stop klaus schwab, corona, joods, resetJe kunt er mooie woorden aan koppelen en net doen alsof het allemaal zo interessant en vooruitstrevend is. 

Maar de nieuwe White Paper van het WEF laat er geen enkele twijfel over bestaan dat ze ons kapot zullen maken.
Het beruchte Illuminati orgaan, de World Economic Forum (WEF) onder leiding van de allesbehalve Duitse econoom Klaus Schwab heeft een volgend tipje van de sluier opgelicht.

Wanneer je beseft wat ze van plan zijn, dan begrijp je waarom wij nu te maken hebben met een corona neppandemie. Een "pandemie" die totaal niets met gezondheid te maken heeft, maar de katalysator vormt naar een "nieuwe maatschappij".

Het WEF heeft nog een extra tipje van de sluier opgelicht door middel van de publicatie van een zogenaamd White Paper welke je onderaan dit artikel aantreft. Het is een 31 pagina tellend document dat vertelt hoe de door hen geplande Great Reset zal worden uitgevoerd.

Het document heeft als titel: “Resetting the Future of Work Agenda – in a Post-Covid World”.

Ze noemen het een White Paper omdat het nog niet helemaal de definitieve versie van het document is. Het is een proefdocument, het oplaten van een proefballon om te kijken hoe de wereld hierop gaat reageren.

De meeste mensen weten niet eens dat dit document bestaat. Als ze het wel zouden weten, misschien dan zou de wereld massaal in opstand komen omdat ze dan beseffen dat hun leven zoals zij dat gekend hebben voorgoed kapotgemaakt gaat worden door Klaus en consorten.

Het document belooft een afgrijselijke toekomst voor ongeveer 80 procent van de bevolking die de komende tijd gaat overleven. Het boek 1984 van George Orwell lijkt een onschuldig sprookjesverhaal vergeleken bij wat Dr. Mengele, pardon Klaus Schwab en collega’s voor ons hebben gepland.

Ze nemen een tijdsbestek van tien jaar waarbij al hun plannen geïmplementeerd moeten zijn, volkomen in overeenstemming met de duivelse 2030 Agenda van de Verenigde Naties.

Een aantal punten betreffende werk en werkgelegenheid:

Het digitale werkproces zal worden versneld, waarbij 84 procent van alle werkprocessen digitaal zullen worden of plaatsvinden via virtuele/video vergaderingen.

Ongeveer 83 procent van alle mensen zal op afstand werken, dat wil zeggen dat er geen fysieke interactie meer zal zijn tussen collega’s. Verder, permanente anderhalve meter en het scheiden van de mensheid aangaande menselijk contact.

Ongeveer 50 procent van alle taken zal worden geautomatiseerd, met andere woorden: menselijke input zal drastisch worden verminderd, zelfs bij het werken op afstand.

Het digitaliseren van omscholen/bijscholen zal worden versneld. 42 Procent van bijscholings- of omscholingsprocessen zal digitaal plaatsvinden. Met andere woorden, geen menselijk contact, alles via een computer met behulp van A.I. (Artificial Intelligence oftewel Kunstmatige Intelligentie).

Het aantal omscholings- en bijscholingsprocessen zal worden opgeschroefd. 35 Procent van alle bestaande vaardigheden zullen worden omgeschoold. Dat wil zeggen, men zal afscheid nemen van bestaande vaardigheden omdat die overbodig zullen worden.

Het aantal reorganisaties zal worden versneld. Men noemt dit herstructurering. 34 Procent van alle bestaande organisaties zullen in aanmerking komen om te worden geherstructureerd. Of, met andere woorden: 34 procent van bestaande organisatiestructuren zal overbodig worden en ruimte moeten maken voor nieuwe raamwerken en dat betekent digitale raamwerken die de ultieme controle over alle activiteiten zullen bewerkstelligen.

Mensen zullen tijdelijk andere taken toegewezen krijgen. Ongeveer 30 procent van de werknemers zal hiermee te maken krijgen. Dat betekent ook een andere arbeidsbeloning, waarschijnlijk veel lager dan de huidige en misschien niet genoeg om van te kunnen leven. Maar, geen nood, want hiervoor zal het universeel basisinkomen in de plaats komen. Hierbij word je dan natuurlijk wel voor de volle 100 procent afhankelijk van het systeem en zal je zelf geen enkele controle meer kunnen uitvoeren.

Het aantal werknemers zal tijdelijk worden verlaagd met naar verwachting 28 procent van het totale personeelsbestand. Men noemt het tijdelijk, maar in werkelijkheid praten we over een permanent ontslag voor dat percentage omdat ze nooit meer fulltime zullen werken.

Daarnaast zal het totale personeelsbestand met nog eens 13 procent worden verminderd.

Er zal een tijdelijke toename plaatsvinden van 5 procent van het personeelsbestand. Dit zal waarschijnlijk bestaan uit tijdelijke ongeschoolde werkkrachten die later zullen worden vervangen door robots.

Verder zal een kwijtschelding van schulden een onderdeel vormen van de Great Reset. Alle persoonlijke schulden zullen worden kwijtgescholden in ruil voor het overhandigen van al je persoonlijke bezit aan een administratieve autoriteit. Dit zou wel eens het IMF kunnen worden. Je zult niets meer bezitten, maar toch gelukkig zijn, zo gaat de propaganda, want je hoeft je nergens meer zorgen over te maken.

Het heeft trouwens weinig zin om je tegen het systeem te verzetten want tegen die tijd heeft iedereen via de coronavaccinaties nano chips binnengekregen. En dat betekent dat je als gechipt individu via 5G en de komende 6G kunt worden geprogrammeerd via, letterlijk, mindcontrol. Je gedachten kunnen worden gelezen en “bijgestuurd”.

Bovenstaande is geen complottheorie, het is een White Paper van een autoriteit als de WEF.

De sciencefiction tak DARPA van het Pentagon beschikt al lang over alle benodigde technologie, het wachten is nog slechts op de implementatie. En het zál geïmplementeerd worden als wij, de mensen, er niet heel snel wat aan gaan doen.

Er zal een massale burgerlijke ongehoorzaamheid nodig zijn om te voorkomen dat bovenstaande plannen werkelijkheid worden. Hoe langer de mensheid daarmee wacht, des te groter wordt de menselijke ramp.

De nieuwe revolutionaire totalitaire manier van de mensheid controleren zoals de WEF voor ogen heeft, heeft grote voordelen, voor hen althans:

Wij, de mensen, kunnen niet langer in opstand komen, omdat iedere cohesie tussen ons en onze medemens ontbreekt.

Wij, de mensen, zullen tegen elkaar worden uitgespeeld en wij zullen in bedwang worden gehouden door een 100 procent digitaal systeem, waarbij een kleine elite, de Illuminati, aan de knoppen zullen zitten.

Wij zullen nooit toegang krijgen tot die digitale controleknoppen. Die zullen zich ver buiten ons bereik bevinden. Het idee is dat wij stap voor stap, langzaam in het nieuwe systeem zullen groeien. Binnen één generatie zal dit proces zijn voltooid en is dat het nieuwe normaal.

Daarnaast moeten we niet vergeten dat we te maken hebben met een satanische sekte die via haar profeten Bill Gates, de Rockefellers en Kissinger meer dan duidelijk gemaakt hebben dat ze vinden dat er teveel mensen op aarde zijn en dat dit aantal zal moeten worden gereduceerd. Ze hebben daar dan ook nooit een geheim van gemaakt (min 2:45).Een perfecte manier om dat voor elkaar te krijgen is via de door Gates en de Wereldgezondheidsorganisatie gepushte vaccinaties.

Waar de WEF rapporten niet over spreken is hoe al hun maatregelen gehandhaafd zullen worden. We kunnen er gevoegelijk vanuit gaan dat dit het leger en de politie is. De legers oefenen niet voor niets al jarenlang op wat men noemt “urban warfare”, het oorlogsvoeren in stedelijke gebieden.

Naast de massale burgerlijke ongehoorzaamheid is het ook zaak om alle mensen bij de politie en het leger te waarschuwen en hen te vertellen waarvoor ze gebruikt zullen worden. Zij zijn ook mensen, zij hebben ook gezinnen en familieleden en ook zij zullen er niet op zitten te wachten mee te werken aan een wereld waarin hun kinderen voorgoed digitale slaven zullen zijn. Als ze tenminste mogen blijven leven en geen gebreken hebben, want daar zijn eugenisten ook niet zo gek op.

Hetzelfde geldt voor onderwijzend en medisch personeel. Vertel hen wat ons staat te wachten en vraag hen om alsjeblieft niet langer mee te werken aan onze komende slavernij.

Dat is de uitdaging die er ligt. Als het lukt dan is het game over voor de machtswellustelingen. Maar, zover is het nog lang niet.

Een grote niet te onderschatten vijand voor ons is de gekochte mainstream media die vol worden ingezet als desinformatie propagandakanonnen. Tot nu zijn ze helaas aan de winnende hand en zijn ze er al in geslaagd om verdeeldheid te zaaien onder vrienden, collega’s en zelfs gezinnen.

Wij echter hebben één heel groot voordeel ten opzichte van de Illuminati. Wij zijn met heel veel en zij zijn met maar heel weinig. Laten we daar nu gebruik van maken.

De politieke sekteleiders die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt en de niet bestaande corona pandemie hebben gebruikt om de Great Reset in werking te stellen, zullen verantwoording voor hun daden moeten afleggen voor een internationaal gerechtshof, gebaseerd op dezelfde principes als het tribunaal in Neurenberg. 

WEF NES Resetting FOW Agend... by Zerohedge