Waarom komen de Protocollen iedere dag een stukje meer uit? 

Protocollen Wijzen Zion Sion slangIk kan U verzekeren, dat wij thans nog maar weinige schreden van ons doel zijn verwijderd. Nog maar een korte tijd en de cirkel van de symbolische slang, die het zinnebeeld van ons volk is, zal gesloten zijn.

En zodra de cirkel zich sluit, zullen alle staten van Europa daarin als in een bankschroef geklemd zijn.
 


Er bestaat een document waarvan de mainstream media onmiddellijk claimen dat die niet echt zijn. Dat document heet formeel de Protocollen van de Wijzen van Zion/Sion en het is als het ware de blauwdruk voor de plannen van de satanische sekte die in de achtergrond aan de touwtjes trekt.

De introductie van dit artikel is dan ook afkomstig uit de Protocollen en lijkt aardig van toepassing op het huidige beeld van de wereld.

Natuurlijk hebben de mainstream media opdracht gekregen om de Protocollen te ontkennen en daarom staat er dit in de Wikipedia.

De Protocollen van de wijzen van Sion is een fictief verslag van een vergadering van joodse leiders, die in 1897 zou hebben plaatsgevonden in Bazel. Deze joodse leiders (wijzen van Sion) zouden bijeen zijn gekomen om de christelijke maatschappij omver te werpen. Ook zouden zij plannen hebben gesmeed voor een joodse wereldheerschappij; de “Protocollen” beschrijven tot in detail hoe deze verwezenlijkt zou moeten worden. Het geschrift werd en wordt daarom graag geciteerd door antisemieten om er het “joodse gevaar” mee aan te tonen.

Het is zoals gewoonlijk geraffineerd omdat wordt verwezen naar de Joden. Het gaat niet om de Joden, het gaat om een satanische sekte, waarvan de meeste leden Joods zijn, maar de bulk van de Joden zijn daarentegen geen lid van de sekte.

In de volgende video legt David Icke uit hoe het verhaal dat de Protocollen niet echt zouden zijn, in de wereld is gekomen.Wie meer wil weten over de auteurs van de Protocollen kan op het volgende plaatje klikken.

dit

Lees wat de autofabrikant Henry Ford zei over de Protocollen, al ver voor de Tweede Wereldoorlog.

"The only statement I care to make about the Protocols is that they fit in with what is going on. They are 16 years old, and they have fitted the world situation up to this time."

Het lezen van de Protocollen zou de eerste les horen te zijn op iedere middelbare school, voordat de leerlingen worden volgepropt met propaganda zoals de satanische sekte dat graag ziet. Maar, bijna niemand leest de Protocollen en dat is jammer, want dan zou je ook onmiddellijk begrijpen waarom wij nu te maken hebben met een coronapandemie.

De Nobelprijswinnaar Alexander Solzjenitsyn schreef ooit dat de Protocollen geniaal zijn en geschreven door mensen met een bovenmatige intelligentie en hij vond het werk dan ook gecompliceerder dan een kernwapen.

En het waren dan zulke geniale geesten zijn die zich bezig zouden houden met het maken van een nepdocument?

Volgens sommige onderzoekers zijn de Protocollen ooit bedoeld als lesmateriaal voor de hogere ingewijden (33e graad) in de vrijmetselarij. De ingewijden werden via een soort workshop in Parijs onderwezen in de doelstellingen en satanische filosofie van de sekte. Het doel was en is om de Westerse samenleving te vernietigen/omver te werpen, de mensheid tot slaaf te maken en alle rijkdom van de wereld te concentreren in hun handen.

De vrijmetselarij is een heel belangrijk werktuig van de satanische sekte:

Het is natuurlijk, dat alleen wij de werkzaamheid van de vrijmetselarij kunnen leiden, omdat alleen wij weten, waarheen wij haar leiden en wat het einddoel van elke handeling is. De nietingewijde daarentegen weten niets, niet eens de onmiddellijke resultaten. Zij zijn gewoonlijk met de ogenblikkelijke bevrediging van hun eigenliefde bij de doorvoering van hun plannen tevreden en merkten niet, dat deze plannen niet van hen afkomstig zijn, maar hun door ons werden ingegeven.

Net zoals de mainstreammedia:

Geen bericht zal zonder onze voorkennis openbaar worden. Dat resultaat hebben thans reeds daardoor bereikt, dat alle berichten uit de gehele wereld bij een aantal persbureau's samenkomen. Deze zullen geheel in ons bezit overgaan en slechts datgene bekend maken wat wij hun voorschrijven.

Zij zijn degenen die de tegenstellingen in het leven roepen, zij zijn degenen die oproepen tot revolutie en het bestormen van de regeringsgebouwen en zij zijn degenen die voor een fiks deel “de alternatieve media” controleren.

Wanneer het tot onlusten komt, dan betekent dat, dat wij er behoefte aan hadden ze op te wekken, om een al te grote eensgezindheid te vernietigen. Komt het tot de een of andere samenzwering, dan zal het hoofd er van niemand anders zijn dan een van onze trouwste dienaren.

Verdeel- en heers. Mensen en volken die lijnrecht tegenover elkaar staan en elkaar het liefst de hersens zouden inslaan. Dat is waar ze naartoe werken. Ook daar speelt de nep coronapandemie een belangrijke rol. Het creëren van totale chaos, waarna zij tevoorschijn zullen komen als reddende engelen. Ordo ab Chao.

De erkenning van ons gezag kan al volgen voordat de grondwetten terzijde worden gesteld, wanneer de volkeren - afgemat door onlusten en het volkomen mislukken van de staatsleiders, welke mislukkingen door ons teweeg werden gebracht - zullen uitroepen: "Zet hen af, geeft ons een wereldvorst die in staat is ons allen te verenigen en de oorzaken van onze vijandschap, d.w.z. de staatsgrenzen, godsdiensten" staatsschulden te verwijderen een koning, die ons vrede en rust schenkt, welke wij onder onze tegenwoordige heersers en regeringen niet kunnen vinden."

Gij weet zelf zeer goed, dat men - om de massa tot zulke eisen te brengen - ononderbroken in alle lande de betrekkingen tussen volk en regering moet verwarren en de gehele wereld door onenigheid, vijandschap, haat, ja zelfs door kwellende ontberingen, door honger en door ziekten, die wij bij hen veroorzaken door het inenten met bacillen zo moet afmatten, dat men geen anderen uitweg uit de ellende ziet dan zich aan ons geld en aan onze overheersing volkomen te onderwerpen.

En wanneer een totaal afgematte en letterlijk gesloopte bevolking alleen nog maar rust wil en zal smeken om die wereldleiding omdat zoiets nooit meer mag voor komen, dan hebben zij wat ze willen en kan de dan nog resterende bevolking zich op maken voor wat gaat komen.

De christenen worden nu al vervolgd, maar het zal nog erger worden.

Zodra wij de wereldheerschappij verkregen hebben zullen wij geen ander geloof dulden dan dat aan onzen enen god (satan), met wiens ons lot verbonden is, omdat wij het ingewijde en 'geïllumineerde' volk zijn en omdat door onzen God ons lot met dat van de gehele wereld samenhangt. Op dezen grond moeten wij alle andere religies vernietigen. Wanneer ook het aantal der goddelozen zich zou vermeerderen dan zal deze overgangstoestand onze plannen toch niet in de war sturen, maar veel meer de toekomstige generaties tot vermaning dienen. Wij zullen de geheimzinnige waarheid bewijzen, waarop de gehele kracht van onzen godsdienst berust.

Stop hen nu, voordat het te laat. En dat stoppen bestaat onder andere uit het pertinent weigeren om mee te werken aan welke coronamaatregel dan ook. Een beetje zoals minister Grapperhaus, die doet dat namelijk ook (een inkopper inderdaad, maar zeker een goed voorbeeld om te volgen).
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl