Hamas is gecreëerd door IsraëlMeer en meer bewijs komt er boven tafel dat het Israël zelf is geweest die verantwoordelijk is voor het ontstaan van Hamas.

Wij horen dat Hamas is ontstaan omdat Palestijnen Israël van de kaart willen vegen, maar niets is minder waar. Overal in de mainstream media zie je verhalen over hoe de vreselijke Hamas terreurorganisatie het op Israël heeft gemunt. Hoe het maar één doel heeft en dat is de vernietiging van de staat Israël.

Stel je voor dat Hamas de militaire en technologische middelen zou hebben die Israël heeft. Ze zouden Israël van de kaart vegen en alle joden in de zee drijven. Israël heeft de middelen om Palestina compleet te vernietigen, maar doet het niet. Wie gelooft dat het omgekeerd ook zo zou zijn?

Oordeel zelf of Israël bezig is om Palestina compleet te vernietigen.

palestijnen worden verdreven uit hun land

Bovenstaand plaatje geeft de situatie weer per 2012. Na die tijd hebben de Israëlische kolonisten nog veel meer land afgepakt van de Palestijnen.

Feit is dat de Palestijnen woonden in het gebied dat nu de staat Israël heet, zoals blijkt ook uit het volgende plaatje.

palestijnen worden verdreven uit hun land

Om te kunnen begrijpen wat er nu gebeurt, hierna een deel uit een eerder artikel, waarin wordt uitgelegd door onderzoeker en auteur James Perloff hoe dit alles tot stand is gekomen.

De manier waarop dit land tot stand is gekomen is iets dat waarschijnlijk niet veel mensen weten. Wel bekend bij velen is de zogenaamde Balfour Declaration waarover dan het volgende wordt geschreven:

De Britse minister Arthur Balfour stuurde op 2 november 1917 een brief naar Lord Rothschild, een prominent Brits zionist. De brief werd bekend als de Balfour-declaratie. Veel Joden zagen de brief als een internationale goedkeuring voor de stichting van de staat Israël.

De verklaring wordt voor een groot deel toegeschreven aan lobbywerk van Chaim Weizmann, een van de leiders van de Zionistische Wereldorganisatie. In de brief stond:

“Hare Majesteits regering staat welwillend tegenover de vestiging van een nationaal huis voor het Joodse volk in Palestina, en zal naar beste vermogen het bereiken van dit doel ondersteunen, waarbij het duidelijk moet zijn dat niets zal worden gedaan dat de burgerlijke en religieuze rechten van bestaande niet-Joodse gemeenschappen in Palestina kan schaden, of de rechten en politieke status die Joden genieten in enig ander land”.

Wat er natuurlijk nooit bij staat bij dit soort verhalen is waarom Balfour dat deed. Waarom zou de Engelse overheid het land Palestina aan de Zionisten geven? Welk belang hadden ze daarbij?

Het heeft dan ook niets te maken met lobbywerk, maar alles met omkoping.

De Balfour Declarion werd geschreven en afgegeven in november 1917. Echter, er is wel degelijk iets aan vooraf gegaan en dat begon in 1916. Groot-Brittannië was volop in een slopende oorlog met Duitsland verwikkeld en wilde niets liever dan dat Amerika aan haar zijde mee zou doen, zodat ze samen met deze machtige bondgenoot erin zouden slagen om de Duitsers te verslaan.

De Zionisten wisten de Britse overheid ervan te overtuigen dat zij met hun invloed erin zouden slagen om Amerika bij die oorlog te betrekken, aldus onderzoeker en auteur James Perloff in zijn boek: Thirteen Pieces of the Jigsaw.

Zij hadden tenslotte volledige controle over de toenmalige president Woodrow Wilson, net zoals ze dat ook hebben over huidige Amerikaanse presidenten.

Volgens Perloff hadden ze het voor elkaar dat Wilson voor zijn verkiezing in maart 2013 een afspraak had gemaakt met de machtige Joodse bankier Bernard Baruch.

Er werd overeengekomen dat Wilson vier dingen zou doen als hij zou worden gekozen tot president.

Die vier dingen waren:

1. Goed luisteren naar het advies dat hem in zijn oor zou worden gefluisterd over de samenstelling van zijn kabinet.

2. Het ondersteunen van de plannen voor de oprichting van een centrale bank, de Federal Reserve (is in december 1913 opgericht).

3. Het ondersteunen van plannen voor het invoeren van inkomstenbelasting (is in 1913 ingevoerd).

4. Goed luisteren naar het advies dat hem in zijn oor zou worden gefluisterd als er een oorlog in Europa zou uitbreken (oorlog begon in 1914).

Zoals bekend is het hen gelukt om Amerika bij de oorlog te betrekken. Los van dat Groot-Brittannië hier voordeel bij had, wilden zij ook dat de Amerikaanse overheid zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld ging lenen bij de nieuwe door hen gecontroleerde Federal Reserve Bank (FED) en daarvoor was een oorlog de uitgelezen gelegenheid.

Volgens Perloff hebben ze eerst een poging ondernomen om Amerika bij de oorlog te betrekken via een false flag operatie met het torpederen en laten zinken van de Lusitania. Een groot Brits passagiersschip met aan boord ook veel Amerikanen. Dit plan mislukte deels omdat, ondanks dat het schip werd gezonken, de Amerikanen toch nog niet zover waren dat ze in een oorlog betrokken wilden worden.

Maar, zoals Perloff beschrijft, wat het zinken van dit schip wel veroorzaakte was dat er als het ware een bodem was gelegd en een behoorlijke hoeveelheid propaganda later lukte het Wilson wel om het Congres ervan te overtuigen dat een oorlog met Duitsland bittere noodzaak was.

De Britten hadden echter ook een probleem, want alleen het afgeven van de Balfour Declaration aan de Rothschild was niet genoeg, want het land Palestina was op dat moment nog onderdeel van het Ottomaanse Rijk.

Maar, een beetje geluk komt altijd van pas en omdat het Ottomaanse Rijk een bondgenoot was van Duitsland hadden de Britten een reden om een invasie in Palestina uit te voeren. Dit deden ze met behulp van de Arabieren aan wie ze Palestina beloofden als deze zouden helpen met het verslaan van de Turken.

Wat de Britten ter plekke in het Midden Oosten niet wisten was dat achter hun rug om het land was weggegeven aan de Rothschild.

Vijf dagen nadat de Britten de Balfour Declaration hadden afgegeven begonnen de Joodse Bolsjewieken de revolutie in Rusland, waarmee Rusland geen verdere partij meer was in de oorlog. Men vermoedt volgens Perloff dat Lenin heeft gewacht op het seintje van zijn Wall Street bankier controllers om te wachten met het grijpen van de macht totdat de Britten de Balfour Declaration hadden ondertekend.

Volgens Perloff is de reden dat de Zionisten het land Palestina willen omdat het onderdeel is van hun geheime agenda en die is dat ze de troon van de Antichrist in Jeruzalem willen voorbereiden.

Als iemand zou besluiten dat het grondgebied van Nederland en België vanaf morgen het grondgebied is van een nieuwe staat, hoe denk je dat wij zouden reageren?

Om te beginnen zouden Vlaanderen en Friesland, Groningen en Drenthe toegewezen worden aan de nieuwe staat en mag de rest blijven wonen in de andere gebieden, waarbij Amsterdam wordt gesplitst in een West- en Oost-Amsterdam.

Langzaam maar zeker nemen de nieuwelingen echter meer terrein en worden wij als oorspronkelijke bevolking steeds meer opeen gepropt op steeds minder grondgebied. De nieuwe vreemde staat is tot stand gekomen omdat de inwoners daarvan claimen dat zij afstammen van de Romeinen die hier duizenden jaren geleden waren en dus recht hebben op het land.

Formeel wordt er dan besloten tot een twee statenoplossing, waarbij beide volkeren een deel van het gebied krijgen, maar in de praktijk is het er nooit van gekomen om de simpele reden dat de nieuwkomers alles voor zich willen hebben.

Ter illustratie daarvan hierna een deel uit een eerder artikel:

In de Israëlische krant Haaretz verscheen een artikel, geschreven door de Joodse journalist Gideon Levy, waar wij recent een interessant artikel van plaatsten, dat als titel heeft: “Het werkelijke doel van Israël met de Gaza operatie? Het doden van Arabieren”.

Verder staat in het artikel: “Sedert de eerste Libanese oorlog, meer dan 30 jaar geleden, is het doden van Arabieren het voornaamste strategische instrument van Israël geworden. De IDF (Israëlische leger) voert geen oorlogen tegen legers, hun voornaamste doelen zijn burgerbevolkingen. Arabieren zijn alleen maar geboren om te doden en om gedood te worden zoals iedereen weet. Ze dienen geen ander doel in het leven en Israël doodt hen”.

Of het inderdaad gaat om het doden van zoveel mogelijk Arabieren of niet, één ding is duidelijk: Israël wil het liefst dat alle Palestijnen verdwijnen.

Wat Israël betreft is alles precies het omgekeerde van wat het lijkt. Het land plaatst zichzelf, door het op miraculeuze manier tevoorschijn toveren van vijanden op precies de juiste tijd, ALTIJD in de slachtofferrol.

Filosemieten zoals Xander Nieuws hebben een oplossing bedacht:

En dat terwijl een oplossing van dit al 73 jaar durende conflict zó voor de hand ligt: laat de Palestijnen die niet onder Israëlische bestuur willen leven gaan wonen in hun eigen land. Dat hebben ze namelijk allang, en dat land heet Jordanië, waar naar schatting 60% tot 70% van de bevolking Palestijns is.

Dat is dus hetzelfde als in ons voorbeeld, waarbij ons wordt aangeraden om maar naar Duitsland te verhuizen omdat die genetisch aardig veel op ons lijken en waar ze ruimte genoeg hebben om ons te herbergen.

En dan gaan we even terug naar Hamas, de vreselijke terreurorganisatie die Israël van de kaart wil vegen.

Niets wordt er in de mainstream media bekendgemaakt over de oorsprong en het ontstaan van Hamas.

Wij schreven daar eerder het volgende over:

Iemand die zijn leven lang heeft gestreden voor de rechten van de Palestijnen is de inmiddels overleden (vermoorde) Yasar Arafat en zijn PLO met als politieke tak Fatah.

Arafat vormde een werkelijk gevaar en Israël bestreed de PLO dan ook op een hardhandige en wrede manier. Is er een betere manier om een steeds sterker wordende partij te breken dan door tweedracht te zaaien?

Dit was uiteraard ook door Israël bedacht en op deze manier is Hamas ontstaan. Hamas is tot stand gekomen met volledige steun en medewerking van de Mossad, de Israëlische geheimedienst.

Volgens Zeev Sternell, historicus aan de Hebreeuwse universiteit van Jeruzalem: “Israël dacht dat het een slimme streek was om de Islamists (vroegere naam van Hamas) op te zetten tegen de PLO”.
Hamas werd opgericht door de Palestijnse sheik Ahamd Yassin.

In een al in 2004 gepubliceerd artikel op Global Research kun je lezen hoe Yassin ongestoord zijn gang kon gaan. Hoe Hamas net op kritieke punten zoals bij het tekenen van de Oslo akkoorden aanvallen uitvoerde op Israëlische burgers. Aanvallen die op dat moment de Israëlische overheid heel goed van pas kwamen.

Hoe Yassin die veroordeeld was in Israël tot levenslang plotseling van de ene na de andere dag werd vrijgelaten door de huidige premier Netanyahu op basis van “humanitaire gronden”.

De conclusie van Global Research in het artikel uit 2004 is als volgt:

“De Hamasbeweging heeft zijn kracht opgebouwd door diverse acties om het vredesproces te saboteren, op een dusdanige manier dat het verenigbaar was met de belangen van de Israëlische overheid. De laatste zocht verschillende manieren om toepassing van de Oslo akkoorden te voorkomen. Met andere woorden, Hamas vervulde de functie waarvoor het oorspronkelijk was opgezet: het voorkomen van het tot stand komen van een Palestijnse staat.”

Dat is wat Hamas vandaag de dag nog steeds doet en vervult daarmee nog steeds de rol waarvoor het door Israël in het leven is geroepen.

Hamas is de “vijand” die Israël “het legitieme recht” geeft om ook het restant van de Palestijnse bevolking uit te moorden.

Dit wordt nu aangevuld met een artikel in The Intercept waarbij bovenstaande wordt bevestigd.

In dat artikel staat onder andere een verklaring van de voormalige generaal Yitzhak Segev, die in het beging van de jaren '80 de Israëlische gouverneur in Gaza was.

Hamas, acroniem voor Islamitische Verzetsbeweging, is, zoals Segev verklaarde tegenover de New York Times, gefinancierd door de Israëlische overheid eind jaren '70. Segev kreeg het geld via het leger en hij zorgde ervoor dat het vervolgens bij de moskeeën terechtkwam. De bedoeling was dat de Islamitische Verzetsbeweging een tegenkracht zou vormen voor de PLO van Arrafat.

Avner Cohen een voormalig Israëlische overheidsfunctionaris die meer dan 20 jaar in de Gazastrook heeft gewerkt, vertelde in 2009 aan de Wall Street Journal dat hij tot zijn grote spijt moest erkennen dat Hamas een creatie was van Israël. In het midden van de jaren '80 schreef Cohen een rapport voor zijn superieuren waarin hij waarschuwde voor het gevaarlijke spel van verdeel- en heers. Dit, door bepaalde Palestijnen te steunen in de strijd tegen andere Palestijnen.

Duidelijk is dat ze niet hebben geluisterd naar de waarschuwingen van Cohen. Nu wordt dan door The Intercept gesteld dat Hamas een creatie is van Israël, waarbij het door hen gecreëerde monster volgens de krant, een eigen leven is gaan leiden.

En dat laatste is natuurlijk nog altijd de grote vraag.

Of is Hamas (nog steeds) de (gecrëerde) reden die ze nodig hebben om ook de laatste Palestijnen op te ruimen?