Dit is de manier om een eind te maken aan de nep coronapandemie

covid-19 is geen ziekte, controlesysteemHet werkelijke doel van covid-19 is het creëren van een wereldwijd fascistisch dictatuur.

Van Nieuw-Zeeland tot de Verenigde Staten, overal wordt het Chinese model van technocratie geadopteerd om zo te komen tot één wereldwijde bio-veilige staat.
 


Deze wereldwijde bedrijfsstaat zal centraal onder controle staan van een bestuur-kartel van benoemde bureaucraten. Deze hebben maar één opdracht en dat is het dienen van de piepkleine satanische sekte die ook wel de Illuminati worden genoemd.

In die nieuwe staat zal ieder aspect van jouw leven worden gecontroleerd en geobserveerd. De manier waarop je je leven kunt leiden voor wat betreft werk, sociale contacten, reizen, zakendoen, toegang tot publieke diensten en de mogelijkheid om dingen te kopen zal niet jouw keuze zijn. Deze mogelijkheden zullen jou worden gedicteerd en volledig afhankelijk zijn van de status van jouw bio-veiligheid.

Het transformatieproces om dit doel te bereiken is zoals je overal om je heen kunt zien al een heel eind onderweg. Langzaam maar zeker word jij omgevormd van een mens tot een bio-veiligheidsrisico. Als zodanig is het ook volkomen legitiem als jij straks wordt afgevoerd naar een door militairen bewaakt quarantainekamp als de staat vindt dat dit noodzakelijk is. Het opsluiten van mensen zonder enige vorm van proces wordt de norm. Alle protesten tegen de staat zullen illegaal zijn, tenzij deze in de doelstellingen van de Illuminati passen.

Je zal niet eerder je huis uit kunnen totdat je geen gevaar meer bent voor je medemens.

corona paspoort

Je kinderen zullen niet langer van jou zijn, zij zullen eigendom zijn van de staat. Er zal automatisch vanuit worden gegaan dat jij als ouder instemt met iedere medische handeling die er met jouw kind zal worden verricht. In het geval dat er medische verplichtingen zoals vaccineren van kracht zijn, word jij geacht daarmee in te stemmen en toestemming te hebben gegeven om jouw kind te vaccineren. Op het moment dat deze staat eenmaal werkelijkheid zal zijn, is toestemming geven iets wat je alleen nog in geschiedenisboeken tegenkomt.

Er is nog slechts heel kort tijd om dit proces te kunnen stoppen. Gewelddadige protesten zullen dat niet bereiken, want deze spelen de Illuminati precies in de kaart. Geweld hoort bij degene die de ander onderdrukt en geweld is dan ook een monopolie dat exclusief thuis hoort bij de staat. Zij zullen dit geweld gebruiken om opstanden neer te slaan en ze hopen dan ook dat veel mensen dit toch zullen proberen, want daarmee hebben zij het excuus om keihard toe te slaan. Dit wordt actief aangemoedigd door Zionistische agenten die altijd en eeuwig strijd en tegenstelling veroorzaken, oproepen tot allerlei acties en geweld en zelf altijd veilig thuisblijven. Zij spelen een belangrijke rol, want zij zorgen er uiteindelijk voor dat de staat het benodigde excuus heeft om haar autoritaire controle over de bevolking uit te voeren.

De enige manier om dit proces te stoppen is dan ook het simpelweg weigeren om mee te werken met de maatregelen. Dit moet een bewuste weloverwogen keuze zijn. Het zal niet gemakkelijk zijn en sommigen van ons zullen worden bestraft door een dan steeds wanhopiger wordende tiran. Maar, als we nu niet opstaan en massaal een front vormen door te weigeren mee te doen, dan veroordelen wij onszelf en toekomstige generaties tot een onvoorstelbaar bestaan van slavernij en ellende.

Om het plan van de Illuminati te kunnen doen slagen is onze medewerking nodig. Komt die er niet, dan valt ook het plan in duigen.

Zoals inmiddels bekend kunnen wij niet vertrouwen op ons democratisch systeem om dit te bereiken. In de verkiezingstijd wordt de ene na de andere mooie belofte gemaakt en nauwelijks zitten ze op het pluche, of ze worden gekocht of gechanteerd door de Illuminati en dienen vanaf dat moment niet langer het volk, maar hun nieuwe meesters. Het is dan ook het toppunt van naïviteit om te geloven dat één van die gekochte lakeien ons zal redden.

De Zionistische agenten zullen hun uiterste best doen om je mee te sleuren, of de ene of de andere kant op bij verkiezingen. Zij zullen de ene kant bejubelen en de andere kant zwart maken, zodat jij kiest. Ze zullen proberen jou te doen geloven dat deze ene kandidaat toch echt anders is en wel voor veranderingen zal gaan zorgen. Het enige dat wij bereiken door het kiezen voor een kandidaat is dat we sneller slaven zullen zijn in de nieuwe tirannie.

Er is maar één oplossing naast het niet meewerken aan maatregelen en dat is decentralisatie van de macht. De macht moet weer terug naar het individu en er moet een maatschappij komen waarbij mensen op vrijwillige basis dingen doen.

Wij moeten weg van het gehoorzamen aan een elitaire satanische kliek en dat kunnen wij. Als wij stoppen met het hen gehoorzamen, dan zijn er geen “heersers”. Geweldloze weerstand is de oplossing

geweldloze weerstand

Wij zijn degenen die ervoor zorgen dat de wereld blijft draaien. Wij zijn degenen die het werk doen om dat alles mogelijk te maken. Maar, op de één of andere manier zit in ons hoofd dat we een parasitaire elite nodig hebben om te kunnen gehoorzamen. Het simpele geheim is echter dat als wij niet meewerken, zij totaal niets kunnen en zijn.

Zij bakken niet het brood, zij zijn niet de artsen, onderwijzers, architecten, chauffeurs, arbeiders, wetenschappers, artiesten, schrijvers of programmeurs. Wij zijn de macht, wij zijn de experts, wij laten de wereld draaien. Als wij nog langer weigeren om een centrale macht te gehoorzamen, dan zijn we vrij.

Wij zijn hier om te creëren, niet om te vernietigen. Wij moeten de wetenschap bevrijden, de technologie, de kunst en kennis zelf om ons te bevrijden van hun occulte controle over ons. Wij moeten ons bezig houden met het bouwen van nieuwe, gedecentraliseerde systemen, waarbij mensen kunnen leven als vrije soevereine wezens. Wij moeten ons concentreren op het voor onszelf zorgen, wij moeten elkaar steunen en onze rug toekeren aan de controle systemen van het totaal verrotte satanische systeem van de parasieten.

Wij moeten onze eigen alternatieve leefgemeenschappen bouwen en het concept van “autoriteit” weigeren. Niet één mens op aarde heeft het recht om een ander mens te bevelen om hun autoriteit te gehoorzamen. Niemand heeft deze macht en daarom kan deze gehoorzaamheid ook nooit van ons worden verlangd. De autoriteit die zij claimen op basis van verkiezingen is letterlijk kiezersbedrog en een aanfluiting. In werkelijkheid hebben zij geen enkele autoriteit, alleen in hun verbeelding.

Wij hebben niemand nodig om ons te vertellen hoe wij moeten leven. Daarom moet er een vrijwillige maatschappij komen zonder heersers en dat is niet hetzelfde als een maatschappij zonder regels.

Wij hebben hun controlesystemen niet nodig om in vrede en harmonie te kunnen samenleven.

Maak daarom een einde aan covid-19. Dit is geen ziekte, maar een controlesysteem.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl