Klaus Schwab wist precies wat er op 9/11 zou gebeuren

klaus schwab en 911Toeval bestaat in dit leven, maar sommige mensen hebben veel meer met toeval te maken dan anderen.

Zo had Klaus Schwab op de ochtend van de aanslagen van 9/11 een afspraak op een plek tegenover de Twin Towers die op het laatste moment toevallig werd verplaatst.In een eerder artikel over Klaus Schwab, de voorman van het World Economic Forum (WEF) die van ons slaven wil maken na de zogenaamde Great Reset, schreven wij toen:

Op de morgen van 11 september 2001 geniet Klaus Schwab van een ontbijt met Rabbi Arthur Schneier in een synagoge in New York. Rabbi Schneier is de voormalige vicepresident van de World Jewish Congress en close met families zoals Bronfman en Lauder.

Samen kijken deze twee mannen naar de gebeurtenissen zoals die zich op die bewuste dag ontvouwen en Vedmore merkt op dat het wel toevallig is dat Schwab altijd op de eerste rij zit als er wereldschokkende gebeurtenissen plaatsvinden.

Maar, er zijn nog enkele toevalligheden die de aanwezigheid van Klaus Schwab daar op die ochtend in een ander daglicht plaatsen.

De eerste is dat ondanks dat men dit lange tijd verborgen heeft weten te houden, nu blijkt dat ook Klaus Schwab Joods is. Nu is daar niets mis mee, behalve als er net teveel toevalligheden plaatsvinden.

Want, Klaus Schwab zelf schrijft op de website van het WEF het volgende:

That next morning, September 11, I was planning to attend a meeting with newspaper editors directly across from the twin towers. For sheer coincidence, the meeting was rescheduled and I was on my way to the Upper East Side instead.

Niet alleen was hij die dag toevallig in New York, had daar toevallig ontbijt met een rabbi en was het volgens zijn eigen zeggen dankzij een ander enorm toeval dat hij nog steeds in leven is en niet bedolven onder het puin van de Twin Towers.

Het verhaal lijkt als twee druppels water op dat van Lucky Larry Silverstein, de eigenaar van de Twin Towers, die er iedere dag was, behalve net die dag niet.

On Sept. 10, Childs got a call from Silverstein. The developer couldn’t make their meeting the next day—he had an appointment with the dermatologist that his wife, Klara, wasn’t letting him get out of.

En als je het dan hebt over toeval, dan kom je daar een overdosis van tegen bij 9/11

Hierna volgt een deel uit een eerder artikel, waar toevallig heel vaak de naam Israël in voor komt.

Er zijn nog steeds talloze 9/11 onderzoekers actief en één van hen is Rebekah Roth die inmiddels ook enkele boeken over dit onderwerp op haar naam heeft staan. De laatste heet Methodical Deception en in dat boek worden onthullingen gedaan die zelfs de meest fanatieke aanhangers van Amerikaanse overheidspropaganda van hun stoel zullen doen vallen.

Rebekah toont in haar boek aan dat de Israëlische veiligheidsdienst Mossad betrokken was bij 9/11, waarmee het officiële verhaal voor eens en voor altijd naar de prullenbak kan verdwijnen.

In maart 2002, iets meer dan een half jaar na 9/11, verschijnen er verhalen in de media over een uitgelekt rapport aangaande de arrestatie van 200 Israëliërs het jaar daarvoor in Amerika omdat men hen verdenkt van spionageactiviteiten. Van de 200 zijn er 140 gearresteerd voor 9/11 en de rest daarna.

Ze doen zich voor als rondreizende kunststudenten, maar ze begonnen aardig op te vallen omdat ze onder andere contact opnamen met mensen waarvan ze normaal gesproken nooit het adres hadden kunnen weten, omdat het hier geheime adressen betrof van overheidsmedewerkers en/of instanties. De zaak werd aan het rollen gebracht door de Amerikaanse DEA (Drug Enforcement Agency).

Naar bleek, hadden veel van deze studenten allemaal een achtergrond in het Israëlische leger en waren ze gespecialiseerd in zaken zoals communicatie of explosieven.

De studenten werden onder hevig protest van Israël als spionnen het land uitgezet, zonder dat ze verder werden aangeklaagd.

Een klein onderdeel van deze rondreizende Israëlische kunststudenten verbleef voor de aanslagen van 9/11 enige tijd op de 91e verdieping van het World Trade Center. Deze groep gaf zichzelf de naam Gelatin. Dit is een meer dan duidelijke verwijzing naar een explosief materiaal, gelignite genaamd, ook wel blasting gelatin genoemd of simpelweg jelly.

Toen er toch wat mensen argwanend begonnen te worden, veranderden ze hun naam naar de B-Thing. Via een instantie die heette de Lower Manhattan Cultural Centre die de 91e verdieping had gehuurd in het WTC, mochten die studenten daar tijdelijk wonen en hun kunstprojecten uitvoeren.

Op de volgende foto zie je enkele van die studenten bezig met hun kunstproject, dat onder andere bestond uit het verwijderen van een raam en het plaatsen van een klein houten balkon.

9/11 israel

Ook op de volgende foto zie je opvallend veel dozen en op die dozen zie je met grote letters staan BB18

9/11 israel

BB18 is volgens Rebekah de naam van een type zekeringhouder die wordt gebruikt voor explosieven die op afstand kunnen worden bediend. Kijk goed naar de foto's en het aantal dozen dat je ziet en vraag je dan af wat Israëlische kunststudenten doen met duizenden zekeringhouders voor explosieven op de 91e verdieping van het WTC voor 9/11.

Zeker in combinatie met het feit dat er onder de 200 gearresteerde kunststudenten een fiks aantal explosievenexpert bleken te zijn.

Het product is afkomstig van een firma die heet Littelfuse en is gevestigd in Chicago.

In de video hieronder legt Rebekah uit wat er gebeurt wanneer je vanaf Littelfuse verder gaat speuren naar verbanden die er zijn bij een aantal bedrijven. Het speurwerk van Rebekah leidt uiteindelijk via zaken als het bekende bedrijf Kellogg en verrijkt uranium naar een bekende (beruchte) naam, Haliburton, het oude bedrijf van Dick Cheney.

Dick Cheney was ten tijde van de aanslagen van 9/11 de Amerikaanse Vicepresident, waarover wij eerder onder andere het volgende schreven.

In september 2000 werd door de neo-con denktank PNAC (The Project for a New American Century) een rapport gepubliceerd met de titel "Rebuilding America's Defenses"", waarin onder andere staat te lezen: "Het transformatieproces zal waarschijnlijk langdurig zijn, behalve als er een schokkende en katalyserende gebeurtenis plaatsvindt, zoals een nieuw Pearl Harbor". De denktank bestond vooral uit mensen die later het entourage van George Bush zouden vormen, zoals Dick Cheney, Jeb Bush, Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeld, Scooter Libby en Richard Perle.

En zo is het cirkeltje weer rond en vond nadat de Israëlische kunststudenten van de Mossad hun voorbereidende werkzaamheden hadden verricht de nieuwe Pearl Harbor plaats en zou de wereld voorgoed veranderen.En dan gaan we verder naar de namen van de werkelijke daders achter de aanslag van 9/11 en ook daar kom je toevalligerwijze heel vaak de naam Israël tegen.

In een uitgebreid artikel op de website van de Joodse onderzoeker Henry Makow, geschreven door Jonathan Azaziah en geredigeerd door Makow, wordt duidelijk wie de werkelijke daders zijn van 9/11.
De titel van het artikel is: 9/11 is uitgevoerd door Israël en iedereen die daar anders over denkt is een idioot.

Het artikel begint met de volgende afbeelding, waarop een verklaring te zien is van Francesco Cossiga die president van Italië was van 1985 tot 1992.

Deze verklaarde: “Het is bekend bij alle veiligheidsdiensten in Amerika en Europa dat de rampzalige aanval is uitgevoerd en gepland door de Mossad met behulp van de Zionistische wereld zodat de Arabische landen in staat van beschuldiging kunnen worden gesteld en de aanslag als rechtvaardiging kon dienen voor militaire interventies door Westerse mogendheden in landen als Afghanistan en Irak.

9/11 israel

We zijn inmiddels zo’n 18 jaar na 9/11 en de wereld heeft sinds die tijd tientallen miljoenen doden, gewonden en ontheemden gezien dankzij bloedige conflicten in Afghanistan, Irak, Pakistan, Somalië, Libië, Syrië, Jemen, Palestina, Libanon, Mali, Nigeria en Kashmir.

De GWOT (Global War on Terror) heeft de wereld verkracht. En dit alles is ontstaan als gevolg van de aanslag op de Twin Towers en het Pentagon in 2001.

De daders vertelden het goyim (dat wil zeggen 99 procent van de wereldbevolking) dat de aanslag werd uitgevoerd door moslims.

Dan gaat het artikel vervolgens verder met wat ze noemen: slechts een deel van de namen van wie de monsters niet willen dat je die ooit in verband brengt met 9/11.

Benjamin Netanyahu (werkelijke naam Mileikowsky)

De dag na 9/11 zei Netanyahu dat de aanslagen “heel erg goed” waren en op een later tijdstip zei hij: “Wij hebben van één ding voordeel en dat zijn de aanvallen op de Twin Towers en het Pentagon en de Amerikaanse inval in Irak.

Netanyahu wordt ook wel de Godfather van GWOT genoemd met zijn denktank, The Jonathan Institute, en het door hem geschreven boek: “Terrorism: How the West Can Win”.

Afgezien van het feit dat hij een oorlogsmisdadiger is, heeft hij ook gewerkt als onderdeel van een kernwapen smokkeloperatie onder de naam Project Pinto.

Ehud Barak (werkelijke naam Brog)

Deze reisde naar de VS en bracht de zes maanden voor de aanslag van 9/11 aldaar door. Hij was formeel hoofd consultant voor een bedrijf genaamd Electronic Data Systems and SCP Partners. Dit bedrijft opereert als een front voor de Mossad en doet zaken met bedrijven die in een niche markt opereren voor gespecialiseerde metalen en complexe metaalproducten voor de defensie industrie op het gebied van energie, aerospace, infrastructuur en chemie.

Onderdeel van deze producten zijn zogenaamde nanocomposite explosieven vermengd met termiet, het soort explosieven dat werd gebruikt om de Twin Towers op te blazen.

Binnen een kwartier nadat de vliegtuigen de torens waren binnengevlogen was Barak bij de BBC op televisie en sprak van “de strijd tussen beschavingen” en riep op tot een oorlog richting Irak, Iran, Libië en Afghanistan. Ook Barak is een oorlogsmisdadiger.

Ehud Olmert

Deze was in New York op de avond voor de aanslagen om de laatste voorbereidingen te treffen. Ook hij is een oorlogsmisdadiger en verbonden met ICTS (International Consultants on Targeted Security)

Menachem Atzmon en Ezra Harel

Deze zijn eigenaar van ICTS en dit is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de security op zowel het vliegveld van Boston als dat van Newark. Daarnaast eveneens van talloze belangrijke vliegvelden in Amerika volgens hun eigen website.

Het bedrijf is gelieerd aan Shin Bet en Mossad.

9/11 israel

Shimon Peres (werkelijke naam Szymon Perski)

Deze man is de Godfather van het enorme illegale kernwapenprogramma van de Zionisten, maar ook van de wapenindustrie, spionagediensten en False Flag operaties.

Hij stond ook aan de wieg van beruchte geheime Dimona laboratorium dat is gebouwd op van de Palestijnen gestolen land en wat verantwoordelijk is voor de productie van de termiet die bij de 9/11 explosies is gebruikt. De distributeur hiervan is de eerder genoemde SPC Partners en het was Peres die Barak bij de aanslagen op 9/11 betrok. Ook Peres is een oorlogsmisdadiger.

Isser Harel (werkelijke naam Halperin)

Deze man is de oprichter van de Mossad. Hij is ook het meesterbrein achter de 9/11 aanslag, een operatie die hij in elkaar heeft gezet met zijn oud leerlingen Avraham Bendor en Peter Zvi Malkin.

Om de plattegronden van het WTC in handen te krijgen is samengewerkt met de zakenman of beter gezegd wapenhandelaar Shaul Eisberg die Stephen Berger, directeur van het havenbedrijf in New York, heeft omgekocht.

Mordechai “Motti” Hod (werkelijke naam Fein)

Generaal bij de Israëlische luchtmacht en de architect achter de slachtpartij en False Flag operatie met de USS Liberty.

Hij is afkomstig uit de Degania kibboets die is gebouwd op van Palestijnen gestolen gebied (het oorspronkelijke dorp Uman Jouniey werd slachtoffer van etnische reiniging). Een andere bekende maniak die afkomstig is uit dezelfde kibboets is Moshe Dayan, de man met het lapje voor zijn oog.

Deze Motti was de militaire man bij de 9/11 operatie. Dit ook vanwege zijn uitstekende contacten binnen El Al (eveneens een bekend front voor Mossad agenten) en zijn jarenlange leiding gevende rol bij IAI (Israël Aerospace Industries).

Ook hij is een oorlogsmisdadiger.

Michael Chertoff

Op 15 februari 2005 werd Chertoff bevestigd door het Amerikaanse Congres als de nieuwe minister van het departement van Binnenlandse Veiligheid, in Amerika het Department of Homeland Security genoemd. Vanwege de terroristische aanslagen door extremistische moslims op 11 september 2001 werd dit ministerie in het jaar 2002 in het leven geroepen. Het functioneert als een soort superministerie waar tal van overheidsdiensten onder vallen.

Hij is de auteur van de beruchte Patriot Act en zoon van de rabijn Gershon Baruch Chertoff en Livia Eisen.

Eisen was een protegé van Isser Harrel, de eerste stewardess van El Al en één van de mede oprichters en eerste vrouwelijke agent van de Mossad.

Yaron Shmuel, Omer Marmari, Sivan en Paul Kurzberg en Oded Ellner

Dit zijn de vier Mossad spionnen die bekend zijn geworden als de Dansende Israëli’s. Alhoewel ze positief werden getest voor explosief materiaal op hun lichaam en hun auto konden ze ongehinderd terugkeren naar het boevenhol.

Ze zouden daar geweest zijn “om de gebeurtenissen vast te leggen”. Wij hebben onlangs nog een uitgebreid artikel geschreven over deze Mossad spionnen.

Dominick Otto Suter

Chef van de Mossad en frontman/eigenaar van Urbun Moving Systems waar bovengenoemde spionnen zogenaamd werkzaam zouden zijn geweest. Hij was hun directe chef en daarnaast verantwoordelijk voor het verzamelen van zoveel mogelijk informatie over Arabische organisaties in dat betreffende deel van New York.

Morris Kahn

De Israëlische eigenaar en oprichter van Amdocs, het bedrijf dat 90 procent van alle gegevens van gevoerde telefoongesprekken en e-mails in Amerika verzamelt. Khan is een vertrouweling van Isser Harel.

Op de dag van de aanslag werden er 60 Israëlische spionnen aangehouden die allen werkzaam waren op het gebied van militaire inlichtingen en explosieven. Kort voor de aanslag waren er al 140 gearresteerd en een groot deel van die spionnen waren formeel werkzaam voor Amdocs.

Kenneth Bialkin

Het hoofd van de Amerikaanse Israël Friendship League, ook een bekend lid van de ADL en de Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations. Senior partner in het mega invloedrijke advocatenkantoor Skadden Arps dat de hele procesvoering rondom 9/11 ferm in handen heeft.


Sheila Birnbaum

De speciale mediator voor wat betreft bovengenoemde procesvoering en ook partner in Skadden Arps waar Bialin haar directe chef is.

Alvin Hellerstein

In alle rechtszaken die door Skadden Arps worden gevoerd betreffende 9/11 is Hellerstein de rechter. Hij is een fanatiek Zionist en gaat naar dezelfde synagoge als Birnbaum en Bialkin.

Ammon Shoham

Medeoprichter van het Cedar Fund dat grote hoeveelheden geld heeft gepompt in Guardium, een data beveiligingsbedrijf. Dit bedrijf werkte nauw samen met Michael Goff (agent van B’nai B’rith) bij P-Tech en het bedrijf MITRE van voormalig CIA directeur James Schlesinger met als doel het saboteren van veel veiligheidsapparaten/aspecten gedurende 9/11.

Voordat hij begon als venture capitalist werkte hij op de afdeling mergers and aquisitions van Skadden Arps.

Gal Israëli

De andere oprichter van Cedar Fund. Ook hij is verbonden aan een scala van high tech startups. Voordat ook hij grote hoeveelheden cash pompte in Guardium (front voor Israëlische inlichtingendiensten) was hij CEO van de High Tech Investment Banking groep van Bear Sterns. Deze was weer betrokken bij een gigantische “put beursfraude” tezamen met de CEO van AIG, Maurice Greenberg, Swiss Re Insurance en Michael Bloomberg. Dezelfde Bloomberg die later toevallig burgemeester van New York werd.

Kenneth Feinberg

Hij is degene die het compensatiefonds opzette voor slachtoffers van 9/11. Hij was degene die talloze families ervan wist te overtuigen alle claims richting Amerikaanse overheid te laten varen in ruil voor een miljoen shekels, pardon dollars, per geval.

Zijn vrouw Dede is ook al zo’n lekker geval. Zij is de voormalig president van Jewish Federarion in DC en steunt allerlei Joodse intiatieven. Werkte nauw samen met Birnbaum, Bialkin en Hellerstein om te zorgen dat er in de rechtbanken geen voor hen nadelige rechtszaken plaatsvonden.

Lucky Larry Silverstein

9/11 israel

Persoonlijke vriend van iedere Israëlische president gedurende de laatste drie decennia. Hij belt iedere zondag met Netanyahu. Hij was samen met Frank Lowy (Haganah terrorist en voormalig commando) eigenaar van de Twin Towers.

Dit was mogelijk gemaakt door vriendjes van Silverstein, Lewis Einberg en Ronald Lauder (prominente Joodse lobby figuren), die ervoor gezorgd hadden dat het WTC werd geprivatiseerd.

Silverstein ontving 7 miljard dollar van verzekeringsmaatschappijen dankzij een ander vriendje, Michael Mukasey, die Chertoff behulpzaam was bij het redden van de Israëlische “spionnen” en die later procureur generaal werd van de regering van George Bush en die er tevens voor zorgde dat alles in de rechtbanken soepel verliep en dat alles echt kosher was.

Rabbi Dov Zakheim

9/11 israel

De controller van het Pentagon die 3,3 biljoen dollar liet verdwijnen en dit doorsluisde naar Israël waarmee het land vliegtuigen kocht die gebruikt werden om onschuldige Palestijnse en Libanese burgers af te slachten.

Hij was de belangrijkste man van de Systems Planning Corporation (SPC) dat het Flight Termination System heeft gebouwd dat onder de romp van de twee toestellen werd gebouwd die het WTC raakten. (Redactie: er is  onder kritici ook een groep die ervan overtuigd is dat er überhaupt geen vliegtuigen aan te pas zijn gekomen maar alleen hologrammen ervan.)

Mede auteur van Rebuilding America’s Defenses, het mission statement van de neocons die een nieuwe Pearl Harbour wilden. Zakheim runde het Witte Huis en zijn bedrijf was verantwoordelijk voor het uitwissen van sporen die naar Israël leidden naar aanleiding van een eerde False Flag aanval op het WTC in 1993. Dit was een testrun voor de werkelijke aanslag acht jaar later.

Ook deze man is een oorlogscrimineel en kan zonder enige twijfel worden beschouwd als de architect van de 9/11 aanslag.

Weet je al bovenstaande mensen gemeenschappelijk hebben? Geen van hen is moslim. Ze horen allen bij de satanische harde kern van de Zionisten. Velen van hen wonen en opereren in Amerika, maar in werkelijkheid werken ze voor Israël.

Het is een criminele organisatie van oorlogsmisdadigers die het WTC naar beneden haalden en het Pentagon opbliezen. Dit zijn de terroristen. Dit zijn de samenzweerders. Dit zijn de mensen die de aanslag hebben bedacht, voorbereid, uitgevoerd en afgesloten.

Dit zijn de moordenaars van 2,996 onschuldige Amerikaanse burgers op 11 september 2001.

Maar, Klaus Schwab was die ochtend toevallig met een rabbi aan het ontbijten en wist zich toevalligerwijze net op tijd te verplaatsen naar een veilig deel van de stad. Keep dreaming.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl