george orwell, aldous huxley vrijmetselaarsEr zijn nog steeds mensen die geloven dat wat er in onze wereld gebeurt veroorzaakt wordt door een serie toevallige gebeurtenissen. 

Dat mensen zoals George Orwell en Aldous Huxley door hun fantasie in staat waren romans te schrijven zoals “1984” en “Brave New World”; romans die akelig nauwkeurig onze tijd beschrijven. 
 


In onze huidige tijd, waarbij we op dagelijkse basis te maken hebben met een steeds meer tirannieke overheid, hoor je regelmatig verwijzingen naar het boek “1984” van George Orwell. Er wordt dan grappig gesuggereerd dat “1984” geen roman was, maar een handleiding.

Dit is wat je leest over deze roman in de Wikipedia.

1984 is een dystopische toekomstroman van de Britse schrijver George Orwell, grotendeels geschreven in de periode 1946-1948 en gepubliceerd in 1949. Orwell presenteert in dit boek zijn visie op de westerse wereld anno 1984. Het is een waarschuwing tegen totalitaire regimes, zoals nazi-Duitsland dat net verslagen was en Stalins Sovjet-Unie. Orwell beschrijft een staat waarin de overheid elk aspect van het menselijk leven bewaakt en controleert. Het hoofdpersonage, de timide Winston Smith, poogt hiertegen te rebelleren, maar ondervindt dat de macht van de regering verder reikt dan hij zich had kunnen voorstellen. In de strijd tegen de Partij en Big Brother gaat de enkeling kansloos ten onder.

Wat er in de Wikipedia uiteraard niet bij wordt vermeld is dat je in het rijtje nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie ook onze huidige maatschappij moet toevoegen.

Ook wij leven in een maatschappij waar de overheid elk aspect van het menselijk leven bewaakt en controleert. Dit zelfs door te bepalen op welke tijden je je eigen huis mag verlaten.

Maar, er is nog een tweede auteur die ook een maatschappij in de toekomst beschrijft en die eveneens betrekking heeft op een totalitaire almachtige staat. Die man heet Aldous Huxley en zijn roman heet “Brave New World”.

We schreven eerder over dit boek het volgende:

"Het verhaal speelt zich af tegen de achtergrond van een totalitaire Wereldstaat, met als motto Gemeenschappelijkheid, Gelijkvormigheid, Gelijkmatigheid".

"In de nieuwe wereld heerst een vrije seksuele moraal en mensen worden aangemoedigd wisselende contacten te hebben. Ook jonge kinderen wordt aangeleerd deel te nemen aan seksspelletjes. Een gezinsleven bestaat dan ook niet. Woorden als 'gezin', 'vader' en 'moeder' worden zelfs gezien als taboe en er wordt dan ook beschaamd op gereageerd".

Het boek “Brave New World” was dan ook geen science fiction roman. Het was een profetie, gebaseerd op insider kennis van de Illuminati plannen van de auteur Aldous Huxley. Dat is misschien ook niet zo vreemd als je bedenkt dat de leermeester van Aldous Huxley niemand minder was dan de grootste satanist die waarschijnlijk ooit op deze aarde heeft bestaan, Alistair Crowley.

Huxley stelt dat om de dystopische toekomst zoals hij die afschildert in zijn boek te kunnen waarmaken, je alle rijkdom, macht en controle moet centraliseren.

Kijk om je heen en je ziet wat er nu gebeurt. Alle macht wordt gecentraliseerd net als alle controle en tijdens de coronacrisis zijn de rijken alleen nog maar veel rijker geworden.

Het vermogen van miljardairs is wereldwijd fors gestegen tijdens de coronacrisis. Ruim tweeduizend miljardairs hadden eind juli meer dan 8500 miljard euro aan vermogen, dat is bijna 1800 miljard meer dan in 2019. Die stijging komt ruwweg overeen met tweemaal de omvang van de Nederlandse economie. Nog nooit hadden miljardairs zoveel geld.

Brave New World verscheen in 1932 en “1984” verscheen in 1949. Er zijn natuurlijk verschillen tussen beide boeken, maar beiden beschrijven voor een groot deel de maatschappij zoals wij die nu meemaken en die nog vele malen erger zal worden als we deze trein niet weten te stoppen.

Hoe kan het dat deze beide mannen dit zo nauwkeurig konden voorspellen?

brave new world en 1984

Beide mannen kenden elkaar al sinds het begin van de jaren twintig. Orwell was toen leerling van het beroemde Eton College waar Aldous Huxley een jaar lang zijn Franse leraar was.

Afgezien daarvan waren beiden lid van een satanische vrijmetselaarsloge die bekendstaat als de Fabian Society.

De Fabian Society is een enge club, die op haar beurt weer heel nauw samenwerkt met het beruchte Tavistock Instituut, waar we ook weer de naam George Soros tegenkomen.

Zowel Orwell als Huxley wisten derhalve genoeg van de grotere agenda om een toekomstige maatschappij te kunnen beschrijven.

Hierna volgt een deel uit een eerder artikel over de Fabian Society:

De Sekte des Doods heeft werkelijk zo goed als alles geïnfiltreerd op deze wereld en dat geldt ook de zogenaamde Fabian Society. De wortels van Extinction Rebellion, net zoals de Engelse Labour Partij en de Verenigde Naties, moeten dan ook hier worden gezocht.  We schreven eerder over deze club in verband met de Engelse organisatie Oxfam. Daarom hierna een deel van een eerder artikel waarin verder wordt ingegaan op wat de Fabian Society is, waardoor je ook meteen weet waar Extinction Rebellion vandaan komt.

Oxfam werd tijdens de Tweede Wereldoorlog opgericht in het Engelse Oxford door een aantal mensen die lid waren van de zogenaamde Fabian Society. Men noemt Oxfam dan ook wel een soort kind van deze Fabian Society.

Het volgende is wat er in de Wikipedia staat over deze club:

De Fabian Society is een op 4 januari 1884 opgericht Brits reformistisch-socialistisch gezelschap van intellectuelen dat in het laat-Victoriaanse Engeland ijverde voor verbetering van het lot der arbeidersklasse. Ze richtten zich vooral tot andere intellectuelen, en vermeden het contact met de werkende stand of de vakbonden.Toch stonden enkele Fabians aan de basis van de Labour Party.

Is het niet vreemd dat een organisatie die geen enkel contact wil met de werkende klasse nu juist een Engelse variant van de Partij van de Arbeid opricht? Nee, dat is niet vreemd, want net zoals de arbeiderspartij in Nederland is opgericht door de Vrijmetselarij, geldt hetzelfde voor de Engelse Labour Party en de Fabian Society.

Net zoals de Vrijmetselarij is overgenomen door een virus, zo is dat ook gebeurd met de Fabian Society en dus ook Oxfam. En dat virus heet uiteraard Chazaren, abusievelijk ook wel eens Joods genoemd. De top van de Chazaren wordt gevormd door de honderd procent satanische Sabbateans en zij zijn “de eigenaren” van de Fabian Society en alles wat daarbij hoort. Hetzelfde geldt voor de Frankfurter Schule (De Frankfurter Schule is een Duitse sociologische en filosofische stroming in de hedendaagse filosofie die ontstond in de eerste helft van de 20e eeuw en zich bezighoudt met de maatschappijkritische, neomarxistische, kritische theorie).

Beiden zijn geïnfiltreerd en overgenomen door de Chazaren:


Both have been and are funded by extremely wealthy Jews and groups who attained their affluence as Jewish capitalist.

Eén van de grote financiers van de Fabian Society is de bekende Rockefeller Foundation, waarover wij eerder schreven:


De Amerikaanse families Rockefeller en Trump (Drumpf) zijn beiden voorbeelden van Cryptojoden oftewel Marranos, vandaar ook dat Ivana het bekende teken maakt met haar hand.

Maar, het gaat nog veel verder dan dat, want bovengenoemde families zijn slechts het topje van de ijsberg. Volgens auteur en onderzoeker David Livingstone zijn de meeste wat wij noemen Illuminati bloedlijnen, inclusief de Europese koninklijke families, niets anders dan Cryptojoden.

In zijn boek Terrorism & the Illuminati traceert hij de stambomen van de Chazaarse bloedlijnen zoals de Rothschild familie, de Hapsburg familie, de Sinclair familie, de Stuart familie en de Windsor familie om een aantal te noemen.


De moraal van het verhaal is, wederom, dat wat nu gebeurt lang geleden is gepland. Dat wat wij nu dagelijks meemaken en nog zullen meemaken een onderdeel vormt van een grotere agenda.

Een agenda die akelig nauwkeurig wordt omschreven in de Protocollen van de Wijzen van Sion. Maar gelukkig zijn die nep volgens de mainstreamers, de nieuwe complotdenkers.