Spaanse griep veroorzaakt door vaccinsIets meer dan honderd jaar geleden stierven er tientallen miljoenen mensen aan wat men noemt de Spaanse griep. 

Deze mooie misleidende naam is gekozen om de aandacht af te leiden van wat werkelijk al die doden veroorzaakte.De meeste mensen zullen wel gehoord hebben van de Spaanse griep en wanneer we in de Wikipedia kijken, dan lezen ze het volgende:

De Spaanse griep was een grieppandemie in de jaren 1918-1919. Deze wereldwijde epidemie eiste naar schatting 20 tot 100 miljoen levens, een aantal dat het totale dodental van de Eerste Wereldoorlog ruimschoots overtreft. Het virus dat de Spaanse griep veroorzaakte was van het type H1N1. In Nederland stierven 38.000 mensen, in België schat men het aantal tussen 30.000 en 80.000 dodelijke slachtoffers.

Echter, het werkelijke verhaal van de Spaanse griep heeft volgens meerdere onderzoekers weinig of niets met griep te maken, maar alles met vaccinaties.

Na 40 jaar onderzoek schreef Eustace Mullins in 1988 het boek “Murder by Injection”, dat de zwarte geheimen van de medische industrie blootlegt, waaronder die van de zogenaamde Spaanse griep.

In dat boek schrijft Mullins onder andere:

Medische historici zijn eindelijk tot de weerbarstige conclusie gekomen dat de grote griep epidemie van 1918 uitsluitend toe te schrijven was aan het gebruik van vaccins. Het was de eerste oorlog waar vaccinaties voor alle soldaten verplicht was.

Zo stond er een verhaal in de Boston Herald dat er in 1 maand 47 soldaten waren gestorven als gevolg van een vaccinatie. Het resultaat van dit vaccineren was dat ziekenhuizen de stroom patiënten niet meer aan konden, dit niet door oorlogsgewonden, maar door vaccinatiegewonden.

De epidemie werd bewust de “Spaanse griep” genoemd om de aandacht af te leiden van de werkelijke oorzaak. Er gingen minstens 20 miljoen mensen dood aan deze epidemie en mensen die niet waren gevaccineerd overleefden het.

Tegenwoordig worden terugkerende griepepidemieën vaak de Russische griep genoemd, misschien is de reden daarvan dat de Rockefellers regelmatig naar Moskou reizen om daar de lijn van de partij uit te stippelen.

Tot zover Eustace Mullins.

Er is natuurlijk een heel goede reden dat hij de naam Rockefeller noemt, want deze familie is verantwoordelijk voor ontzettend veel dood en verderf in onze wereld, tot op de dag van vandaag.

Zoals we eerder schreven is deze familie net zo Amerikaans als Sam en Moos en zijn zij verantwoordelijk voor de enorme vlucht die de farmaceutische industrie de afgelopen 100 jaar heeft genomen. Zij zijn verantwoordelijk voor het verbannen van natuurlijke geneeswijzen en voor het feit dat dit land nu 10 miljoen chronisch zieke mensen telt die allemaal hun chemische producten tot zich nemen.

Wij hebben al eerder geschreven over de Spaanse griep en de verhalen van een ooggetuige uit die tijd.

Een verhaal dat zich afspeelt ten tijde van de dodelijke Spaanse griep in 1918 en wordt beschreven in het boek The Biggest Medical Fraud in History van Eleanor McBean lijkt exact het bovenstaande te bevestigen.

Een ooggetuige omschrijft de situatie destijds als volgt:

Alle artsen en mensen die in leven waren ten tijde van de Spaanse griep epidemie in 1918 zeggen dat het de meest vreselijke ziekte was die de wereld ooit heeft meegemaakt. Mannen die er de ene dag sterk en gezond uitzagen waren de volgende dag dood.

De Spaanse griep vertoonde een scala aan symptomen van allerlei ziektes waartegen mensen net na afloop van de Eerste Wereldoorlog tegen werden gevaccineerd. Difterie, longontsteking, tyfus, pokken, verlamming en daarover heen nog een keer de symptomen van de Zwarte Dood.

Zo goed als de hele bevolking was ingespoten met vaccinaties die een dozijn of zo ziektes bevatten in de vorm van giftige serums. Toen in één klap, al die door artsen gebouwde ziektes uitbarstten, waren de gevolgen tragisch.

De pandemie sleepte zich twee jaar voort en werd levend gehouden door het toedienen van nog meer giftige “medicijnen “ door artsen die probeerden de symptomen te onderdrukken. Voor zover ik kon zien, werden alleen mensen die gevaccineerd waren door de griep getroffen.

Zij die geen vaccinatie hadden genomen ontsnapten aan de griep. Ons gezin had alle vaccinaties geweigerd en dus blijven wij de hele tijd gezond,. We wisten uit de leer van Graham, Trail, Tilden en anderen dat mensen niet het menselijke lichaam kunnen besmetten met giftige stoffen zonder een ziekte te veroorzaken.

Toen de griep op het hoogtepunt was, waren alle winkels gesloten, net zoals de scholen, bedrijven en zelfs de ziekenhuizen omdat ook de artsen en de verpleegsters waren gevaccineerd en ziek waren door de griep. Er liep niemand op straat en het was alsof je in een spookstad woonde. Het leek alsof wij het enige gezin waren waar niemand de griep had. Mijn ouders gingen van huis naar huis om te doen wat ze konden voor de zieke mensen, omdat het niet mogelijk was om een dokter te laten komen.

Als het voor bacteriën en dergelijke mogelijk zou zijn geweest om de ziekte te veroorzaken, dan hadden ze daarvoor bij mijn ouders alle kans omdat deze iedere dag vele uren doorbrachten bij de zieken. Maar, zij kregen geen griep en ze brachten ook geen bacteriën mee naar huis die ons kinderen kwaad deden. Niemand in ons gezin had de griep, niemand snotterde zelfs maar, en het was nog wel midden in de winter met een dikke laag sneeuw op de grond.

Het begon allemaal in Fort Riley in Kansas waar vaccins werden uitgetest op soldaten die hier werden voorbereid op de oorlog in Europa. Dit was ook de plek waar voor de eerste keer de Spaanse griep werd vastgesteld.

spaanse griep fort riley

De familie Rockefeller was in de zevende hemel, want ze waren net begonnen met hun farmaceutische industrie en via het Amerikaanse leger kregen ze zomaar meer dan 6 miljoen proefkonijnen in de schoot geworpen.

spaanse griep fort riley

Lijkschouwingen na de oorlog hebben aangetoond dat de Spaanse griep helemaal geen griep was. De ziekte waaraan mensen stierven werd veroorzaakt door experimentele bacteriële vaccins. Het soort vaccins dat symptomen veroorzaakt die op de griep lijken.

Er gebeurde precies hetzelfde als nu. Naarmate er meer mensen ziek werden en stierven ging men nog harder vaccineren. Dit later ook bij de gewone burgerbevolking.

De oorlog eindigde eigenlijk sneller dan men had voorzien met als gevolg dat men bleef zitten met enorme niet gebruikte voorraden vaccins. Omdat het einde van de oorlog betekende dat heel veel soldaten naar huis zouden gaan, begon de Amerikaanse overheid net zoals overheden dat nu doen, met een enorme angstcampagne. Iedereen die zich niet zou laten vaccineren zou een enorm gevaar lopen met als gevolg dat de Spaanse griep was geboren.

Burgers stierven op precies dezelfde manier als de soldaten. En net zoals ze nu niet stoppen met vaccineren als er mensen dood neervallen zo deden ze dat ook toen niet en noemden hun experiment de grote Spaanse griep.

Toen er 7 soldaten stierven in het kantoor van de dokter waar ze waren gevaccineerd, werden er brieven naar de nabestaanden gestuurd met de mededeling dat hun familielid was gesneuveld.

Er waren soldaten bij die in een tijdsbestek van enkele dagen 14 tot 25 niet geteste vaccins kregen toegediend. Uiteraard werden die mensen ziek en dat werd dan bestreden door ze nog meer vaccins te geven.

spaanse griep fort riley

De eerder genoemde Eleanor McBean kwam dan ook tot de conclusie dat er meer Amerikaanse soldaten zijn gestorven aan de gevolgen van vaccinaties dan door kogels van de vijand.

De mensen die de ramp overleefden waren zij die de vaccinaties weigerden.

En opnieuw hebben we een wereldwijd experiment met “vaccins” waarvan niemand de veiligheid kan garanderen. Waar het normaal gesproken soms wel 10 tot 15 jaar duurt voordat een vaccin voldoende is getest, zo spreken we nu over een half jaar.

Een vaccin wat geen vaccin is en waarvoor talloze wetenschappers waarschuwen om het niet te nemen.

En toch is dat wat de overheid iedereen door de strot gaat rammen op basis van angstverhalen in de media. Net zoals ze dat deden bij de Spaanse griep dat allesbehalve een griep was.

spaanse griep fort riley

En opnieuw zullen de mensen die vaccinaties weigeren de ramp overleven.