in de rij voor het vaccinatie slachthuisWij zullen iets vinden of het veroorzaken, een pandemie die een bepaald deel van het volk treft, een virus dat alleen de dikken en de ouden zal treffen.

Het maakt niet uit, de zwakken zullen het niet overleven en bange en domme mensen zullen het geloven er erom vragen om behandeld te mogen worden.Er zijn een aantal mensen op deze wereld die je niet anders kunt omschrijven dan als de verpersoonlijking van “het kwaad”. Wij hebben Kissinger ooit omschreven als de handlanger van de duivel, maar er is nog iemand die recht heeft op die kwalificatie.

Misschien is wel het allergrootste probleem waar wij als mensheid op deze wereld mee te kampen hebben het feit dat er letterlijk duivelse krachten aan het werk zijn die uit alle macht proberen het leven van mensen op aarde tot een hel te maken.

Wij kunnen ons dat niet voorstellen en daarom lukt het hen tot nu toe ook keer op keer om hun duivelse plannen uit te voeren. Plannen die absoluut niets goeds voor de mensheid betekenen.

Deze duivelse figuren zijn verenigd in een sekte die wel de Illuminati wordt genoemd.

Volgens de Joodse onderzoeker Henry Makow is de satanische sekte die we Illuminati noemen, gebaseerd op wat hij noemt het kabbalistische Judaïsme, die een zienswijze hanteert waarbij de kabbalistische Joden God vertegenwoordigen en dat zij de enige echte menselijke wezens zijn. De goyim (niet Joden) zijn derhalve dieren die als doel hebben hier op aarde de Illuminati te dienen.

De Illuminati vormen een geheim genootschap binnen de vrijmetselarij. Net zoals bij het Judaïsme, worden de lagere rangen gemanipuleerd met gemeenplaatsen. Hen wordt nooit het werkelijke doel verteld; het communisme, een Rothschild monopolie over alles dat van enige waarde is. Hoewel de maatschappij zelf steeds meer in een satanische sekte verandert, wordt de grote massa uiteraard volkomen onwetend gehouden.

Hoe meer kwade daden de leden uitvoeren, des te eerder zal hun Messias weer op aarde terugkeren volgens rabbijn Antelman.

Volgens een specialist op dit gebied, rabbijn Antelman, geloven aanhangers van Zevi dat er twee manieren zijn om te zorgen dat de Messias weer snel op aarde zal terugkeren. De eerste is om te zorgen dat alle mensen goed worden of de tweede optie, dat alle mensen slecht worden. De aanhangers van Zevi die Sabbateans worden genoemd, hebben gekozen voor het laatste en zien het begaan van zonden dan ook als een heilig iets en hangen de filosofie aan dat omdat ze niet allemaal heiligen kunnen zijn, ze beter allemaal dan maar zondaars kunnen zijn.

Een bekend voorbeeld van een dergelijk iemand is Henry Kissinger, maar uiteraard ook een George Soros, maar er is nog iemand die misschien nog wel erger is dan deze twee.

En dat is de bekende Joodse auteur, filosoof en politicus Jacques Attali.

Deze man is bekend geworden ook als de ontdekker en mentor van de Franse president Emmanuel Macron.

Trouw schreef daar een aantal jaren geleden het volgende over:

De 39-jarige Emmanuel Macron wordt hoogstwaarschijnlijk de jongste president van Frankrijk ooit. Hij dankt zijn bliksemcarrière aan een grote dosis moed en een scherp strategisch inzicht.

Zijn carrière in een notendop: hij studeerde aan de elitaire bestuursschool ENA, werkte als hoge ambtenaar en was actief voor de zakenbank Rothschild & Co waar hij miljonair werd.

Hij werd ontdekt door Jacques Attali, sinds jaar en dag een invloedrijke persoonlijkheid in de coulissen van de macht.

Er is weinig moed of strategisch inzicht nodig als je wordt gesponsord door de Rothschild, met een Jacques Attali die aan de touwtjes trekt.

De inhuldiging van Macron vond dan ook op gepaste wijze plaats, zoals wij schreven in een eerder artikel.

Emanuel Macron is de beschermeling van de bekende satanist en Joodse vrijmetselaar Jacques Attali, waarover wij al eerder schreven.

Ook Macron is, net zoals onze premier Mark Rutte, vrijmetselaar en onder andere lid van een zogenaamde superloge, "Atlantis Aletheia".

De Joodse vrijmetselaar journalist Serge Moati zei over de inhuldiging van Macron onder andere het volgende:

“Macron werd president door naar het licht (Lucifer) te lopen en daarom bevond hij zich ook voor de piramide op het Louvre, hetgeen onderdeel vormde van zijn inwijdingsritueel”.

macron, piramide, inwijding, vrijmetselaar, attali, joods

De eerder genoemde Attali is en was de mentor van Macron en daarom hierna een aantal dingen die we eerder schreven over Attali. De man die ook wel de architect van de New World Order wordt genoemd.

Aangezien Attali een keiharde insider is bij de Chazaarse mafia is hetgeen hij schrijft niet zomaar een voorspelling over hoe onze maatschappij er in de toekomst zal uit zien, maar reflecteert het pure kennis over wat er gaat komen.

Zo zal er in de toekomst een scheiding worden gemaakt tussen voortplanting en zaken zoals liefde en seks. Het laatste zal er alleen zijn puur ter vermaak en de voortplanting van de mensheid zal grotendeels gebeuren via machines, waar op bestelling designer baby’s zullen worden geleverd.

Mensen zullen daarom dan ook niet meer gaan samenwonen om een gezin te beginnen zoals nu nog gebeurt, maar ervoor kiezen allerlei andere soort relaties aan te gaan. De voortplanting en de voorwaarden waaronder dit zal geschieden zal volledig in handen van de overheid (CM) komen.  Het menselijk kind zal zich ontwikkelen in een kunstmatige baarmoeder en zal een commercieel product worden.

In 2009 publiceerde Attali een artikel waarin hij stelde dat er slechts een kleine pandemie nodig zou zijn om een wereldregering te kunnen installeren.

jacques attali voorspelt pandemie


Die pandemie hebben we inmiddels en we zijn hard op weg richting die wereldregering als we niet massaal en heel snel stoppen met meewerken aan het systeem.

Maar, om te laten zien hoever van te voren dit alles is gepland en hoe ziek deze geesten zijn, gaan we terug naar het jaar 1981.

In dat jaar was Attali beleidsadviseur van de toenmalige president Francoise Mitterand en zei hij in een interview het volgende:

"In de toekomst zal het een kwestie worden om een manier te vinden om de wereldbevolking te reduceren. Wij zullen beginnen met de ouderen, want zodra ze boven een leeftijd van 60-65 komen, dan leeft een mens langer dan hij produceert en wordt een dure kostenpost voor de maatschappij".

"Daarna de zwakken en de nuttelozen die geen toegevoerde waarde hebben voor de maatschappij en er zullen meer en meer van hen zullen komen en dan in het bijzonder de domme mensen".

"Het toepassen van euthanasie voor deze groepen: Euthanasie zal in ieder geval een essentieel instrument zijn in onze toekomstige maatschappij. We kunnen de mensen natuurlijk niet executeren of in een kamp stoppen. We zullen hen opruimen door ze te laten geloven dat het voor hun eigen bestwil is".

"Wij zullen iets vinden of het veroorzaken, een pandemie die een bepaald deel van het volk treft, een echte economische crisis of niet, een virus dat alleen de dikken en de ouderen zal treffen, het maakt niet uit, de zwakken zullen het niet overleven, en bange en domme mensen zullen het geloven er erom vragen om behandeld te mogen worden".

"Wij moeten ervoor zorgen dat wij de geplande behandeling klaar hebben, een behandeling die de oplossing zal zijn".

"De groep idioten zullen dus voor hun eigen ondergang zorgen, ze zullen uit vrije wil het slachthuis binnenstappen".

vaccinatie slachthuis

Tenslotte voorspelt Attali in 1981 dat de wapens van de toekomst de volgende zullen zijn: propaganda, communicatie en intimidatie.

De door hem voorspelde toekomst is nu.

Laat je nooit of te nimmer testen en/of vaccineren. Zorg dat je niet bij de kudde idioten hoort en gek als het mag klinken: de Illuminati zullen daar respect voor hebben; niet voor de bange hersenloze randdebielen die in de rij gaan staan voor een medisch experiment.