De valse Messias is in aantocht

genocide om de komst van de messias voor te bereidenDe Russische schrijver Aleksandr Solzjenitsyn schreef dat hij nog nooit mensen had gezien die zo gedreven werden door etnische haat dat ze rücksichtslos miljoenen mensen konden vermoorden.

En nee, het waren niet de Duitsers, maar de door Wall Street gestuurde Bolsjewieken die dit deden wat erg doet denken aan wat we nu zien gebeuren met de Palestijnen. Wij hebben niet zoveel meegekregen van de Russische revolutie en de achtergronden. Ook hebben wij niet echt veel gehoord en gelezen over de massale moordpartijen die destijds plaatsvonden.

Tientallen miljoenen Russen hebben het leven verloren en de bekende Russische schrijver Aleksandr Solzjenitsyn schreef er ooit het volgende over.

solzjenitsyn, joden, bolsjewieken, moord

Als het geen Russen waren die in staat waren om anderen zo te haten en uit te moorden, wie waren het dan wel?

Het antwoord komt onder andere van de bekende Winston Churchill die in 1920 het volgende schreef:

Writing in the Illustrated Sunday Herald of 8 February 1920. Churchill wrote “With the notable exception of Lenin, the majority of leading figures are Jews. Moreover the principal inspiration and the driving power comes from Jewish leaders.”

Het is bijna niet voor te stellen dat mensen zoveel haat kunnen voelen ten opzichte van hun medemens dat ze bereid zijn om anderen rücksichtsloss te vermoorden. Dat gevoel krijg je ook enigszins als je kijkt naar wat er op dit moment met de Palestijnen gebeurt.

Feiten doen er allang niet meer toe in onze wereld waarin zo goed als alles precies omgekeerd is aan wat de mainstream media je vertellen.

Zo worden de Palestijnen vakkundig verder uitgeroeid door het land dat zich aan niet één internationale wet hoeft te houden. We zijn de afgelopen dagen weer gebombardeerd met de meest afgrijselijke propaganda. Het arme Israël dat zogenaamd niets doet en toch voortdurend heeft te lijden onder een barrage van raketaanvallen van de Hamas terreurorganisatie.

Israël schreeuwt om wraak en het land is dan ook druk bezig met het voorbereiden van een grondoffensief, waarbij de ongewapende burgers van de Gazastrook wederom letterlijk een kopje kleiner zullen worden gemaakt.

Net zoals ze dat deden in 2014.

Toen deden ze het ook heel slim. Het Israëlische leger stond al een tijdje klaar en net toen toevallig MH17 uit de lucht werd geknald en iedereen volkomen in beslag werd genomen door die ramp, begonnen de moordpartijen in Gaza. Er werd in eerste instantie niet zoveel aandacht aan besteed omdat iedereen druk bezig was met de MH17 ramp.

Het verhaal is altijd hetzelfde. Israël is slachtoffer en derhalve is het in de ogen van sommigen gerechtvaardigd om wraak te nemen.

Iemand die wel heel goed in staat is om de werkelijkheid te doorzien is de politicoloog Norman Finkelstein.

Hij staat vooral bekend als auteur van boeken en artikelen over het Israëlisch-Palestijnse conflict en de hedendaagse omgang met de herinnering aan de Holocaust. Finkelstein introduceerde de term 'Holocaust-industrie' in een boek met de gelijknamige titel. Hierin beschrijft hij hoe de nazi-Holocaust door bepaalde zionistische organisaties en door Israël zou worden geëxploiteerd. In mei 2008 werd Finkelstein de toegang tot Israël geweigerd, geldend tot nog tien jaar na dato.

In een recent boek, getiteld Gaza: "An Inquest into Its Martyrdom", maakt Finkelstein gehakt van wat Israël uitspookte in de Gazastrook. Hij produceert in dat boek het ene na het andere bewijsstuk dat Israël daar oorlogsmisdaden heeft begaan.

Zo schrijft hij onder andere:

De Gazastrook behoort tot de meest dichtbevolkte gebieden ter wereld. Meer dan twee derde van de inwoners zijn vluchtelingen en meer dan de helft is jonger dan 18 jaar.

De operaties die Israël uitvoert in Gaza vinden plaats tegen een zo goed als weerloze bevolking. Duizenden van hen zijn omgekomen en tienduizenden hebben hun huis verloren. Ondertussen is Gaza slachtoffer van een moordende Israëlische blokkade. Waar de bevolking van Gaza mee te maken heeft is een door mensen veroorzaakte humanitaire ramp.

In het voorwoord van zijn boek spreek Finkelstein van een “evil crime”.

In het boek worden één voor één alle argumenten die Israël aanvoert met de grond gelijk gemaakt. Finkelstein is van mening dat de reden dat Israël iedere keer wegkomt met de meest afgrijselijke misdaden is, omdat de wereld het toelaat. Hij vindt dan ook dat er onmiddellijk een einde gemaakt moet worden aan de praktijken van Israël.

Dit alles vertoont opvallende overeenkomsten met wat Solzjenitsyn beschrijft.

Dat alles was voor de huidige geweldsescalatie.

Maar, hoe begon dit alles eigenlijk?

Het begon met Israëlische kolonisten die uit alle macht proberen de Palestijnen te verdrijven uit Sheikh Jarrah, een Palestijnse wijk in Oost Jeruzalem.

Uiteraard boden de Palestijnen weerstand.

Dit werd met harde hand neergeslagen door Israëlische troepen die vervolgens de Al Aqsa moskee binnenvallen en daar in het wilde weg beginnen te schieten op het moment dat moslims daar aan het bidden zijn.

Dan worden er vervolgens rakketten afgevuurd door Hamas vanuit de Gazastrook als wraak voor wat er gebeurde in Jeruzalem.

En als je weet wat Hamas is dan kun je vraagtekens zetten bij de achtergrond van deze zogenaamde wraakactie. Daarom hierna een deel uit een eerder artikel over de achtergrond van Hamas.

Iemand die zijn leven lang heeft gestreden voor de rechten van de Palestijnen is de inmiddels overleden (vermoorde) Yasar Arafat en zijn PLO met als politieke tak Fatah.

Arafat vormde een werkelijk gevaar en Israël bestreed de PLO dan ook op een hardhandige en wrede manier. Is er een betere manier om een steeds sterker wordende partij te breken dan door tweedracht te zaaien?

Dit was uiteraard ook door Israël bedacht en op deze manier is Hamas ontstaan. Hamas is tot stand gekomen met volledige steun en medewerking van de Mossad, de Israëlische geheimedienst.

Volgens Zeev Sternell, historicus aan de Hebreeuwse universiteit van Jeruzalem: “Israël dacht dat het een slimme streek was om de Islamists (vroegere naam van Hamas) op te zetten tegen de PLO”.
Hamas werd opgericht door de Palestijnse sheik Ahamd Yassin.

In een al in 2004 gepubliceerd artikel op Global Research kun je lezen hoe Yassin ongestoord zijn gang kon gaan. Hoe Hamas net op kritieke punten zoals bij het tekenen van de Oslo akkoorden aanvallen uitvoerde op Israëlische burgers. Aanvallen die op dat moment de Israëlische overheid heel goed van pas kwamen.

Hoe Yassin die veroordeeld was in Israël tot levenslang plotseling van de ene na de andere dag werd vrijgelaten door de huidige premier Netanyahu op basis van “humanitaire gronden”.

De conclusie van Global Research in het artikel uit 2004 is als volgt:

“De Hamasbeweging heeft zijn kracht opgebouwd door diverse acties om het vredesproces te saboteren, op een dusdanige manier dat het verenigbaar was met de belangen van de Israëlische overheid. De laatste zocht verschillende manieren om toepassing van de Oslo akkoorden te voorkomen. Met andere woorden, Hamas vervulde de functie waarvoor het oorspronkelijk was opgezet: het voorkomen van het tot stand komen van een Palestijnse staat.”

Dat is wat Hamas vandaag de dag nog steeds doet en vervult daarmee nog steeds de rol waarvoor het door Israël in het leven is geroepen.

Hamas is de “vijand” die Israël “het legitieme recht” geeft om ook het restant van de Palestijnse bevolking uit te moorden.

In het NOS-journaal wist men melding te maken van het feit dat de paar mensen die in Israël waren omgekomen Israëlische Palestijnen zouden zijn geweest. Dus wie heeft er werkelijk die raketten afgevuurd vanuit de Gazastrook?

hamas = israel, false flag

Het gevolg van dit alles zal ongetwijfeld een nieuwe moordpartij zijn op ongekende schaal.
En dat brengt ons tot het doel van dit alles. Waarom moeten de Palestijnen weg uit Oost-Jeruzalem. Waarom wordt er door Israël in het wilde weg geschoten in de Al Aqsa moskee?

Het antwoord is het herbouwen van de Derde Tempel ter voorbereiding op de komst van de valse Messias, oftewel de Antichrist. Dat is wat er nu speelt en de satanische sekte in de achtergrond doet er nu alles aan om dit in een stroomversnelling te brengen.

hamas = israel, false flag

De intenties van de satanische sekte werden in 1918 al bevestigd door de machtige bankier Otto Kahn, waarover wij eerder het volgende schreven:

Zo’n 100 jaar geleden was Otto Kahn partner van Jacob Schiff en Paul Warburg van de in die tijd meest invloedrijke investeringsbank ter wereld, Kuhn Loeb & Co. Deze bank was ook verantwoordelijk voor de financiering van Lenin en de Russische revolutie.

Net na het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog in 1918 had de Franse ambassadeur in Engeland, Charles de Beaupoil, beter bekend als de Graaf de St. Aulaire, een etentje met bovengenoemde Otto Kahn.

Kahn was nogal loslippig die avond en vertelde in geuren en kleuren over de strategie van de door de Chazaren in het leven geroepen Illuminati. Datgene wat hij die avond zei is door de graaf van St. Aulaire verwerkt in zijn in 1937 verschenen boek Geneva versus Peace.

Graaf de St. Aulaire zat die avond met een vraag die hij voorlegde aan Otto Kahn, namelijk waarom zij als bankiers de Marxisten en bolsjewieken (communisten) steunden omdat dit toch het tegenovergestelde is van het kapitalisme dat zij, bankiers, aanhangen.

Kahn nam nog maar even een trek van zijn enorme sigaar en legde uit dat bankiers ogenschijnlijke tegenstellingen creëren zodat ze een wereld kunnen scheppen volgens hun specificaties.

“Jij zegt dat het Marxisme precies het tegenovergestelde is van het kapitalisme, dat ons even lief is. Dit is de precies de reden dat zij elkaars tegenovergestelde zijn. Op deze manier hebben wij de twee polen van deze planeet in handen en wij zijn de as”.

“Deze twee tegenstellingen ontmoeten elkaar weer in de identiteit van het doel en in het herscheppen van de wereld: door de controle van de rijken van boven en van onderen middels revolutie”.

En die nieuwe wereld zal uiteindelijk de triomf van Israël worden:

“Onze essentiële dynamiek zorgt ervoor dat wij zowel de krachten van verwoesting als die van creatie controleren. De eerste wordt gebruikt om de tweede te voeden (Ordo ab Chao, het motto van de vrijmetselarij). De manier waarop wij een revolutie organiseren zie je door de Russische revolutie, het verwoestende bolsjewisme, en onze creatieve macht wordt duidelijk door de League of Nations (Volkenbond, voorloper VN), welke eveneens dankzij ons is ontstaan”.

Het bolsjewisme is het gaspedaal en de League of Nations is de rem van het mechanisme. waarmee we zowel de bewegende als de leidende macht creëren.”

“Wat is het einddoel? Dat is al bepaald door onze missie. Het wordt gevormd door elementen verspreid over de hele wereld die in een vorm zullen worden gegoten door het geloof in onszelf. Wij zijn nu een Volkenbond van landen die allemaal elementen van elkaar bevatten, maar Israël is de microkosmos en het zaad voor de stad van de toekomst”.


Jacques Attali een bekend lid van de Chazaarse mafia waarover wij eerder een artikel schreven noemt Jeruzalem de hoofdstad van de planetaire New World Order en noemt deze ook wel de hoofdstad van het Universum.

Een andere van hun creaties, de Jezuïeten, schreven in 1890:

“Maar de bekroning van wat we hebben bereikt in samenwerking met de vrijmetselaars sekten en hetgeen de Joodse macht honderd keer heeft vergroot is de World Jewish Alliance die in Parijs door Crémieux is opgericht en zich vervolgens over de wereld heeft verspreid.

Vervolgens omschrijven ze dit instituut als volgt: “Het mooiste en vruchtbaarste instituut dat ooit in moderne tijden is opgericht en een dominerend instrument dat zo machtig is dat het de wereld regeert”.

In zijn boek The Armageddon Script schrijft auteur Peter Lemesurier onder andere het volgende:

“De in ere herstelde Messias moet op de Olijfberg in Jeruzalem verschijnen op het moment van de grote aardbeving. Hij moet Jeruzalem vanuit het oosten binnen komen, geëscorteerd door een processie van jubelende volgelingen, gekleed in glanzend wit. Hij moet tevoorschijn komen, gekleed in passende geparfumeerde koninklijke kledij en als de grote monarch een bezoek afleggen bij zijn spirituele voorganger Koning David. Ondersteund door een populaire opstand onder het volk moet hij zijn weg vervolgen naar de Tempelberg om daar gekroond en gezalfd te worden als de Koning van het Nieuwe Israël”.

Er moet nog één ding gebeuren en dat is de Derde Wereld oorlog zodat onder het motto van dit mag nooit meer gebeuren de New World Order van start zal gaan. Of, wellicht beter gezegd, het nieuwe Israël onder leiding van de Antichrist, een Rothschild.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl