premier, mark rutte, psychopaatBedenk goed als je de volgende keer naar de stembus gaat, dat alleen “goedgekeurde” leiders een land mogen besturen.

Leiders worden niet gekozen vanwege hun intelligentie of capaciteiten, maar omdat ze het vertrouwen van het volk kunnen winnen zodat ze dit vervolgens kunnen verraden.Zalig zijn de armen van geest, zegt de bijbel, maar ondertussen helpen die armen van geest wel zo goed als de hele wereld naar de Filistijnen.

Dit door netjes mee te werken aan de voorschriften van overheden en iedere keer weer opnieuw naar de stembus te gaan om de volgende Manchurian Candidate te kiezen. Je kunt een Manchurian Candidate als volgt omschrijven: Iemand, meestal een politicus, die als marionet wordt gebruikt door een vijandelijke macht.

En er is een vijandelijke macht, van het soort dat je letterlijk kunt beschouwen als een vijand van de mensheid. Het is deze macht die bepaalt of mensen wel of niet leiders van een bepaald land mogen worden.

Het is wat we noemen de Illuminati, de Rothschild mafia of de satanische sekte. Een sekte die zich verbergt onder de rokken van het Joodse volk en waarvan de meeste leden Joods zijn, hoewel de meeste Joden geen lid zijn van deze sekte.

De Joodse onderzoeker en auteur Henry Makow schrijft daarover onder andere het volgende:

Op de eerste pagina van mijn boek “De sekte die de wereld gijzelde” uit 2008 schreef ik: “Als dit het script van een film zou zijn, dan zou het worden geweigerd omdat het te ongeloofwaardig overkomt”.

Onze leiders worden niet gekozen vanwege hun intelligentie of vanwege hun prestaties, maar wel omdat zij in staat zijn het vertrouwen van mensen te winnen en daarnaast bereid zijn om dit vervolgens te verraden.

Zij worden gekozen door een kleine satanische sekte bestaande uit kabbalistische bankiers en vrijmetselaars die zowel het geld op deze wereld onder controle hebben als de media.

Veel leiders worden op “het juiste pad” gehouden door hen deel te laten nemen aan vreselijke occulte rituelen, inclusief het offeren van mensen. Daarnaast zaken zoals seksorgies, pedofilie, verkrachting, marteling en moord.

Het doel van deze Illuminati is het vernederen en tot slaaf maken van de mensheid. Hun invloed lijkt op het gedrag van een kankergezwel en dit gezwel tref je overal in de maatschappij aan.

Wanneer je dit begrijpt, dan begrijp je ook waarom wij nu te maken hebben met een nep coronapandemie.

Het is niet zo vreemd dat onze leiders criminelen en perverselingen zijn. Zij zijn de enige mensen die door het centrale bankenkartel worden vertrouwd.

De Rothschilds zijn satanisten, kabbalistische maconnieke Joden. Het centrale bankenkartel dat zij hebben gevormd is een criminele organisatie. Zij creëren een schuld aan hen vanuit gebakken lucht en rekenen daar vervolgens rente over. Iedere overheid kan hetzelfde doen en dan zonder rente. Eerlijke topambtenaren zijn voor hen een dodelijke bedreiging.

Het laatste obstakel voor het bereiken van hun doelen is het blanke ras. Daarom hebben we nu te maken met al die verschillende genders (geslachten), multiculturalisme, rassenvermenging, immigratie, aanvallen op het traditionele huwelijk en gezin, inclusief zaken zoals porno en overspel, Black Lives Matter, Antifa. Dit alles is bedoeld de de Europese bevolking die van origine hoofdzakelijk christelijk zijn, te vernietigen. De kabbalistische bankiers beschouwen hen als de grootste bedreiging voor hun totale heerschappij.

Daarom wordt sodomie gepromoot op kostscholen. Ze doen alles om ziektes te bevorderen, zowel lichamelijk als geestelijk. “Wij corrumperen zodat wij in staat zijn te controleren” is hun motto. Langzaam maar zeker, stapje voor stapje worden wij als dienaren hun satanische sekte binnengezogen.

Alles wordt omgedraaid waarbij de waarheid wordt gelabeld als “haat”. Op steeds meer plekken in de wereld zullen (slaven)maskers verplicht worden. De volgende stap wordt vaccinaties.

Onze maatschappij is satanisch bezeten, onder controle van psychopaten, verraders en leugenaars die ons willen vergiftigen en tot slaaf maken.

Het “virus” staat symbool voor de kabbalistische kanker. Al onze sociale instituten hebben te maken met uitzaaiingen van dit kwaadaardige gezwel. De tijd is gekomen voor weerstand en vernieuwing.

Onthoudt dit: satanisten vernietigen zichzelf.

Tot zover Henry Makow.

Wanneer je het bovenstaande begrijpt en onthoudt dan pas besef je pas wat voor armen van geest het zijn die achter een Amerikaanse president of presidentskandidaat aanlopen omdat ze denken dat deze de wereld zal veranderen.

Alleen zijn het wel diezelfde armen van geest die het systeem in stand houden, juist door te denken dat ze zo revolutionair zijn door achter hun grote held aan te lopen.

Henry Makow maakt dit duidelijk met de volgende afbeelding:

dit