Joodse organisaties juichen omdat Louis Farrakhan de mond is gesnoerd 

louis farrakhan joden antisemitism waarheid verbannen sociale mediaDe vlag ging uit bij talloze Joodse organisaties door de verbanning van het Youtube kanaal Nation of Islam.

Want hiermee is ook de "levensgevaarlijke waarheid" zoals die wordt verkondigd door voormalig leider Louis Farrakhan, voor een groot deel verdwenen.Met grote blijdschap werd het bericht dat het kanaal van Nation of Islam van voormalig leider Louis Farrakhan is verbannen door Youtube, in de Joodse gemeenschap ontvangen.

De vlag ging uit want eindelijk wordt hiermee een einde gemaakt aan de antisemitische uitspraken van deze man.

Eén van de meest slimme dingen die de satanische sekte die in de achtergrond aan de touwtjes trekt ooit heeft gedaan, is om de schuld van wat zij aan vreselijkheden uithalen, af te wentelen op het Joodse volk.

De satanische sekte, ook wel Illuminati of Rothschild mafia genoemd, bestaat uit een relatief klein aantal heel machtige mensen die zo goed als altijd Joods zijn, maar ook een sekte waar de bulk van de Joden totaal niets mee te maken heeft, behalve dat ook zij slachtoffer zijn.

Door dit geraffineerd afwentelen van de schuld op het Joodse volk door de satanische sekte hoor je mensen vaak zeggen: “De Joden zijn de schuld van alles”. Dit is uiteraard niet waar en dus is er in dat geval terecht, maar vaak uit onbegrip, sprake van antisemitisme.

Echter, in het dagelijks leven werkt het anders, want al maak je wél verschil tussen de satanische sekte en het normale Joodse volk, dan nog word je uitgemaakt voor antisemiet.

Iemand die zich al heel lang bezighoudt met het ontmaskeren van de sekte is één van de belangrijkste zwarte leiders in Amerika, Louis Farrakhan. Tot 2006 was hij leider van de Nation of Islam, maar ook daarna is hij heel actief gebleven, vooral met het brengen van de waarheid, hetgeen hem uiteraard niet in dank wordt afgenomen.

Al decennialang waarschuwt Farrakhan voor de enorme macht van wat hij de satanische synagoge noemt in Amerika en de manier waarop zij de overheid, de media en de opvoeding van kinderen volledig controleren.

Hij vertelt ook over het feit dat Hitler werd gefinancierd door Joodse sekteleden en dat deze sekteleden, vaak vermomd als bankiers, ook verantwoordelijk zijn voor de Holocaust waarbij heel veel gewone Joden zijn omgekomen.

Bekende uitspraken van hem zijn: “De kleine Joden stierven, terwijl de grote Joden geld verdienden. Van de kleine Joden werd zeep gemaakt, waarmee de grote Joden zich schoonwasten”.

Vorig jaar werd Louis Farakhan al door sektelid Mark Zuckerberg van Facebook verwijderd en nu ook van het eveneens door de sekte gecontroleerde Youtube, in de volksmond ook wel Jewtube genoemd.

Hij werd van dit platform verwijderd voor het verspreiden van, uiteraard, “hate speech”.

De volgende korte video is uit 2019 toen Farrakhan werd verwijderd van Facebook en zoals je hem heel duidelijk kunt horen zeggen moet je gewone Joden scheiden van de satanische Joden, precies zoals wij ook altijd blijven schrijven. En oo als je naar de man luistert zal je het tegenovergestelde horen van “hate speech”.Uiteraard staat ook de volledige mainstream media ten dienste van de Illuminati en dus schrijven zij jubelberichten wanneer Louis Farrakhan de mond wordt gesnoerd op Youtube.

Joodse censuur Youtube, louis farrakhan

Overal ging de vlag uit bij Joodse organisaties, want met het verwijderen van het kanaal van Nation of Islam, zullen ongetwijfeld veel van de woorden die door Farrakhan zijn gesproken in het niet verdwijnen.


Hier heb je een prachtig voorbeeld van hoe de satanische sekte het machtige wapen van antisemitisme gebruikt om waarheidszoekers en -verspreiders het zwijgen op te leggen.

Zoals ook David Icke dagelijks ondervindt is antisemitisme één van de machtigtse censuurwapens ooit bedacht.

De mainstream publicaties buitelen over elkaar heen om eenieder ervan te verzekeren dat ze niet antisemitisch zijn en zullen dan ook nooit of te nimmer de waarheid kunnen, durven of mogen publiceren.

Niet alleen de satanische sekte gebruikt het wapen van antisemtisme, ook de staat Israël doet precies hetzelfde. Nu is dat ook niet zo vreemd, want de kunstmatig gecreëerde staat Israël, gevestigd op het land dat van de Palestijnen is gestolen, is natuurlijk niets anders dan Rothschildland.Omdat het zo belangrijk is om niet in de val van “antisemitisme” te trappen, hierna nogmaals een omschrijving van wat die satanische sekte inhoudt:

Voor hen die niet al te bekend zijn met de materie, hierbij een uitleg van enkele begrippen. Wat wij tegenwoordig Joden noemen zijn voor het overgrote deel geen Joden, maar Chazaren. Een klein elite deel van deze Chazaren vormen een geheime satanische sekte die bekendstaat onder verschillende namen zoals de Sabbateans, de Illuminati, de Rothschild mafia, de Chazaarse mafia (CM), sekte van het Alziend Oog en Sekte des Doods. Een afgeleide van de Sabbateans is de Chabad beweging. Zij hebben niets met het gewone Joodse/Chazaar volk te maken. Deze satanische mafia verbergt zich onder de paraplu van het Jodendom. Niet alleen hebben zij de controle over de gelduitgifte in bijna de hele wereld  en de mainstream media inclusief Hollywood, zij hebben ook het machtige werktuig van het Zionisme. Dit doet zich voor als een politiek ideologische beweging, maar is in feite een geheim genootschap ter verdere controle en manipulatie van het menselijk ras.

Een kenmerk van deze satanische sekte is verder dat ze opereren als een virus door een organisatie te infiltreren en over te nemen. Door die tactiek controleren zij onder andere geheime genootschappen, semi-geheime genootschappen en de top van schijnbare openbare genootschappen en religies, zoals de Vrijmetselaars, de Rozenkruisers, de Scientology Kerk, de Mormonen, de Katholieke kerk, de Islamitische kerk, de Jehovah's Getuigen, de Joodse kerk, allerlei sekten en politieke stromingen, et cetera. De leden van deze organisaties worden aan de top van bedrijven gezet, in regeringen en belangrijke publieke organisaties als het Wereld Natuurfonds, Amnesty, het Rode Kruis/De Rode Halve Maan en Greenpeace (er zijn er meer). Daarnaast controleren zij tegenwoordig grotendeels het internet via Facebook, Google en Youtube.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl