Insider verklapte in 1969 al wat wij nu meemaken 

Rockefeller covid019 illuminatiMensen kijken liever vol verwachting, licht, liefde en verbinding de andere kant op dan de niet zo mooie waarheid onder ogen zien.

De waarheid die laat zien hoe lang van tevoren de covid-19 hoax al gepland is en wie de bedenkers zijn van dit alles.Misschien is er nergens meer cognitieve dissonantie te bespeuren dan onder de wat men noemt de alternatieve gemeenschap. De eigenschap die daar de boventoon voert is die van, koste wat het kost, iets in een positief daglicht willen zien onder het motto: liefde en verbinding zal alles overwinnen.

Kijk naar de demonstraties op het Malieveld afgelopen zondag: prachtige sfeer, mooi weer, bevlogen sprekers en bovenal een gezellig samenzijn met gelijkgestemden waar ook de nodige jolijt niet mocht ontbreken met een leuk vaccinatielied.

Nergens, maar dan ook nergens wordt er ingegaan op de kern van de zaak. Nergens wordt er gekeken naar hoe wij in deze situatie zijn beland en vooral wie daarvoor verantwoordelijk zijn.

Alle symptomen van onze huidige maatschappij die niet goed zijn worden benoemd en alle dingen die zouden moeten veranderen, maar als je niet naar de kern van de zaak wilt of durft te gaan, wat voor zin heeft het dan allemaal? Geen enkele, want er zal niets veranderen. En met alleen hoop kom je ook niet veel verder.

Dan is het demonstreren wederom een leuk dagje uit en aan het eind is er niets veranderd, behalve dat de veroorzakers van dit alles zich in de handen wrijven omdat het volk zo lekker gehoorzaam vredelievend protesteert en waarbij de organisatie constant oproept om toch vooral afstand van elkaar te houden.

Het is voor veel mensen klaarblijkelijk niet te begrijpen dat we te maken hebben met een wrede niets ontziende satanische sekte. Dezelfde sekte die verantwoordelijk is voor het gooien van een kernbom op Beiroet, waardoor onschuldig winkelende burgers het hiernamaals in worden geblazen. Een sekte die tot zoiets in staat is, is tot alles in staat. 

Uiteraard zijn niet alle Joden lid van deze sekte, maar de leden zijn wel overwegend Joods.

Dat wat er nu gebeurt met covid-19 is natuurlijk ook terug te voeren naar diezelfde sekte die niemand durft te benoemen en die we voor nu maar even Illuminati zullen noemen.

Alles gebeurt door deceptie en het begint al bij identiteit. Zo denkt iedereen dat de familie Rockefeller een bekende Amerikaanse familie is, maar niets is minder waar, want de Rockefellers zijn net zo Joods als Sam en Moos en heel prominente leden van de satanische sekte, net zoals uiteraard de Rothschild familie.

De oorsprong van de covid-19 hoax vind je dan ook terug bij deze Rockefeller familie en dat al in 1969.

Op 20 maart 1969 hield Dr. Richard Day een toespraak voor de American Medical Association. Dr. Day was een bekende insider van de Rockefeller familie en hij voorspelde destijds een aantal zaken die nu heel relevant zijn.

Zo voorspelde hij dat er in de toekomst nog maar heel beperkt gereisd zou kunnen worden. Dat mensen toestemming nodig zouden hebben om te mogen reizen en dat ze daarvoor een hele goede reden moesten hebben. Iedereen die een reis wilde maken moest beschikken over een identiteitskaart die later in de vorm van een persoonlijke onderhuidse chip zou worden aangebracht.

Tijdens die toespraak werden door Dr. Lawrence Dunegan aantekeningen gemaakt, hoewel dit ten strengste verboden was, en uit die aantekeningen weten we niet alleen wat ze van plan zijn, maar ook hoe ze het willen doen. Alles wat Dunegan heeft vastgelegd staat op band en is hier terug te vinden.

Dr. Day verklaarde dat alles op de goede plek klaarstond en dat er helemaal niets was dat hen nog zou kunnen stoppen.

En hier komt wederom het element deceptie om de hoek kijken. Dr. Day verklaarde dat alles wat ze zouden doen een voor het publiek verzonnen en acceptabel doel zou hebben. “Wij doen dit voor jullie gezondheid” bijvoorbeeld, maar het werkelijke doel zal altijd zijn het bevorderen van hun nieuwe wereldsysteem.

Verder vertelde Dr. Day dat er nieuwe ziektes zouden opduiken die nog niet eerder waren voor gekomen en die moeilijk te behandelen zouden blijken. Dit in ieder geval voor een langere periode.

Verder noemde Day in 1969 allemaal zaken waar wij nu mee te maken hebben:
 • Mensen moeten wennen aan constante veranderingen, alles zal iedere keer helemaal veranderen
 • Er zijn ogenschijnlijke en werkelijke doelstellingen
 • Controle van de bevolking
 • Toestemming om kinderen te mogen krijgen
 • Het doel van seks anders maken: seks zonder voortplanting en voortplanting zonder seks
 • Seksuele opvoeding wordt een onderdeel van de wereldregering
 • Het bevorderen van homoseksualiteit, veel seks en alles mag
 • Euthanasie en een “levenseinde pil”
 • Beperkte toegang tot betaalbare medische voorzieningen, maakt het opruimen van de ouderen gemakkelijker
 • Volledige controle over de medische wereld
 • Alle artsen binnen een systeem, geen privé artsen meer
 • Het onderdrukken van geneeswijzen voor kanker, dit als een manier om de bevolking te reduceren
 • Het gebruiken van hartaanvallen als moordwapen
 • Onderwijs gebruiken om de pubertijd bij kinderen te vervroegen.
En nog veel meer punten die allemaal hier te vinden zijn.

Zolang de wakkeren en uiteraard de nog slapende massa niet bereid zijn om in te zien en uit te spreken dat deze satanische sekte, de Illuminati, ons voortbestaan bedreigt, dan zijn zij medeplichtig aan hun eigen ondergang.

Lees de Protocollen van de Wijzen van Sion/Zion, waar onder andere staat:

Gij weet zelf zeer goed, dat men - om de massa tot zulke eisen te brengen - ononderbroken in alle landen de betrekkingen tussen volk en regering moet verwarren en de gehele wereld door onenigheid, vijandschap, haat, ja zelfs door kwellende ontberingen, door honger en door ziekten, die wij bij hen veroorzaken door het inenten met bacillen zo moet afmatten, dat men geen anderen uitweg uit de ellende ziet dan zich aan ons geld en aan onze overheersing volkomen te onderwerpen.

En de oplossing die zij willen:

Met al deze middelen zullen wij de mensheid dermate ontmoedigen dat zij zich ten slotte gedwongen gevoelen om ons om een internationale regering te verzoeken, die - zonder gebruik van geweld - in staat zal zijn alle regeringen van de wereld op te slokken en een opperste regering te vormen. In de plaats van de tegenwoordige regeringen zullen wij iets geweldigs neerzetten, dat zich de administrateur van de opperste regering zal noemen. Zijn handen zullen zich naar alle kanten als tangen uitstrekken en het zal zo'n kolossale instelling zijn, dat alle volkeren zich aan haar moeten onderwerpen

Het is dezelfde satanische sekte die de volledige controle heeft over ons geld:

Neem tien minuten de tijd om de volgende video te bekijken, waarin David Icke heel goed uitlegt hoe het kan dat zij ons door middel van geld volledig in hun macht hebben. Als je goed luistert, dan hoor je dat ook Icke spreekt van een cult, een sekte.

Als je wilt weten wie die leden van de sekte zijn en waarom een Donald Trump niet degene zal zijn die de satanische kinderverkrachters gaat aanpakken, verwijzen wij je naar dit eerdere artikel:De bovenstaande satanische sekte werk je, helaas, niet even weg met licht en liefde. Die werk je weg door alles en iedereen, waar dan ook, ervan te overtuigen dat we bespeeld worden door een klein groepje satanische mensen. Alleen de volledige waarheid, hoe ongemakkelijk ook, kan echte vrijheid opleveren.

Al het andere is al dan niet bewuste misleiding en deceptie, waardoor juist veel "wakkere mensen" de echte sheeple dreigen te worden.

En ondertussen wroet een ander belangrijk Joods lid van de sekte onverdroten door om de Protocollen zo snel mogelijk te doen uitkomen.

bill gates, de spin het web
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl