Kind van gevaccineerde moeder sterft na borstvoeding

gevaccineerde moeders geven spike eiwit door aan babyDe kinderen zijn ook bij ons straks aan de beurt om ingespoten te worden met een levensgevaarlijk medisch experimenteel vaccin. 

Een “vaccin” dat niet is goedgekeurd, maar alleen toegelaten onder een noodverordening en dat nu ook hartproblemen bij kinderen veroorzaakt.Er zijn echt ouders die zo bezorgd zijn over het “vreselijke virus” dat ze maar wat graag kunnen kinderen laten deelnemen aan het grootste medische experiment ooit. Het bizarre is dat kinderen niet eens ingespoten hoeven te worden om slachtoffer te worden van de dodelijke gen-therapie.

Kijk naar de tweet van deze Duitse arts die zegt dat een genetisch gemanipuleerde moeder (een gevaccineerde moeder) borstvoeding gaf aan haar kind waarop deze korte tijd later overlijdt.


Het betreft hier een Amerikaans kind, omdat het voorval staat geregistreerd in de Amerikaanse VAERS database.

Nadat de moeder een tweede vaccin van Pfizer had ontvangen, kreeg het 5 maanden oude kind dat nog borstvoeding kreeg, vreemde uitslag. De conditie van het kind verslechterde en het kreeg vervolgens koorts.

Het kind werd naar het ziekenhuis gebracht en daar constateerde men trombotische trombocytopenische purpura, een aandoening waarbij bloedklonters ontstaan door het hele lichaam in de kleine bloedvaten.

Vervolgens stierf het kind.

In diezelfde VAERS database komen nu ook steeds vaker rapporten voor van kinderen die zijn gevaccineerd en die allerlei ontstekingen krijgen in het hartgebied, waaronder myocarditis, een ontsteking van de hartspier.

kinderen myocarditis na vaccinatie
Het staat ook gewoon op de website van de CDC, het Amerikaanse RIVM.

Since April 2021, there have been increased reports to the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) of cases of inflammation of the heart—called myocarditis and pericarditis—happening after mRNA COVID-19 vaccination (Pfizer-BioNTech and Moderna) in the United States.

These reports are rare, given the number of vaccine doses administered, and have been reported after mRNA COVID-19 vaccination (Pfizer-BioNTech and Moderna), particularly in adolescents and young adults.

Men doet zoals gewoonlijk weer heel verbaasd, zo van: dit is zo zeldzaam, gezien het totale aantal prikken wat er ondertussen is uitgedeeld.

Ook in Israël verschijnt een onderzoek dat aantoont dat er vooral bij jonge mannen tussen de 16 en 30 jaar kans is op myocarditis als bijwerking van het Pfizer vaccin. Er zijn daar inmiddels zoveel gevallen dat het niet langer kon worden toegeschreven aan toeval.

Ze hebben nu in totaal 275 gevallen van myocarditis en het blijkt dat de groep tussen de 16 en 19 jaar het grootste risico loopt. Naarmate men ouder wordt, vermindert het risico.

Nog steeds wordt er niet volmondig toegegeven dat dit alles door de vaccins komt, en wordt gesproken over een “mogelijk verband”.

Als we even kijken bij de Hartstichting en wat zij zeggen dat myocarditis veroorzaakt dan zeggen zij het volgende:

Myocarditis is een ontsteking van de hartspier. De ontsteking ontstaat meestal door een virus.

Wat gebeurt er bij gevaccineerde mensen?

Deze worden ingespoten met een stuk codering waardoor de lichaamscellen een deel van het virus gaan produceren, het zogenaamde spike eiwit.

En laat nu net het spike eiwit het meest gevaarlijke deel zijn en laat ditzelfde spike eiwit nu allerlei problemen veroorzaken in de bloedvaten zoals een recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond en waar wij al eerder over schreven.

Het betreft een onderzoek uitgevoerd door het SALK instituut waarin wetenschappers tot de conclusie komen dat het zogenaamde spike eiwit op zichzelf al voldoende is om aanzienlijke schade aan bloedvaten te veroorzaken.

Dit spike eiwit wordt volgens de gangbare theorie door het virus gebruikt om zich vast te hechten aan gezonde menselijke cellen. Maar, waar niemand rekening mee heeft gehouden is dat die spikes, die uitsteeksels zelf, al genoeg zijn om aanzienlijke schade te veroorzaken aan de cellen van de bloedvaten.

Ook komen de wetenschappers tot de conclusie dat covid-19 een hart- en vaatziekte is. Dit, omdat het virus dus schade aanricht aan de cellen in de bloedvaten.

Volgens Uri Manor, assistent professor, verklaart dit ook waarom sommige patiënten beroertes krijgen of problemen krijgen in andere delen van het lichaam. De reden hiervoor is dat het allemaal gerelateerd is aan problemen met de bloedvaten.

Maar, het wordt erger, want voor dit onderzoek creëerden de onderzoekers een nepvirus. Onderdeel van dit nepvirus was de specifieke kroon die wordt gevormd door de spikes, de uitsteeksels. Echter, er was bij dit nepvirus verder geen sprake van echt virusmateriaal.

En toch zorgde dit nepvirus bij een proef onder dieren ervoor dat er aanzienlijke schade ontstond aan de wanden van de bloedvaten en de longen. Hiermee is dus bewezen dat de aanwezighed van zogenaamde spike eiwitten op zich al voldoende is voor het veroorzaken van aanzienlijke schade.

Later bleek dat de celwanden ontstoken waren. Toen de proef werd herhaald in een laboratorium, waarbij het spike eiwit in aanraking werd gebracht met gezonde cellen, waren de gevolgen hetzelfde als hierboven beschreven. Hieruit blijkt dat deze spike eiwitten schade veroorzaakten door zich te binden aan de zogenaamde ACE2 receptoren. Dit veroorzaakt schade aan de mitochondria, dat deel van de cel dat zorgt voor de energievoorziening van cellen.

Bovenstaande verklaart ook waarom het kind dat borstvoeding kreeg, ziek werd en stierf. De gevaarlijke spike eiwitten die door de moeder na "vaccinatie" worden geproduceerd gaan uiteraard via de moedermelk linea recta naar het kind waar diezelfde spike eiwitten schade veroorzaken.

Kijk naar het volgende bericht van het CBG (College ter Beoordeling Geneesmiddelen) en huiver:

Het geneesmiddelenbewakingscomité PRAC kijkt naar een paar gevallen van myocarditis (ontsteking van de hartspier) en pericarditis (ontsteking van het hartzakje). Deze zeer zeldzame gevallen zijn gemeld na vaccinatie met Comirnaty, vooral bij mensen tussen de 18 en 30 jaar. Op dit moment is er geen indicatie dat deze gevallen zijn veroorzaakt door het vaccin, maar het EMA blijft de gegevens bestuderen.

Ondanks die onzekerheid vindt het geneesmiddelenbeoordelingscomité dat de voordelen van het vaccin opwegen tegen de bijwerkingen bij de leeftijdsgroep 12 tot 15 jaar, in het bijzonder met kinderen die risico lopen op een ernstige vorm van COVID-19.

Het zal je kind maar wezen.

We gaan tot slot nog even terug naar de Hartstichting:

Een enkele keer raakt het hart door de ontsteking erg beschadigd. Dan kunnen al binnen enkele weken na de koorts klachten van hartfalen of ritmestoornissen ontstaan. Als het hart licht beschadigd is, treden deze klachten soms pas veel later op. Myocarditis kan soms leiden tot de hartspierziekte cardiomyopathie.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl