overheid is tirannie, mondkapjes, muilkorven, slavenmasker covid new world orderZalig zijn de armen van geest die denken dat we in onze maatschappij te maken hebben met een natuurlijk virus.

Alles wat er nu gebeurt is al lang van te voren gepland en het is een stappenplan richting een totalitaire communistische maatschappij.
  


Bijna zonder uitzondering leidt uiteindelijk ieder spoor van heftige onnatuurlijke dingen die gebeuren op onze aarde terug naar wat we noemen de Illuminati en in het verlengde daarvan hun protocollen.

Het is daarom ook dit keer nuttig om hier enkele punten uit die protocollen te plaatsen, zodat wij beter begrijpen waarom wij op dit moment in een krankzinnige wereld terecht zijn gekomen.

Zoals deze:

Het staat vast, dat de mensen met slechte instincten veel groter in aantal zijn dan die met goede. Daarom bereikt men betere resultaten, als men de mensen met geweld en bangmakerij regeert dan met geleerde uiteenzettingen.

En deze:

Het vrijheid-idee is niet te verwerkelijken, want niemand is in staat om er het juiste gebruik van te maken. Men behoeft het volk slechts korte tijd zichzelf te laten regeren en het zelfbestuur verandert al heel gauw in teugelloosheid. Van dit ogenblik af ontstaan er twisten, die spoedig tot sociale oorlogen leidden; de staten gaan in vlammen op en hun hele grootheid valt tot as ineen.

Hieruit volgt dat er een strak regime moet komen, waarbij alle beslissingen worden overgelaten aan de kleine elite boven in de piramide en waarbij het volk in de lagere regionen van die piramide gehoorzaam orders moet opvolgen.

Om een dergelijk systeem tot stand te kunnen brengen, moet het volk ook bereid zijn om die orders op te volgen en dat doet het alleen als ze bang zijn, doodsbang. Zoals dat nu het geval is met een groot deel van de bevolking.

Dat het volk nu bang is, is geen toeval, maar vormt onderdeel van een al jaren geleden uitgedacht plan. Een plan wat je tegenwoordig regelmatig voorbij ziet komen in de alternatieve media. 

rockefeller new world order

Een plan dat is geschreven in 2010 en afkomstig is van de Rockefeller Foundation, het geesteskind van de bekende “Amerikaanse” Rockefeller familie. Een familie die allesbehalve Amerikaans is en een familie die een belangrijke steunpilaar vormt van de Illuminati.

Het plan dat in de volksmond het Lockstep Scenario wordt genoemd heet officieel: Scenarios for the Future of Technology and International Development en kan hier worden gedownload.

Het is door de Rockefeller Foundation gepubliceerd in samenwerking met het Global Business Network van de Joodse futuroloog Peter Schwartz.

In dat rapport vind je allerlei mogelijke futuristische scenario’s en één van die beschreven scenario’s heeft als titel Lock Step. Het is een wereld in de nabije toekomst, waarbij er een strakke top down overheidscontrole bestaat, gekoppeld aan een autoritair leiderschap, een maatschappij met zeer beperkte innovatie en steeds strengere maatregelen richting burgers.

In dat fictieve Lockstep Scenario wordt beschreven hoe de wereld in 2012 te maken gaat krijgen met een nieuwe variatie van een griepvirus. In tegenstelling tot de normale griep, is deze echter dodelijker en heel erg besmettelijk.

Zelfs de landen die hun pandemie scenario’s goed voor elkaar hebben, zullen volkomen verrast zijn. In korte tijd raakt ongeveer 20 procent van de wereldbevolking besmet en sterven er binnen een periode van 7 maanden 8 miljoen mensen.

Deze pandemie heeft ook een dodelijk effect op de economie. De mobiliteit van mensen en goederen komt zo goed als tot stilstand. Bedrijfstakken zoals het toerisme worden verwoest en er treden grote verstoringen op de in de voedselketen, waardoor er voedseltekorten ontstaan.

Winkels en kantoren die normaal wemelen van leven worden stille, lege, dode plekken, waar nog niet of nauwelijks mensen vertoeven.

Tijdens deze pandemie gaan nationale leiders wereldwijd steeds meer autoritair optreden. Ze vaardigen allerlei nieuwe besluiten uit waarbij de bewegingen van de mensen drastisch worden beperkt. Burgers worden gedwongen om maskers te dragen en er vinden controles van lichaamstemperatuur plaats bij treinstations en supermarkten.

En dan komt het bizarre. Zelfs nadat de pandemie langzamerhand verdwenen lijkt blijven de ingevoerde maatregelen niet alleen van kracht, ze worden zelfs geïntensiveerd. Dit om de wereld “preventief te beschermen” tegen allerlei zaken, variërend van een pandemie tot terrorisme. Om het volk goed te kunnen beschermen tegen allerlei mogelijke dreiging grijpt de overheid steeds meer macht.

Verder wordt in het Lockstep Scenario beschreven hoe bij de bestrijding van de pandemie China het veel beter doet dan andere landen, dit door het politieke systeem (communisme) waardoor de bevolking gemakkelijk en gewillig orders van de centrale overheid opvolgt. 

Er wordt beschreven hoe een angstige bevolking bij ons in het Westen graag meewerkt aan de maatregelen en zelfs gaat roepen om strengere en dat dit de basis gaat vormen voor biometrische identificatiesystemen waar men graag aan wil deelnemen.

Echter, ook in het Lockstep Scenario komt men tot de conclusie dat hoewel in het begin het volk graag zal meewerken aan de maatregelen en daardoor ook de strenge autoritaire overheid zal accepteren, dit niet eeuwig stand zal houden. In het beschreven scenario komt het dan rond 2025 ook tot onlusten onder de bevolking omdat ze teveel worden beknot in hun vrijheden en wordt in sommige landen de overheid omvergeworpen en verdreven door boze burgers.

De eindconclusie van het Lockstep Scenario is dan ook de volgende:

The feeling lingered that sooner or later, something would inevitably upset the neat order that the world’s governments had worked so hard to establish

Er gaat een kink in de kabel komen van het Lockstep Scenario waar overheden wereldwijd zo hard aan hebben gewerkt.

Tot zover het “fictieve” Lockstep Scenario, geschreven en gepubliceerd door prominente leden van de Illuminati, de sekte van het Alziend Oog, de kleine groep aan de top van de piramide.

Bovenstaande is direct afkomstig uit het originele gepubliceerde verslag van de Rockefeller Foundation.

De volgende video gaat rond op Facebook en daarin vertelt een Nederlandse dame hoe ze dingen heeft vertaald uit het Engels, gebaseerd op bovenomschreven Lockstep Scenario.

Wat ze niet vertelt is waar ze die informatie precies heeft gevonden. Duidelijk wordt als je naar luistert dat het misschien voor een deel is gebaseerd op het Lockstep Scenario, maar omdat ze ook spreekt over covid-19 en hoe er voor aankomend februari een nieuwe gevaarlijker variant staat gepland, genaamd covid-21, is dat deel in ieder geval niet afkomstig uit het originele Lockstep Scenario.

Maar, of wat zij zegt helemaal klopt, of dat het hier en daar is aangevuld, als je naar haar luistert, dan schept dat wel een beeld zoals ze dat bij het Lockstep Scenario voor ogen hadden.

Het is hoe dan ook geen natuurlijke pandemie, maar een geplande operatie. Dit merk je niet alleen door bovengenoemd Lockstep Scenario, maar ook uit andere bronnen.

Waar je ook iets dergelijks hoort is in het interview dat Lange Frans onlangs had met de Nederlandse huisarts Elke F. de Klerk die tijdens dat interview zegt dat het ook vanuit de medische wereld duidelijk wordt dat bepaalde scenario’s en draaiboeken al klaarlagen, ver voordat het “gevaarlijke virus" in beeld kwam.