Derde golf is nodig om vaccinatiedoden te maskeren

vaccinatiedoden corona leugens, virus bestaat niet Als je wilt weten wat ons te wachten staat voor wat betreft de gevolgen van de coronavaccinaties, dan moet je kijken naar een land waar men vroeg is begonnen met vaccineren.  

En dat is het land van de beruchte nooit bewezen Britse variant en waar mensen nu bij bosjes dood neervallen.
Het is keer op keer hetzelfde stompzinnige verhaal.

Mensen worden gevaccineerd met één van de experimentele vaccins zoals die van Pfizer en Moderna en sterven kort daarna.

Altijd is de verklaring in dat geval dat er geen verband is aangetoond tussen de vaccinatie en het overlijden. Het maakt niet uit of er één dodelijk slachtoffer is, of meer dan 50 zoals in Gibraltar, het antwoord is altijd hetzelfde. Als je onderliggend lijden hebt en overlijdt als je positief bent getest voor corona dan ben je een coronadode, maar als je overlijdt na en coronavaccinatie en zelfs ook nog positief hebt getest, dan overleed je aan onderliggend lijden. Hoe de wind waait mijn rokje....

En dat kan allemaal gewoon in onze hedendaagse maatschappij waar gebeurtenissen nog nauwelijks registreren bij een volledig gehypnotiseerde bevolking.

Als er 100 mensen worden gevaccineerd en ze vallen alle 100 dood neer en Ron Fresen in Den Haag weet dit te duiden als een toevallige samenloop van omstandigheden, dan gelooft het Nederlandse volk dat. Want, zo zal Ron met een stalen gezicht zeggen: “Ik heb zojuist gesproken met premier Rutte en deze verzekert mij dat deze mensen overleden zijn als gevolg van onderliggend lijden en heeft dit gelukkig niets met de vaccins te maken”.

En zo gaat het overal in de wereld en zo ook in Spanje waar in een verzorgingshuis kort nadat ook daar de vaccinaties zijn begonnen, zeven bewoners overlijden.

Een andere bijzonderheid is dat alle 78 bewoners die voorafgaand aan de vaccinatie volkomen gezond waren, opeens allemaal positief testen voor corona. Naast de zeven doden, liggen er inmiddels ook vier in het ziekenhuis.

Ook daar het eeuwige verhaal van onderliggend lijden en de bewoners die het tot nu toe wel hebben overleefd wachten met smart op hun tweede injectie zodat ze helemaal veilig zullen zijn.

Echter, wanneer cijfers niet liegen kunnen wij, zoals meermalen voorspeld, een wereldwijd bloedbad verwachten.

Via een lezer (dank!) zijn wij in het bezit gekomen van interessante cijfers over Engeland en Groot-Brittannië. Aangezien beide sets cijfers dezelfde trend laten zien, concentreren wij ons hier op de cijfers van Groot-Brittannië.

De lezer heeft de cijfers in een overzicht gezet en deze zijn afkomstig van de coronawebsite van de Britse overheid.

Ze zien er als volgt uit:

Er staan drie kolommen cijfers. De meest linkse toont het aantal coronadoden over een bepaalde periode. De middelste kolom toont het aantal positief geteste mensen en dit getal moet je vermenigvuldigen met 1.000. Hetzelfde geldt voor de cijfers in de meest rechtse kolom waar het aantal vaccinaties wordt weergegeven.

vaccinatiedoden Groot-Brittannië

Wanneer je naar die cijfers kijkt, dan zie je dat de vaccinaties in Groot-Brittannië een stuk vroeger zijn begonnen dan bij ons en wel vanaf medio december.

Om te laten zien wat er vervolgens gebeurt, hebben we in het volgende plaatje een deel van bovenstaande cijfers genomen. Rechts hebben we met rood de eerst vier weken met rood gearceerd van het aantal gevaccineerde mensen.

Dan hebben we met zwart de weken daarna gearceerd van de coronadoden. En zonder enige twijfel zie je een enorme toename van het aantal doden nadat de vaccinaties zijn begonnen. Je ziet het aantal wekelijkse coronadoden van 3.500 op 23 december oplopen naar 7.400 wekelijkse coronadoden op 13 januari.

vaccinatiedoden Groot-Brittannië

Dit heeft helemaal niets te maken met een Britse variant zoals wordt beweerd, want onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat deze niet dodelijker is dan de gewone variant. Dat deze ook niet voor meer besmettingen zorgt wat ook uit bovenstaande cijfers blijkt.

Sterker nog, als je bij bovenstaande cijfers kijkt naar de datum van 20 januari dan zie je daar net zoveel besmettingen als op 30 december, maar ook meer dan het dubbele aantal doden.

vaccinatiedoden Groot-Brittannië

Bovenstaande toont keihard aan dat er een lineair verband bestaat tussen het aantal toegediende vaccinaties en het aantal coronadoden. Hoe meer er wordt gevaccineerd, des te meer doden vallen er.

Aangezien wij ongeveer een maand achterlopen bij Groot-Brittannië weet je ook waarom men nu ins ons land opeens zo luid loopt te brullen over een komende derde golf.

vaccinatiedoden Groot-Brittannië

Regeren is vooruitzien. Als je weet dat er een stroom vaccinatiedoden in aantocht is, dan is het heel goed om jezelf van tevoren alvast in te dekken.

Dat men in Groot-Britannië constateert dat het aantal doden, ondanks het hoge aantal vaccinaties, explodeert, veroozaakt klaarblijkelijk niet dat men begint te zien dat er wel eens een verband zou kunnen zijn tussen het plotse hoge aantal doden en de vaccinaties. Maar ja, dan word je al snel weer een complotdenker genoemd. In Andalucia daalde het aantal doden met de helft na de introduktie van een vitamine D beleid terwijl in Engeland het verdubbelde ondanks dat ze daar 5x zoveel gevaccineerd zijn.

vaccinatie Engeland, veel doden
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl