suzanne collins en de satanische bloedlijn Net zoals het boek 1984 geen sciencefiction was, maar een handboek, zo geldt hetzelfde voor de boeken en de films van de Hunger Games. 

Net zoals in de Hunger Games wordt Groot-Brittannië nu opgedeeld in regio’s om zo “het coronavirus beter te kunnen bestrijden”.
Groot-Brittannië wordt opgedeeld in Hunger Games districten.

Wat is het doel van alles wat er momenteel gebeurt in het kader van de bestrijding van het vreselijke virus?

Het antwoord is dat deze nep coronapandemie dient als katalysator voor een transformatie van onze maatschappij naar wat men noemt een nieuwe wereldorde. De Great Reset waarover nu overal wordt gesproken en geschreven, vormt het middel dat wordt aangezwengeld door de nep coronapandemie om die overgang te bewerkstelligen.

Degenen die dit hebben gepland en ook voor de uitvoering zorgdragen zijn leden van wat men noemt de Illuminati. De meestal "onzichtbare" machthebbers achter de schermen die voor een groot deel wordt gevormd door de inmiddels bekende satanische sekte, aangevuld met wat men noemt de satanische bloedlijnen.

Iemand die veel heeft geschreven over die bloedlijnen is de bekende auteur Robin de Ruiter, waarover op een andere website het volgende staat geschreven:

Het complotdenken over Illuminati kent drie hoofdstromingen. De christenfundamentalistische tak meent dat Satan de Illuminati aanstuurt om samen met de Antichrist de wereldheerschappij te kunnen veroveren. Volgens de tweede tak vormen de Illuminati een wereldlijke samenzwering, en volgens de derde tak zouden ze onder controle staan van buitenaardsen die met hun ufo's op aarde zouden zijn geland en de macht zouden hebben overgenomen. De Ruiter hoort bij de christelijke fractie. Volgens hem zou Satan ver voor de jaartelling "12 bloedlijnen" hebben "geïnstalleerd", een soort tegenhangers van de 12 stammen van Israël. Die bloedlijnen zouden nog voortbestaan in de 12 wereldwijd machtige "dynastieën" van de families Rothschild, Warburg, Rockefeller, DuPont, Russell, Onassis, Bundy, Freeman, Kennedy, Collins, Astor en Li. Een daarboven gestelde "allerhoogste dertiende lijn" zou door Satan zelf zijn "ingevuld" en daaruit zou in de toekomst de Antichrist voortkomen. De 13 bloedlijnen zouden samen de Illuminati-klasse vormen en tot de leidende satanisten in de wereld horen. Ze zouden de duivel als de ware god beschouwen en geloven dat die ooit de hele wereld gaat regeren. Satan zou niet als zichtbare persoon macht kunnen uitoefenen en daarom zou hij de Illuminati-families gebruiken om in zijn naam "een één-wereld-samenzwering" op te zetten en "een nieuwe wereldorde" met "een werelddictatuur" te vestigen.

Een familie die daar wordt genoemd als een satanische bloedlijn is de Collins familie.

Al jarenlang schrijven wij dat de wereld afstevent op een soort Hunger Games maatschappij. Het is een fictief verhaal dat valt in de categorie “predictive programming” en is “bedacht” door auteur Suzannne Collins.

Een korte samenvatting zoals wij die in 2015 publiceerden.

De Hongerspelentrilogie speelt zich af in de toekomst. Wat ooit Noord-Amerika was, is nu gedeeltelijk onder water gelopen, en het andere deel is één land geworden, Panem geheten. Het is verdeeld in een hoofdstad, het Capitool, dat in de Rocky Mountains ligt, en 12 districten eromheen. Deze zijn gewoon genummerd: District 1 tot en met District 12. Deze reeks speelt zich voornamelijk af in het Capitool en District 12, waar de steenkoolmijnen liggen. District 12 ligt in de Appalachen. Elk district heeft zijn eigen "specialiteit": District 12 zijn bijvoorbeeld mijnen en District 11 boomgaarden. Sinds District 13 vernietigd is, worden er elk jaar spelen gehouden in het Capitool, in een grote arena: de Hongerspelen. Elk jaar moet elk district één meisje en jongen leveren van tussen de 12 en 18 jaar. Op het einde mag er maar één winnaar zijn. Dat betekent dat de 23 anderen allemaal moeten sterven, vermoord worden door elkaar. Zo laat het Capitool zijn overmacht zien. Ook is er om de 25 jaar een zogenaamde Kwartskwelling: speciale Hongerspelen waarbij er een aparte regel bijkomt.

Ook in 2015 vertelde één van de hoofdrolspelers Donald Sutherland het volgende:

De film is volgens hem een allegorie van de Amerikaanse elite en laat zien waar het land in de toekomst naartoe zal gaan. Dat diegenen die aan de touwtjes trekken allerminst goede bedoelingen hebben en dat alles draait om de profiteurs aan de top.

In de korte videoclip hieronder hoor je wat Sutherland heeft te vertellen. Wat daarbij opvalt, is de gedesillusioneerde houding en uitdrukking op zijn gezicht.Alsof hij persoonlijk een blik in de toekomst heeft geworpen. Een dystopia waar de bevolking van nu alvast op wordt voorbereid.Kijk met het bovenstaande in het achterhoofd naar de nieuwsberichten zoals die nu zijn te lezen:

Premier Boris Johnson kreeg vanavond zijn plan om Engeland vanaf vandaag op te delen in verschillende coronaregio’s door het parlement, maar liep grote imagoschade op.

Het gewraakte ‘tier system’, het opdelen van het land in drie verschillende coronaregio’s, zorgde bij parlementsleden van de regeringspartij voor meer verzet. Engeland zit sinds een maand voor de tweede keer in lockdown. Johnson beloofde licht aan het einde van de tunnel, maar kwam vervolgens met een bijna net zo beperkend vervolg op de proppen. Voor 99 procent van de bevolking wacht een lange winter in isolement.

Maar, ondanks alle protesten is het toch een feit dat het parlement heeft goedgekeurd dat het land zal worden opgedeeld in regio’s.

Dat betekent dan ook weer dat er verschillende “coronamaatregelen” van kracht zullen zijn in de verschillende regio’s en zal het ook niet ondenkbaar zijn dat straks het reizen tussen de verschillende regio’s verboden wordt, omdat je natuurlijk niet wilt dat mensen uit een onveilige regio de mensen in een wel veilige regio gaan besmetten.

Dat alles past dan ook weer precies in de vaccinatiestrategie die het land wil ontwikkelen. Het land heeft zelfs met de aanstelling van Nadhim Zahawi een speciale minister van vaccinaties die suggereert dat mensen straks op hun smartphone een app kunnen downloaden die aangeeft dat ze zijn gevaccineerd.

Hij stelt verder dat de overheid vaccinaties niet zal verplichten, maar dat restaurants, bars en bioscopen straks zullen eisen dat iemand via die app kan aantonen gevaccineerd te zijn. Toevalligerwijze is de app waarover Zahawi spreekt dezelfde app die registreert of je in contact bent geweest met “besmette” mensen.

Wat je dan straks ook gaat krijgen is dat je alleen van het ene naar het andere District mag reizen als je via de op je telefoon geïnstalleerde app kunt aantonen dat je bent gevaccineerd.

Ook past dit alles weer perfect in de groene zones zoals Israël die wil installeren en de eerste pogingen die ze hier ondernemen om bepaalde (winkel) centra voor bepaalde tijden te openen en weer te sluiten. 

Al jaren van te voren laten ze ons weten wat ze van plan zijn en bijna niemand doorziet het.