Macron geselecteerd voor uitvoering plan vrijmetselaar Albert Pike

macron derde wereldoorlog albert pikeDe Franse president Macron is de laatste weken volop in het nieuws als strijder voor de vrijheid van meningsuiting.

Terwijl overal de censuur keihard toeslaat en iemand bij het minste of geringste is beledigd, mag je de profeet Mohammed net zoveel beledigen als je wilt en dat heeft een reden.Het coronavirus alleen is niet voldoende om de New World Order volledig tot stand te kunnen brengen volgens bepaalde onderzoekers.

Zij baseren zich daar onder andere op voorspellingen zoals die zijn gedaan door de beruchte vrijmetselaar Albert Pike, waarin duidelijk wordt dat er drie wereldoorlogen zullen komen voordat de New World Order een feit is.

Het is een deel van het plan zoals dat door de Vrijmetselaar Albert Pike in een brief aan zijn Italiaanse collega Mazzini in 1871 werd uitgelegd.

"De Derde Wereldoorlog zal tot stand komen door gebruik te maken van de verschillen tussen de politieke Zionisten en de leiders van de Islamitische wereld. De oorlog zal plaatsvinden, zodanig dat de Islam (De Arabische Staten) en het politieke Zionisme (Israel) elkaar over en weer zullen vernietigen. De andere landen zullen ondertussen hopeloos verdeeld zijn en zich in de strijd mengen totdat ze fysiek, moreel, spiritueel en economisch volledig uitgeput zullen zijn. We zullen de Nihilisten en de Atheïsten in de strijd gooien en we zullen geweldige sociale rampen veroorzaken, wat al aan die landen duidelijk zal maken dat dit wordt veroorzaakt door het absolute atheïsme.

De inhoud van deze brief is bekend geworden door een boek dat in 1958 is geschreven door een Engelsman, William Guy Carr (Pawn in the Game, Pionnen in het Spel). Carr zelf heeft die brief niet gezien, maar hij baseerde dat wat hij schreef op wat de Chileense kardinaal Rodriguez in 1925 schreef in zijn boek: The Mysteries of Freemansonry Unveiled.

Volgens de journalist Israel Shamir, kleinzoon van een rabbijn, die in de mainstream zwarter dan zwart wordt gemaakt, is Macron geselecteerd om degene te zijn die de Derde Wereldoorlog mag beginnen.

In een artikel op de site van een andere Joodse onderzoeker, Henry Makow, wordt hier dieper op ingegaan en blijkt dat er al ver voor Albert Pike gelijksoortige plannen werden gesmeed. Eén van de machtigste wapens die de satanische sekte ter beschikking staat is het Zionisme. 

Een klein stukje uit een eerder artikel:

David Icke noemt dit het Rothschild Zionisme, omdat zij degene zijn die erachter zitten en deze entiteit in het leven hebben geroepen als een geheim genootschap ter verdere controle en manipulatie van het menselijk ras.

Heel vaak wordt kritiek op het Zionisme antisemitisme genoemd, iets wat daar absoluut niets mee te maken heeft want het Zionisme is een politieke beweging met de kenmerken van een geheim genootschap en heeft als zodanig niets te maken met Joden als bevolkingsgroep.

De Amerikaanse vice president Joe Biden heeft het ooit een keer precies goed uitgedrukt: “Je hoeft geen Jood te zijn om een Zionist te kunnen zijn”.En uit een ander artikel:

Theodor Herzl wordt als grondlegger van het Zionisme beschouwd en van hem komt dan ook de nobele doelstelling een eigen Joodse staat te willen stichten, een wens die bij hem veroorzaakt zou zijn door het toenemend antisemitisme. Maar, aangezien Herzl een prominent lid was van de sekte komt er geen enkele nobele doelstelling om de hoek kijken, maar moet er een Joodse staat worden gecreëerd die als basis kan dienen voor de uiteindelijke wereldoverheersing (New World Order) en bij het creëren van die staat kunnen zij volgens Herzl heel goed gebruik maken van antisemitisme.

Volgens Makow schreef Herzl ooit in zijn dagboek: “De antisemieten zullen onze meest betrouwbare vrienden worden, de antisemitische landen onze bondgenoten”.

Echter, volgens Israel Shamir moeten we veel verder terug voor de oorsprong van het Zionisme en wel naar de 15e eeuw.  Toen leefde de rabijn Isaac Abarbanel of Abravanel (1437-1508). Benzion Netanyahu, de vader van de huidige Israëlische premier, schreef een boek over deze rabbijn, getiteld: 'Don Isaac Abravanel: Statesman and Philosopher'. 

Voor zowel vader als zoon Netanyahu werd deze Abravanel een cultfiguur en hun grote rolmodel.

Meer dan 500 jaar geleden kwam deze met het plan om een Joodse staat te stichten in het Heilige Land en daarbij wraak te nemen op zowel de christenen als de moslims door een oorlog tussen beiden uit te lokken, waarbij beide partijen zouden worden vernietigd en de wereld beschikbaar zou komen voor Zionististen. En volgens Israel Shamir is het duidelijk dat die voorspelling via de huidige premier Netanyahu bewaarheid zal worden.

En zo komen we terecht bij de Franse president Emmanuel Macron.

Volgens een andere Joodse bron, een Frans/Joodse schrijver die publiceert onder de naam Tsarfat (Hebreeuwse naam voor Frankrijk), hebben een aantal prominente Joden waaronder Alain Minc, Serge Weinberg, Jaques Attali en Bernard Mourad destijds aan David de Rothschild bezworen dat de jonge Macron voor hen een heel nuttige medewerker zou kunnen worden.

Dat was de reden dat Macron in 2011 werd aangenomen als junior partner bij de Rothschild bank. Macron deed simpelweg wat de Rothschild van hem verlangde en in ruil daarvoor kreeg hij het presidentschap van Frankrijk.

En nu wacht de volgende taak op Macron en dat is een heel belangrijke:

Hij moet er nu voor zorgen dat die oorlog tussen het christendom en de islam losbarst en dit alles tot meerdere glorie van Israël. 

Overal slaat de censuur toe en zo ook in Frankrijk. Overal wordt een oorlog gevoerd tegen de vrijheid van meningsuiting. Kijk naar wat er gebeurt op Facebook en Google en voor het minste of geringste wordt je aangeklaagd voor hate speech, racisme of antisemitisme, maar dit alles geldt niet voor belediging richting moslims.

Zij hoeven niet te worden beschermd tegen al het bovenstaande. Zij moeten simpelweg accepteren dat ze op een grove manier worden beledigd in hun geloof. Zij moeten het maar goed vinden dat hun profeet door het slijk wordt gehaald.

Het volgende is afkomstig van onze minister president:

Het is ‘absurd’ dat leerkrachten in Nederland worden bedreigd als zij in hun klas spotprenten laten zien, stelt premier Mark Rutte. ,,Dat mogen we niet tolereren. Leraren proberen de kernwaarden van onze samenleving over te brengen op leerlingen.” Volgens Rutte heeft ‘niemand het recht om niet beledigd te worden’.

Niemand heeft het recht om niet beledigd te worden, maar probeer eens een grap te maken over de Holocaust en kijk eens hoe snel het is afgelopen met de stelling van Rutte.

Je wordt verketterd als je dat doet, aangeklaagd en letterlijk met de grond gelijk gemaakt. Maar, de smaakloze spotprenten van Charlie Hebdo over de profeet moeten worden verdedigd, want vrijheid van meningsuiting is ons hoogste goed.

Ja, ons hoogste goed, behalve.....

Zoals Israel Shamir concludeert: Niemand vindt het prettig om beledigd te worden en dus ook een moslim niet.

Zo stond er deze week ergens in de gedrukte Telegraaf een voorbeeld over hoe moslimleerlingen op school  aan het radicaliseren zijn. Als voorbeeld daarvan werd gegeven dat de meesten van hen niet geloven dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog zes miljoen Joden zijn omgekomen. Nou, wij ook niet, vanwege het simpele feit dat er tientallen jaren voor die Tweede Wereldoorlog overal berichten verschijnen over zes miljoen Joden. Zijn wij dan ook geradicaliseerd omdat we dat , goed onderbouwd, niet geloven?

Kortom, overal wordt zwaar gecensureerd, behalve als het tegen moslims is gericht.

Probeer eens wat beledigends te zeggen over een donker gekleurde medeburger en voordat je het weet sta je in een plantsoen te schoffelen als onderdeel van je taakstraf. Maar, als je spotprenten van de profeet Mohammed omhoog houdt, dan strijdt je voor de vrijheid van meningsuiting.

Cut the crap.

Trap onder geen voorwaarde in die val. Laat je niet meesleuren in emoties of de ene of de andere kant op. Geef Rothschild man Macron (en zijn billenmaatje Rutte) niet de kans om een dergelijke oorlog te ontketenen.

Ga mensen niet moedwillig beledigen, ongeacht wat je zelf wel of niet gelooft. Verschillende geloven gaat prima met en naast elkaar; kijk naar Syrië, voordat het moedwillig in vuur en vlam werd gezet:

Eeuwenlang en zeker gedurende de twintigste eeuw leefden de verschillende confessionele en godsdienstige groepen vreedzaam naast elkaar en waren de betrekkingen goed.

Als mensen zich niet laten opstoken zoals nu permanent gebeurt door bovengenoemde lieden en sektes, dan zullen er geen mensen gaan radicaliseren, want waarom zouden ze? 

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl