illuminati, communisme amerika, new world orderEr is een reden dat Donald Trump na vier jaar chaos scheppen van het toneel moest verdwijnen. 

De tijd is gekomen voor een heksenjacht op christenen en conservatieven, waarbij nu de communistische agenda wordt geïnstalleerd.


In de altijd onbetrouwbare Telegraaf is een artikel verschenen waarin wordt gewaarschuwd voor een explosie aan antisemitisme. Dit omdat sinds de komst van de neppandemie wereldwijd vaak de Joden de schuld krijgen, zo wordt gesteld.

Dan gaat het artikel verder met te zeggen dat dit door de jaren heen altijd is gebeurd en de Joden al eeuwenlang de schuld krijgen van nare dingen zoals vreemde ziektes.

Bovenstaande is de inleiding tot het soort berichten dat je de komende tijd veel vaker zult zien en een voorbode van nog veel meer censuur.

Nu we het toch over Joden hebben, er zijn twee mensen in Amerika die niet veel op hebben met de Joodse krachten die achter de schermen werkzaam zijn. De ene is de Joodse auteur Henry Makow die het volgende stelt:

Volgens de Joodse onderzoeker Henry Makow is de satanische sekte die we Illuminati noemen, gebaseerd op wat hij noemt het kabbalistische Judaïsme, die een zienswijze hanteert waarbij de kabbalistische Joden God vertegenwoordigen en dat zij de enige echte menselijke wezens zijn. De goyim (niet Joden) zijn derhalve dieren die als doel hebben hier op aarde de Illuminati te dienen.

De Illuminati vormen een geheim genootschap binnen de vrijmetselarij. Net zoals bij het Judaïsme, worden de lagere rangen gemanipuleerd met gemeenplaatsen. Hen wordt nooit het werkelijke doel verteld; het communisme, een Rothschild monopolie over alles dat van enige waarde is. Hoewel de maatschappij zelf steeds meer in een satanische sekte verandert, wordt de grote massa uiteraard volkomen onwetend gehouden.

En andere die zich ook met bovengenoemde zaken bezighoudt is de bekende Brother Nathanael.

Beiden zijn het roerend met elkaar eens dat wat er nu gebeurt in Amerika gelijkstaat aan de installatie van een communistisch bewind onder leiding van Joe Biden. Een transitie die in dat land moet plaatsvinden door leden van bovengenoemde groeperingen die wij de satanische sekte noemen. Een sekte die uit is op de vernietiging van de mensheid totdat er een relatief klein aantal overblijft dat hen als slaaf mag dienen.

Wanneer bovenstaande klopt zoals beide onderzoekers stellen, dan is het ook wel handig dat er een soort Joodse president aan het hoofd van het land staat. Gelukkig is dat het geval en ook dat vicepresident Kamela Harris een Joodse echtgenoot heeft.

joe biden joods

Makow geeft de volgende waarschuwing:


Laten we even kijken of de man gelijk heeft en de regering van Biden Joods is. Oh, wat een bijzonder "toeval", het is alsof je de namenlijst van de Knesset (Israëlisch parlement) leest.

joe biden joods

Daarmee is dan het team compleet dat korte metten zal maken met alles wat ook maar enigszins neigt naar blank, christelijk of conservatief. Jawel, de Trump aanhangers waarover wij eerder schreven en die door Trump vier jaar lang aan het lijntje zijn gehouden, zullen nu de volle laag krijgen.

Er zal in het kader van wat men nu noemt Domestic Terrorism een ware heksenjacht ontstaan op alles wat in bovengenoemde groeperingen valt.

Het slopen van normen en waarden en alles wat een doorsnee mens als fatsoenlijk zou beschrijven zal worden vernietigd in de nieuwe communistische maatschappij.

Zoals Makow zegt: het is een oorlogsverklaring aan het Amerikaanse volk.Koppel aan bovenstaande nog het volgende, afkomstig uit een eerder artikel en geschreven door een lezer. Hiermee heb je dan een aardig idee van wat het Amerikaanse en ook die van ons te wachten staat.

Agenda 21 is door de VN in 1992 akkoord verklaard om de wereldpopulatie aan alle mogelijke kanten te controleren en afhankelijk te maken van 1 wereldregering zodat onze vrijheden aanzienlijk ingeperkt worden. Het klimaatakkoord is een van de argumenten om ons in deze val te lokken. Relax! het is niet alleen maar ellende...lees verder...

In de video legt Rosa Koire uit dat het nu nog mogelijk is om hiertegen in opstand te komen omdat we nog niet compleet in deze val vastzitten. Zij is bezig om dit verhaal naar buiten te krijgen met een heel team. Hoewel haar verhaal als complottheorie wordt afgedaan door de mainstream media is het geen theorie meer maar een feitelijk complot tegen de vrijheden van de mens. Agenda 21 staat tenslotte zwart op wit.

We zien ook zelf om ons heen gebeuren dat deze wurggreep zich aan het ontvouwen is. Ze noemt ook de feiten op. Mensen zouden eerder NEE kunnen zeggen tegen bijvoorbeeld het installeren van een "slimme" energiemeter of Wifi in je huis en/of 5G op een lantaarnpaal voor je huis, je kinderen laten vaccineren, bespoten groenten/fruit, chemtrails in de lucht, biometrisch paspoort, verichip onder je huid, smart grid, etc, etc....straks worden we ook nog beperkt in het gebruik van stroom, water en gas, auto etc... en het gaat steeds een stapje verder.....

We moeten leren begrijpen dat dergelijke technologie de geest zodanig afzwakt dat je geen zin meer hebt om weerstand te bieden omdat de 'amygdala' -angstcentrum in de hersenen- geactiveerd wordt door deze technologie (snelle hoge frequentiepulsen). Iedereen reageert er weer anders op qua gedrag maar angst is wel de onderliggende motivator om je kop eerder in het zand te steken en niet te strijden voor je vrijheid. En dat is precies waar ze je hebben willen want dan bieden we geen weerstand en zal hun doel gemanifesteerd worden en leven we in een kunstmatige wereld waar je geen vrijheden meer hebt. Alles is dan afhankelijk geworden van A.I. (kunstmatige intelligentie).

Ze is wel positief over het feit dat dit NIET gaat lukken maar ze zitten wel heel dichtbij. Niet alleen maar ellende dus, maar wel goed om even te kijken.