world debt reset, corona Wij gaan als wereld een vreemde tijd tegemoet, waarin dingen zullen gebeuren waardoor alles anders zal worden.

De nep coronapandemie zal worden aangegrepen om mensen voorgoed te proberen gevangen te zetten in een systeem waar ze nooit meer uit zullen komen.

 


Er doet een nogal angstaanjagend verhaal op dit moment de ronde op internet. Het gaat om een document dat gelekt zou zijn vanuit de Canadese overheid en als het inderdaad echt is, dan spreken we met recht van een nachtmerriescenario.

Het plan maakt duidelijk dat de coronapandemie totaal nep is en wordt gebruikt om de wereldeconomie te verwoesten en iedere wereldburger in een lockdown situatie te plaatsen, tenzij ze bereid zijn om het vaccin te nemen.

Al onze bezittingen zullen worden afgepakt in ruil voor een basisinkomen (UBI). En ja, er zal een nieuw en veel gevaarlijker virus komen.

Zoals vaak met dit soort dingen, staat er geen afzender bij en kan dus ook niet worden gecontroleerd of het document echt is. Gezien de overeenkomsten met de manier waarop overheden met de nep coronapandemie omgaan, zou het heel goed kunnen dat het document echt is, maar zekerheid is er niet. Ook doet het erg denken aan dat wat Klaus Schwab, de grote man van het World Economic Forum, heeft verkondigd over een reset voor de wereld.


Het document is gelekt door een anonieme Canadese politicus via Facebook. Iemand die zegt lid te zijn van de Liberale Partij in Canada. Dit is de grootste partij in Canada en ook de partij van premier Justin Trudeau. De man zegt lid te zijn van diverse commissies die zich onder andere bezighouden met zaken zoals strategische planning. Ook zegt hij er niet gelukkig mee te zijn dat hij dit naar buiten moet brengen, maar omdat hij ook kinderen heeft, hij toch vindt dat hij dit wel moet doen om een betere toekomst voor zijn kinderen te proberen mogelijk te maken.

De andere reden dat hij dit doet, is, omdat ongeveer 30 procent van zijn mede commissieleden niet gelukkig zijn met de richting waarin het land zich begeeft, dat hun mening volledig wordt genegeerd en men druk bezig is om het plan ten uitvoer te brengen.

Ook is er heel duidelijk gemaakt dat er niets is wat hen kan tegenhouden. Het plan behelst een aantal punten, een soort wegenkaart of roadmap in het Engels, die duidelijk maakt waar men uiteindelijk naartoe wil.

Dit zijn de stappen die men heeft gepland:

De tweede lockdown zal rond november beginnen en zal geen eenmalige gebeurtenis worden, maar beperkingen op wat men noemt “a rolling bases”. Dit betekent dat het ene moment de lockdown streng zal zijn, dan weer wat minder en vervolgens weer streng. Deze zal beginnen in de stedelijke gebieden en later worden uitgebreid naar het hele land.

Rond december zal er een begin worden gemaakt met de aankoop of constructie van quarantaine faciliteiten door het hele land.

Rond eind november zullen er zoveel besmettingen zijn dat het niet meer bij te benen is met de beschikbare testcapaciteit. Ook zal er een toename plaatsvinden van het aantal mensen dat doodgaat als gevolg van covid-19.

Eind december of begin januari zal er een complete en veel strengere lockdown volgen.

Tijdens het eerste kwartaal zal er een overgang plaatsvinden naar een systeem waarbij burgers die werkeloos worden zullen worden “geholpen” door ze een basisinkomen te geven in plaats van een werkeloosheidsuitkering.

Rond februari 2021 zal er een nieuw virus de kop opsteken die een ziekte zal veroorzaken die zal worden aangeduid als covid-21. Dit zal de derde golf vormen en het aantal mensen dat sterft zal aanzienlijk hoger zijn dan de mensen die doodgingen aan covid-19.

Het aantal covid-21 patiënten zal ervoor zorgen dat het medisch systeem overbelast wordt en ook het gecombineerde aantal doden van covid-19 en covid-21 zal de beschikbare capaciteit om dit naar behoren af te handelen, overbelasten. Dit alles zal doorlopen tot in het tweede kwartaal van 2021.

De derde lockdown zal nog heftiger zijn dan de voorgaande twee en onderdeel daarvan zal zijn een volledig verbod om te reizen.

Halverwege 2021 zullen meer en meer burgers een basisinkomen van de overheid ontvangen.

Richting eind 2021 zullen er verstoringen optreden in de bevoorradingsketens, er zullen tekorten ontstaan en daaraan gekoppeld economische instabiliteit.

In het derde kwartaal van 2021 zal het leger worden ingezet in grote steden en op wegen en snelwegen om daar controlepunten op te zetten. Er zal beperkt gereisd kunnen worden en de overheid zal logistieke ondersteuning geven.

Dan komt er het volgende:

Er zal uiteraard totale economische chaos ontstaan en veel mensen zullen niet langer in staat zijn om hun rekeningen te betalen, laat staan om hun schulden af te lossen.

Via de Wereldbank zal er dan een programma worden gelanceerd waarbij inwoners van in dit geval Canada, in één klap al hun schulden kwijt kunnen raken. Het maakt niet uit wat voor schulden het zijn. Alles zit inbegrepen, van credit kaart schulden tot je hypotheek.

Het is niet een programma dat alleen in Canada zal worden ingevoerd, het zal over de hele wereld gaan en de officiële zal zijn: World Debt Reset program.

Een reset van alle schulden, maar er hangt wel een prijskaartje aan voor de burger. In ruil voor een schuldenvrij bestaan moeten ze wel al hun bezittingen opgeven. Niet alleen voor nu, maar voor altijd.

Er hangt bovendien nog een voorwaarde aan en die is dat de betreffende zich bereid verklaart om zich te laten vaccineren tegen zowel covid-19 als covid-21. Het voordeel dat zij dan weer zullen hebben is dat ze onbeperkt mogen reizen en weer gewoon hun leven kunnen oppakken zelfs als hun land of gebied zich in een lockdown bevindt.

Een aantal commissieleden vroegen zich dan ook af wat er zou gebeuren met mensen die een vaccinatie zouden weigeren.

Ze kregen toen te horen dat het hun verantwoordelijkheid was om ervoor te zorgen dat iedereen zich zou laten vaccineren. Toen ze bleven doorvragen kregen ze te horen dat deze mensen om te beginnen in een soort permanente lockdown zouden worden geplaatst.

Na verloop van tijd echter, naarmate meer burgers zouden deelnemen aan het World Debt Reset programma, zouden de vaccinatie weigeraars worden overgebracht naar de speciale quarantaine inrichtingen.

Daar zullen ze de keuze krijgen tussen twee mogelijkheden. De eerste is meedoen aan het World Debt Reset programma, je laten vaccineren en alsnog gewoon kunnen deelnemen aan de maatschappij. De tweede, als je zou blijven weigeren, is permanente opsluiting omdat je een gezondheidsrisico zou vormen voor anderen en zullen al je bezittingen in beslag worden genomen. Ondanks dat veel commissieleden protesteerden toen ze dit allemaal hoorden, werd hen verzekerd dat het plan hoe dan ook zou doorgaan. Niet alleen in Canada, maar in de hele wereld.

Gezegd werd dat het jammer is als ze bezwaren hebben, maar dat dit geen enkel verschil zal maken voor de uiteindelijke uitkomst.