the great resetAlsof ze allemaal waren verbonden met hetzelfde commandocentrum, zo reageerden de leiders van individuele landen toen de “coronapandemie” uitbraak.

Zonder oog te hebben voor de economische verwoesting en ellende voor miljoenen mensen sloten ze hun bevolking op en handelden ze alsof iemand hen bestuurde.We hebben eerder geschreven over de komende geplande reset van de wereld onder leiding van het WEF (World Economic Forum). We hebben ook geschreven over de tactiek van de Nederlandse overheid om dingen zoals mondkapjes te gebruiken om een gedragsverandering bij mensen te bewerkstelligen.

Ogenschijnlijk hebben bovengenoemde zaken weinig met elkaar te maken, maar als je wat verder kijkt, dan zie je dat we het hebben over precies hetzelfde, namelijk een gedragsverandering van de bevolking die nodig is om de Reset te bewerkstelligen.

Klaus Schwab, de voorzitter van het WEF, zei dat wij de keuze hebben tussen het voortdurend versterken van de huidige trends van polarisatie, nationalisme, racisme en toenemende sociale onrust of het creëren van een “nieuw sociaal contract”.

Hij noemt de gedragsverandering die volgens hem nodig is om alles en iedereen weer in harmonie met de natuur te brengen, niet een reset, maar de Vierde Industriële Revolutie. Een proces waarbij wij gebruik zullen maken van geavanceerde technologieën, waardoor wij een beter leven zullen krijgen. Samengevat is er een totale reset nodig van alles.

Ook bij het WEF kom je het woord “gedragsverandering” tegen en dat is geen toeval.

De coronapandemie is een kunstmatig gecreëerde hoax om die grote geplande Reset op gang te krijgen. Het “virus” heeft ervoor gezorgd dat de complete wereld in een lockdown situatie terechtkwam die door de economische gevolgen daarvan de perfecte basis creëert voor de Reset.

Wat niet erg bekend is, is het feit dat de WEF ook betrokken was bij Event 201, de grootschalige pandemie oefening die werd gehouden net voordat het "echte virus" opdook en waar uiteraard Bill en Melinda Gates een prominente rol bij spelen. De coronapandemie is niets anders dan een false flag aanval op de wereldbevolking en een kenmerk van iedere false flag operatie is dat er altijd oefeningen plaatsvinden rondom of net voor de werkelijke gebeurtenis.

Het nieuwe systeem, het nieuwe normaal, zal totaal anders worden dan wat wij nu gewend zijn. Het is een hele nauwe samenwerking tussen de leiders van de digitale industrie en de overheden. Bij dit alles zal ook een einde komen aan de democratie en deze zal worden vervangen door een technocratie.

Technocratie is een organisatorisch systeem, waarbij de beleidsmakers beslissen aan de hand van adviezen van deskundigen op deelterreinen, veelal wetenschappers of ingenieurs.

Je ziet dit systeem voor je ogen vorm krijgen. Een systeem waarbij de burger (openlijk) totaal niets heeft in te brengen en de overheid zich permanent verschuilt achter wetenschappelijke adviseurs om de nog resterende vrijheden bij de bevolking weg te halen.

De nieuwe wereld wordt een digitale tirannie, met als belangrijk element een social credit systeem voor burgers, net zoals men dat in China heeft. Daar bovenop een 24/7 observatiesysteem, gekoppeld aan een heel strikte censuur. De “beperkingen” die worden opgelegd aan burgers in het kader van de coronahoax, zullen de basis vormen voor dit nieuwe Westerse systeem van social credit. Als je een masker draagt hoor je bij de maatschappij en als je bent gevaccineerd mag je solliciteren naar een leuke baan of met vakantie gaan met het vliegtuig.

Waar de wereld zich op een normale manier hoort te ontwikkelen, gebeurt dit nu niet. Het is juist het tegenovergestelde daarvan en men noemt dit ook wel social engineering. De maatschappij volledig ombouwen naar een ander systeem en daarbij gebruikmaken van onder andere psy-ops (psychologische operatie) zoals de Nederlandse overheid dat op dit moment doet. Het tijdstip om een nieuwe digitale tirannieke maatschappij neer te zetten is nu. De techniek die er hoort te zijn om de mensheid te dienen zal nu worden ge(mis)bruikt om diezelfde mensheid in het gareel te houden.

Het thema voor de vergadering van het WEF in 2021 is dan ook niet voor niets: The Great Reset.

De doelstellingen van die agenda klinken bekend, want het zijn in feite de doelstellingen van de 2030 Agenda, de blauwdruk voor een wereldregering zoals die een aantal jaren geleden door de paus werden gepresenteerd bij de Verenigde Naties. De motivatie voor de toen gepresenteerde agenda was gebaseerd op de tweede grote hoax, de klimaat bullshit. Ook daar, net zoals bij het virus, één lange rij van vrijheidsbeperkingen voor burgers, dit allemaal “om het klimaat en de planeet te redden”.

Nu worden er twee belangrijke elementen aan die hoax toegevoegd. De eerste is de coronapandemie hoax en de tweede is de steeds groter wordende rol van het WEF. Het grote probleem dat men had met de Verenigde Naties (VN) om de 2030 Agenda erdoor te drukken is dat het een ontzettend trage en bureaucratische organisatie is, waarbij ook nog eens veel mensen kunnen dwarsliggen.

Als je de uitvoering van die 2030 Agenda aan het WEF geeft, dan heb je die beperkingen niet. Dan heb je te maken met machtige mensen in de industrie, die als er eenmaal ergens overeenstemming over is bereikt, heel snel kunnen handelen.

En dat is nu precies waar we nu mee te maken hebben. Zoals we eerder zagen stelt Max Igan dat dat hele proces dat ze voor ogen hebben, in 2025 klaar moet zijn en dat kan als de uitvoering in handen van het WEF komt.


Het systeem dat ze wereldwijd zullen implementeren is niet links en ook niet rechts. Het is niet progressief en het is ook niet conservatief. Het is niet fascistisch en het is ook niet helemaal communistisch, maar volledig technocratisch. Bij dit systeem kom je wel veel elementen tegen die je ook bij communisme tegenkomt.

Al jaren geleden kwam men bij de vergadering in Davos tot de conclusie dat er een revolutie nodig was, omdat het anders veel te lang zou duren voordat de gewenste maatschappij gecreëerd kon worden. Het plan was dan ook om een kortstondige, maar zeer heftige verstoring te creëren. De tijd waarin de complete revolutie zal plaatsvinden is zo kort dat de meeste mensen niet eens in de gaten zullen hebben dat er een revolutie heeft plaatsgevonden. En tegen de tijd dat ze er wel achter komen, is het te laat om er nog iets tegen te doen.

Waar ze bij vroegere revoluties zoals de Russische en Chinese massaal tegenstanders tegen de muur zetten en neerknalden, zo zullen er nu andere manieren zijn om de tegenstanders van de revolutie, zoals die nu plaatsvindt, uit te schakelen. Ze zullen worden uitgeschakeld door ze buiten de gemeenschap te plaatsen en ze geen enkel privilege te gunnen, waardoor ze automatisch zijn uitgerangeerd.

Als je even terugkijkt naar hoe ze deze revolutie op poten hebben gezet, dan is het verbazingwekkend. Alsof er wereldwijd een commando was gegeven, zo gingen alle landen ter wereld ineens hetzelfde doen en sloten hun eigen bevolking op en legden talloze andere beperkingen op.

Alsof de leiders van de landen aan touwtjes hingen en bewogen en dingen deden alsof er iemand hen bestuurde. Allemaal hadden ze er volkomen maling aan dat ze de economie van hun land volledig om zeep hielpen en dat ze miljoenen mensen tot de rand van wanhoop dreven omdat die hun broodwinning verloren/verliezen.

Eerst werd de economie vernietigd door de overheden en toen verschenen zij zelf als reddende engel. (Problem, Reaction, Solution)

Angst zal vanaf nu een nog groter en vooral permanent onderdeel vormen van onze samenleving, want alle nog komende maatregelen zullen worden afgedwongen op basis van angst. De beperkingen van de burgers zullen steeds groter worden, hetgeen steeds gemakkelijker wordt voor de overheid, want steeds meer mensen zullen “steun” nodig hebben.

De belangrijkste stap richting The Great Reset is al genomen zonder dat de bulk van de bevolking dit zelfs maar in de gaten heeft, want ze zijn teveel gevangen in hun eigen angst om nog helder te kunnen denken. En om in die staat te blijven, spelen de mainstream media een heel belangrijke (criminele) rol.

Het tij kan nog steeds worden gekeerd, maar dat kan alleen wanneer mensen massaal besluiten niet langer mee te werken aan de corona-hoax-pandemie en de daaruit voortvloeiende vrijheidsbeperkingen.