bewust verzwakken van ouderenHet is ogenschijnlijk enigszins rustig op het coronahoax front, maar schijn bedriegt.

Vanuit de Europese Commissie komen nu plannen die neer komen op het uitroeien van nog veel meer zwakken en ouderen gedurende de komende winterperiode.Voor heel veel zwakke en oudere mensen is het afgelopen half jaar een periode geweest die omschreven kan worden als "hel".

Overal om hen heen zagen ze ouderen doodgaan, maar nu is dat niet eens zo vreemd, want dat gebeurt ieder jaar, maar waar zij vooral een enorme dreun van hebben opgelopen is de totale isolatie. Maanden achter elkaar in een kleine kamer zitten of liggen, zonder normaal mensenlijk contact, met als enig gezelschap de dagelijkse lading pillen die ze menen te moeten geven aan iedereen boven een bepaalde leeftijd. Geen buitenlucht, geen zonlicht, geen normaal menselijk contact en geen enkele manier om op een natuurlijke manier wat aan te sterken.

De enige afleiding die ze hadden was vaak de televisie of de krant en door beiden werd hen dag na dag de stuipen op het lijf gejaagd. Nog nooit in onze geschiedenis hebben de media zo'n gezamelijke angst propaganda offensief ondernomen als het afgelopen halfjaar. Die bovendien tot op de dag van vandaag door gaat.

De combinatie van bovenstaande factoren heeft ervoor gezorgd dat het toch al fragiele immuunsysteem van deze mensen een enorme optater heeft gekregen. Dit alleen al heeft waarschijnlijk voor heel wat extra doden gezorgd. De zwakken en ouderen hebben een deuk in hun immuunsysteem opgelopen waarvan ze tot op dit moment nog lang niet zijn hersteld.

En dat zullen ze ook niet als de plannen van de Europese Commissie doorgang gaan vinden en er is geen enkele reden om aan te nemen dat dit niet zal gebeuren.

Het gelijktijdig uitbreken van een corona- en griepgolf in de herfst is niet ondenkbaar, schrijft de Europese Commissie woensdag. Daarom adviseert de Europese Unie lidstaten om de jaarlijkse griepvaccinatieprogramma's te verschuiven naar deze zomer.

"Een gelijktijdige uitbraak van de griep en COVID-19 zullen de gezondheidssystemen behoorlijk onder druk zetten", aldus de Europese Commissie. In het gepubliceerde document staat beschreven hoe Europese landen zich kunnen voorbereiden op een tweede coronagolf en hoe een "cocktail van risico's" kan worden voorkomen.

Als dit doorgaat, dan houdt dit in dat de komende maanden het immuunsysteem van al die zwakken en ouderen opnieuw een oplawaaier gaat krijgen. Dit zijn de risicogroepen:

* Mensen met longziekten en aandoeningen aan de luchtwegen, zoals astma, chronische bronchitis of longemfyseem;
* Mensen met hartziekten, zoals mensen die een hartaanval gehad hebben, mensen die hartklachten hebben zoals hartritmestoornissen, of mensen die een hartoperatie hebben ondergaan;
* Mensen met diabetes (suikerziekte); niet alleen mensen die insuline spuiten, maar ook de mensen die tabletten met bloedsuikerverlagende middelen slikken of een diabetesdieet volgen;
* Nierpatiënten; vooral als de nieren door een ziekte niet goed werken (dus niet bij nierstenen);
* Mensen met weinig weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling; bijvoorbeeld mensen die recent een beenmergtransplantatie hebben ondergaan, mensen die met hiv zijn geïnfecteerd, mensen waarbij de milt is verwijderd (asplenie), mensen met een auto-immuunziekte, mensen met leukemie (bloedkanker) en mensen die chemotherapie of bestraling ondergaan;
* Kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die langdurig salicylaten gebruiken (bijvoorbeeld bij chronische darmaandoeningen);
* Personen met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen;
* Personen met verminderde weerstand tegen infecties, bijvoorbeeld door levercirrose;
* Verpleeghuisbewoners die niet vallen onder bovengenoemde categorieën;
* Mensen van 60 jaar en ouder. Voor deze mensen is het belangrijk dat zij jaarlijks tussen half oktober en half november de griepprik halen.
* Dat geldt ook voor vrouwen uit bovenstaande groepen die zwanger zijn. (1)

Even los van het feit dat de griepprik niet werkt en niet alle gebruikte ingrediënten op de bijsluiter staan vermeld, zijn dit zo de gevolgen van het inspuiten van al die, volgens het RIVM, onschuldige stoffen .

Vaak (1-10%): hoofdpijn, zweten, spierpijn, gewrichtspijn, koorts, malaise, rillingen, vermoeidheid. Plaatselijke reacties zoals roodheid, zwelling, pijn, ecchymosen en induratie. Meestal verdwijnen de symptomen na één à twee dagen. Verder zijn gemeld: allergische reacties (in zeldzame gevallen leidend tot shock), angio-oedeem. Voorbijgaande trombocytopenie, voorbijgaande lymfadenopathie. Neuralgie, paresthesie, koortsstuipen, andere neurologische aandoeningen, zoals encefalomyelitis, neuritis en het Guillain-Barrésyndroom. Vasculitis in zeer zeldzame gevallen met voorbijgaande nierproblemen. Algemene huidreacties, inclusief jeuk, urticaria of niet-specifieke huiduitslag.

Terwijl bovengenoemde risicogroepen druk bezig zijn met het herstellen van de lichamelijk en geestelijk traumatische ervaringen, krijgen ze bovenstaande voor de kiezen, op een moment dat er geen sprake is van welke griep dan ook.

Laat bovenstaande risicogroepen nu ook precies die zijn die allemaal medicijnen slikken waardoor ze meer vatbaar zijn voor het coronavirus dan andere mensen zoals we hebben duidelijk gemaakt in een eerder artikel. Dit, omdat deze mensen meer zogenaamde ACE2 receptoren hebben waar het coronavirus zich aan hecht, dan mensen die niet bepaalde medicijnen slikken.

Mensen met een hartziekte, hoge bloeddruk en/of diabetes slikken vaak medicijnen die ACE remmers worden genoemd en het is dit soort medicijnen wat het gehalte ACE2 in de cellen verhoogd. Ze hebben dit gedaan volgens cardioloog professor Leonard Hofstra, omdat de ACE2 receptor een stof aanmaakt die goed is voor het hart en de bloeddruk verlaagt. Hij zegt dat het coronavirus op een geniepige manier misbruik maakt van het bloeddruk verlagend systeem.

Ongelukkig toeval of bij design?

Overal komen nu "bemoedigende" verhalen over een coronavaccin en dat de eerste versies waarschijnlijk dit jaar al op de markt zullen komen.

Bovenstaande risicogroepen zijn ook de eersten, na de zorgverleners, die gebruik mogen maken van het nieuwe coronavaccin, waardoor hun immuunsysteem waarschijnlijk het laatste zetje gaat krijgen en veel van hen dan de winter niet zullen overleven.

Er is natuurlijk niets voor niets een grote reset van de wereld gaande. Een nieuwe wereld die ook wel de New World Order wordt genoemd en waar geen plaats meer is voor dure, nutteloze mee-eters.

Heb je oudere en/of zwakkere familieleden. Doe al het mogelijke om hun natuurlijke immuunsysteem te versterken. Haal ze waar mogelijk (tijdelijk) weg uit instellingen, laat ze naar buiten gaan het zonlicht in, laat ze weer zoveel mogelijk toch deelnemen aan de maatschappij en geef ze de nodige vitaminen, mineralen en andere zaken die het lichaam op een natuurlijke manier ondersteunen.

Geef ze preventief CBD en gebruik een product als chlorella voor de natuurlijke ontgifting.

Blijven ze zitten waar ze zitten en doet niemand iets voor ze, dan ziet het er beroerd voor ze uit en is het nog maar de grote vraag of ze komende winter des doods met de beloofde en geplande tweede coronagolf zullen overleven.