Ze komen voor je voedsel

voedsel wordt gebruikt als wapenNiet alleen zal het voedsel systematisch steeds duurder worden, ook komt alles wat met voedsel te maken heeft onder controle van overheden. 

Franse boeren hebben dit in de gaten en slaan alarm, net zoals in Kroatië waar men straks te maken krijgt met drones die zullen controleren hoeveel vis er wordt binnengehaald. 
Er is de afgelopen tijd veel onrust geweest in Frankrijk met boeren die op tractoren protesteerden tegen de manier waarop de Franse landbouw voor een groot deel dreigt te verdwijnen door allerlei milieumaatregelen. Het zijn dit keer geen mensen die protesteren tegen de coronamaatregelen die tegenover de oproerpolitie staan, maar hele boze boeren.
De boeren zien de Franse landbouw verdwijnen en zijn bang dat het land straks niet meer in haar eigen voedsel kan voorzien als het zo doorgaat.

Dit is uiteraard onderdeel van het grotere plan waar wij al langer over schrijven en dat is dat de krachten achter de schermen uit alle macht bezig zijn om voedsel te gebruiken als een manier om de mensheid tot slaaf te maken.

Het is niet alleen een proces dat plaatsvindt in Europa, maar over de hele wereld.

Ook hier speelt uiteraard het klimaat weer een grote rol en wordt dit gebruikt om de mens weg te halen bij alles wat natuurlijke is en over te laten stappen op allerlei kunstmatig/bewerkt voedsel dat een mindere belasting voor de natuur zou zijn.

Maar, de situatie wordt echt alarmerend als je kijkt naar Kroatië. Ook daar zijn de boeren in opstand gekomen tegen een aantal nieuwe wetten in het land. Wetten die er op neerkomen dat de overheid volledige controle neemt van de voedselproductie in het land.

Zo zullen ze straks met drones en satelietbeelden bijhouden hoeveel vis mensen uit het water halen. Verder wordt het straks illegaal om traditionele zaden te bewaren en is de overheid bezig om alles wat met landbouw en/of voedselproductie te maken heeft volledig te inventariseren.

Op dit moment is Kroatië binnen Europa nog één van de toplanden voor wat betreft biologische landbouw. Maar, door invoering van de nieuwe wet lopen deze boeren groot gevaar.

En zoals altijd komt ook hier weer het EU-monster om de hoek kijken. Momeneetel vindt een grootscheepse inventarisatie plaats van de complete landbouw in de Europese Unie, waarbij ze ongeveer 300 variabelen per bedrijf zullen inventariseren. Alles, maar dan ook letterlijk alles van een bedrijf wordt vastgelegd.

Wanneer ze hiermee klaar zijn, zal er binnen de gehele EU niet één boerderij meer zijn waar ze niet alles, maar dan ook echt alles vanaf weten.

Dit is natuurlijk heel handig als je absolute controle wilt over ieder voedselaspect dat te maken heeft met de Europese burger.

Dit roept vooral in een land als Kroatië heel veel weerstand op, want de laatste keer dat ze hiermee te maken kregen was net na de oorlog in de tijd dat ze nog onderdeel vormden van Joegoslavië. Ook toen werd alles geïnventariseerd en geregeld door de staat in het kader van landbouwhervormingen.

Uiteindelijk leidde dit tot een hongersnood die vergelijkbaar is met de Holomodor in Oekraïne. Holomodor betekent “het vermoorden middels uithongeren”.

kissinger voedsel als wapen

Een tweede kwestie die veel kwaad bloed zet in Kroatie is een wet waarbij alles omtrent zaden wordt gereguleerd.

Er komt een einde aan de praktijken zoals die daar traditioneel worden uitgevoerd. Praktijken waarbij ieder dorp eigenlijk zijn eigen soort zaden heeft, waardoor een wortel in het ene dorp net iets anders is dan in het andere en waarbij mensen soms zaden mengen (veredelen) om weer net een iets andere variant te krijgen.

Dit alles is straks afgelopen en dit soort praktijken wordt illegaal. Als je in Kroatië straks voedsel verbouwt zoals mensen dat altijd hebben gedaan, dan overtreed je de wet. Ieder zaadje moet straks worden geregistreerd in een database.

De manier waarop ze de traditionele landbouw om zeep willen helpen wordt duidelijk gemaakt door niemand minder dan de welbekende Frans Timmermans.

"De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar we zijn en hoe belangrijk het is om het evenwicht tussen de menselijke activiteit en de natuur te herstellen. Als kernpunten van de Green Deal wijzen de biodiversiteits- en de van-boer-tot-bordstrategie de weg naar een nieuw en beter evenwicht tussen natuur, voedselsystemen en biodiversiteit; om de gezondheid en het welzijn van onze bevolking te beschermen en tegelijkertijd de EU concurrerender en veerkrachtiger te maken. Deze strategieën zijn onmisbaar voor de grote transitie die nu voor de deur staat."

Ook hier zie je weer dezelfde bullshit als bij het World Economic Forum.

We moeten van de gelegenheid gebruikmaken die deze door hen gecreëerde nep corona pandemie ons verschaft, om een betere maatschappij neer te zetten.

Een communistische heilstaat waar niemand iets bezit, maar waar wel iedereen gelukkig zal zijn. Net zoals in de voormalige Sovjet-Unie, waar door dezelfde daders ongeveer 100 miljoen mensen werden vermoord.

De controle van die machtswellustelingen gaat zover dat het straks in Kroatië verboden wordt om je eigen zaden te mogen verkopen.

Het wordt allemaal weer verkocht met dezelfde kletsverhalen over hoe de autoriteiten bezig zijn en er alles aan te zullen doen om de originele zaden te beschermen en alles wat ze doen is in het beste belang van het volk. Net zoals Stalin dat verkondigde.

Voor de visserij in Kroatië wordt het zo mogelijk nog erger. Kroatië heeft een lange kustlijn en uiteraard wordt daar door de bevolking veel gevist.

Ook dat zal volledig, maar dan ook echt volledig worden gecontroleerd, mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen van de Europese Unie. Het leger zal een zestal drones inzetten om vanuit de lucht te observeren wie wat vangt en daarnaast moet ieder net wat in zee wordt geworpen zijn voorzien van een tracking device.

Je ziet wat er gebeurt. Overheden zullen volledige controle krijgen over alles wat met voedsel te maken heeft. Ieder zaadje en iedere vis die wordt gevangen staat geregistreerd in een centrale database.

Wil je straks eten? Dat doe je er goed aan om de bevelen van de overheid nauwgezet uit te voeren, want anders kan je letterlijk op een houtje gaan bijten.

Het is een monster waar we mee te maken hebben en zorg dat je er niet door wordt opgeslokt.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl