Waarom registreerde Richard Rothschild een covid-19 patent in 2015? 

rothschild covid-19 patentDe naam covid-19 werd officieel pas bekend na de uitbraak van het coronavirus in China eind vorig jaar.

Hoe kan het dan dat een telg van de Rothschild familie al in 2015 een patentaanvraag deed voor een covid-19 test?De website (Espacenet) is ontwikkeld door de European Patent Office en is een database waar alle geregistreerde of aangevraagde patenten terug te vinden zijn. De taal van individuele landen is op de site beschikbaar en ook het Nederlands waar het woord octrooi gebruikt wordt. Dit woord wordt meestal in het Nederlands gebruikt en de term patent internationaal, maar de betekenis is gelijk; het alleenrecht op een product.

En dat laatste is iets waar de bekende Rothschild familie wel raad mee weet. Tenslotte hebben de centrale banken die behoren tot de club waar ook zij lid van zijn het alleenrecht om geld te mogen drukken.

Dus, als er dan op de website van Espace een patent te zien is waarbij de naam Rothschild opduikt, en dat in combinatie met corona, dan is dat interessant. Als er dan ook nog een datum bij staat van 2015, waarop dit patent is ingediend, dan springen uiteraard alle complotstoppen los.

Klik op het plaatje voor een grotere afbeelding.

corona patent rothschild


Als je dan wat meer in detail kijkt, zie je inderdaad dat er op eerdere data ook activiteiten hebben plaatsgevonden bij deze registratie. Naast de originele datum uit 2015 zie je ook dat er dingen zijn gebeurd in 2017 en 2019 en dat in het huidige 2020 er ook een aantal dingen zijn gebeurd.

Dan is de naam uiteraard ook veelzeggend want er staat dat het gaat om een systeem voor het testen op covid-19.

Klik op het plaatje voor een grotere afbeelding.

corona patent rothschild

Hiermee lijkt dan wederom het bewijs te zijn geleverd voor het feit dat covid-19 al ver van tevoren is bedacht en dit is dan ook weer in overeenstemming met hetgeen wij eerder schreven, namelijk dat er ook bij de Wereldbank al sprake was van de levering van covid-19 test kits in 2018.

Echter, misschien is er een andere verklaring voor wat er te zien is op de Espacenet website.

En dan beginnen we met de datum die er wordt vermeldt en dat is prioriteitsdatum: 13 oktober 2015.

Met prioriteitsdatum wordt bedoeld de datum waarop voor het eerst iets is ingediend voor wat ze noemen een “familie van patentaanvragen”. Als het gaat om slechts één patent dan is de prioriteitsdatum uiteraard gelijk aan de datum van indienen.

Echter, als een aanvrager meerdere gerelateerde patentaanvragen heeft ingediend, dan is de prioriteitsdatum de datum waarop de eerste versie van het patent is aangevraagd waarin melding wordt gemaakt van de betreffende uitvinding. Ze noemen dit dan de prioriteitsaanvraag van een patent, de allereerste aanvraag. Dit kan dan bijvoorbeeld een voorlopige aanvraag zijn die later wordt bijgewerkt naar een definitieve aanvraag.

Als we dan kijken naar de geschiedenis van de Rothschild aanvragen, dan zien we in 2020 een aanvraag met het Amerikaanse patentnummer US20200279585A1.

Dit patent beschrijft een manier om via biometrische gegevens mensen te testen op aanwezigheid van virale infecties zoals bijvoorbeeld covid-19.

Zo zien we ook dat er op 23 april 2020 een eerdere versie van dit patent wordt ingediend met nummer US20200126593A1.

Dit beschrijft in feite hetzelfde systeem, maar alleen komt daar het woord covid-19 niet voor. Ditzelfde systeem is zo te zien eerder ingediend in 2019 en daarvoor in 2017.

Wanneer je bij Google Patents zoekt naar de allereerste versie die in 2015 is ingediend onder nummer US201562240783P (en in tegenstelling tot alle opvolgende versies niet in te zien is!) dan verwijst deze automatisch door naar versie US20200126593A1 die voor het eerst in 2017 is ingediend en waar niet het woord covid-19 in voorkomt.

De verklaring die dan ook wordt gegeven is dat het een biometrisch systeem betreft om de aanwezigheid van virale infecties te kunnen meten en waar de eerste versie in 2015 is ingediend voor een patenttoewijzing. (Heel toevallig ook het haar dat Het Pirbright Institute, mede opgericht en gefinancierd door Bill Gates, een patent aanvraagt op een coronavirus)

Daarna zijn er nog diverse varianten geweest van dezelfde uitvinding, maar, zo wordt beweerd, pas bij de variant die in mei 2020 wordt ingediend komt het woord covid-19 voor het eerst tevoorschijn.

Klopt deze verklaring of is het een zogenaamd “smoke screen” om de waarheid te verdoezelen en mensen op een dwaalspoor te zetten omdat ze in 2015 al wel degelijk een covid-19 test hadden bedacht? Dat in het eerdere artikel waar we aantoonden dat de term "Covid-19" bij de testkits in 2018 al voor kwam, recentelijk weggehaald is, spreekt niet in het voordeel van Richard Rothschild.

Het feit bovendien dat, zoals wij eerder schreven, in overeenkomende jaartallen Bill Gates een aanvraag deed (2015) voor een patent op een Covid virus wat wordt toegekend in 2018 (het jaar waar Covid-19 officieel nog niet bestond maar maar ook al wel degelijk werd genoemd bij de hierboven genoemde testkits bij de Wereldbank), lijkt ons simpelweg wat teveel toevalligheid:

Het begint met een eerder stukje wat we enkele dagen geleden schreven over Bill Gates:

Overal wordt wild gespeculeerd over de achtergronden van dit virus. Dat het moedwillig in elkaar is gesleuteld en dat er zelfs een patent op is aangevraagd. Dit laatste schijnt inderdaad te kloppen, want er is door het Engelse Pirbright Institute in 2015 patent aangevraagd op een coronavirus en dat is in 2018 toegewezen. Dit is niet zomaar een Instituut, want het wordt gesponsord door een aantal overheidsinstellingen, maar ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Bill en Melinda Gates en de Europese Commissie. 

Interessant detail is dat een natuurlijk virus niet gepatenteerd mag/kan worden en een kunstmatig gemaakt virus wat theoretisch wel te patenteren is, simpelweg een biowapen is. In beide gevallen kwalijk en zelfs illegaal.

Wie oh wie krijgt het originele eerste patent wat werd aangevraagd door Richard Rothschild in 2015 boven water?
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl