Alle facetten van ons normale leven zullen worden verstoord (Update met vertaling)

maatschappij toekomst great resetIn de nieuwe wereld die de planners van het World Economic Forum voor ogen hebben is geen ruimte meer voor dingen zoals privacy of bezit.

Mensen hebben werkelijk geen flauw benul wat hen nog meer staat te wachten, maar gelukkig maakt voormalig VN functionaris Claire Edwards dat heel duidelijk.Update: 10 november 2020

Onderaan in het originele artikel staat de indringende boodschap van voormalig VN functionaris Claire Edwards. 

Wij vroegen in dat originele artikel of iemand de tijd en de moeite wilde nemen om voor een Nederlandse vertaling te zorgen van de boodschap van Claire Edwards.

En binnen 24 uur is er een lezer die deze moeite heeft genomen waarvoor onze en hopelijk ook jullie grote dank! Dit alles maakt het een stuk gemakkelijker om de boodschap van Claire te begrijpen voor hen die niet echt goed thuis zijn in de Engelse taal.

Je kunt hier de volledige tekst downloaden van de Nederlandse vertaling en die open houden terwijl je de video bekijkt.


Origineel artikel: 9 november 2020

De Great Reset waar wij ons op dit moment midden in bevinden zal alle facetten van ons normale leven verstoren. En dit is niet beperkt tot één bepaald land, maar wereldwijd.

Zoals de verhoudingen tussen landen en op gebieden als financiën, energie, voedsel, medicijnen, banen, stedelijke planning, onroerend goed, wetshandhaving en onze intermenselijke relaties, om maar enkele dingen te noemen.

Dat alles gaat veranderen en het begint met de manier waarop wij over onszelf denken.

Er is een uitgebreid artikel verschenen dat heet The Great Reset for Dummies en is geschreven door Tessa Lena. Het is een uitgebreid stuk, waarvan Henry Makov een soort samenvatting gemaakt heeft met de meest relevante punten:

Privacy is iets dat in onze nieuwe maatschappij eigenlijk niet meer zal bestaan. Het is een ouderwets concept, zeker voor wat betreft medische gegevens. Wij zullen dan ook niet echt grote vorderingen kunnen maken als mensheid als iedereen zich maar blijft vastklampen aan privacy.

Het eindresultaat van de komende nieuwe maatschappij kan je zien als een volledig gecontroleerde lopende band, waarbij het niet mogelijk is om dwars te liggen en spirituele onderwerping is dan ook noodzakelijk.

Het is alsof je 24/7 medicatie krijgt toegediend, waarbij de medicijnen zowel chemisch als digitaal zijn. Af en toe wordt je op het matje geroepen en kan je worden gestraft voor dingen die je fout hebt gedaan. Zo kunnen ze je toegang tot bepaalde plaatsen beperken of ze kunnen je digitale bankrekening blokkeren. Dit alles zal waarschijnlijk gebeuren zonder menselijke inmenging. Artificial Intelligence oftewel kunstmatige intelligentie is het toverwoord.

Wij gaan wat maatschappij betreft weer terug naar de Middeleeuwen toen er sprake was van feodalisme. Alleen hebben we nu te maken met een heel efficiënte vorm van feodalisme, omdat alles nu wordt vastgelegd via camera’s en scanners. Ieder mens wordt geobserveerd, iedere mineraal op aarde en iedere bes die waar dan ook groeit krijgt een digitale tag.

Binnen dat framewerk heeft ook iedere boer een functie en die wordt niet bepaald door de normale cyclus van leven, maar door AI (kunstmatige intelligentie). Alles in de nieuwe maatschappij moet efficiënt worden.

Het is dan ook niet voor niets dat er nu artikelen verschijnen in de Amerikaanse media waarin bekend wordt gemaakt dat er grote sommen geld beschikbaar zijn gemaakt voor telecomproviders om ook in meest afgelegen plattelandsgebieden van Amerika 5G te installeren. Dit is nodig om straks de zogenaamde “precision agriculture” uit te voeren.

Ook de boeren zullen worden gevangen in het digitale net (gevangenis) en ook iedere stap die een boer en/of zijn vee op zijn land/boerderij doet zal worden gevolgd. Dit uiteraard ook in het belang van mogelijke contacten met mensen die besmet zijn met het vreselijke "virus".

De manier waarop wij nu nog leven en werken is natuurlijk een enorme sta in de weg voor wat de planners van de Great Reset in gedachten hebben. Wij leven veel te egoïstisch, wij zijn veel teveel op onszelf gefocussed en wij hebben veel teveel vrijheid om te doen en laten wat we willen. We hebben veel teveel auto’s en veel teveel grote huizen. Ons leven is nu gericht op ons en dingen die we kunnen doen om ons leven mooier en beter te maken. Dat alles is een enorm obstakel voor de nieuwe geplande wereldorde.

Wij bevinden ons midden in een revolutie die lijkt op de verschillende kleurenrevoluties die we de afgelopen jaren hebben gezien. Alleen dit keer zijn wij het slachtoffer. Dit keer zijn wij de “volgevreten dictator” die dient te verdwijnen om plaats te maken voor een maatschappij met een centrale overheid, waar alles niet meer ondergeschikt is aan het individu, maar aan de staat.

Een maatschappij waar straks persoonlijk bezit uit den boze is, maar zo beloven de planners, wij wel veel gelukkiger zullen zijn. En daarom moet de middenklasse worden weggevaagd, daarom blijft de horeca gesloten.

Het virus is de katalysator om ons die nieuwe maatschappij binnen te jagen. Al maandenlang zijn ook wij geestelijk voorbereid op die nieuwe maatschappij door middel van lockdowns.

Lockdowns, grote beperking van de bewegingsvrijheid en het verbieden van alle lichamelijke contacten is een fantastische manier om het gedrag van mensen te beïnvloeden. Dit proces staat ook bekend als “social engineering”.

De mensen die deze social engineering uitvoeren zijn slim, heel slim. Zij denken tien zetten vooruit en creëren bewust die situaties waarbij de bevolking schreeuwt om de dingen die de planners graag willen invoeren.

Henry Makow stelt dat wij ons als mensheid op dit moment midden in een soort SM dans bevinden. Een dans die tot doel heeft dat mensen in verwarring worden gebracht, onzeker worden, angstig zijn en permanent afhankelijk.

De enige die de dan vervolgens ook de oplossing kunnen bieden voor bovenstaande zijn zij die denken onze meesters te zijn. Wij moeten dan ook degene die onze ellende hebben veroorzaakt heel dankbaar zijn dat ze ons willen helpen in deze barre tijden, zo denken ze.

Veel mensen ontwikkelen tegenwoordig dan ook het zogenaamde Stockholmsyndroom. Het stockholmsyndroom is het psychologische verschijnsel dat soms optreedt tijdens/na een gijzeling. Het verschijnsel houdt in dat de gegijzelde sympathie voor de gijzelnemer krijgt veroorzaakt door afhankelijkheid.

Het doet er niet toe welke krankzinnige maatregelen overheden nemen. Het enige dat van ons wordt verwacht is dat wij gehoorzamen. Dat wij accepteren dat ons lijden en afzien voor ons eigen bestwil is. Het houdt ons veilig en maakt ons betere mensen, wordt gesteld door hen.

Tot zover de punten van Tessa Lena en datgene wat zij beschrijft sluit naadloos aan bij de volgende video die we van een trouwe lezer ontvingen (dank!). Het is een boodschap die wordt gebracht door Claire Edwards, een voormalig VN-functionaris.

Het is één van de meest krachtige boodschappen die wij de afgelopen tijd hebben gezien en maakt haarfijn duidelijk hoe de verschillende aspecten die nu een hoofdrol spelen in ons leven allemaal met elkaar verbonden zijn.

Het laat zien ook welke cruciale rol wordt gespeeld door 5G en hoe de ziekte covid-19 hand in hand loopt met de plaatsen waar nu 5G verschijnt. De video laat zien hoe we hier te maken hebben met de grootste oplichting aller tijden en dat het aan ons mensen is om degenen die dit veroorzaken zo snel mogelijk voor een nieuw Neurenberg tribunaal te slepen.

Als er mensen zijn met wat tijd om handen, probeer dan de volgende video in het Nederlands te vertalen, of misschien bestaat er al een Nederlands ondertitelde video die we hier kunnen plaatsen.

Het feit dat het Reuters fact check team bovenop deze video is gedoken en haar uiterste best doet om deze te ontkrachten (zonder enig bewijs) toont aan dat het een schot in de roos is en door zoveel mogelijk mensen bekeken dient te worden. Help mee en verspreid de boodschap.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl