weermanipulatie, geo-engineering, aanval op voedselvooraadWe schrijven al langere tijd dat er een aanval plaatsvindt op onze voedselvoorraad en dat dit wordt ingezet als wapen.

Die aanval op de voedselvoorraad gebeurt op verschillende manieren en een belangrijk element van “the war on food” is geo-engineering oftewel het manipuleren van het weer. Er was een tijd dat alles wat weermanipulaties en chemtrails te maken had werd afgedaan als "complottheorie" of hersenspinsels van wappies.

Echter de laatste jaren is het eigenlijk gewoon mainstream geworden en dat niet in het minst door Bill Gates:

Amerikaanse wetenschappers willen krijtpoeder in de stratosfeer brengen om het zonlicht wat te dempen.

Het idee om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen, niet door de uitstoot van broeikasgassen te beperken, maar door bijvoorbeeld het zonlicht te dimmen. Het zijn vooral stichtingen als die van Bill Gates die er geld in steken.

Ver voordat dit onderwerp meer in het mainstream nieuws terechtkwam werd er al op uitgebreide schaal aan sproeien (chemtrails) en weermanipulatie gedaan.

In 2016 schreven wij een artikel dat heel relevant is voor onze huidige situatie en onze nabije toekomst.

We schreven daarin onder andere het volgende:

Je kunt Dane Wigington van de website Geoengineeringwatch.org één van de grootste experts noemen op het gebied van geo-engineering, weermodificatie, Albedo management of chemtrails zoals wij dat fenomeen meestal noemen.

In dat artikel staat een leerzame video waarin Wigington uitlegt wat er gebeurt en vooral ook waarom.

Hierna enkele belangrijke stukjes uit dat artikel:

In het dagelijkse leven echter, kijken maar heel weinig mensen echt naar de lucht. Zoals Dane zegt: “Als je de hemel in brand zou zetten, zou het waarschijnlijk niemand opvallen”.

Ook als je geen chemtrails in de lucht ziet, zweven er toch nog ontelbare deeltjes rond die goed te zien als bijvoorbeeld een halo rond de zon of een hemel die niet meer echt blauw is, maar meer een soort melkachtig wit.

Het gevolg van de weermanipulatie is dat er enorme droogtes ontstaan in sommige gebieden, zoals we dat bijvoorbeeld nu zien in de Amerikaanse staat Californië maar ook dichterbij huis zoals in Griekenland.

Het schijnt dat één van de Amerikaanse militaire doelstellingen is om in 2025 het gehele weer op deze planeet in bezit te hebben. Maar, als Amerika daar druk mee bezig is, dan doen ook China en Rusland dat uiteraard. Je zou kunnen zijn zeggen dat er een soort oorlog in de hemel woedt, waarbij burgers op de grond de slachtoffers zijn.

Naast de controle over het weer is men uiteraard ook bezig om dat te krijgen over bijvoorbeeld het water en de voedselvoorraad.

Wij schrijven ook eigenlijk sinds het begin van de net corona pandemie al dat ook deze wordt gebruikt als een aanval op onze voedselvoorraad en dat ze voedsel zullen gebruiken als een wapen. Dat we straks met voedseltekorten en sterk stijgende prijzen te maken zullen krijgen.

Naast de neppandemie is ook weermanipulatie een machtig wapen voor hen die dit alles bekokstoven.

Zo schrijven wij al jarenlang over het kunstmatig gecreëerde hoge druk gebied voor de kust van Californië, waardoor het westen van Amerika steeds vaker en steeds heftiger te maken krijgt met extreme droogte.

Hoe dat werkt zie je op het volgende plaatje uit 2015.

geo-engineering californië

En dat alles brengt ons tot de huidige situatie en die is ramzalig voor een groot deel van west Amerika, zoals te zien op de volgende afbeelding.

geo-engineering californië
De Amerikaanse advocaat en auteur Michael Snyder schrijft dat hij gedurende zijn hele leven nog niet dit soort droogtes heeft meegemaakt in het westen van de Verenigde Staten.

Natuurlijk was het vaker al gortdroog gedurende de afgelopen 20 jaar maar het percentage gebied in het westen dat zwaar te lijden had onder grote droogte was nooit hoger dan 11 procent. Vandaag staat dat percentage op 27 en dat heeft verregaande gevolgen. Gevolgen die ook weer door zullen werken in de voedselvoorziening.

Zo geeft Snyder voorbeelden van de situatie in de staat Noord-Dakota. De droogte zet veel veeboeren voor het blok want zij kunnen zich niet langer permitteren om nog al hun koeien te houden.

Er is niet of nauwelijks gras voor de dieren en dus moeten ze worden gevoed met dingen zoals hooi en mais. Vanwege echter de grote droogte zijn de prijzen van dit soort voedsel zo hoog geworden dat boeren dat simpelweg niet meer kunnen betalen.

Het gevolg is dan ook dat er veel meer vee dan normaal wordt aangeboden op de veemarkten. De verwachting is dat als de huidige situatie aanhoudt boeren tussen de 25 en 50 procent van hun koeien moeten verkopen om te kunnen overleven.

Door alle droogte van de afgelopen jaren is ook Lake Mead in de problemen gekomen. We hebben al vaker geschreven over dit enorme meer.

Lake Mead is het grootste kunstmatige meer en reservoir in de Verenigde Staten. Het bevindt zich aan de Colorado River, ongeveer 48 km zuidoost van Las Vegas, Nevada, tussen Nevada en Arizona. Het is gevormd door water dat wordt ingesloten door de Hoover Dam en strekt zich uit tot 180 km achter de dam. Het bevat ongeveer 35 km³ water. Het water uit Lake Mead wordt via aquaducten naar gemeenschappen in zuidelijk Californië en Nevada geleid.

En in een artikel uit 2014:

Volgens de prognoses is er 50 procent kans dat Lake Mead in 2025 volkomen opgedroogd zal zijn.

Die datum komt nu rap dichterbij en Snyder schrijft nu dat het waterpeil in het meer tot aan absolute record laagte is gezakt.

Sinds het jaar 2000 is het waterpeil met ongeveer 10 meter gezakt en het meer bevat op dit moment slechts 37 procent van de totale capaciteit.

Aan het eind van Lake Mead ligt de beroemde Hoover Dam en het water uit het meer wordt gebruikt om hydro-elektriciteit op te wekken. Deze capaciteit is nu door gebrek aan water terug gebracht met 25 procent. Als het waterpeil nog verder zakt, dan zal helemaal worden gestopt met het opwekken van elektriciteit.

Maar, ook heel veel boeren zijn afhankelijk van het water in Lake Mead en ook hun toekomst ziet er heel somber uit. Het ziet er naar uit dat de Federale overheid later dit jaar officiële watertekorten zal aankondigen. Dit betekent dan weer dat er gerantsoeneerd gaat worden met de watervoorraad voor Nevada en Arizona in begin 2022. Aangezien normale huishoudens voorrang krijgen bij de water distributie zullen zij de pijn minder voelen dan de boeren die de volle laag voor de kiezen krijgen.

Als boeren volgend jaar 25 procent minder water krijgen zoals nu de verwachting is, dan zullen zij ook 25 procent minder van hun land verbouwen. Maar, daar blijft het niet bij, want als de situatie niet verbetert dan kunnen zijn in 2023 helemaal worden afgesloten van water en kunnen dan ook niets meer verbouwen.

De situatie in Californië is zo mogelijk nog erger. Veel van de boeren daar hebben al te horen gekregen dat ze in 2021 helemaal niet aanmerking komen voor water. Dit betekent dan weer dat grote delen landbouwgrond in die staat niet bebouwd zullen worden dit jaar.

Het laat zich raden wat voor gevolgen al het bovenstaande heeft voor de voedselvoorziening in Amerika, maar zeker ook z'n efect zal hebben op de rest van de wereld.

Tegelijkertijd zie je een andere trend en die is dat waardevolle landbouwgronden in handen komen van leden van de Illuminati mafia. Wat een toeval weer.

Vanuit het niets is de medeoprichter van Microsoft en miljardair Bill Gates opgeklommen tot de grootste boer in de Verenigde Staten. Dat schrijft het blad The Land Report. Uit het onderzoek blijkt dat zowel Gates' eigen ondernemingen als de Bill & Melinda Gates Foundation stilletjes duizenden hectares landbouwgrond hebben gekocht.

Zijn straks de boeren uit eerder genoemde streken verdwenen dan zullen Gates en kornuiten de vrijgekomen grond opkopen (voor een appel en een ei), omdat ze weten dat ze in de toekomst weer kunnen zorgen voor voldoende water in die gebieden.

Daarnaast onvluchten veel rijken de grote steden waar ze tot nu woonden om huizen te kopen in Montana. Ver weg van de drukte, prachtige natuurgebieden, terwijl tegelijkertijd de steden in rap tempo uitgerookt worden en verpauperen.

Zoals het beroemde en altijd hippe Venice Beach in Los Angeles dat vroeger een plek was waar men graag naartoe ging en waar je allerlei soorten interessante mensen kon tegenkomen. Inwoners, toeristen, artiesten en muzikanten beleefden daar prettige tijden.

Dat is nu afgelopen want het is verloederd tot een verzamelplaats voor daklozen, gewelddadigheid en vooral smerig.

Uiteraard zijn er ook natuurlijke omstandigheden die het weer beïnvloeden zoals sterk verminderde zonneactiviteit, waardoor bijvoorbeeld luchtstromen kunnen veranderen.

Echter, dat (weer)manipulatie een belangrijke rol speelt blijkt op weinig plekken op aarde meer dan bij de bosbranden in het westen van Amerika.

Het heeft alles te maken met de duivelse 2030 Agenda van de Illuminati mafia die het land voor zichzelf willen en burgers op allerlei mogelijke manieren wil verdrijven en opsluiten in de megasteden van de toekomst, waarvan wij er één zijn.

Hierna volgt een deel uit een eerder artikel dat duidelijk maakt dat geen van de bosbranden in het westen van Amerika een natuurlijke oorzaak heeft. Ook dit is onderdeel van de 2030 Agenda om de mens te verdrijven uit gebieden die de mafia voor zichzich willen.

Wij hebben hier waarschijnlijk te maken met zeer intelligente bosbranden, want je ziet ze overal aan de Amerikaanse westkust, maar ze houden in het noorden prompt op bij de grens van Canada en in het zuiden bij de grens van Mexico.

bosbranden californie

Wat de professor ook vergeet te vermelden is dat er laserstralen worden waargenomen op plekken waar branden ontstaan. Stralen zoals de volgende:

laserstralen bosbranden californie

Of zoals hier te zien in de volgende video, vanaf ongeveer 25 seconden.Bovenstaande beelden zijn afkomstig uit een uitgebreidere video die hier te bekijken is.

Wat er gebeurt in Californië heeft niets te maken met klimaatverandering, maar alles met een achterliggende agenda zoals wij al jaren schrijven. Hierna daarover een klein deel uit een eerder artikel dat verder ingaat op de achterliggende reden van dit alles.

Het voert allemaal terug naar de Illuminati en de eerste regel van hun eed:

Een waanidee zal het zijn, op zo’n grote schaal, zo kolossaal en veelomvattend dat het hun waarneming te boven zal gaan.

Eind 2015 werd deze enorme leugen gepresenteerd als het begin van de nieuwe wereldregering door de paus tijdens zijn bezoek aan de VN.

Wie inmiddels vergeten is waar het allemaal om draait, verwijzen wij naar een eerder artikel dat wij schreven met daarin de feiten omtrent de aankondiging van de wereldregering.

Het is uiteraard allemaal onderdeel van de beruchte Agenda 21, waarbij de mens een belasting is voor de aarde en ieder facet van het leven onder controle van een centrale wereldregering zal worden gebracht.

Het woord duurzaam is het meest smerige in de Nederlandse taal want het is dit, in combinatie met het woord ontwikkeling, dat wordt gebruikt als paraplu voor het optuigen van de wereldregering.

Met de zin “voor het welzijn van de planeet” heeft men het excuus om zo goed als ieder aspect van het leven te regelen.

Nog nooit eerder in onze geschiedenis is een dergelijke agenda op deze schaal gepromoot zoals in september staat te gebeuren. Wat er wordt gepresenteerd is niets anders dan het raamwerk voor een totalitaire wereldregering.

Dit is niet de eerste keer dat er laserstralen worden gebruikt om de branden te veroorzaken. Ook in voorgaande jaren gebeurde dit zoals uitgebreid beschreven in dit eerdere artikel.

De onderstaande video vertelt wat er werkelijk gaande is en dat niet alleen de branden worden aangestoken, maar dat er waarschijnlijk ook nog van alles wordt uitgestrooid over de hoofden van de inwoners. En dat vogels ter plaatse massaal uit de lucht vallen, wordt ook door zogenaamde experts, die ze in dit geval wetenschappers noemen, even wegverklaard: "Vermoedelijk krijgen de vogels te veel rook binnen door de bosbranden en wordt omvliegen ze fataal".

Er is hier sprake van energetische wapens waarmee branden worden gesticht. Energetische wapens, 5G is er ook een, hebben dodelijke effecten op levende wezens zoals we hebben gezien bij onder andere koeien, vogels, muizen, bijen en mensen.

Niets is wat het lijkt in deze wereld, maar gelukkig zijn er “tamme wetenschappers” die alles precies zo weten uit te leggen dat de grotere agenda van de duistere machthebbers achter de schermen wordt gediend.