Rothschild medewerker pleit voor opgeven Nederlandse soevereiniteit 

klaas knot knecht van de Rothschild maffiaHet is verbazingwekkend om te zien hoe weinig mensen werkelijk door hebben waar het echt om gaat met de coronapandemie hoax.

Maar, alles wordt nog duidelijker als je luistert naar wat Rothschild-medewerkers naar buiten brengen.
 


Alles wat er gebeurt op de wereld heeft een bepaald doel. Er zijn maar heel weinig dingen in onze maatschappij die natuurlijk of bij toeval plaatsvinden.

De meeste dingen zijn gepland, lang van tevoren en bepaalde van die geplande gebeurtenissen worden gebruikt om weer als katalysator te dienen voor andere. Je hoeft “geen complotdenker” te zijn om te zien wat er voor je ogen gebeurt. Het enige dat nodig is, zijn je ogen en klein beetje gezond verstand.

Eind mei schreven wij een artikel met de titel: Gemeentes, bedrijven en burgers aan de tiet van de overheid. De strekking van het artikel is dat de gefabriceerde coronacrisis is bedoeld om alles en iedereen financieel steeds meer afhankelijk te maken van overheden, waardoor er uiteindelijk een machtsoverheveling zal plaats vinden naar de Europese Unie en later naar de wereldregering.

Dat scenario zie je nu voor je ogen ontvouwen. Het begint met het laagste bestuursniveau, de gemeentes, die door de gevolgen van de coronacrisis in de problemen komen. Deze mogen zelf geen geld lenen, dus deze moeten worden “gered” door de overheid.

Dat deel van het scenario is nu begonnen:

Het kabinet trekt nog eens 777 miljoen euro uit voor gemeenten, provincies en waterschappen die door de coronacrisis het water aan de lippen staat. Met het geld kunnen GGD’en, speeltuinen en bibliotheken dit jaar in de benen worden gehouden.

De volgende fase is uiteraard dat overheden weliswaar geld kunnen lenen, maar dit ook niet onbeperkt kunnen doen en dus moet er worden overgeschakeld naar een hoger niveau, de Europese Unie.

Dat deel is nu in voorbereiding en het is niemand minder dan een "die-hard" Rothschild medewerker die volgens een grote kop in de Telegraaf pleit voor inlevering van Nederlandse soevereiniteit om zo de gevolgen van de coronacrisis effectief te kunnen bestrijden.

Deze Rothschild medewerker heet Klaas Knot en is de baas van de Nederlandse centrale bank.

Knot is president van de Nederlandsche Bank en zoals nog steeds heel weinig mensen weten heeft Nederland totaal niets te zeggen over de Nederlandsche Bank, hoewel het wel enig aandeelhouder is.

DNB is door de wijziging van de Bankwet in 1998 formeel bestuurlijk geheel onafhankelijk geworden van de Staat. De Staat is nog wel enige aandeelhouder. Deze wijziging was noodzakelijk, zodat DNB toe kon treden tot het Europees Stelsel van Centrale Banken. Feitelijk betekent het de volledige overdracht aan de Europese Centrale Bank (ECB), waardoor Nederland niet zelf meer de gelduitgifte kan regelen.

Wie wil weten wie er uiteindelijk aan de touwtjes trekken, raden wij aan dit eerdere artikel te lezen.

Knot krijgt zijn instructies dan ook van de werkelijke machthebbers achter de schermen, de werkelijke eigenaren van de centrale banken, de Rothschild mafia, oftewel de satanische sekte.

Deze zijn verantwoordelijk voor de neppandemie waar wij nu mee te maken hebben en ze gebruiken die neppandemie om steeds meer macht over te hevelen naar centrale organen zoals in eerste instantie de Europese Unie en in een later stadium de komende wereldregering.

Deze Knot houdt nu een pleidooi, waarin hij onder andere zegt dat om de economie te redden van de gevolgen van de (door hen gecreëerde nep) coronapandemie er veel meer macht moet worden overgeheveld naar Brussel omdat alleen een gezamenlijke aanpak tot de gewenste resultaten zal leiden.

Volgens de DNB-president moet de ‘voortdurende scheefgroei’ binnen de eurozone gezamenlijk worden bestreden, ook al om zo toekomstige eurocrises te voorkomen. Daarvoor is het nodig dat de muntunie wordt versterkt en is het ook nodig dat landen ‘nationale bewegingsvrijheid inleveren’ door een ‘eerlijke rolverdeling met rechten en plichten af te spreken’. Daarvoor is moed nodig, stelt Knot, want er is ‘geen land dat lichtvaardig soevereiniteit opgeeft’.

Klaas Knot is dan ook de ultieme Nederlandse landverrader en vele malen machtiger dan welke politieke leider dan ook in ons land.

Het gebeurt voor onze ogen en bijna niemand ziet. Iedereen is druk bezig om in de verdeel- en heersval van diezelfde centrale bankiers te trappen en ze bestrijden elkaar tegenwoordig letterlijk op leven en dood. Links en rechts, Biden tegen Trump. Terwijl een groot deel van de alternatieve media als complete imbecielen achter een vrijmetselaar miljardair aanlopen om de wereld te redden, wordt alles wat ons lief is voor onze ogen gesloopt.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl