Het doel is totale chaos en onze verwoesting

de oorsrpong van ordo ab chaoNiets in deze wereld gebeurt bij toeval en er is ook een duidelijke oorzaak aan te wijzen waarom onze maatschappij voor onze ogen wordt vernietigd. 

Het heeft alles te maken met de oorsprong van de bekende lijfspreuk van de vrijmetselarij: Ordo ab Chao. 
De Joodse auteur Henry Makow heeft meer dan genoeg van de manier waarop de krachten achter de schermen de nep coronapandemie gebruiken om de complete maatschappij te verwoesten.

Hij heeft daarom een artikel geschreven waarin hij zijn mening geeft over wie degenen zijn die dit alles bekokstoven en wat hun drijfveren zijn.

Het is de mening van Makow, maar wel een mening die is gebaseerd op insider kennis en vele jaren onderzoek.

Dit is wat hij onder andere schrijft.

De mensheid staat onder controle van een satanische sekte, de Illuminati. De huidige lockdowns en de rest van de coronamaatregelen zijn gebaseerd op de satanische doctrine van “Creatieve Verwoesting” zoals je deze vindt in het kabbalistisch Judaïsme en de vrijmetselarij.

Waar het op neerkomt is dat de oude wereldorde die was gewijd aan het volbrengen van Gods wil, zal worden verwoest door middel van de Great Reset, waarin wij een nieuwe wereldorde zullen zien verschijnen die erop gericht is satan en zijn volgelingen te dienen. De hel op aarde.

Het is tijd om te stoppen met het debatteren over hun voorwendselen en ons in plaats daarvan te concentreren op de occulte aard van de uitdaging waarmee wij te maken hebben.

De mensheid lijdt aan een slopend kankergezwel. Ons levensbloed (het banksysteem) staat onder controle van satanische bankiers en vrijmetselaars. Ze hebben de macht die ze hebben vanwege de controle over overheidsfinanciën en via die route ook over alle belangrijke instituten: overheid, media, religie en medische wereld.

De eerdergenoemde doctrine van “Creatieve Verwoesting” bevat de sleutel tot het begrijpen van de vernietiging van onze maatschappij door de coronamaatregelen zoals de lockdowns en de maskers.

De kabbala is de bepalende doctrine van het Judaïsme en de vrijmetselarij.

“Het kwaad en rampen zijn endemische factoren in het creatieproces. Zonder het kwaad zou er geen goed zijn, zonder verwoesting zou er geen creatie zijn”. Afkomstig uit het boek Kabbalah: "An Introduction to Jewish Mysticism" door Byron L. Sherwin, pagina 72.

kaballah, creatie door verwoesting, vrijmetselarij

Kabbalisten geloven dat de oude (christelijke) orde vernietigd moet worden voordat de nieuwe (satanische) wereldorde die is gebaseerd op de kabbala gebouwd kan worden.

Vandaar ook het bekende motto van de Iluminati en de vrijmetselarij: Ordo ab Chao. Vandaar dat we richting communisme gaan want volgens het communistisch manifest moet het land zoals het was verwoest worden voor wat betreft religie en gezin en moet alle privé bezit worden overgeheveld naar de Illuminatibankiers die zich vermommen als overheid.

Deze doctrine van “Creatieve Verwoesting” verklaart ook waarom oorlogen en revoluties altijd worden gekenmerkt door genocide, terreur en vernietiging.

Het verklaart waarom God wordt verdreven uit het publieke domein en waarom dingen zoals porno, obsceniteit en het occulte de norm worden. Het verklaart de aanval op genders, het verheerlijken van homoseksualiteit ten opzichte van heteroseksualiteit. Het verklaart de eindeloze reeks false flag aanvallen die een kenmerk van ons tegenwoordige leven zijn geworden.

Makow stelt verder dat de Illuminati zijn ontstaan uit een vorm van ketterij uit de 17de en 18de eeuw die bekendstaat als Sabbateans/Frankists.

Wij schreven hier eerder het volgende over:

Volgens de Joodse onderzoeker Clifford Shack infiltreerden ze na de dood van Zevi, onder leiding van zijn opvolger Jacob Frank (de sekte wordt soms ook Sabbateans/Frankists genoemd), alle vrijmetselaarsloges in Engeland en hebben ze via de vrijmetselarij in 1776 de Illuminati opgericht. De vrijmetselarij zou de geheime kracht worden achter belangrijke gebeurtenissen zoals de Amerikaanse, Franse en Russische revolutie, het opzetten van de Verenigde Naties, beide Wereldoorlogen inclusief de holocaust en de moorden op de Kennedy’s, omdat deze vastbesloten waren de praktijken van dit geheime satanische netwerk op Amerikaanse bodem te dwarsbomen.

In 1928 schreef Marcus Ravage, een Joodse biograaf van de Rothschild, een essay met de titel: “The Real Case Against the Jews”.

Daarin staat onder andere het volgende:

Je bent nog niet eens begonnen met te beseffen hoe groot onze schuld is. Wij zijn indringers. Wij verstoren dingen. Wij ondermijnen dingen. Wij hebben jullie natuurlijke wereld genomen, jullie idealen, jullie lotsbestemming en hebben die aan alle kanten verstoord. We stonden niet alleen aan de voet van de laatste grote oorlog, maar aan de voet van bijna al jullie oorlogen. Niet alleen van de Russische, maar aan iedere revolutie in jullie geschiedenis. Wij hebben onenigheid, verwarring en frustatie in jullie persoonlijke en het publieke leven gebracht. We doen dat nog steeds. Niemand kan zeggen hoelang wij zullen doorgaan dat te doen.

(The Century Magazine, januari 1928)

Makow wijst er met nadruk op dat de meeste Joden geen flauw benul hebben van deze kabbalistische samenzwering. Zij zijn ook slachtoffer, net zoals wij dat zijn. Je kunt dan ook nooit of te nimmer spreken van het Joodse volk. Het is een kleine satanische, maar levensgevaarlijke sekte waar we over spreken, waarvan de leden (in meerderheid) Joods zijn.

Navolgend een video die wij ontvingen van een lezer (dank!) die wij zelf nog niet volledig hebben gezien, mede omdat hij 5 uur lang is. Het is een relaas van een X Factor winnaar, Riley Bendel, die was ingezworen in de boven beschreven sekte en daar afscheid van heeft genomen en zich bekeerd heeft tot God. Hij geeft insider informatie over de geheime godsdienst die zich genesteld heeft binnen de vrijmetselarij.

Mensen die toetreden moeten een eed afleggen dat ze voor altijd zullen zwijgen over deze godsdienstige sekte op straffe van de dood. Dit en nog veel meer wordt aan de hand van persoonlijke bewijzen als een getuigenverklaring en waarschuwing gebracht door Riley Bendel. Wat wij van de video gezien hebben lijkt oprecht, maar we laten de beoordelong ervan graag aan onze lezers persoonlijk over.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl