protocollen van de IlluminatiWij zijn inmiddels zo gewend aan censuur en propaganda van de volledig gecontroleerde mainstream media dat wij denken dat het altijd zo was.

Honderd jaar geleden echter was dat nog niet zo erg en waarschuwde een Britse krant voor een geheime club; dezelfde kliek die ons nu de covid-19 neppandemie heeft bezorgd.We hebben het vaak over de waarheid en dat maar weinig mensen die echt willen kennen. De waarheid is niet mooi en biedt geen gemakkelijk handvat waarbij je kan hopen op een betere wereld.

En dat is wat mensen willen. Dat is ook de reden dat de machten achter de schermen gebruikmaken van agenten die actief hoopporno creëren en promoten en die willen dat je de ene leider steunt, of juist een andere, dat je links kiest, of juist rechts, omdat het voor hen niets uitmaakt, zolang ze er maar in slagen om het volk te verdelen.

Dat is de reden dat je nu Zionistische “agents provocateurs” ziet verschijnen met Trump petjes binnen de “alternatieve” gemeenschap, omdat het hun taak is zoveel mogelijk mensen achter deze doorgewinterde vrijmetselaar te scharen. Agenten die het wakker wordende deel van het volk ervan moeten overtuigen dat weer eens een bepaald individu degene is die hun de verandering zal bezorgen waar ze zo naar snakken. Maar, in werkelijkheid is het de taak van deze "agents provocateur" om ervoor te zorgen dat de bevolking tot op het bot verdeeld raakt en elkaar in de haren vliegt. Het creëren van strijd binnen de alternatieve media is hun doelstelling en de manier waarop ze dit doen is altijd via deceptie.

Het creëren van strijd is het handelsmerk van de satanische sekte achter de schermen, ook wel de Rothschild mafia of Illuminati genoemd. Dit doen ze al eeuwenlang en ze zijn er heel goed in. Hun blauwdruk van de wereld die zij wensen staat beschreven in de Protocollen van de Wijzen van Zion/Sion.

Voor hen die niet al te bekend zijn met de materie, hierbij een uitleg van enkele begrippen. Wat wij tegenwoordig Joden noemen zijn voor het overgrote deel geen Joden, maar Chazaren. Een klein elite deel van deze Chazaren vormen een geheime satanische sekte die bekendstaat onder verschillende namen zoals de Sabbateans, de Illuminati, de Rothschild mafia, de Chazaarse mafia (CM), sekte van het Alziend Oog en Sekte des Doods. Een afgeleide van de Sabbateans is de Chabad beweging. Zij hebben niets met het gewone Joodse/Chazaar volk te maken. Deze satanische mafia verbergt zich onder de paraplu van het Jodendom. Niet alleen hebben zij de controle over de gelduitgifte in bijna de hele wereld  en de mainstream media inclusief Hollywood, zij hebben ook het machtige werktuig van het Zionisme. Dit doet zich voor als een politiek ideologische beweging, maar is in feite een geheim genootschap ter verdere controle en manipulatie van het menselijk ras.

Een kenmerk van deze satanische sekte is verder dat ze opereren als een virus door een organisatie te infiltreren en over te nemen. Door die tactiek controleren zij onder andere geheime genootschappen, semi-geheime genootschappen en de top van schijnbare openbare genootschappen en religies, zoals de Vrijmetselaars, de Rozenkruisers, de Scientology Kerk, de Mormonen, de Katholieke kerk, de Islamitische kerk, de Jehovah's Getuigen, de Joodse kerk, allerlei sekten en politieke stromingen, et cetera. De leden van deze organisaties worden aan de top van bedrijven gezet, in regeringen en belangrijke publieke organisaties als het Wereld Natuurfonds, Amnesty, het Rode Kruis/De Rode Halve Maan en Greenpeace (er zijn er meer). Daarnaast controleren zij tegenwoordig grotendeels het internet via Facebook, Google en Youtube.

Tegenwoordig mogen mainstream media niet meer over schrijven over de Protocollen omdat ze uiteraard onder controle staan van de Rothschild mafia. In onze tegenwoordige tijd van onderdrukking en censuur staat er in de Wikipedia dat ze vervalsingen zouden zijn en gebruikt worden om het Joodse volk zwart te maken.

Maar, honderd jaar geleden was dat allemaal nog niet zo gereguleerd en verschenen er regelmatig publicaties die waarschuwden voor de satanische sekte en hun plannen.

Zo ook in de conservatieve Britse krant The Morning Post. Dit dagblad verscheen tot kort voor de Tweede Wereldoorlog en werd toen overgenomen door de The Daily Telegraph die tot op de dag van vandaag nog bestaat.

Deze krant publiceerde in 1920 een serie van 18 artikelen die werden geïntroduceerd door hoofdredacteur H.A. Gwynne. Deze schreef in die introductie onder andere:

“Er bevindt zich een kankergezwel in het midden van onze maatschappij, een geheime revolutionaire sekte, hoofdzakelijk van Joodse oorsprong, die uit is op de vernietiging van alle christelijke rijken, altaren en tronen”.

In het eerste artikel dat in de krant verscheen werd door Copin Alancelli, een occult expert, uitgelegd dat de occulte krachten die werkzaam zijn achter de revolutionaire vrijmetselarij de geheime regering van de Joodse staat is.

In het artikel werd Abbe Joseph Lehman aangehaald, een Jood die tot het christendom was bekeerd. Deze vertelde dat de Hebreeuwse haat tegen het christendom ertoe had geleid dat Joden (leden van de sekte) de geheime genootschappen hadden geïnfiltreerd en overgenomen. Hij vertelde verder dat al sinds de tijd van Mozes de geheime satanische sekte de hoeder was van “de meest sublieme waarheden van de Hebreeuwse religie” en dat de leden van deze sekte, in tegenstelling tot de meeste gewone Joden, er enorm op gebrand zijn om totale wereldheerschappij te veroveren.

The Morning Post bevestigde vervolgens dat de Protocollen absoluut authentiek zijn. En verder dat het uiteindelijke doel van de satanische sekte de heerschappij over de wereld is met een koning uit het geslacht van David.

Verder werd de vrijmetselarij gekoppeld aan de Protocollen. De vrijmetselarij heeft een binnenste cirkel, dat is de vrijmetselarij van de sekte, ook wel Joodse vrijmetselarij genoemd. Dan heb je de buitenste cirkel van de vrijmetselarij, deze is voor de gentiles, de niet Joden, en deze volgt blindelings de instructies van de binnenste cirkel.

Volgens de Post laten de Protocollen ook zien wie verantwoordelijk is voor de Franse revolutie, hetgeen blijkt uit het volgende:

31. Op de puinhopen van de bloed- en geslacht-adel hebben wij de adel van het vernuft en het geld opgericht. Tot het voornaamste kenteken van deze nieuwe aristocratie verklaarde wij de rijkdom, die van ons afhankelijk is en de wetenschap, met onze wijzen die de richting bepalen.

Ook bracht The Morning Post de Protocollen in verband met de Russische revolutie. Het maakte duidelijk dat de Joodse bankiers de socialisten, communisten en anarchisten in Rusland financieel steunden, onder het mom dat ze heel graag bereid waren om de arbeidersklasse te steunen.

protocollen wijzen zion

Een tussenstap naar hun nieuwe wereldmacht is huidige nep coronapandemie. Deze moet zorgen voor het instorten van het financieel economisch systeem, waarna de sekte klaarstaat om de wereldmacht over te nemen, zoals duidelijk wordt uit de Protocollen:

18. Met al deze middelen zullen wij de mensheid dermate ontmoedigen dat zij zich ten slotte gedwongen gevoelen om ons om een internationale regering te verzoeken, die - zonder gebruik van geweld - in staat zal zijn alle regeringen van de wereld op te slokken en een opperste regering te vormen.

Kort na de Morning Post verscheen ook de gerenommeerde Times met een artikel dat waarschuwde voor de satanische sekte en hun Protocollen. De Times riep op tot een diepgaand onderzoek naar hetgeen hier allemaal achter zat en vond het onverantwoordelijk om hier verder niets mee te doen.

Toen greep de sekte in zoals wij eerder schreven:

Niet lang daarna werd de krant onder druk gezet en verscheen er een serie artikelen in diezelfde krant, geschreven door een Britse geheim agent, waarbij de Protocollen werden ontmaskerd als een geval van fraude en hoe ze absoluut niet waar zouden zijn, maar een typisch voorbeeld van antisemitisme. Net zoals dat vandaag de dag nog steeds gebeurt door de Wikipedia.

Die geheim agent kreeg volgens Icke de benodigde informatie om dit allemaal te kunnen schrijven van niemand minder dan een frontman van de Rothschild kliek, het latere hoofd van de Amerikaanse CIA, Alan Dulles.

En zo is het verhaal in de wereld gekomen dat de Protocollen niet echt zouden zijn. Vanaf die tijd is er eigenlijk niets anders gebeurd dan dat het verhaal zoals dat door Dulles werd verstrekt aan de Britse geheim agent door alle media verplicht wordt gepubliceerd, zie punt 4 van de Protocollen hierboven. Iedere keer wordt er weer terug verwezen naar die artikelen in de Times van 1921 waarin de protocollen zouden zijn ontmaskerd.

En nu zijn we in de laatste fase beland van hun ultieme machtsgreep. Onder het mom van een virus wordt de maatschappij kapot gemaakt.

Dit bovenop alles wat zij de afgelopen decennia al hebben bereikt: dat democratie een farce is geworden, want de sekte controleert zowel de linkse als de rechtse politici. Ons continent wordt overspoeld door immigranten en het onderwijs maakt de kinderen iedere generatie een stukje dommer. De grote massa wordt in toom gehouden en bespeeld door de mainstream media die dagelijks hun vergif spuiten in het bloed van de gemeenschap. Kinderen worden seksobjecten en geleerd dat ze hun geslacht in twijfel dienen te trekken.

Als men aan de bel trekt en probeert de waarheid naar buiten te brengen, dan wordt dit aangemerkt als politiek niet correct, racistisch of antisemitisch. De censuurmachines draaien op volle toeren.

En zo lijkt het jaar 1920 waar mainstreambladen nog wel gewoon vragen konden stellen, heel lang geleden en lijkt de door de satanische sekte geplande toekomst akelig dichtbij.