Een brief waar veel mensen hoop uit putten 

alles begint nu uit te komenHet komt niet dagelijks voor dat een aartsbisschop van de katholieke kerk een open brief stuurt aan de president van de Verenigde Staten.

Aartsbisschop Carlo Maria Vigano deed dat wel en dankzij een lezer beschikken wij over de Nederlandse vertaling van die brief.Dankzij een lezer (dank!) beschikken wij over een Nederlandse vertaling van de brief die aartsbisschop Vigano naar de Amerikaanse president Trump heeft gestuurd. Wie de originele Engelse versie wil zien, kan dat hier doen.

Hier volgt het bericht en de vertaling van de lezer:

Onlangs (25 oktober 2020) schreef de oud Aartsbisschop van de V.S. Carlo Maria Vigano, voor de tweede keer een brief aan president Donald Trump om hem een hart onder de riem te steken en te waarschuwen.

Deze brief is zeer opmerkelijk omdat de hoogste leider van de katholieke kerk hier direct praat over een samenzwering van globalisten, die hij als het kwaad ziet en dat zij de Corona crisis misbruiken om Een Grote Reset door te voeren.

Ook is zijn kritiek, op wereldleiders, de kerk en de paus, niet mals.

Hij roept op om in opstand te komen tegen deze machten van het kwaad.

Hieronder de vertaling van de brief

Mijnheer de president,

Staat u mij toe om u aan te spreken op dit moment waarop de hele wereld wordt bedreigd door een wereldwijde samenzwering tegen God en de mensheid.

Ik schrijf u aan als Aartsbisschop van de V.S. en ik schrijf u aan in midden van een stilte van de religieuze en burgerlijke overheden.

Dat u mijn woorden mag accepteren als die van “een stem die roept uit de woestijn” (Joh 1 23)

Zoals ik al zei in mijn brief in juni, op dit historisch moment zien we de krachten van het kwaad zich verzamelen in een strijdt tegen de krachten van het goede. De krachten van het kwaad lijken goed georganiseerd als ze strijden tegen de kinderen van het licht, die gedesoriënteerd en ongeorganiseerd lijken nu ze zijn verlaten door hun spirituele leiders.

We zien nu dagelijks de aanvallen vermenigvuldigen van degenen die de basis van onze samenleving willen vernietigen: de natuurlijke familie, respect voor het menselijk leven, de liefde voor je land, vrijheid van onderwijs en ondernemen.

We zien dat de leiders van naties en de religieuze leiders zich overgeven en de zelfmoord van de westerse cultuur en haar christelijke grondslag accepteren terwijl de fundamentele rechten van burgers en gelovigen worden afgepakt in naam van een gezondheidsrisico, terwijl het steeds duidelijker wordt dat die de basis legt voor een inhumane, gezichtsloze tyrannie.

Een wereldwijd plan, genaamd De Grote Reset ontvouwd zich nu. Opgezet door een wereldwijde elite die de mensheid wil onderdrukken, terwijl ze maatregelen opleggen die individuele vrijheden en de vrijheid van de gehele bevolking, drastisch beperken.

In vele naties is dit plan al goedgekeurd en gefinancierd, in andere staten is het nog in een vroeg stadium. Achter de wereldleiders, die de uitvoerders van dit duivelse project zijn, staan gewetenloze karakters die het World Economic Forum en Event 201 financieren en hun agenda promoten.

Het doel van De Grote Reset is het invoeren van een medische dictatuur die doelt op het invoeren van vrijheidsbeperkende maatregelen en zich verstopt achter verleidelijke beloftes van een universeel basisinkomen en het wegschrijven van persoonlijke schulden. Het IMF verlangt hier voor terug dat mensen afstand doen van persoonlijke bezittingen en zich achter een covid 19/21 vaccinatieprogramma scharen dat door Bill Gates en de farmaceutische industrie wordt aangeprezen.

Naast de enorme economische belangen die de initiatiefnemers van De Grote Reset motiveren, zullen de gedwongen vaccinaties samengaan met een gezondheids paspoort en een digitaal paspoort, waardoor ze de gehele wereldbevolking kunnen controleren op contact met zieke mensen. Degenen die deze maatregelen niet accepteren zullen worden opgesloten in detentiekampen of onder huisarrest worden gezet en al hun bezittingen zullen in beslag worden genomen.

Mijnheer de president, ik neem aan dat u zich ervan bewust bent dat De Grote Reset in sommige landen al worden uitgevoerd aan het eind van dit jaar en begin volgend jaar. Voor dit doel zijn al weer nieuwe lockdowns gepland, die zullen worden gerechtvaardigd door 2e en 3e golven van de pandemie. U weet welke inzet er is geweest om angst te zaaien en welke draconische legitieme maatregelen er zijn genomen om de individuele vrijheden te beperken, waardoor een wereldwijde economische crisis ontstond. De ontwerpers van het plan gebruiken deze crisis om De Grote Reset onvermijdelijk te maken voor de naties, waarmee ze de oude wereld een genadeklap willen geven.

Maar deze wereld, mijnheer de president, bestaat uit mensen, genegenheid, geloof, cultuur, tradities en idealen. Mensen en waarden gedragen zich niet als robots, we gehoorzamen niet als machines, omdat we een ziel en een hart hebben, en omdat we worden samengebracht door een spirituele band die kracht van boven krijgt, van die God die onze tegenstanders willen uitdagen, net als Lucifer in het begin van de tijd deed met zijn “Ik zal niet dienen.”

Veel mensen, zoals we weten, zijn geïrriteerd door deze verwijzing naar de strijd tussen het goede en het kwade en het gebruik van een apocalyptische toon, die volgens hen de geesten kwaad maakt en verdeling zaait. Het is niet verbazingwekkend dat de vijand boos wordt omdat ze ontmaskerd worden net als ze denken dat ze onbetwist naar de eindstreep kunnen rijden. Wat verbazingwekkend is dat niemand aan de alarmbel trekt. De reactie van de macht achter de schermen naar degenen die het plan afwijzen in niet overtuigend en onsamenhangend, maar begrijpelijk. Net nu de gevestigde media met hen samenwerkt, waardoor de overgang naar de NIeuwe Wereld Orde vrijwel moeiteloos zou verlopen, komen er allerlei schandalen, misdaden en misleidingen aan het licht

Een aantal maanden terug was het nog makkelijk om de term ‘Complotdenker’ te geven aan hen die tegen hun verschrikkelijke plannen waren en nu worden uitgevoerd tot in de kleinste details. Niemand, tot afgelopen februari, had gedacht, dat in al onze steden burgers worden gearresteerd omdat ze simpelweg over straat liepen, om te ademen, hun bedrijven open te houden, om naar de kerk te gaan. Toch gebeurd dat nu over de hele wereld. Zelfs in het idyllische Italië, dat veel mensen als een betoverend mooi land zien, met haar oude gebouwen kerken en charmante steden en karakteristieke dorpen. En terwijl de politici zich barricaderen in hun paleizen, van waar ze decreten uitgeven alsPerzische heersers, gaan bedrijven failliet, gaan winkels dicht en mensen niet meer kunnen leven, reizen, werken en bidden. De desastreuze psychologische effecten van deze operatie kunnen we nu al zien, beginnend met de zelfmoorden van wanhopige ondernemers en kinderen die worden gescheiden van hun vrienden en klasgenoten en hun lessen moeten volgen achter een computer scherm.

In de schrift spreekt Paulus over “degene die zich verzet” tegen de manifestaties van het mysterie van het onrecht. (2 Thess 2 6-7).

In het religieuze leven is het obstakel voor het kwaad de kerk in de politiek sfeer zijn het degenen die in opstand komen tegen de Nieuwe Wereld Orde.

Het is wel duidelijk dat degene die nu Paus is zijn rol vanaf het begin al heeft verzaakt door het verdedigen en promoten van de globaistishe ideologie en het steunen van de agenda van een onzichtbare fractie binnen de kerk, die hem hebben gekozen uit hun kringen.

Mijnheer de president, u heeft duidelijk gemaakt dat u de natiestaat wil beschermen. Een natie onder God, fundamentele vrijheden en waarden waarover niet onderhandeld kan worden, die nu worden ontkent en aangevochten.

U bent het mijnheer de president die tegen de macht achter de schermen opkomt, tegen de aanval door de kinderen van de duisternis.

Daarom is het van groot belang om de mensen van goede wil ervan te overtuigen dat ze gaan stemmen. Niet zozeer vanwege politieke zaken maar vanwege het historisch belang van dit moment en onze wereld, die ze willen vernietigen door de lockdowns.

U tegenstanders zijn onze tegenstanders. Het is de vijand van het menselijk ras. “Hij die vanaf het begin een moordenaar was” (Joh 8 44)

Om u heen hebben zich, met geloof en moed, verzameld degenen die u zien als het laatste bastion tegen een werelddictatuur.

Het alternatief is een persoon die wordt gemanipuleerd door de macht achter de schermen, die is aangetast door schandalen en corruptie, die met de V.S. hetzelfde zal doen wat Paus Bergoglio met de kerk doet en de Italiaanse premier Conte met Italië, Macron met Frankrijk, Sanchez met Spanje etc.

De natuur van Biden is gevoelig voor chantage, net als de prelaten van de magische cirkel in het Vaticaan. waardoor hij gebruikt zal worden door bepaalde machten die hem zullen manipuleren bij nationale en internationale politieke kwesties.

Het is duidelijk dat er achter de schermen al iemand klaar wordt gestoomd om Biden te vervangen als de gelegenheid zich voordoet.

En toch is er hoop in het midden van een schijnbaar uitzichtloze situatie.

De tegenstander weet niet hoe ze moeten liefhebben en ze begrijpen niet dat het niet genoeg is om een universeel basisinkomen en sanering van schulden te beloven om de massa te onderwerpen en ze als vee te laten brandmerken. De mensheid, die al heel lang wordt misbruikt door dictatoriale krachten, ontdekt weer dat ze een ziel hebben en begrijpt dat dat ze hun vrijheid niet gaan inruilen voor homogenisatie en het opheffen van hun identiteit. Ze beginnen te begrijpen dat familie, sociale interactie, geloof en cultuur de eerlijke mensen verbindt.

De Grote Reset is gedoemd om te mislukken omdat degenen die achter de plannen zitten niet begrijpen dat er nog steeds mensen zijn die bereid zijn om de straat op te gaan om hun rechten, hun geliefden te beschermen en hun kinderen en kleinkinderen een toekomst te geven.

De inhumane nivellering van dit globalistische project zal uit elkaar barsten door de standvastige en moedige tegenstand van de kinderen van het licht.

De vijand heeft de satan achter zich staan. Hij die allen weet wat haat is.

Maar wij hebben de almachtige God aan onze kant staan, de God die legers klaar heeft staan voor de strijd en de God die het hoofd van de oude slang zal vermorzelen.

“Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?” (Rom. 8 31)

Mijnheer de president, u zult zich er van bewust zijn, dat het vijf voor twaalf is en de V.S. wordt beschouwd als de verdedigingslijn tegen het globalisme.

Stel u vertrouwen in God, gesterkt door de woorden van de apostel Paulus “Ik kan alles doen door Hem die mij kracht geeft” (Phil 4 13)

Om een instrument te zijn van de Goddelijke voorzienigheid is een grote verantwoording, waarvoor u zeker alle genade die u nodig bent, zult ontvangen, omdat u in het gebed gedragen wordt door allen die u steunen.

Met hemelse hoop en de zekerheid dat ik voor u, u vrouwe en u medewerkers zal bidden zend ik u mijn zegen,

Carlo Maria Vigano
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl