moderna vaccin, operating systeem, mrna Wanneer je een klein beetje nadenkt, dan zal je vrij snel inzien dat er een andere reden is dan jouw gezondheid waarom er zo gedramd wordt over die coronavaccinaties.

Die vaccinaties dienen een voor menigeen niet te bevatten doel en als je tot nu toe die spuit hebt weten te ontlopen, dan mag je je handen dichtknijpen.Begin januari hebben wij een interview gepubliceerd met voormalig Amerikaans staatssecretaris en Wall Street bankier Catherine Austin Fitts.

Daarin vertelde zij een aantal opzienbarende dingen betreffende de werkelijke bedoelingen van de nep coronapandemie.

Wat zij vertelt is dat de satanische krachten achter de schermen bezig zijn met het omschakelen naar een totaal nieuw financieel/economisch systeem op aarde. Om dat mogelijk te maken en te zorgen dat het publiek meewerkt, moet er een onzichtbare vijand worden gecreëerd. Ze doen dit door middel van een nep pandemie, op precies dezelfde manier als dat ze het door hen georchestreerde 9/11 hebben gebruikt om de War on Terror in gang te zetten.

Daarnaast is er een heel goede reden dat ze als fanaten lopen te drammen op vaccinaties. Dat heeft uiteraard helemaal niets te maken met gezondheid, maar met iets totaal anders, ook volgens Fitts.

Alles wordt straks gebaseerd op het nieuwe transactiesysteem van de centrale banken dat de plaats zal innemen van wat wij nu geld noemen. Omdat straks de meeste mensen zelf ook gedigitaliseerd zullen zijn door middel van een Microsoft operating system dat verbonden is met de cloud, zal privacy niet meer bestaan en ben je 24/7 te observeren door de machthebbers.

Als de centrale banken dingen zien van jou die hen niet bevallen, dan zal jij worden uitgesloten van het transactiesysteem en de gezichtsherkenningssoftware zal ervoor zorgen dat je niet meer dan enkele kilometers van je huis kunt reizen.

De nieuwe wereld wordt een mengsel van technocratie, gekoppeld aan transhumanisme (mens wordt gedeeltelijk machine).

Het ultieme doel van het nieuwe systeem dat nu wordt geïmplementeerd is slavernij, niets meer en niets minder. Even voor de goede orde: Wij zijn de slaven.

Ineens niet meer zo'n rare stap die Bill Gates maakte om zich qua activiteiten meer terug te trekken uit Microsoft en zich te storten op de farmaceutische vaccin wereld. Want, in Jip en Janneke taal betekent dit dat men via vaccinaties een Microsoft operating system in jouw lichaam gaat installeren.

Nu zullen de mainstreamklanten hard beginnen te lachen als je hen dit vertelt en je uitmaken voor viruswappie in het kwadraat. 

microsoft operating system corona vaccinatie
Maar, als je een kijkje neemt op de website van Moderna, dan klinkt wat Catherine zegt opeens niet meer als sciencefiction.

Moderna zegt op haar website dat je hun mRNA systeem moet zien als een operating systeem waarmee medicijnen kunnen worden afgeleverd in je lichaam, een systeem dat ze noemen “The Software of Life”.

Verder zeggen ze dat ze als leidend principe hebben dat als mRNA als medicijn voor één bepaalde ziekte werkt, dit ook zo zou moeten werken voor andere ziektes. Wat opvalt is dat ze mRNA een medicijn noemen en geen vaccinatie en daarover hebben al meerdere artsen wereldwijd de alarmklok geluid. De toelatingskriteria voor vaccins zijn compleet anders dan voor medicijnen en dat is niet in de laatste plaats vanwege een volledig anders werkingsprincipe. Misleiding dus om snellere toelating te kunnen krijgen tot de markt.

Ze noemen hun mRNA techniek dan ook een operating systeem.

Ze zien het als een technologieplatform dat net zo functioneert als een operating systeem op een computer. Het is zo ontworpen dat het een soort plug and play systeem is waar allerlei modules aan gekoppeld kunnen worden.

In het geval van corona is het programma/de app hun medicijn en bevat de unieke mRNA code die ervoor gaat zorgen dat de juiste proteïne (ziekmaker) wordt geproduceerd.

Verder vertellen ze dat ze honderden wertenschappers aan het werk hebben die zich bezighouden met het verder ontwikkelen van het Moderna platform.

moderna operating system, corona vaccin

Wat ze zeggen over bovenstaande is dat het enige dat verandert wanneer er een nieuw medicijn is, de code is waarmee de cellen hun instructies krijgen. Ze noemen die code mRNA medicijnen en door deze manier van werken vergelijken ze de mRNA technologie met een operating systeem.

Ze hebben dan ook nog de mogelijkheid om meerdere medicijnen tegelijk te coderen in één enkele mRNA injectie.

Met andere woorden, voor allerlei ziektes zullen er straks mRNA medicijnen worden ontwikkeld. Je zult geen potjes met pillen meer krijgen, maar in de vroege fase een injectie, waarin zich de code bevindt die de instructies voor jouw cellen bevat om bepaalde elementen te produceren. Oftewel, ze zullen met die mRNA rechtstreeks in jouw DNA gaan sleutelen, uiteraard om je “beter te maken”.

Ze spreken in het geheel niet over een vaccin, maar over een platform dat kan worden gebruikt om allerlei medicijnen in jouw lichaam in te brengen. Medicijnen in de vorm van software die de code bevat voor jouw cellen. Hiermee is ook direct bewezen dat wat er nu bij mensen naar binnen wordt gespoten in de verste verte niets met een vaccin te maken heeft.

Wat nu nog niet op hun website staat, is de waarschijnlijk volgende stap. En die is dan dat er zich ook in jouw lichaam een versie van dat operating system bevindt, waarmee dan straks gecommuniceerd kan worden op andere manieren dan via een injectienaald.

De fysieke injectie is omslachtig en duur, neemt veel tijd in beslag en er kunnen veel fouten mee worden gemaakt. Wanneer het Moderna platform zich straks in jouw lichaam bevindt, dan kan er via het internet der levende dingen via 5G en 6G voor worden gezorgd dat de medicijnen (software DNA code) die je nodig hebt op deze manier jouw lichaam binnenkomen. Wat ook weer eenvoudig met bijvoorbeeld LED verlichting in je smart huis kan worden gekoppeld voor informatieoverdracht.

Dat is de reden dat ze zo lopen te drammen met hun vaccins. Ze willen dat jij straks een operating systeem in je lichaam hebt, waarmee zij op afstand jouw DNA kunnen programmeren. En dat noemen we dan medicijnen (of vaccins). Los van de satanische agenda achter dit alles is de gedachte best innovatief om op deze manier ziekte te genezen. Jammer is alleen dat ons niets wordt gevraagd, wij geen informatie krijgen en gewoon als speelbal worden gebruikt binnen een plan wat niets goeds voor ons betekent. Zonder onze toestemming en onder toenemende dwang wordt ons lichaam ingrijpend veranderd.

En tot slot nog een klein stukje uit een eerder artikel dat duidelijk maakt hoe straks alle puzzelstukjes op hun plek zullen vallen.

De satanische sekte die wij de Illuminati noemen, wordt door David Icke het Huis van Rothschild genoemd. Net zoals zij Europa en Amerika volledig controleren, zo doen ze dat uiteraard ook met hun eigen land Israël. Ze zijn daar ook niet echt bescheiden over, zoals we hebben aangetoond in een eerder artikel.

Het is dan ook deze satanische sekte die nu alles op alles zet om via de nep coronapandemie, alles en iedereen te vaccineren (lees: te voorzien van het merkteken van het beest 666 en daarom is het nummer van het patent van Bill Gates wat direct verbonden is met al deze vaccinaties dan ook 060606). Dat is de reden dat ze nu in Israël het model opzetten waarmee straks ook andere landen “hun vrijheden” terug kunnen verdienen.