Rothschild mafia gaat boeren kapotmaken

rothschild maffia maakt boeren kapotAls je weet dat boeren het nu al moeilijk hebben met alle regels en voorschriften, bedenk dan dat het nog vele malen erger wordt.

Om aan al die nieuwe wurgende regels te kunnen voldoen, moet er geïnvesteerd kunnen worden en dankzij de Rothschild mafia zullen de banken voortaan grotendeels “nee” gaan verkopen aan boeren.Alle sporen van wat er mis is op deze wereld leiden altijd, zonder enige uitzondering, naar hen die achter de schermen aan de touwtjes trekken. Een feit dat zo goed als door iedereen altijd volledig wordt genegeerd, want het is een “heel ongemakkelijke waarheid” om daarover te spreken.

Het is dan ook niet voor niets dat deze website de meest verbannen website in het land is, want hier vind je wel informatie over hoe de vork werkelijk in de steel zit en wie die illustere figuren zijn die over het algemeen worden aangeduid als “de cabal”. Wij spreken liever over de Illuminati en zoals die worden beschreven door William Guy Car in zijn boek Pawns in the Game uit 1955.

Van daaruit volgt alles en om de satanische achtergrond van deze sekte te begrijpen, moet je iets verder terug in de tijd en wel naar 1666 en de tijd van de rabbijn Sabbatai Zevi die in Izmir woonde.

Deze man had zichzelf uitgeroepen tot de nieuwe Messias en trok veel volgelingen. Hij werd echter uitgekotst door zijn collega rabbijnen en ook de toenmalige Turkse sultan van het Ottomaanse Rijk had niet veel op met deze nieuwe Messias. Dus, stelde hij Zevi voor de keus om zich of te bekeren tot de islam of te sterven. Aangezien Zevi een Chazaar/Jood was, had hij hier geen enkele moeite mee omdat ze gewend zijn zich aan te passen aan nieuwe omgevingen en een andere identiteit aannemen terwijl ze gewoon blijven wat ze altijd zijn geweest.

In werkelijkheid bleef hij vasthouden aan zijn eigen geloof, hetgeen een aparte (satanische) versie was van het kabbalisme. Volgens een specialist op dit gebied, rabbijn Antelman, geloven aanhangers van Zevi dat er twee manieren zijn om te zorgen dat de Messias weer snel op aarde zal terugkeren. De eerste is om te zorgen dat alle mensen goed worden of de tweede optie, dat alle mensen slecht worden. De aanhangers van Zevi die Sabbateans worden genoemd, hebben gekozen voor het laatste en zien het begaan van zonden dan ook als een heilig iets en hangen de filosofie aan dat omdat ze niet allemaal heiligen kunnen zijn, ze beter allemaal dan maar zondaars kunnen zijn.

Het voorbeeld van Zevi is door meer dan een miljoen Chazaren gevolgd, waaronder bankiers zoals de Rothschild. Ze zijn van alles geworden zoals Joden, christenen of moslims, maar ze zijn in werkelijkheid gewoon Sabbateans gebleven.

Sabbateans zijn ook de mensen die, met enkele uitzonderingen, de controle hebben over alle gelduitgifte in de wereld. Dit via hun stelsel van centrale banken waarbij ze de centrale bank der centrale banken gebruiken om invloed uit te oefenen over het gehele bankwezen. Deze bank heet de Bank for International Settlements (BIS) en is gevestigd in Bazel in Zwitserland.

De toren van Bazel waarin ze zijn gevestigd vormt een soort eigen staat binnen Zwitserland en ook de autoriteiten aldaar, inclusief politie, hebben daar geen toegang. Om te begrijpen hoe dit systeem werkt, raden wij aan om dit eerdere artikel te lezen.

De Sabbateans, Illuminati, cabal of hoe je ze ook wilt noemen, zijn uiteraard ook de drijvende kracht achter de duivelse 2030 Agenda en zijn de bedenkers van de corona neppandemie. Via één van hun werktuigen, de WEF van medelid Klaus Schwab, willen ze de Great Reset, of de Vierde Industriële Revolutie, bewerkstelligen.

Dit houdt in, genocide van de wereldbevolking totdat er voor hen een acceptabel aantal slaven overblijft die onder andere via gedwongen vaccinaties gekoppeld zullen worden aan het (met hulp van 5G of hoger) internet en uiteindelijk zullen eindigen als half mens/half machine.

Door de dodelijke combinatie van het nepvirus met de 2030Agenda zullen mensen uiteindelijk alles verliezen en om dat allemaal te bewerkstelligen zal ook de voedselvoorziening van de mensheid worden ingezet als wapen, zoals al voorspeld door medelid Henry Kissinger, ook wel de handlanger van de duivel genoemd.

henry kissinger, voedsel als wapen

We hebben het afgelopen jaar kunnen zien hoeveel verstoringen er al zijn opgetreden in de voedselketen, maar dat is slechts het begin.

De Illuminati zijn van plan de voedselvoorziening bij de kern aan te pakken en dat zijn de boeren. Hoe meer boeren er zullen verdwijnen, des te schaarser zal het voedsel worden en des te meer kunnen zij voedsel als wapen inzetten.

Deze lange inleiding was nodig om het bericht te kunnen begrijpen dat nu in de media verschijnt. Zo staat er een uitgebreid artikel in de gedrukte Telegraaf waarin wordt uitgelegd dat het voor boeren vanaf 2023 veel moeilijker, zo niet onmogelijk, zal worden om nog geld te lenen bij banken.

Dit, terwijl ze juist heel veel geld nodig hebben om te investeren in verband met alle nieuwe letterlijk verstikkende regels op het gebied van stikstof en dergelijke. De reden dat ze vanaf 2023 geen of nauwelijks nog geld kunnen lenen is afkomstig uit Bazel.

Het is een maatregel die door de Sabbateans in Bazel is bedacht en zal worden ingevoerd via hun dochteronderneming, het zogenaamde Bazel Comité.

Het Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) is een internationaal comité voor toezichthouders op banken. Het is gevestigd in Bazel in het kantoor van de Bank for International Settlements (BIS), maar is een afzonderlijke entiteit met zijn eigen bestuur, rapportagelijnen en agenda's.

Het comité geeft voornamelijk standaarden voor de regulering van banken uit en heeft geen directe bevoegdheden, maar de uitgevaardigde standaarden gelden daadwerkelijk als standaard in de verschillende landen.

Wat dit Comité nu heeft besloten is dat banken vanaf 2023 geen geld meer mogen lenen aan boeren op basis van onderpand van onroerend goed en land. Ze mogen alleen nog geld lenen aan boeren als deze kunnen aantonen dat ze een winstgevende onderneming zijn.

Dit zal voor heel veel boeren zo goed als onmogelijk worden, omdat het kan vriezen en dooien. De ene keer zullen ze misschien wat verdienen, maar als omstandigheden wat tegenzitten, dan zullen ze even niets verdienen. Tot nu toe was dat geen probleem voor een lening want die was gedekt door onderpand.

Nu valt dat straks weg en de banken zeggen nu al dat ze zich moeten gaan houden aan de orders uit Bazel en geen geld meer mogen lenen als een boer niet zonder enige twijfel kan aantonen een winstgevend bedrijf te voeren.

Vooral in Nederland en ook België moeten boeren verdwijnen, omdat ons gebied is aangemerkt om in de komende New World Order te fungeren als megastad, een mooi woord voor getto. Mensenpakhuizen, die volledig worden gecontroleerd, voor de volle honderd procent afhankelijk zullen zijn van de overheid voor alles, inclusief voedsel.

Als je de achtergronden begrijpt waarom dit alles gebeurt, dan vallen veel puzzelstukjes op hun plek. Dan hoef je als boer niet meer te protesteren in Den Haag, want daar zetelt het Illuminati WEF-team van Klaus Schwab.

En een WEF-team dient nu eenmaal de belangen van hun opdrachtgevers en niet die die van de mensen die hen hebben gekozen.

Het zal niet beter worden voor boeren, simpelweg om de meesten zullen dienen te verdwijnen in de plannen zoals die daar liggen. Wat ook mede aangestuurd wordt door de klimaatagnda. En dat betekent weer dat als je toch als boer verder wilt, je dit waarschijnlijk elders moet gaan doen en niet hier in Europa.

De focus van de Illuminati ligt op dit moment vooral op Europa, Noord-Amerika en Zuidoost-Azië, wat betekent dat er nog voldoende plaatsen zijn waar je, voorlopig in ieder geval, nog wel uit de voeten kunt.

Tenzij er een wonder gebeurt en wij een manier vinden om het WEF-team buitenspel te zetten zullen omstandigheden voor boeren in dit land niet verbeteren, maar in sneltreinvaart verslechteren.

Wij hebben goede contacten in Tanzania en mochten er boeren zijn die daar in het zuiden van het land een eigen bedrijf willen beginnen, dan kunnen zij contact met ons opnemen en zullen wij proberen hen verder te helpen. Ze staan te springen daar om boeren met kennis, niet in het minst vanwege de groeiende middenstand daar.

Zij die hier willen blijven, raden wij aan om je voor te bereiden op een heel moeilijke tijd, waarbij de handlangers van Klaus Schwab er alles aan zullen doen om je weg te werken.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl