Illuminati en eugenetica We zijn met z'n allen meesters in het ons concentreren op zaken die er uiteindelijk weinig toe doen, waardoor we het grotere beeld vaak niet zien.

Het grotere beeld staart je aan alle kanten in het gezicht en die is dat er toch echt 7 miljard mensen opgeruimd moeten worden.Nog steeds wordt Bill Gates, de man die in dezelfde categorie thuishoort als massamoordenaars zoals Stalin, steevast door de mainstream media een weldoener genoemd. Afgespiegeld als een man die als missie heeft om de wereld te redden.

Je moet toch wel aardig naïef zijn om dat soort verhaaltjes te geloven. En toch is dat precies wat er gebeurt.

weldoener bill gates redt de wereld

Vanaf het prille begin is het altijd al gegaan om het uitroeien van een groot deel van de wereldbevolking. De eugenetica is Bill Gates al met de paplepel ingegoten.

(De eugenetica of rasverbetering is het onderzoek naar het verbeteren van de genetische samenstelling van een populatie).

Net als zijn vader Bill Gates senior die ook al bezeten was van de eugenetica, waarbij ze hun werkelijke doelstellingen vermomden als gezondheidszorg voor arme landen.

Vader Gates zat niet voor niets in het bestuur van Planned Parenthood, de organisatie die volgens velen niets meer is dan een onderdeel van de eugenetica beweging en de laatste jaren veelvuldig in het nieuws is geweest als handelaar in geaborteerde baby’s. Ook van Margaret Sanger, de oprichter van deze organisatie, is bekend dat zij nauw betrokken was bij de eugenetica beweging. (De vader van Sanger was een fanatieke vrijmetselaar en zij trouwde met de Joodse architect William Sanger).

Ook Mary Maxwell, de dochter van de bankier en directeur bij de Federal Reserve Bank, James Maxwell, en moeder van Bill Gates, was Joods, waarmee Bill eveneens Joods is. Hetzelfde geldt trouwens ook voor vader Gates die dit feit liever verborgen wilde houden volgens een aantal bronnen.

Hetzelfde geldt ook voor de bekende Amerikaanse familie Rockefeller.

Het is een boek waar we al eens eerder kort naar hebben verwezen en is geschreven door de Joodse historicus Malcolm H. Stern met de titel: Americans of Jewish Descent. Het zal misschien niemand verbazen dat daar ook de Rockefeller familie heel prominent in voor komt. Zij stammen af van de Spaanse en Portugese Joden.

Beide families behoren bij de welbekende satanische sekte die wij Illuminati noemen en het is niet dan ook niet zo vreemd dat zowel de Gates familie als de Rockefeller familie voorstanders zijn van het reduceren van de wereldbevolking.

Volgens de Joodse onderzoeker Henry Makow is de satanische sekte die we Illuminati noemen, gebaseerd op wat hij noemt het kabbalistische Judaïsme, die een zienswijze hanteert waarbij de kabbalistische Joden God vertegenwoordigen en dat zij de enige echte menselijke wezens zijn. De goyim (niet Joden) zijn derhalve dieren die als doel hebben hier op aarde de Illuminati te dienen.

De Illuminati vormen een geheim genootschap binnen de vrijmetselarij. Net zoals bij het Judaïsme, worden de lagere rangen gemanipuleerd met gemeenplaatsen. Hen wordt nooit het werkelijke doel verteld; het communisme, een Rothschild monopolie over alles dat van enige waarde is. Hoewel de maatschappij zelf steeds meer in een satanische sekte verandert, wordt de grote massa uiteraard volkomen onwetend gehouden.

weldoener bill gates redt de wereld

Dan komen we bij de eugenticaclub een paar interessante figuren tegen. Op de volgende afbeelding zie je de bekenden zoals Bill Gates senior en David Rockefeller, maar je ziet ook George Soros en niemand minder dan de Amerikaanse Jaap van Dissel, Dr. Anthony Fauci.

fauci, soros, gates en rockefeller, eugenetica

Dr. Lorraine Day neemt ook niet bepaald een blad voor de mond over wie zij denkt dat Bill Gates werkelijk is.

bill gates, joodse massamoordenaar

Kijk met al het bovenstaande in het achterhoofd nog een keer naar de al eerder door ons gepubliceerde korte documentaire over wie Bill Gates werkelijk is.Videolink

De satanische Illuminati heeft maar één doel en dat is hun New World Order installeren, een wereld die exclusief voor hen is en waar een half miljard slaven mogen blijven leven om hen te dienen.

Kijk en luister naar de onderstaande video van de inmiddels bekende Britse Dr. Vernon Coleman.

Hij noemt wat wij de Illuminati noemen, de oligarchen, maar het verhaal is hetzelfde. Ze zullen de wereldbevolking uitroeien, of beter gezegd, ze zijn er  as we speak heel druk mee bezig.

En volgens Coleman hoef je van hen geen enkel medelijden te verwachten. Jij bent niets, een stuk vee, een stuk ongedierte dat de planeet onnodig belast en derhalve zien ze jou liever vandaag verdwijnen dan morgen.

Maak je geen enkele illusie, de waarheid is ongemakkelijk en als we ze niet stoppen door massaal niet mee te werken aan hun plannen en overal waar mogelijk de waarheid te delen, dan is er geen toekomst voor ons.

Laat je niet testen en vooral ook onder geen enkele voorwaarde vaccineren.Videolink