govcoin wordt de nieuwe cryptovalutaWe wisten het, we schrijven er al jaren over, maar er schijnt nu toch echt een einde te komen aan ons huidige geld, volgens de alwetende Rothschild mafia.

Ons geld zal worden vervangen door digitale overheidscrypto valuta, waarbij de normale banken geen rol meer spelen.  
We gaan even een stukje terug in de tijd naar het jaar 2018 waarin wij het volgende schreven:

Ze hebben dat bijna 30 jaar geleden al voorspeld in de Economist, de publicatie die grotendeels in handen is van de Rothschild familie.

Het artikel in de Economist in 1988 begon als volgt:

Over 30 jaar zullen Amerikanen, Japanners, Europeanen en mensen in vele andere rijke laden en waarschijnlijk ook uit een aantal relatief arme landen hun boodschappen betalen in dezelfde valuta. Prijzen zullen zijn aangegeven niet in dollars, yens of Duitse marken, maar laten we zeggen, de Phoenix. De Phoenix zal de favoriete valuta zijn voor bedrijven en winkelend publiek omdat het veel gemakkelijker zal zijn dan de huidige nationale valuta, die op dat moment gezien zullen worden als een vreemd obstakel die voor veel verstoringen zorgden in het economisch leven van de twintigste eeuw.

Je ziet eigenlijk alle elementen waar wij nu mee te maken hebben samenkomen. Het oude geld gaat op in vlammen en vanuit de as herrijst de Phoenix.

rothschild, één wereldmunt

En dan komen we aan in 2021, in een maatschappij die systematisch wordt verwoest door hen die de Great Reset hebben gepland, inclusief de katalysator van dit alles, de corona nep pandemie.

We zijn nu precies 33 jaar nadat het artikel verscheen in de Econimist.

rothschild, één wereldmunt

Dat getal 33 is belangrijk, want numeriek is 33 heilig bij de vrijmetselarij, die volledig geïnfiltreerd is door de Illuminati.

William Guy Carr geeft in zijn boek Pawn in the Game een uitstekende beschrijving van wat de Illuminati is en wat hun doelstellingen zijn.

De wat Carr noemt geldleners die zich kort daarvoor hadden georganiseerd als het Huis van de Rothschilds gaven Weishaupt opdracht om de eeuwenoude “protocollen” te herzien. Deze protocollen waren opgezet om de Synagoge van Satan de uiteindelijke controle over de wereld te geven, zodat zij de Luciferiaanse ideologie kunnen opdringen aan het menselijk ras. Op 1 mei 1776 was Weishaupt klaar met zijn taak. Het plan was de uiteindelijke vernietiging van alle regeringen en religies. Dit doel zou worden bereikt door de massa’s te verdelen in tegenstrijdige kampen in steeds grotere aantallen en op ieder gebied zoals politiek, ras, sociaal, economisch en andere zaken. Weishaupt noemde de massa Goyim (menselijk vee). De tegenstrijdige kampen zouden worden bewapend en er zou “een incident” worden veroorzaakt, waardoor ze met elkaar in gevecht zouden raken en zichzelf verzwakken. Op deze manier zullen uiteindelijk alle regeringen en religieuze instituten worden vernietigd.

Voor de mensen achter de Illuminati moeten we verder terug in de tijd en komen dan uit bij de volgelingen van Sabbatai Zevi. Voor meer achtergrond hierover verwijzen wij naar dit eerdere artikel.

De vrijmetselarij hebben ze als volgt overgenomen.

Volgens de Joodse onderzoeker Clifford Shack infiltreerden ze na de dood van Zevi, onder leiding van zijn opvolger Jacob Frank (de sekte wordt soms ook Sabbateans/Frankists genoemd), alle vrijmetselaarsloges in Engeland en hebben ze via de vrijmetselarij in 1776 de Illuminati opgericht. De vrijmetselarij zou de geheime kracht worden achter belangrijke gebeurtenissen zoals de Amerikaanse, Franse en Russische revolutie, het opzetten van de Verenigde Naties, beide Wereldoorlogen inclusief de holocaust en de moorden op de Kennedy’s, omdat deze vastbesloten waren de praktijken van dit geheime satanische netwerk op Amerikaanse bodem te dwarsbomen.

Het is dan ook niet voor niets dat je overal het getal 33 tegenkomt; in het bijzonder ook heel vaak voor wat betreft zaken die met de covid nep pandemie te maken hebben, zoals we schreven in een eerder artikel:En nu zijn we 33 jaar na het verschijnen van het originele artikel en komt diezelfde Economist met het volgende:

rothschild, één wereldmunt

Wat ze nu onder andere schrijven in de Economist is dat Bitcoins een dermate grote vlucht hebben genomen de afgelopen jaren dat het nu een onderdeel van ons leven is geworden en dat zelfs de managers van grote beleggingsfondsen Bitcoins kopen als belegging.

En zo schrijven ze verder dat de grens tussen technologie en de financiële wereld zal vervagen tot het meest revolutionaire concept ooit: digitale valuta uitgegeven door overheden. Dat niet alleen, met deze govcoins (government coins = overheidsmunten) zoals zij ze noemen, kan je direct "geld" storten op een rekening bij een centrale Rothschild bank. Hierdoor zullen normale banken overbodig worden.

De govcoins noemen ze verder de reïncarnatie van geld. Ze zullen volgens het Rothschild lijfblad ervoor zorgen dat het financiële systeem beter werkt en zullen de macht overhevelen van het individu naar de staat. Dit zal het geopolitieke landschap veranderen zo schrijven zij, en wij mensen moeten deze nieuwe revolutie tegemoet treden met optimisme en nederigheid.

Tot zover de Economist.

In 2013 toen Bitcoin net een beetje bekend begon te worden en mensen lyrisch waren over het feit dat er eindelijk iets was waar de gehate bankiers geen grip op hadden, schreven wij al het volgende:

Of de toekomstig wereldwijde digitale geldeenheid de naam Bitcoin zal dragen weten we natuurlijk niet maar de basis is gelegd. Het zal ons niets verbazen als het simpelweg allemaal gepland is geweest sinds het begin.

En verder:

De intentie van de elite, dat is alom bekend, is een contantloze samenleving waarbij dus alle geld digitaal is. De Bitcoin zou daar prima in passen als middel. De marketing is gedaan en is gaande en hij is in de hoofden van vele mensen geregistreerd.

Toen werden we door diverse lezers uitgemaakt voor azijnpissers die iets goeds niet wisten te waarderen en waarom moeten berichten altijd negatief zijn?

Vier jaar later schreven wij het volgende naar aanleiding van een interview met Catherine Austin Fitts, voormalig Wall Street bankier en Amerikaanse Staatssecretaris.

Catherine begint hard te lachen als er een vraag wordt gesteld over Bitcoin en de mogelijkheden die dit zou bieden om vrij te zijn van het systeem. Catherine lacht en zegt wat wij eerder hebben gesuggereerd, dat Bitcoin niets anders is dan een onderdeel van de wereldwijde digitalisering van geld en op een gewenst moment in het dan geldende systeem zal worden ingebracht.

Uiteindelijk komt alles weer neer op slavernij. De meest ideale slaven zijn die zij die niet eens weten dat ze slaaf zijn. Daar gaan we weer naartoe met de digitale valuta en dit keer kan het.

En nu is het zover. Nu kondigen de Illuminati aan dat wij te maken zullen krijgen met govcoins. Als zij spreken over een valuta onder controle van de overheid, dan is dat uiteraard onder hun controle. Net zoals de overheid nu slechts een werktuig is in hun handen en helemaal niets zelf mag doen op het gebied van geld, zo zal dat straks niet anders zijn.