zweden, new world order, chipIedereen vraagt zich af hoe het kan dat een land als Zweden als het ware ongemerkt een “heel gevaarlijke pandemie” doormaakt.

Hoe het kan dat daar het gewone leven zijn gang gaat, in tegenstelling tot bijna alle andere West Europese landen.Iets dat veel mensen zich afvroegen en nog steeds afvragen is hoe het mogelijk is dat de Zweedse bevolking geen last heeft van een overheid die krankzinnige coronamaatregelen neemt.

Dit, ondanks dat Zweden net als Australië eigenlijk bekendstaat als een proeftuin van de New World Order. En waar men in Australië te maken heeft met de knoet en een variant van de hel, zo heeft men in Zweden geen enkele last en gaat het leven gewoon zijn gang.

Ongeacht de reden dat Zweden geen idiote coronatoestanden kent, bewijst dit eens te meer dat als je het “virus” simpelweg negeert je geen enkel probleem hebt.

Echter, nu is er bij Henry Makow een artikel verschenen dat misschien duidelijkheid geeft over de reden dat men in Zweden rustig verder kan gaan met leven.

En dat heeft alles te maken met het ultieme doel van de corona nep pandemie om uiteindelijk de complete bevolking gechipt te krijgen. En omdat bij ons mensen niet staan te trappelen om dit te laten doen, zal het waarschijnlijk grotendeels gebeuren door de vaccins die ze op stapel hebben staan voor de bevolking.

Maar, waar bij ons allerlei misleidende trucs nodig zijn om de bevolking gechipt te krijgen, zo is het dat in Zweden niet, omdat men daar, ook zonder corona, al staat te trappelen om chips te laten implanteren.

De strekking van het artikel is dan ook dat Zweden op geen enkele manier gedwongen hoeft te worden om een chip te nemen, omdat ze dit volkomen vrijwillig zullen doen. Daarom is er ook geen reden voor lockdowns en andersoortige maatregelen om de bevolking zo ver te krijgen dat ze zich laten vaccineren en/of een chip nemen.

Zweden werd ook altijd de proeftuin van de New World Order genoemd, omdat men daar iets in de genen heeft, waardoor de bevolking een blind vertrouwen in de overheid heeft. Daarom heeft men in Zweden straks ook geen enkel probleem om het volk te vaccineren en loopt men daar ook voorop met zaken zoals het uitbannen van contant geld.

En omdat men daar klaarblijkelijk dat vertrouwen nog steeds heeft, zal het ook geen enkel probleem zijn om dit volk te chippen.

Bij ons ligt dit anders. Wij zijn ook een goedgelovig volkje, maar toch niet zo erg als de Zweden. Wanneer men hier begint met zaken zoals het implanteren van onderhuidse chips, dan zullen een aantal het wel doen, maar het overgrote deel van de bevolking zal dit, voorlopig, toch echt weigeren.

Al enkele jaren geleden verschenen er in Zweden artikelen zoals de volgende:
zweden microchip


Het artikel bij Henry Makow is geschreven door Maureen Johnston en zij stelt dat bij de Zweden nog een aantal voorwaarden aanwezig zijn die hen heel geschikt maakt om gechipt te worden.

Zo zegt zij dat het niet alleen het implanteren van de chip is, maar daar hoort ook een bepaalde mindset bij die ervoor zorgt dat er dan een soort poort wordt geopend waardoor de slechte entiteiten toegang kunnen krijgen tot de mens(elijke ziel).

Zij schrijft dat een mens de demonen van buiten (de chip en de daarbij behorende invloed/controle) vrijwillig moet accepteren. Wij spreken wel eens van het demoniseren van iets of iemand, zij neemt dat letterlijk. Iemand die wil leven in de New World Order moet worden gedemoniseerd. En de manier waarop dit gebeurt is door de chip, waarbij letterlijk de demonen worden binnengelaten.

Echter, om dat proces mogelijk te maken, moet je spiritueel gezien dingen doen die niet mogen. Een bepaalde handeling of praktijk die je vanuit een christelijk standpunt gezien, zondigen zou kunnen noemen. Door dit zondigen creëer je door middel van negatieve energie een soort portaal dat nodig is om de demonen binnen te laten.

Alhoewel het niet expliciet wordt gesteld lijkt het er sterk op dat Maureen Johnston zelf christen is en vanuit die invalshoek talloze zonden bij het Zweedse volk kan ontdekken.

Zo noemt zij onder andere de vrije seksuele moraal die heerst in Zweden, waardoor de Zweedse man en vrouw relatief veel verschillende seksuele partners hebben tijdens hun leven.

Zij stelt verder dat Zweden hun eigen vrouwen opofferen in naam de van de politieke correctheid. Dit, omdat het aantal aanrandingen en verkrachtingen in Zweden sinds de komst van stromen asielzoekers en vluchtelingen abnormaal hoog is.

Verder noemt zij het feit dat de meerderheid van de Zweden heeft aangegeven “niet gelovig” te zijn.

Dit alles gecombineerd met dat de Zweden vrijwillig voorop lopen als het aankomt op chippen en vaccineren, zijn voor haar aanleiding om te zeggen dat daarom Zweden niet te maken heeft gehad met lockdowns.