wordt china de nieuwe wereldmacht?De laatste weken staan de mainstream media bol van de verhalen over Bill Gates en allemaal negatief. 

Heeft Bill Gates zijn opdracht verknald en moet hij daarom verdwijnen om plaats te maken voor een nieuwe machtige speler op het toneel?
Mensen die proberen te doorgronden wat er nu werkelijk speelt op deze wereld en voor informatie op zoek gaan naar alternatieve media omdat ze de mainstream varianten niet meer vertrouwen, kunnen er af en toe geen touw meer aan vastknopen.

Overal komen ze verschillende informatie tegen en figuren die door de één worden opgehemeld worden door de ander neergesabeld.

Mensen zien een machtsstrijd tussen Amerika en China, waarbij de laatste er door Amerika van wordt beschuldigd dat ze het coronavirus al dan niet bewust hebben laten ontsnappen en noemen het dan ook het Wuhan of het Chinese virus.

Daarbij spelen nog allerlei individuele figuren een belangrijke rol, zoals een Bill Gates en Klaus Schwab met zijn World Economic Forum (WEF).

China wordt ervan beschuldigd dat ze zich steeds agressiever opstellen en niets liever willen dan de hele wereld overnemen en daarbij de rol van Amerika als super power overnemen.

Nu komt er een interessante theorie van Alex Jones naar buiten die denkt dat hij weet waarom Bill Gates op dit moment zo onder vuur ligt in de media.

Volgens Jones heeft dit te maken met het feit dat de plannen van Gates en die van Klaus Schwab om de New World Order te installeren gedeeltelijk zijn mislukt en dat ze daar nu de prijs voor gaan betalen. Volgens hem gaat het dan ook niet lang duren voordat ook Klaus Schwab van zijn voetstuk valt.

Jones zegt dat Gates en Schwab hebben gefaald omdat de censuur niet goed genoeg werkte en talloze wetenschappers en artsen toch de kans kregen om hun boodschap uit te dragen aangaande de nep coronapandemie.

Gates en Schwab maken onderdeel uit van hij noemt de globalisten. Een wat vage term die dan een aantal van de rijkste en machtigste families op aarde zou moeten omvatten, maar verder niet wordt gedefinieerd.

Om even kort door de bocht de theorie van Alex Jones samen te vatten. Een andere tak van de globalisten (sommigen noemen hen Order of the Golden Dawn welke ook satanisch is en waar Trump ook toe zou behoren) heeft China onder controle en door het falen van Gates en Schwab zullen die dit land gebruiken om het Westen op de knieën te dwingen en ook hier een communistisch systeem in te voeren.

Daarom is China op dit moment druk bezig met het infiltreren van alles in het Westen, koopt het alles op wat los en vast zit en vormt dat land op dit moment een grote bedreiging, want de globalisten zullen nieuwe variaties van het virus gebruiken om de wereld verder onderuit te halen en zo de Chinezen de kans geven om de wereldmacht te grijpen.

Verder vertelt hij dat bekende globalisten zoals Gates, de Canadese premier Trudeau en Mark Zuckerberg van Facebook grote bewonderaars zijn van Xi Jinping, de Chinese president.

Wie het hele verhaal van Alex Jones wil lezen of horen kan dat hier doen.

Wat Alex Jones doet is wat hij de globalisten noemt, opdelen in verschillende machtsblokken. Hierdoor krijg je het beeld dat er partijen zijn die met elkaar strijden om de macht en dat ze allen afzonderlijk het niet goed voor hebben met ons mensheid.

Echter, als je alle partijen bekijkt, dan blijkt dat ze allemaal terug te voeren zijn naar precies hetzelfde en dat zijn de Illuminati.

William Guy Carr geeft in zijn boek Pawn in the Game een uitstekende beschrijving van wat de Illuminati is en wat hun doelstellingen zijn.

De wat Carr noemt geldleners die zich kort daarvoor hadden georganiseerd als het Huis van de Rothschilds gaven Weishaupt opdracht om de eeuwenoude “protocollen” te herzien. Deze protocollen waren opgezet om de Synagoge van Satan de uiteindelijke controle over de wereld te geven, zodat zij de Luciferiaanse ideologie kunnen opdringen aan het menselijk ras. Op 1 mei 1776 was Weishaupt klaar met zijn taak. Het plan was de uiteindelijke vernietiging van alle regeringen en religies. Dit doel zou worden bereikt door de massa’s te verdelen in tegenstrijdige kampen in steeds grotere aantallen en op ieder gebied zoals politiek, ras, sociaal, economisch en andere zaken. Weishaupt noemde de massa Goyim (menselijk vee). De tegenstrijdige kampen zouden worden bewapend en er zou “een incident” worden veroorzaakt, waardoor ze met elkaar in gevecht zouden raken en zichzelf verzwakken. Op deze manier zullen uiteindelijk alle regeringen en religieuze instituten worden vernietigd.

Voor de mensen achter de Illuminati moeten we verder terug in de tijd en komen dan uit bij de volgelingen van Sabbatai Zevi. Voor meer achtergrond hierover verwijzen wij naar dit eerdere artikel.

De vrijmetselarij hebben ze als volgt overgenomen.

Volgens de Joodse onderzoeker Clifford Shack infiltreerden ze na de dood van Zevi, onder leiding van zijn opvolger Jacob Frank (de sekte wordt soms ook Sabbateans/Frankists genoemd), alle vrijmetselaarsloges in Engeland en hebben ze via de vrijmetselarij in 1776 de Illuminati opgericht. De vrijmetselarij zou de geheime kracht worden achter belangrijke gebeurtenissen zoals de Amerikaanse, Franse en Russische revolutie, het opzetten van de Verenigde Naties, beide Wereldoorlogen inclusief de holocaust en de moorden op de Kennedy’s, omdat deze vastbesloten waren de praktijken van dit geheime satanische netwerk op Amerikaanse bodem te dwarsbomen.

Volgens de Joodse onderzoeker Henry Makow is de satanische sekte die we Illuminati noemen, gebaseerd op wat hij noemt het kabbalistische Judaïsme, die een zienswijze hanteert waarbij de kabbalistische Joden God vertegenwoordigen en dat zij de enige echte menselijke wezens zijn. De goyim (niet Joden) zijn derhalve dieren die als doel hebben hier op aarde de Illuminati te dienen.

Hieruit volgt dat zo goed als alle leden van de Illuminati Joods zullen zijn, hoewel het gewone Joodse volk vaak geen weet heeft van het bestaan van deze sekte die zich verbergt onder hen.

Daarom is ook niet zo vreemd dat niet alleen Bill Gates Joods is, maar ook Klaus Schwab. Beiden zijn dan ook vooraanstaande leden van de Illuminati.

We hebben eerder gezien dat hoewel ons wordt geleerd dat de Russische Revolutie in Rusland het gevolg was van een opstand van de arbeiders, niets minder waar was. Het was een opstand die volledig was voorbereid door de Illuminati.

Robert Wilton, de Rusland correspondent van de Britse Times, publiceerde in 1920 een boek in het Frans met de titel “Les Derniers Jours des Romanofs”. In dat boek onthulde hij hoe de nieuwe Russische regering was samengesteld na de revolutie.

Hier als voorbeeld het belangrijkste orgaan, het Centraal Comité van de Bolsjewieken.

russische revolutie, joods

Dat brengt ons natuurlijk tot de vraag hoe het dan zat met de Chinese revolutie. De revolutie die Mao Zedong aan de macht bracht en het begin was van het huidige China.

Het zal waarschijnlijk niemand verbazen dat we hier eenzelfde scenario zien als in Rusland. Ook hier vertellen de Westerse media een heel ander verhaal.

Mao Zedong was een Chinees rebellenleider, dictator, partijleider en grondlegger van de Volksrepubliek China waarvan hij de eerste leider was. Mao vormde ruim 26 jaar het gezicht van de Volksrepubliek China. Mao Zedong (of zoals in de toentertijd in Nederland en Vlaanderen gebruikelijke transliteratie: Mao Tse-tung of Mao Tse-toeng) was de leider van de Communistische Partij van China (CCP) vanaf 1935.

Echter als je een beetje verder kijkt, dan krijg je een heel ander verhaal zoals het volgende:

In feite was Mao niet veel maar dan een domme boer die werd getraind door mensen van het beruchte Skull and Bones genootschap en vervolgens werd ingewijd in de vrijmetselarij door socialistische Illuminati agenten uit Amerika. Dit alles werd uitgevoerd met volledige instemming van de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt die zelf een 32ste graad ingewijde vrijmetselaar was.

Twee van de belangrijkste Illuminati revolutionairen waren Israël Epstein en Sidney Shapiro.

chinese revolutie, joods

Waar in Rusland na de revolutie zo’n 100 miljoen mensen werden omgebracht, zo gebeurde een vergelijkbaar iets in China waar 70 miljoen mensen zijn vermoord. De voornaamste reden voor deze genocide was het uitroeien van alle traditionele spirituele systemen. De mensen die hieraan vast bleven houden werden melaatsen in de maatschappij, gedood of kwamen terecht in goelags waar ze een langzame dood stierven.

Het vernietigen van alle culturele en spirituele aspecten van de mensheid is een kenmerk van de Illumninati. Hetzelfde gebeurt er nu in onze maatschappij en het is ook niet voor niets dat de coronavaccins in verband worden gebracht met het verbreken van het contact met ons hogere zelf en onze verbinding met God.

China heeft natuurlijk niet voor niets kunnen groeien, daar is geld voor nodig en waar vind je geld?

chinese revolutie, joods

De moraal van het verhaal is iedere keer hetzelfde; alle wegen leiden altijd naar de Illuminati. Zonder uitzondering.

Wanneer er dan ook wordt gesproken over verschillende partijen, dan zijn het toch altijd dezelfde figuren die in de achtergrond aan de touwtjes trekken. Ook zij hebben onderlinge strijd en daarvan zien we de symptomen.

Wat we wel van bovenstaande kunnen leren is dat de aantallen Russen en Chinezen die door de Illuminati zijn omgebracht in het niet zullen vallen met de slachtoffers die ze voor het "vrije westen" in gedachten hebben.