Klaus Schwab Dr. Mengele joodsAls vanuit het niets was daar ineens Klaus Schwab, de grote baas van het World Economic Forum (WEF) en mastermind van de Great Reset.

Overal zie je die uitdrukking nu verschijnen en het lijkt heel bijzonder dat één iemand dit alles heeft bedacht, of zit het toch weer anders?Hoewel Klaus Schwab al behoorlijk op leeftijd is, hadden veel mensen tot vrij recent nog nooit van deze man gehoord. Nu wordt hij in één adem genoemd met Bill Gates, als iemand die óók uit is op de vernietiging van de menselijke beschaving zoals wij die kennen. Er moet een nieuw soort beschaving komen, een New World Order, waarbij de mens die tegen die tijd nog leeft via door vaccinaties toegediende microchips is verbonden met 5G en niets anders meer is dan een op afstand bestuurde robot.

In de mainstreamedia wordt hij omschreven als een gedreven Duitse econoom. Als je hem Engels hoort praten met een zwaar Duits accent, krijg je het gevoel dat je in een Bond film terecht bent gekomen waar Schwab de ultieme schurk speelt.

In de alternatieve media krijgt deze man meer aandacht, zoals bij Xander Nieuws:

Twee liberale en twee christelijke partijen, die begonnen zijn om van Nederland een communistisch land te maken. Wie dat nog maar een paar jaar had geschreven, zou zijn uitgelachen. Anno 2020 is het echter een keihard feit: het kabinet Rutte voert – met steun van het grootste deel van de oppositie – de ‘Grote (Groene) Reset’ agenda uit van Bilderberger Klaus Schwab, de voorzitter van het World Economic Forum (WEF). In 2030 moet de transformatie naar een soort Sovjet Unie op wereldschaal zijn voltooid, maar al in 2025 zal ons land onherkenbaar zijn veranderd – voor zover dat niet nu al het geval is. 

‘De pers doet NIET zijn werk. Als ze dat wel zouden doen, dan zouden ze het feit onthullen dat het WEF pal voor de (corona) crash al zijn beleggingen verkocht. Klaus Schwab is de nieuwe Karl Marx. Dit is het grootste georganiseerde complot in de menselijke geschiedenis, en de pers verwelkomt het met open armen. Over 10 jaar heeft u helemaal niets meer, maar u zult ook geen rechten meer hebben. Ausweis bitte!‘ 

Op Facebook kwamen het volgende tegen over Klaus Schwab:

WIE IS KLAUS SCHWAB...?

99% van de bevolking weet niet wie hij is; in media en opleidingen wordt hij stelselmatig verzwegen. Opmerkelijk, maar bewust, want deze man heeft meer invloed dan welke koning of keizer ooit had in deze wereld. En die macht wil geen publieke aandacht die niets brengen kan en slechts ondermijnend kan werken. Vanachter de coulissen werken en politici het werk laten doen is dan veel effectiever.

Politici bewonderen Klaus Schwab en zijn onder de indruk van zijn macht en invloed, ze voeren opdrachten voor hem uit. Dat is laf en achterbaks maar ook heel erg gevaarlijk. Want het lot van de mensheid in handen van dit soort lieden moet op den duur tot grote brokken gaan leiden. Maar omdat je als burger niet weet wat er precies speelt en waar eventueel gevaar dan vandaan zou moeten komen is het lastig om de oorzaak van wereld chaos te duiden. Maar die antwoorden zijn er inmiddels al een tijdje. De kwade machten hebben gewoon een naam en ze manifesteren zich naar politici. Je kunt als burger in deze moderne tijd kennis nemen van deze manifestatie die eigenlijk al heel lang speelt. Als je je een beetje verdiept en je niet laat afleiden met fabeltjes en bon (red.: bron) informatie van het NOS en de Mainstteam media.

Bovenstaand verhaal is verder te lezen op Facebook en bij dat artikel staat de afbeelding hieronder. Er wordt gesuggereerd dat de teskt een uitspraak zou zijn van Schwab, maar wij kunnen zo één twee drie niet vinden of hij dat inderdaad zo gezegd heeft. Heeft hij het niet gedaan, dan zou het natuurlijk heel goed een uitspraak van hem geweest kunnen zijn.

klaus schwab jewish, joods

Maar, hoe zit het dan met de Illuminati, de Rothschild mafia, de Chazaarse mafia of hoe je ze ook wilt noemen en hun New World Order?

Volgens de Joodse onderzoeker Henry Makow is de satanische sekte die we Illuminati noemen, gebaseerd op wat hij noemt het kabbalistische Judaïsme, die een zienswijze hanteert waarbij de kabbalistische Joden God vertegenwoordigen en dat zij de enige echte menselijke wezens zijn. De goyim (niet Joden) zijn derhalve dieren die als doel hebben hier op aarde de Illuminati te dienen.

De Illuminati vormen een geheim genootschap binnen de vrijmetselarij. Net zoals bij het Judaïsme, worden de lagere rangen gemanipuleerd met gemeenplaatsen. Hen wordt nooit het werkelijke doel verteld; het communisme, een Rothschild monopolie over alles dat van enige waarde is. Hoewel de maatschappij zelf steeds meer in een satanische sekte verandert, wordt de grote massa uiteraard volkomen onwetend gehouden.

Het grootste wapen dat de Illuminati tot haar beschikking hebben is de controle over de gelduitgifte. Dit geld word gecreëerd in de vorm van een schuld aan hen. Onze overheden zouden dit zelf kunnen doen zonder enige vorm van rente, maar aangezien zij volkomen in de tang zitten van de Illuminati gebeurt dit niet en is de mensheid een slaaf in handen van de Illuminati bankiers.

Het plan van de Illuminati is om van de wereld een groot neo feudaal reservaat te maken. Hiertoe moet de wereldbevolking drastisch worden teruggebracht door middel van oorlogen, ziektes, virussen of andere rampen. Lucifer zal uiteindelijk op de troon worden gehesen en bij satanisme wordt alles omgedraaid naar het tegenovergestelde. Kwaad is goed, ziek is gezond, lelijk is mooi en zo komt de New World Order tot stand.

Hoe de Illuminati zijn onstaan en wat hun doelstellingen en werkwijze is, wordt duidelijk uit een eerder artikel dat gebaseerd is op het boek Pawns in the Game van William Guy Carr. 

Als de Illuminati als basis hebben het kabbalistisch Judaïsme zoals Henry Makow stelt, dan is het niet zo vreemd dat de leden van deze satanische sekte bijna zonder uitzondering Joods zijn of verborgen Joods zijn, zogenaamde cryptojoden. (Cryptojodendom is het in het geheim aanhangen van het jodendom terwijl openlijk een ander geloof wordt aangehangen. Beoefenaars worden cryptojoden genoemd).

Bekende voorbeelden van dergelijke cryptojoden zijn volgens bepaalde onderzoekers Angela Merkel, Donald Trump, Bill Gates, maar ook de bekende Amerikaanse Rockefeller familie. Dat er bij Xander Nieuws de vergelijking word gemaakt tussen Klaus Schwab en Karl Marx is niet zo vreemd, want ook Karl Marx kwam op deze wereld als zoon van Hirschel Mardochai en kan gezien worden als de grondlegger van de New World Order. 

Maar, is er een verband tussen die Illuminati en volgens Makow het kabbalistisch Judaïsme en Klaus Schwab? 

Misschien is dat verband er wel degelijk wanneer je naar het volgende kijkt: 

klaus schwab, wef, joods, jewish

Bovenstaande geldt ook voor zijn echtgenote Hilde Stoll, met wie hij samen het WEF heeft opgebouwd.

Bewijst bovenstaande over Klaus Schwab iets? Nee, dat doet het niet, maar het legt wel een mogelijk verband bloot tussen de Illuminati, de New World Order en Klaus Schwab. 

Henry Makow stelt dat er een geheim genootschap bestaat binnen de vrijmetselarij die alle touwtjes in handen hebben en die bestaan uit Joden en cryptojoden die het kabbalistisch Judaïsme aanhangen.

Een satanische sekte die begint in 1666 (een jaartal waar de symboliek vanaf straalt) in wat nu Turkije heet:

"Either convert to Islam or die."  This was the choice the Turkish Sultan put to Sabbatai Zevi,  self-proclaimed Jewish "Messiah" in 1666.

By only pretending to convert, Zevi  resorted to a common Jewish practice. But Zevi was not an ordinary Jew. He led a popular heresy, based on Cabalism. The rabbis had denounced him and his followers. 

After his "conversion," over a million followers, who later included financiers like the Rothschilds, imitated his example. But they didn't just pretend to be Muslims or Christians. They pretended to be Jews as well.