We kunnen ons opmaken voor een groene/corona terreur

groene terreur is gelijk aan communismeHet virus en het klimaat vormen samen het ideale pakket om in de komende tien jaar van ooit vrije burgers slaven te maken.

De combinatie van beiden en het overal oprukken van linkse bestuurders zal onze wereld op een ongekende manier veranderen.
Als je beide elementen neemt, zowel het virus als het klimaat, dan heb je twee krachtige wapens in handen om alle vrijheden bij burgers weg te nemen.

Bij het coronavirus doe je dat in naam van de gezondheid en bij het klimaat van die arme aarde die zoveel te lijden heeft onder de mens.

Dat de machten achter de schermen het klimaat zouden gebruiken wisten we al langer, want we schrijven er al jaren over. Zoals in 2015 toen de opvolger van de duivelse Agenda 21 werd gepresenteerd door de paus bij de VN onder de naam 2030 Agenda. Wij schreven toen dat het in feite de installatie van de nieuwe wereldregering was. Een voorspelling die je de komende jaren steeds meer zal zien uitkomen.

Hoe ze de coronacrisis misbruiken om vrijheden bij de burger weg te nemen, hebben we allemaal het afgelopen jaar kunnen ervaren en dan hebben we nog lang niet alles gezien in dat opzicht. Om de schok niet al te groot te maken hebben ze in die periode de klimaatplannen een iets lagere prioriteit gegeven, maar nu zie je die in sneltreinvaart weer terugkomen en heftiger dan ooit tevoren.

Het startschot hiervoor is eigenlijk gegeven bij de door Joe Biden gestolen Amerikaanse verkiezingen. Een diefstal die wel zo moest gebeuren, want het is belangrijk voor de Illuminati dat Amerika nu een enorme ruk naar links maakt. Wat dan ook prompt geschiedde met als gevolg dat het klimaat weer bovenaan de agenda staat bij Biden en hij vastbesloten is om de door Trump op dat gebied veroorzaakte "schade" dubbel en dwars in te halen.

Tegelijkertijd vindt er een andere ontwikkeling plaats waarbij ineens overal de bekende leiders onder vuur staan.

Zo hebben we bij ons Mark Rutte die door een ogenschijnlijke blunder van Kajsa Ollongren van D666 nog maar moet afwachten of hij ooit nog premier kan worden (ja, je gelooft het niet maar officieel is hij geen premier meer). Sigrid Kaag, de slang van D666, staat al trappelend te wachten in de achtergrond om premier te worden en met een aantal linkse partijen in haar kielzog zou zij de groene agenda een fikse impuls kunnen geven.

Ook in Duitsland is sprake van een soort revolutie en moet je niet raar staan kijken als daar in de herfst een nieuwe Groene bondskanselier opduikt.

De naoorlogse politieke orde van Duitsland schudt op zijn grondvesten. Zou het tijdperk-Merkel dan toch eindigen in verwarring, spektakel en met een knal en een boem? Het heeft er alle schijn van als je naar een van de laatste opiniepeilingen in Duitsland kijkt. De Groenen laten in die Forsa-peiling voor het eerst de ooit zo almachtige Union, het samenwerkingsverband tussen CDU en CSU, achter zich: 28 procent boven 21 procent. Dat is niets minder dan een politieke aardverschuiving. Als deze uitschietende peiling bewaarheid wordt, zal Duitsland in september een Groene bondskanselier krijgen, en wie weet een oppositierol voor CDU/CSU. Ongekende tijden.

Ook in Groot-Brittannië wordt nu van alle kanten de aanval ingezet op premier Boris Johnson en als dit zo doorgaat, dan moet deze ook binnenkort het veld ruimen.

De Britse premier Boris Johnson roept straks zijn regering samen nu de politieke druk op hem alleen maar toeneemt. Gisteren brachten Britse media uit dat Johnson eind vorig jaar gezegd zou hebben dat hij “geen fucking lockdowns” meer wilde en er de zin “laat de duizenden lijken zich maar opstapelen” aan toevoegde.

Een vergelijkbaar proces zie je in Zuid-Amerika waar de rechtse president Bolsonaro geen goed meer kan doen en als de voortekenen niet bedriegen, dan zou deze ook wel eens binnenkort "gehartaanvald" kunnen worden of op een andere manier van het toneel verdwijnen.Het doet er ook niet toe of al die aantijgingen links en rechts waar zijn. Wat er wel toe doet is dat de wereld een enorme ruk naar links moet maken om de 2030 Agenda te kunnen uitvoeren.

En dus zie je nu na een tijd van stilte Frans Timmermans weer tevoorschijn komen.
En dus slaat hij meer dan dreigende taal uit:

Het nieuwe kabinet zal er bij het klimaatbeleid nog een schepje bovenop moeten doen. Dat zegt Eurocommissaris Frans Timmermans, die over de aanpak van klimaatverandering gaat. Hij waarschuwt dat de nieuwe Europese Klimaatwet tot grote veranderingen zal leiden.

Vorige week is een akkoord bereikt over een nieuwe Europese klimaatwet. Daarin staat dat de EU over negen jaar 55 procent minder broeikasgassen moet uitstoten ten opzichte van 1990. De oude ambitie was een reductie van 40 procent. In 2050 moet de netto-uitstoot nul zijn. Europa wil het eerste klimaatneutrale continent worden.

Volgens Timmermans gaat het akkoord daarmee verder dan alle klimaatmaatregelen die tot nu toe zijn genomen. "De mensheid zal zich moeten aanpassen. Dat is een aanpassing die we denk ik nog nooit hebben gezien in de menselijke geschiedenis. We moeten leren te leven binnen de grens die de natuur ons stelt: en dat kunnen we nog niet."

Dat zijn geen loze dreigementen van Frans. Dat is precies wat er zal gebeuren en om een dergelijke agenda erdoor te kunnen rammen helpt het wel als er steeds meer linkse (communistische) overheden worden gevormd.

De klimaatdoelstellingen zullen in tandem opereren met het coronavirus. Je zult zowel virus als klimaat lockdowns meemaken.

De burgers zullen niet alleen met een vaccinatiepaspoort te maken krijgen, hetgeen niets anders is dan een verkapt social credit systeem zoals China dat kent, maar ook met een persoonlijk CO2 budget dat weer gekoppeld zal worden aan het vaccinatiepaspoort (= social credit system).

De organisatie die dit in de praktijk allemaal vorm gaat geven is het WEF onder leiding van de illustere Klaus Schwab en zijn medeleden van de Illuminati. Het WEF heeft een groep getrouwe psychopaten om zich heen gevormd die straks sleutelposities zullen innemen binnen de diverse overheden.

Waar we ooit een land waren waar burgers rechten hadden, zo zullen we een onderdeel vormen van het grotere District Europa, waarbij we geen enkel recht meer zullen hebben, maar wel de mogelijkheid om bepaalde privileges te verdienen.

Privileges die je niet zomaar standaard krijgt, maar die afhankelijk zijn van hoe volgzaam jij je gedraagt,

Welkom in het Nieuwe Normaal.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl