coronavirus is biowapenHoe meer je onderzoekt wat er allemaal gebeurde voordat we met de corona neppandemie werden geconfronteerd, des te meer schrik je.

Dan zie je hoe er jaren geleden al coronapatenten werden toegekend en dat 2012 een keerpunt bleek richting een satanische wereld.Als je kijkt naar de tijdlijn van wat er de afgelopen 20 jaar is gebeurd op het gebied van coronavirussen, dan tekent zich een eng beeld af.

Vanaf 1999 begint men met het aanvragen van allerlei patenten die betrekking hebben op een coronavirus. 

In 2003 krijgt de wereld te maken met het SARS-CoV virus, de voorloper van het huidige SARS-CoV-2 virus (ook wel corona of covid-19 genoemd).

Dan krijg je vervolgens iets heel merkwaardigs, want de Amerikaanse RIVM, het CDC (Centre for Disease Control), vraagt in 2003 patent aan op het SARS-Cov virus en krijgt dit ook.

Dan zijn er een paar mogelijkheden. De eerste is dat we hier te maken hebben met een natuurlijk virus waarop volgens internationale afspraken geen patent mogelijk is, of het is een kunstmatig gefabriceerd virus en dan is het wel mogelijk om hier een patent op aan te vragen, maar is daarmee dus onomstotelijk aangetoont dat we met biologische oorlogsvoering te maken hebben.

Als het inderdaad een kunstmatig gemaakt virus is, dan is het een overtreding van de huidige regelgeving voor wat betreft biologische wapens. Van welke kant je het dan ook bekijkt, het verkrijgen van een patent op het/een SARS-CoV virus is illegaal.  

In 2007 en in 2012 diende de CDC een verzoek in bij het patentbureau om hun patent geheim en vertrouwelijk te houden. Ze hadden trouwens niet alleen een patent ingediend voor het virus zelf, maar ook op de manier waarop het virus opgespoord kan worden en zelfs op zekere behandelmethoden.

Door al die patenten heeft de Amerikaanse CDC volledige controle over dit virus en kan niemand zonder expliciete toestemming iets onderzoeken of ondernemen wat ook maar enigszins te maken heeft met dit virus.

Dan rond 2012 gebeurt er iets in Amerika waardoor de financiering voor verder onderzoek en experimenten met dit virus in het gedrag komt. Formeel komen er waarschuwingen van de NIH (National Institutes of Health) aan onderzoekers dat ze hun onderzoek moeten stoppen omdat de financiering wordt stopgezet, maar dat is slechts uiterlijke schijn. Voor het oog van de wereld speelt de NIH de "good guy" die morele bezwaren heeft tegen wat alleen maar kan worden beschouwd als de verdere ontwikkeling van biologische wapens.

Enkele jaren later wordt de grond letterlijk te heet onder de voeten van de wetenschappers die zich met het corona biowapen bezighouden en worden voorbereidingen getroffen om het geheel over te brengen naar Verweggistan, uit het zicht.

Via een schimmige financiële constructie worden er miljoenen dollars beschikbaar gesteld voor het opzetten van een laboratorium in Wuhan, China. Dit is de stad waarvan menigeen beweert dat daar de bron van het virus ligt en van waaruit de verspreiding zou hebben plaatsgevonden. Dit is zodanig geconstrueerd dat wanneer er iets mis gaat niemand precies weet waar het geld vandaan komt en kan Amerika China de schuld geven, maar net zo makkelijk kan China ook Amerika de schuld geven. En in beide gevallen liegen ze beiden eigenlijk maar een heel klein beetje.

De man die iedere keer weer bij dit alles als een soort spin in het web tevoorschijn komt is de bekende Dr. Anthony Fauci.

anthony fauci

Een andere bekende naam die je tegenkomt bij coronapatenten is de Nederlandse zakkenvuller Ab Osterhaus. Ook hij is via de Erasmus universiteit betrokken bij een patent, toegewezen aan een aan het coronavirus gerelateerde zaak. Het gaat in dit geval om een patent op een virusreceptor (het transport de cel in).

Dezelfde Ab Osterhaus is als hoofdonderzoeker via de Erasmusuniversiteit ook betrokken bij een patent op een ander virus, namelijk het MERS-Cov virus.

Het MERS-virus (Middle Eastern Respiratory Symdrome virus) is een relatief nieuw soort coronavirus, dat sinds 24 september 2012 bekend is. Het virus is vergelijkbaar met het bekendere SARS-virus.

Het is gebruikelijk dat lab-onderzoekers een patent aanvragen op ontdekte virussen. Volgens Osterhaus is dat ook in het belang van de volksgezondheid. ‘Als we geen patent aanvragen, zal geen enkel bedrijf vaccinaties of diagnostische test ontwikkelen, omdat ze daarover geen eigendom kunnen krijgen’, verklaart Osterhaus. In de meeste landen zijn commerciële bedrijven de hoofdproducenten van vaccinaties.

Ook hier geldt uiteraard weer hetzelfde als het eerder beschreven patent op het SARS-CoV virus. Of het is een natuurlijk iets en het is niet te patenteren of het is een kunstmatig iets en dan is het dus een biowapen. En aangezien beiden niet zijn toegestaan is ook dit patent illegaal.

Van de patenten op coronavirussen en aanverwante behandelmethoden en dergelijke, is het natuurlijk ook een relatief kleine stap naar een vaccin. Zo is er ook een manier gepatenteerd om razendsnel een vaccin te kunnen maken voor een coronavirus, hetgeen nu natuurlijk mooi van pas komt, want de wereld schreeuwt nu om een vaccin tegen het "vreselijke virus".

En zo komen we uiteindelijk weer terecht bij waar het altijd om draait en dat zijn vaccinaties.

Iemand schrijft ons daarover het volgende (dank!):

Ik begin hiermee ook wat anders te zien. Er is een soort oorlog aan de gang onder vaccin makers, dat is wel duidelijk, maar ik begin nu ook te zien dat verschillende partijen patenten hebben op verschillende facetten van dit virus. De ene op het virus zelf, de ander op het maken van het vaccin, de volgende op testmethoden etc. Dat is natuurlijk super ingewikkeld als je wat wilt ontwikkelen en dat dwingt feitelijk tot samenwerken en daar zijn ze niet zo top in. Volgens mij is dat het toneel waar we naar kijken en dat is bepalend voor wanneer er wel of geen vaccin beschikbaar zal zijn. En als er iets is wat de mensheid kan redden is als ze er niet uitkomen met z'n allen :).

Dezelfde lezer die bovenstaande schreef komt nog met een opmerkelijk conclusie en die is dat het jaar 2012 wel degelijk een keerpunt is geweest, ondanks dat het niet het door velen voorspelde einde van de wereld was. Maar wel van de wereld zoals we die tot dan toe kenden.

Gisteren had ik ineens een soort inzicht. Die openingsceremonie uit 2012 van de Olympics in Engeland vertelt exact het covid verhaal en ook wat er nog komen gaat. Ook was 2012 het jaar dat de wereld zou "vergaan". Het is geen toeval dat dit samenvalt.

Ik denk dat inderdaad 2012 een keerpunt is geweest en dat het kwade daar een grote stap voorwaarts heeft gemaakt. Vanaf 2012 is er heel veel veranderd en is de wereld in een andere richting gegaan, je voelt een totaal andere energie, althans, ik. Remote viewing is iets wat binnen geheimediensten zoals de CIA gebruikt wordt als spionage middel en om toekomstige zaken te beinvloeden. Project looking is gestopt omdat men niet verder kon kijken dan eind 2012....

Als er meer mensen zijn die ook het gevoel hebben dat er rond 2012 een bepaald was, laat het ons, met onderbouwing, weten.

Feit is dat na 2012 zaken echt in een stroomversnelling zijn gegaan en ons hebben gebracht tot het punt waarop wij ons nu bevinden.

Het verhaal over de bizarre coronapatenten is terug te vinden in de film Plandemic en wel in de eerste 20 minuten. Als je op onderstaande afbeelding klikt, kan je de hele film gratis bekijken, wat zeer de moeite waard is.

plandemic