corona vaccin, mind control door magnetische velden Er verschijnt de ene na de andere fact check waarin wordt beweerd dat het onmogelijk is dat magneten na een coronavaccinatie aan de arm blijven plakken.

En toch zijn er ondertussen honderden mensen waarbij dat aantoonbaar wel gebeurt, dus wat is hier aan de hand? 
We hebben onlangs geschreven over een mysterieus verschijnsel waarbij na een coronavaccinatie er bij sommige mensen een magneet aan de arm blijft plakken op de plek van de injectie.

Er was toen geen verklaring voor en we zijn inmiddels zo’n tien dagen verder en voor zover ons bekend is die er nog steeds niet.

Nu ja, er zijn verklaringen in de vorm van fact checkers die uitgebreide artikelen schrijven waarin ze uit de doeken doen dat het plakken van die magneten niets met de vaccinaties te maken kan hebben omdat er niet voldoende metaal in de vaccinaties zit om dit mogelijk te maken.

En toch blijven de voorbeelden komen van mensen waarbij er wel degelijk een magneet op de arm blijft plakken. Dit, nadat ze zijn gevaccineerd en precies op de plek van de injectie.

Als het er nu een paar waren, dan zou je nog kunnen stellen dat mensen in de maling worden genomen, maar als er inmiddels honderden zijn, dan is het misschien toch echt.

Natuurlijk is het mogelijk dat het later toch een enorme hoax blijkt te zijn, maar als we er vanuit gaan dat dit niet het geval is, dan moet er een oorzaak of een reden zijn waarom we hier te maken hebben met een vorm van magnetisme.

Interessant is het gegeven dat magnetisme een belangrijke rol speelt bij mind control.

Om dat duidelijk te maken volgt hierna een video waarin Ben Swann uitlegt hoe het Amerikaanse leger al een tijdlang bezig is met een techniek om via mind control moslims in het Midden Oosten te beïnvloeden. De tak van het leger die zich hiermee bezighoudt heet DARPA en werkt voor dit project samen met een universiteit.

Waar het om gaat is wat mensen geloven of denken beïnvloeden door middel van magnetische stimulatie. Dit is geen sciencefiction, maar een wetenschappelijk feit.Videolink

De wetenschap die zich met dit soort dingen bezighoudt noemt men magnetogenetica.

Magnetogenetica verwijst naar een biologische techniek waarbij magnetische velden worden gebruikt om celactiviteit op afstand te controleren. In de meeste gevallen wordt magnetische stimulatie omgezet in kracht of warmte, afhankelijk van het aangelegde magnetische veld.

Al in 2016 verscheen het volgende uitgebreide artikel in de Guardian. De titel zegt dat je met een kunstmatig gecreëerde “magneet” eiwit op afstand de hersenen en het gedrag kan beïnvloeden.

magnetisme, mind control, covid vaccin

Hieronder volgt een video van Hugo Talks. Deze man heeft via zijn abonnees ook kennis genomen van bovenstaande en de mogelijke relatie tot de magneten die blijven plakken op armen.

Zo zegt Hugo dat één van de grote problemen die ze hebben met magnetogenetica is hoe ze de benodigde “magneet” eiwitten in de hersenen kunnen krijgen. Bij eerdere proeven met bijvoorbeeld muizen spoten ze de mRNA coderingen direct in de hersenen.

Nu zal je mensen niet zo gemakkelijk zo gek krijgen om bepaalde dingen in hun hersenen te laten spuiten, maar wel om zich te laten inspuiten met een vaccin tegen “een gevaarlijk virus”.

Nu komen we diezelfde mRNA techniek tegen bij coronavaccins zoals die van Pfizer en Moderna. Toevalligerwijze bleek uit het eerdere artikel dat het plakken van magneten wel voorkwam bij mensen die een Pfizer vaccin hadden gekregen, maar niet bij AstraZeneca. Toevalligerwijze is het over en sluiten voor het AstraZeneca vaccin en gaat men eigenlijk straks uitsluitend verder met vaccins zoals die van Pfizer.

De manier waarop de mind control dan zou werken in de praktijk is dat door middel van de zogenaamde magneet-eiwitten bepaalde magnetische velden in de hersenen worden gecreëerd die weer te beïnvloeden zijn door hoog frequente straling zoals van 5G.

Met andere woorden, in Jip en Janneke taal: Als ze erin slagen om in hersenen van mensen bepaalde magnetische velden te creëren, dan kunnen ze het gedrag en de manier van denken van mensen op afstand beïnvloeden.

Natuurlijk is het op dit moment allemaal speculatie, maar wetenschappelijk feit is dat ze het gedrag van mensen en hun denken kunnen beïnvloeden via magnetische velden in de hersenen.Videolink

Mocht het bovenstaande inderdaad waar blijken, dan hebben we straks de situatie dat mensen die zijn gevaccineerd geprogrammeerd zullen worden om alles, maar dan ook echt alles te geloven wat een overheid zegt en verder dat eenieder die niet gelooft in vaccinaties of deze weigert een vijand is.

En als dat zo is, dan kunnen gevaccineerde mensen letterlijk levensgevaarlijk worden, ten minste gedurende de tijd dat ze nog leven.

En voor hen die denken dat die magneten op de arm toch flauwekul is, hierna een recente compilatie van een uur met allemaal mensen die magneten op hun arm plakken na een coronavaccin.Videolink