De Rothschild is erop uit om zelf God te worden  

rothschild wil god wordenNu de verkiezing van Joe Biden formeel is bevestigd, is Amerika klaar om de overgang te maken naar het communisme. 

Het geldmonopolie is niet meer genoeg voor de Rothschild clan, ze willen nu satanische controle over letterlijk alle facetten van het menselijk leven.Zoals we eerder schreven moet Joe Biden de nieuwe president worden. En als de verkiezing dan gestolen moet worden om dat voor elkaar te krijgen, dan is dat maar zo.

Er is een goede reden voor hen achter de schermen om nu op dit moment Joe Biden te willen als president. Het land Amerika moet letterlijk worden vernietigd en groepen zoals BLM en Antifa zullen straks vrij spel krijgen om bij dat proces te helpen.

Zo begint een artikel van Henry Makow die de mensheid waarschuwt dat deze ongewild ingewijd wordt in een satanische sekte. In dit geval niet de covid sekte zoals in het artikel van J.C. Hopkins, maar in de sekte van het kabbalisme, of de Illuminati, dat wil zeggen, het communisme.

Makow gaat dan verder met het volgende:

Als wordt toegestaan dat Joe Biden de verkiezingen steelt, dan zal de aanval op onze maatschappij worden geïntensiveerd. Het land zal worden verwoest als BLM en Antifa de vrije hand krijgen en het satanisme, de genderdysforie en immigratie zullen welig tieren. Denk maar niet dat de Democraten op hun lauweren zullen rusten. Ze zullen achter de Patriots aan gaan, de conservatieven en de christenen. Dat is wat communisten doen. Kijk naar de nep coronapandemie. Wij moeten ons voorbereiden om onszelf te verdedigen.

Als we geen tegenstand bieden, dan houdt dat in dat we toestemmen. Ben jij bereid om al je bezit kwijt te raken en slaaf te worden? Ben jij bereid om een aanzienlijk risico te nemen?

Wat communisme doet is het uitbreiden van het monopolie dat de Rothschilds hebben over krediet (dat wil zeggen het geld scheppen). Die uitbreiding houdt in dat ze een monopolie zullen krijgen over alles wat maar enigszins waarde heeft: Macht. Mensen. Grondstoffen. Dieren. Informatie. Gedachten. Gedrag.

Het doel is om alle persoonlijke bezit te onteigenen, de mensheid tot slaaf te maken en uiteindelijk uit te roeien. Dit wordt bevestigd door hun Agenda 21 (De VN agenda voor de 21e eeuw). Deze agenda beoogt dat alles op deze aarde wordt geïnventariseerd en eist dat mensen privébezit opgeven.

De Rothschild en hun handlangers bezitten een ongekende rijkdom. Ze zijn verveeld door geld. Nu willen ze onbeperkte macht.

De volgende uitspraak is afkomstig van de Joodse uitgever Alexander Trachtenberg en laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

alexander trachtenberg

Mensen verbazen zich erover dat de Democraten een totaal disrespect voor democratie en fatsoen aan de dag leggen. Communisten zijn satanisten. Satanisten zijn erop gebrand om beschavingen te vernietigen.

Revolutie is het alles op zijn kop zetten van de werkelijkheid, waarbij satan bovenin zetelt in plaats van God. Wat normaal is en gezond wordt beschimpt als onnatuurlijk en ziek. Zo verwoesten ze de liefde tussen man en vrouw door vrouwen te dwingen meer mannelijk te worden en omgekeerd. Wat zij “progressief” noemen is in feite bedoeld om ons te verzwakken en te verwoesten.

Zij ontkennen het bestaan van God (ze zien deze als concurrentie). Ze ontkennen dat wij een spiritule verbintenis met God hebben.

Iets dat de Joden niet weten is dat het Judaïsme zoals dat door de Kabbala wordt gedefinieerd in feite satanisch is. Het is erop uit om de beschaving te vernietigen en deze te vervangen door een Orwelliaans dystopische maatschappij, waarbij zij ieder facet van het leven controleren. De Rothschild kliek is erop uit God te vervangen.

Communisten houden zich niet aan regels. Voor hen heiligt het doel de middelen. De essentie van het satanisme is dat de regels worden gebroken. Het volkomen lak hebben aan natuurlijke en morele regels.

De Amerikanen verliezen al hun rechten. Als Joe Biden wordt gekozen zal er nooit meer een eerlijke verkiezing plaatsvinden. De Amerikanen en ook de rest van de wereld zullen op dagelijkse basis worden bedonderd, tot in alle eeuwigheid.

De nep pandemie zal worden gebruikt om alles en iedereen te registreren en te controleren en alle dwarsliggers zullen worden opgesloten.

De centrale bankiers hebben de waarde van ons geld verkwanseld en maken naar behoefte nog meer uit gebakken lucht. Zij bezitten de gans die de gouden eieren legt. Zij bezitten dat wat iedereen wil: geld. Iedereen die gelooft in de pandemie of Joe Biden steunt staat of bij hen in het krijt of is één van hun handlangers.

De bulk van dit artikel werd door Makow geschreven in augustus, toen het er nog alle schijn van had dat het wellicht voorkomen kon worden dat de communisten de verkiezingen konden stelen.

Hij schreef toen:

Het enige dat kan voorkomen dat de communisten deze verkiezingen zullen stelen is de rechtstaat die is gebaseerd op de waarheid. Wat staat er op het spel? De rechtstaat.

Deze moet worden afgedwongen of anders zijn we verloren. De rechtstaat is uiteindelijk gebaseerd op de Goddelijke wetten.

de goddelijke wetten

Conclusie:

Wat staat er uiteindelijk op het spel? Ondanks zijn vele tekortkomingen kan de mens toch wel eens de bekroning zijn van Gods schepping. De hoogste vorm van leven in het universum. Een angstaanjagende verantwoordelijkheid.

Dat is de reden dat satanisten (communisten) de mensheid willen vernederen en vernietigen. Zij haten liefde, goedheid, waarheid, schoonheid en recht. Zij haten de mensheid. Zij haten God.

Zij willen alles bezitten en God de mens, de kroon op zijn schepping, onthouden. Als Biden wint, dan zal niets hen meer in de weg staan.

De mensheid zal een de Donkere Tijd tegemoet gaan, een tijd waar ze misschien nooit meer uit zal komen.

Tot zover Makov.

Zoals we ondertussen weten heeft Joe Biden formeel gewonnen en zal over enkele dagen worden uitgeroepen tot president. En daarbij hebben de Democraten dankzij de overwinning in Georgia ook het volledige Congres in handen (Huis van Afgevaardigden en Senaat) zodat niets hen op dit moment kan stoppen om van Amerika een communistische new world order te maken.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl