kunstmatige baarmoeder wordt de toekomstDe situatie op de wereld is waarschijnlijk nog veel ernstiger dan de meest doorwinterde “complotdenker” denkt.

Het is zo erg dat het voortbestaan van de mensheid als soort letterlijk op het spel staat.   Er is slechts een fractie van de bevolking die in de gaten heeft dat eigenlijk alle belangrijke dingen die in de maatschappij gebeuren worden beïnvloed door een kleine kliek mensen. Nu is dit op zich al erg genoeg, maar als de leden ook nog eens satanisch zijn, dan ziet het er beroerd uit voor de wereld.

Deze kliek, de Illuminati mafia, is nu een alles of niets oorlog begonnen tegen de mensheid. Een wereldbevolking die zij voor het grootste deel beschouwen als nutteloze mee-eters en vervuilers van de planeet en die ze dan ook zo snel mogelijk willen kwijtraken.

Zij zijn ook degenen die verantwoordelijk zijn voor de nepcorona pandemie en uiteraard ook de daaropvolgende coronavaccins. Afgezien van het feit dat die vaccins gebruikt zullen worden voor het opzetten van een 24/7 controle systeem, zullen ze ook worden gebruikt voor genocide op de mensheid.

Die genocide kan verschillende vormen aannemen. Zo zullen een aantal mensen direct sterven nadat ze zijn gevaccineerd, zal het bij anderen een aantal maanden of zelfs jaren duren en zal het bij veel vrouwen onvruchtbaarheid en miskramen veroorzaken, waardoor er steeds minder van het goyim (menselijk vee) geboren zal worden.

Een nieuw onderzoek dat net is gepubliceerd in de New England Journal of Medicine toont aan dat wanneer zwangere vrouwen een coronavaccin krijgen toegediend in de eerste 2 trimesters (6 maanden) van de zwangerschap zij 82 procent kans hebben op een miskraam. Hierdoor sterven 4 van de 5 ongeboren baby’s.

Het staat allemaal wat verborgen in het onderzoek, maar mensen bij Natural News hebben met behulp van bevriende wetenschappers de uitkomsten geanalyseerd en daaruit kwamen twee conclusies:

De eerste is dat het klopt dat 82 procent van gevaccineerde vrouwen die in de eerste 2 trimesters een coronavaccin hebben gekregen een miskraam krijgen.

De tweede is dat de auteurs van het onderzoek er alles aan hebben gedaan om de resultaten van hun onderzoek te verdoezelen, door (bewuste) fouten te maken. Bij Natural News zijn ze dan ook van mening dat of de auteurs heel erg dom zijn of dat het een bewuste poging is om met dat onderzoek toch aan te tonen dat het volkomen veilig is voor zwangere vrouwen om dat vaccin te nemen. Dit, terwijl als je de resultaten goed bestudeert zoals ze dat bij Natural News hebben gedaan, het onderzoek aantoont dat zwangere vrouwen nooit een coronavaccin moeten nemen als ze hun ongeboren kind willen behouden.

Wat ze gedaan hebben is goochelen met getallen waardoor er een verkeerde voorstelling van zaken wordt gedaan. Om het werkelijke percentage miskramen te kunnen berekenen hadden ze als totaal 127 vrouwen moeten tellen, omdat deze in de eerste 2 trimesters van hun zwangerschap zijn gevaccineerd en de miskramen ook in de eerste 20 weken van de zwangerschap plaatsvonden. In plaats daarvan tellen ze als totaal 827 vrouwen en tellen ook zij die in het 3e trimester zijn gevaccineerd mee. Er zijn in totaal 104 miskramen geweest en als je dat afzet tegen het correcte aantal vrouwen dan krijg je een percentage van 82 procent. 

Bovenstaande cijfers betekenen dat er een genocide plaatsvindt door middel van vaccinaties op het ongeboren leven. Overheden en overheidsinstanties verkondigen dat het veilig is voor zwangere vrouwen om zich te laten vaccineren.

Dit alles nog los van het feit dat het spike eiwit dat na vaccinatie door het lichaam wordt geproduceerd, zich ophoopt in de voortplantingsgebieden van de mens en daar voor potentieel grote schade kan zorgen zoals we schreven in een eerder artikel.

Nu is die druk op zwangere vrouwen misschien nog niet zo groot, maar naarmate de tijd voortschrijdt en er meer gevaarlijke varianten bedacht zullen worden, zullen er meer en meer miskramen te betreuren zijn. Als er straks steeds minder kinderen geboren zullen worden, dan viert de mafia feest.

Terwijl het vermoorden van ongeboren leven in volle gang is, wordt de volgende stap dat de overheid zelf baby’s gaat produceren.


Dan komt er een tijd dat mensen die kinderen willen een aanvraag kunnen indienen bij de overheid en afhankelijk van de status van de score in het Social Creditscore System (SCS) krijgen ze dan wel of geen toestemming om het benodigde materiaal aan te leveren bij een overheidsinstelling die dan het embryo verder zal uitbroeden en wanneer het eenmaal geboren is, opvoeden.

Blijft de score van de ouders in het SCS systeem goed, dan mogen ze op gezette tijden hun kind bezoeken.

We gaan naar een wereld die al lang geleden door twee beroemde auteurs (Iluminati Insiders) werd voorspeld.