klaus schwab illuminatiAangezien het World Economic Forum (WEF) hard op weg is om onze Orwell-achtige toekomst vorm te geven is het wel belangrijk om te weten wie daar nu eigenlijk aan de touwtjes trekken. 

Is het een inclusive bestuur met mensen uit alle lagen van de samenleving of komt er weer een bepaald patroon tevoorschijn?Bij alles wat er gebeurt tegenwoordig wordt met een vergrootglas gekeken naar de etnische samenstelling van organisaties en besturen.

Overal moet voldoende van alles aanwezig zijn, want anders is het niet inclusive en deugt het niet.

Niet alleen moeten alle kleuren en rassen worden vertegenwoordigd, omdat de wereld veel te blank is, maar ook moeten er voldoende transgenders en mensen met een migratieachtergrond voorkomen, want anders deugt het totaal niet.

Bij de Verenigde Naties hanteren ze de volgende definitie van inclusive.

An inclusive society is a society that over-rides differences of race, gender, class, generation, and geography, and ensures inclusion, equality of opportunity as well as. capability of all members of the society to determine an agreed set of social institutions. that govern social interaction.

Als je dat al hebt op lokaal niveau, dan wil je dat zeker bij het WEF, een instituut dat ongevraagd besluit wat er met de mensheid gaat gebeuren. Dat is het instituut waar Mark Rutte en Sigrid Kaag heel nauw mee verbonden zijn, net zoals ons allesbehalve koninklijk huis.

dit

We kennen natuurlijk zo langzamerhand allemaal de “build back better” mantra van het WEF. Een mantra die erop is gebaseerd dat er een Great Reset zal komen waarbij alles anders zal worden. En dat de unieke gelegenheid om dit te doen is veroorzaakt door het coronavirus en dat wij als mensheid met beide handen gebruik moeten maken van deze gelegenheid.

Ons mensheid is daarbij niets gevraagd. Niemand heeft ons geraadpleegd met de vraag of wij eigenlijk wel een Great Reset willen.

Met andere woorden, het zijn de oligarchen, ook wel de overlords genoemd, van deze wereld die de pandemie hebben veroorzaakt en die nu ongevraagd komen met de oplossing door ons een “nieuw sociaal contract” voor te houden. Een contract waarbij wij bij de totstandkoming niet betrokken waren, maar die wij wel met ons bloed moeten ondertekenen. Dit is de ultieme top-down controle van een klein select groepje mensen die wij de Illuminati noemen.

We schreven hier in een eerder artikel het volgende over:

Het is wat we noemen de Illuminati, de Rothschild mafia of de satanische sekte. Een sekte die zich verbergt onder de rokken van het Joodse volk en waarvan de meeste leden Joods zijn, hoewel de meeste Joden geen lid zijn van deze sekte.

De Joodse onderzoeker en auteur Henry Makow schrijft daarover onder andere het volgende:

Op de eerste pagina van mijn boek “De sekte die de wereld gijzelde” uit 2008 schreef ik: “Als dit het script van een film zou zijn, dan zou het worden geweigerd omdat het te ongeloofwaardig overkomt”.

Onze leiders worden niet gekozen vanwege hun intelligentie of vanwege hun prestaties, maar wel omdat zij in staat zijn het vertrouwen van mensen te winnen en daarnaast bereid zijn om dit vervolgens te verraden.

Zij worden gekozen door een kleine satanische sekte bestaande uit kabbalistische bankiers en vrijmetselaars die zowel het geld op deze wereld onder controle hebben als de media.

Veel leiders worden op “het juiste pad” gehouden door hen deel te laten nemen aan vreselijke occulte rituelen, inclusief het offeren van mensen. Daarnaast zaken zoals seksorgies, pedofilie, verkrachting, marteling en moord.

Het doel van deze Illuminati is het vernederen en tot slaaf maken van de mensheid. Hun invloed lijkt op het gedrag van een kankergezwel en dit gezwel tref je overal in de maatschappij aan.

Het WEF heeft een programma dat heet 2030Vision wat zich toelegt de 17 zogenaamde Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Deze zijn een aantal jaren geleden gelanceerd door de Paus en wordt ook wel de 2030Agenda genoemd, de opvolger van de diabolische Agenda21.

Om die doelstellingen te bereiken gebruiken ze onder andere de aloude Problem-Reaction-Solution methode welke ze al zo vaak met succes hebben gehanteerd.

Ze creëren een probleem met een frauduleuze pandemie. Een pandemie die niets anders is dan een variatie van de griep en ze gebruiken de normale griepgolven die ieder jaar optreden als de verschillende coronagolven.

De bevolking raakt in paniek en eist een oplossing. De oplossing waar ze vervolgens mee komen is het (lang van te voren bedachte) vaccineren van de volledige wereldbevolking en het creëren van een totaal nieuwe maatschappij zoals zij die voor ogen hebben via de Great Reset.

Het zijn prachtige woorden die worden gebruikt door de oplichters. Net zulke mooie woorden als destijds werden gebruikt door dezelfde daders om het nieuwe beloofde land na de Russische Revolutie te beschrijven. Een harmonieuze maatschappij zonder klassen, waarbij burgers werden gevormd door de overheid.

In werkelijkheid werd het een ongekende dictatuur waar letterlijk miljoenen mensen werden vermoord omdat ze het spel niet meespeelden. Ook toen was er de bekende kleine elite die profiteerde terwijl het volk niets bezat en in bittere armoede leefde.

Hetzelfde soort revolutie gaat nu weer plaatsvinden met exact dezelfde daders en het middel dat ze hiervoor zullen gebruiken is het World Economic Forum.

Op de website OccidentalObserver hebben ze een onderzoek gedaan naar het bestuur van het WEF en vooral naar de etnische samenstelling van dit bestuur. Zij komen tot de conclusie dat dit bestuur allesbehalve inclusive is, maar wel voornamelijk Joods.

Het WEF wordt geleid door wat zij noemen een Board of Trustees. Deze Board bestaat uit 31 mensen die het WEF zelf “buitengewone mensen” noemt. Deze Board moet de missie en doelstellingen bewaken van het WEF. Bij die 31 zit ook uiteraard Klaus Schwab, de voorman van deze bende.

De conclusie van OccidentalObserver is dat er naar verhouding onevenredig veel Joden in het bestuur zitten, dit aangevuld met Filosemieten.

Filosemitisme is sympathie voor het Joodse volk of het joodse geloof, het tegenovergestelde van antisemitisme

Zo komen we in dat bestuur onder andere tegen:

Leo Rafael Reif.

Dit is de president van MIT (Massachusetts Institute of Technology). MIT houdt zich voornamelijk bezig met zaken die betrekking hebben op A.I. (kunstmatige intelligentie).

MIT kwam negatief in het nieuws omdat bleek dat zij aanzienlijke sommen geld hadden aangenomen van Jeffrey Epstein. Het geld van Epstein was weer grotendeels afkomstig van miljardair Leslie Wexner.

Reif is ook een bestuurslid van de Council on Foreign Relations, een ander instituut waar onevenredig veel Joden in het bestuur zitten.

David M. Rubenstein

Deze man is medeoprichter en Co-Voorzitter van de Carlyle Group, een investeringsbank die wereldwijd opereert met honderden miljarden dollars onder beheer.

Deze man duikt ook weer op bij de John Hopkins universiteit waaraan hij 20 miljoen dollar heeft gedoneerd. De Hopkins universiteit werkt weer heel nauw samen met de allesbehalve Amerikaanse Bill en Melinda Gates Foundation en speelt een belangrijke rol bij het in standhouden van de nep coronapandemie.

Door de jaren heen is de Carlyle Group bekend geworden door de vele schandalen, inclusief omkoping om zo pensioengelden te kunnen aantrekken en heeft het George Soros geholpen om grote sommen geld wit te wassen.

Daarnaast heeft Carlyle grote bedragen geïnvesteerd in bedrijven die bij het militair-industrieel complex horen zoals Booz Allen Hamilton. Deze Carlyle Group is één van de meest smerige bedrijven ter wereld en het is publiek geheim dat zij profiteren van oorlogen en verwoesting. Hoe meer doden er ergens vallen des te meer verdient de Carlyle Group.

Marc Benioff

Benioff is de CEO van Salesforce, een bedrijf uit de Fortune top 500 met meer dan 50.000 werknemers. Salesforce houdt zich bezig met zaken zoals cloud computing.

Benioff is ook eigenaar van Time Magazine en schijnt gespecialiseerd te zijn in het verspreiden van nepnieuws berichten.

Eerder was Benioff betrokken bij het bedrijf Oracle, wat weer actief is op het gebied van mensen observatie en samenwerkt met de CIA. Ook is Oracle op dit moment actief betrokken bij programma’s van de Amerikaanse overheid die bijhouden wie wat waar welke coronavaccinaties heeft ontvangen.

Laurence D. Fink

Dit heerschap is de CEO van Blackrock, een investeringsfirma die hoort bij de top twee in de wereld zoals we onlangs in een documentaire van Tim Gielen hebben kunnen zien. Ook Blackrock heeft zwaar geïnvesteerd in het militair-industrieel complex.

Het schijnt dat er in de achtergrond druk wordt gewerkt aan een soort fusie/samenwerking van het Amerikaanse Ministerie van Financiën, de Rothschild Federal Reserve Bank en Blackrock.

Larry Fink is de ultieme creep die brieven rondstuurt waarin hij zegt dat omdat overheden dit niet doen, bedrijven steeds vaker moeten zorgen voor een nieuwe maatschappij. Hij strooit daarbij met mooi klinkende woorden als rassengelijkheid, welvaart, meer inclusiviteit en het redden van de wereld vanwege de klimaatveranderingen.

Orit Gadiesh

Zij hoort bij de 100 machtigste vrouwen ter wereld volgens Forbes Magazine en zit eveneens in het bestuur van de Council on Foreign Relations. Zij is Voorzitter van Bain & Company, een adviesbureau dat onder andere de burgemeester van Shanghai in China adviseert.

Het bedrijf behoort bij de top drie adviesbureaus ter wereld en adviseert wereldwijd op allerlei gebied en vooral ook weer het militair-industrieel apparaat.

Peter Brabeck-Letmathe

Beter bekend als Peter Brabeck die vindt dat water geen basis mensenrecht is. Jarenlang was hij de CEO van Nestlé en heeft ook in het bestuur gezeten van Credit Suisse, Exxon Mobile en L’Oreal.

Brabeck heeft altijd nauw samengewerkt met de Wereld Bank en is van mening dat de natuur niet goed is, dat er niets mis is met GMO, dat het enige dat werkelijk telt de winst is, dat mensen harder moeten werken en dat mensen geen recht hebben op water.

Het is dan ook volkomen logisch dat deze man in 1998 uit handen van premier Netanyahu de Jubilee Award kreeg, de hoogst mogelijke Israëlische onderscheiding. Dit als beloning voor het feit dat Brabeck uitzonderlijk veel had betekend voor het versterken van de Israëlische economie.

Brabeck is vanaf het prille begin betrokken geweest bij het WEF. Ook toen in 2006 een artikel uit haar Global Agenda werd verwijderd. Een artikel dat destijds opriep tot een vreedzame boycot van Israël vanwege de mensenrechtenschendingen ten opzichte van de Palestijnen. Dit gedeelte werd weggehaald, met als uitleg dat dit artikel in totale strijdigheid was met de missie en waarden van het Forum.

Peter Maurer.

Bij AccidentalResearch noemen ze deze man een Filosemiet, maar als je naar de oorsprong kijkt van zijn naam, dan is hij waarschijnlijk een CrypoJood. (Iemand die zich voor doet als christen of moslim of wat anders, maar thuis gewoon Joods is).

Maurer is de huidige President van het Internationale Comité van het Rode Kruis.

De reden dat AccidentalResearch hem een Filosemiet noemt is omdat hij uit hoofde van zijn functie allerlei dingen doet die Israël heel welgevallig zijn.

Zo zet hij zich heel erg in voor vermiste Israëliërs in de conflicten met de Palestijnen, maar de vele vermiste Palestijnen inclusief kinderen, interesseren de man niet.

Ook heeft hij namens het Rode Kruis zijn verontschuldigingen aangeboden omdat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog niet genoeg gedaan zouden hebben om Joden te redden.

Het is natuurlijk ook al heel lang bekend dat het Rode Kruis hoort bij de door de Illuminati gecontroleerde organisaties.

Mark Carney

Deze man valt in de categorie Filosemiet en is in het dagelijks leven voorzitter van de Rothschild Bank of England centrale bank. Ook zit hij in het bestuur van de Bank of International Settlements (BIS), de centrale bank der centrale banken.

De man heeft eerder gewerkt bij Goldman Sachs en hij is een groot voorstander van groen socialisme. Dit is een eufemisme voor een totalitaire wereldregering via de Great Reset.

Klaus Schwab

Wij hebben eerder een artikel gewijd aan het feit dat het bijna zeker is dat ook Klaus Schwab een Cryptojood is.

Wij begonnen argwaan te krijgen toen we ontdekten dat Klaus Schwab op de morgen van de aanslagen op 9/11 koffie zat te drinken met een rabbi in New York.

Daarna kwamen we meer aanwijzingen tegen die terug te vinden zijn in dit (voorgaand gelinkte) artikel. Wat we toen heel vreemd vonden was dat er nergens iets te vinden was over de moeder van Klaus Schwab.

Echter in het artikel op OccidentalObserver staat dat net bekend is geworden dat de moeder van Klaus Schwab Joods was, iets dat men altijd heeft weten te verbergen.

Dit feit is bekend gemaakt door Michael McKibben van het bedrijf Leader Technologies.

Als je luistert naar de podcast bij Forbidden KnowledgeTV rond 12 minuut 30 seconden dan kan je McKibben horen vertellen hoe nergens iets te vinden is over de moeder van Schwab, dat zelfs de openbare registers er alles aan doen om geen informatie te geven, maar dat zij er na wekenlang spitten wel achter gekomen zijn dat de moeder van Schwab inderdaad Joods was.

Klaus Schwab is in 1938 geboren en direct na zijn geboorte moest zijn Joodse moeder het land ontvluchten en Klaus achterlaten bij zijn vader.

We kunnen niet verifiëren of wat McKibben zegt ook daadwerkelijk klopt maar dit feit past wel precies in het plaatje wat we tot nu toe hadden.

Feit is dat het één van de meest sinistere en machtige organisaties ter wereld is die ons richting een inclusive heilstaat wil sturen zonder onze toestemming en zelf allesbehalve inclusive is.

Ze zijn machtig en levensgevaarlijk en de verraders die zich onze leiders noemen kruipen voor ze.