheime satanische sekte die bekendstaat onder verschillende namen zoals de Sabbateans, de Illuminati, de Rothschild mafia of de Chazaarse mafia (CM). Zij hebben niets met het gewone Joodse/Chazaar volk te maken. Deze satanische mafia verbergt zich onder de paraplu van het Jodendom. Niet alleen hebben zij de controle over de gelduitgifte in bijna de hele wereld  en de mainstream media inclusief Hollywood, zij hebben ook het machtige werktuig van het Zionisme. Dit doet zich voor als een politiek ideologische beweging, maar is in feite een geheim genootschap ter verdere controle en manipulatie van het menselijk ras.

In een eerder artikel hebben we uitgebreid beschreven hoe de Chazaren vanuit hun land werden verdreven: 

Dit alles duurde voort tot ongeveer het jaar 1200 toen Rusland en de hen omringende landen er genoeg van hadden. Dit niet in het minst omdat ook hun kinderen door de Chazaren werden ontvoerd om geofferd te worden. Dit was ook de tijd dat de koning en zijn kring van hem trouwe oligarchen bekend werd onder de naam Chazaarse Mafia (CM).

Het is dan ook vanaf die tijd dat ze begonnen met het infiltreren en overnemen van de katholieke kerk. Een kerk die als gevolg daarvan uiteen brak in een orthodoxe en een katholieke kerk, waarbij de laatste een volledig andere koers ging varen dan de oorspronkelijke en waarbij allerlei nieuwe elementen werden toegevoegd zoals de biecht. Doordat mensen op deze manier werden gedwongen hun diepste geheimen bloot te leggen zodat ze vergeving van zonde konden krijgen, was het uiteraard een fantastisch middel om ze volledig onder controle te krijgen. Men noemt deze biecht dan ook wel een voorloper van de Amerikaanse NSA, die veel meer moeite moeten doen om alle gegevens binnen te halen die de kerk binnen haalt via de biecht.

Belangrijk om te weten is dat de katholieke kerk volledig onder controle stond en staat van de CM. Ditzelfde geldt ook voor hun leger, dat van de Jezuïeten, een organisatie die zelfs is opgericht door Chazaren.

Niet alleen de katholieke kerk staat volledig onder controle van de sekte, ook de islam indirect zoals wij hebben uitgelegd in een eerder artikel. Daar staat beschreven hoe volgens de getuigenis van een voormalige Jezuïet, Dr. Rivera, de islam niets anders is dan een werktuig in handen van het Vaticaan.

Al eerder hadden we gezien dat het niet ongebruikelijk was dat Arabieren zich door Joden en Christenen lieten onderwijzen. Bij Mohammed ging het echter nog een stapje verder: Mohammed noemde zichzelf de boodschapper van God (ALLAH). De mensen hadden zo’n tweehonderd jaar gewacht op deze man van God. (Door toedoen van Augustinus) En accepteerden hem, overigens niet zondermeer. Zo werd -door Rome- de eerste steen gelegd voor de Islam. En dat niet alleen: Mohammed werd onderwezen door het Vaticaan en naar de Arabieren terug gezonden. Rome had zijn Arabische Messias gecreëerd.

paus, christendom en islam zijn hetzelfde

Volgens de Italiaanse onderzoeker en auteur Leo Zagami, betekent hetgeen er nu gebeurt met de Hagia Sofia niets anders, dan dat dit straks de belangrijkste tempel zal worden voor de New World Order. Een tempel waar op termijn de enige ware god van de sekte zal worden aanbeden door de gehele wereld.

Dat we het tegenstribbelen van de paus tegen het besluit van Erdogan moeten zien als een beetje show voor de bühne en dat de twee in werkelijkheid hele grote maatjes zijn, die beiden hetzelfde willen.

Paus Franciscus is ‘zeer gekwetst’ over de Turkse beslissing om de Hagia Sophia in Istanboel om te vormen tot een moskee. Dat heeft hij vandaag gezegd in een eerste, korte reactie van het Vaticaan op de recente ontwikkelingen rond de vroegere kerk.

paus en erdogan zijn dikke vrienden
We hebben al eerder uitgebreid beschreven dat Erdogan ook niet is wie hij lijkt, behoort tot de satanische sekte en derhalve ook een fanatiek vrijmetselaar is.

erdogan vrijmetselaar

Waar de katholieke kerk en de islam onderdeel vormen van het systeem, zo ligt dat anders met de protestantse en orhtodoxe chriselijken uit landen als Griekenland en Rusland. Zij staan niet onder controle van de satanische sekte en worden, ook al vanuit historisch perspectief, beschouwd als aartsvijanden.

Het duurt dan ook niet lang voordat de kerken worden beschuldigd als superverspreiders van het hoax virus.

In januari 2019 schreven wij het volgende: 

De wereld bevindt zich in de greep van een satanische sekte die al eeuwenlang bezig is om volledige controle over de wereld te krijgen. Daarbij hebben ze een enorm struikelblok in de vorm van (orthodoxe) Christenen en deze zullen dan ook steeds vaker het doelwit vormen.

De Endgame is begonnen en je ziet het scenario zich nu voor je ogen ontvouwen.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl