Q (Anon), totale misleiding gebaseerd op Sovjet script

Qanon, script uit de Sovjet UnieJarenlang is een groot deel van de “wakkere mensen” misleid door één van de meest geslaagde psy-ops (psychologische operaties) ooit.

De naam van de psy-op was Q (Anon) en bijna niemand weet dat de Illuminati ditzelfde concept toepaste in de voormalige Sovjet-Unie. Voordat de nep coronapandemie zo goed als alle nieuws beheerste was een groot deel van de wereld in de ban van Q (Anon).

Zo rond eind 2017 en daaropvolgend ontstond opeens het Q fenomeen. Niemand wist eigenlijk precies wat het was, maar de alternatieve nieuws media sprongen er bovenop en zagen Q als het begin van het einde, het begin van de val van de cabal.

Op Nieuwjaarsdag 2018 schreven wij onder andere het volgende:

De opwinding ontstond eind oktober toen Q (een groep klokkenluiders binnen het Amerikaanse overheidsapparaat met Q-clearance) opzienbarende ‘broodkruimels’ lekten via de website boards.4chan.org. De intel werd gelekt onder de titel ‘Calm before the storm’. Het is een van de grootste datadumps ooit, die parallel lijkt te lopen aan de ‘grote schoonmaak’ vanuit de Amerikaanse regering. Trump lijkt een sleutelfiguur in de alliantie tegen de Cabal. Er zijn concrete zaken in beweging gezet om niet alleen de criminele Cabal te ontmaskeren en een scala aan gigantische en internationale corruptieschandalen te onthullen, maar er zijn ook juridische stappen ondernomen om de betrokkenen te berechten.

In datzelfde artikel kwamen wij echter tot de conclusie dat we te maken hadden met wat we toen hoopporno noemden en totale misleiding.

Dit, omdat deze nieuwe Q beweging ervoor zorgde dat niemand meer iets deed, iedereen dacht dat er een groot masterplan was, dat de goeien binnen de kortste keren de kwaaien zouden arresteren en dat allemaal onder leiding van Trump. Vertrouw op het plan, doe niets en blijf de berichten volgen.

Een lading bagger was ons deel in die dagen. We werden uitgemaakt voor azijnpissers, controlled opposition en alles wat je verder nog aan lelijks kon bedenken. Hoe durfden wij de hoop die door Q aan vele mensen werd gegeven zo de grond in te boren? Mensen die jarenlang trouwe lezers waren geweest keerden zich tegen ons en dat was dat.

Bovendien was zo ongeveer de complete alternatieve wereld in de loop van 2018 in de ban van Q geraakt. Later veranderde de naam in Q Anon (waarvan de echte die hards nu eggen dat het niets te maken heeft met Q) en keken alle volgelingen reikhalzend uit naar de volgende kruimels die erop zouden kunnen wijzen dat de arrestatie van Hillary Clinton nu wel heel dichtbij was.

En met iedere dag die voorbij ging kwam de storm dichterbij.

 The Storm, Micha Kat

Helaas pindakaas, de ene leugen werd op de andere gestapeld en nooit kwam er iets uit van alle dingen die werden voorspeld.

Echter, dit is niet de eerste keer dat exact dit script is gebruikt en wel door de Illuminati.

Volgens de Joodse onderzoeker Henry Makow is de satanische sekte die we Illuminati noemen, gebaseerd op wat hij noemt het kabbalistische Judaïsme, die een zienswijze hanteert waarbij de kabbalistische Joden God vertegenwoordigen en dat zij de enige echte menselijke wezens zijn. De goyim (niet Joden) zijn derhalve dieren die als doel hebben hier op aarde de Illuminati te dienen.

De Illuminati vormen een geheim genootschap binnen de vrijmetselarij. Net zoals bij het Judaïsme, worden de lagere rangen gemanipuleerd met gemeenplaatsen. Hen wordt nooit het werkelijke doel verteld; het communisme, een Rothschild monopolie over alles dat van enige waarde is. Hoewel de maatschappij zelf steeds meer in een satanische sekte verandert, wordt de grote massa uiteraard volkomen onwetend gehouden.

Het Q (Anon) script werd eerder gebruikt, vrij kort na de Russische revolutie en wel in het begin van de jaren 20 van de vorige eeuw.

We weten dat het de leden van de Illuminati waren die met behulp van hun Wall Street bankiers de Russische revolutie bekokstoofden en daarna een ijzeren regime vestigden dat aan tientallen miljoenen mensen het leven heeft gekost.

Het was alsof dit alles werd uitgevoerd door mensen zonder gevoel of geweten. Mensen die een wreedheid ten toon spreidden die met geen pen te beschrijven is, zelfs niet door de beroemde Russische schrijver Aleksandr Solzjenitsyn.

Na de Russische revolutie wisten de Illuminati agenten dat ze met tegenkrachten te maken zouden krijgen. Wat ze daarom deden was het lanceren van een operatie in het kader van wat men noemt “counter intelligence” of in dit geval waarschijnlijk beter “controlled opposition”.

De operatie kreeg de naam Operation Trust en liep van 1921 tot en met 1926. Het was een weerstandsbeweging tegen het communistisch regime die volledig nep was. Alleen wisten de meeste mensen die zich hierbij aansloten hier natuurlijk niets van.

Het was een heel vernuftig concept dat werd gerund door geheim agenten die ogenschijnlijk met hart en ziel voor de weerstandsbeweging streden. Onder die naar de communisten overgelopen mensen bevonden zich een aantal voormalige generaals en leden van de oude aristocratie. Iedereen die fel tegen het communisme was vertrouwde die mensen binnen de beweging en sloten zich daarom ook maar wat graag aan.

operation trust, sovjet unie

Wanneer een dergelijk systeem jarenlang draait, dan zwemmen de vissen vanzelf in het net. Via de door hen gecontroleerde oppositiebeweging wisten ze precies waar ze die elementen konden oppikken die tegen het regime waren. En nog steeds had niemand iets door, want het programma draaide jarenlang.

Ook bij Q (Anon) komt je om het andere woord, het woord Trust tegen.

operation trust, sovjet unie

De Q (Anon) volgers vonden het altijd heel bijzonder dat Q kon beschikken over zoveel gedetailleerde informatie.

Dat is minder bijzonder dan je denkt want in de onderstaande video wordt uitgelegd dat veel van de mensen die een prominente rol speelden bij de verspreiding van de Q (Anon) berichten nauwe contacten hebben met de veiligheidsdiensten.

Net zoals in de Sovjettijd zijn er ontelbare mensen ingetrapt.

Hetzelfde script, dezelfde daders, andere tijd.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl