Politici zijn clowns in het circus van de Illuminati

politici zijn clowns in het circus van de IlluminatiWe leven in een wereld waarin collectieve dissonantie heerst en waarover van alles wordt gesproken, behalve waar het echt om gaat. 

Politici houden de meest indrukwekkende speeches, lijken de politieke tegenstanders te fileren en het publiek juicht als er weer een nieuwe held opstaat.  

De politiek in onze huidige tijd kan je vergelijken met een circus. Een circus waar de eigenaar de meest interessante artiesten laat optreden om het volk te vermaken. Waar twee clowns ruzie met elkaar krijgen en het publiek of de ene of de andere clown sympathiek vindt en steunt.

Het maakt de eigenaar van het circus weinig uit welke clown het meest populair is bij het publiek, want beiden dienen ze het doel en dat is het publiek vermaken. De lachende derde is altijd de eigenaar van het circus, want deze telt ’s avonds de opbrengsten van de kaartverkoop en gaat tevreden slapen.

Ook in ons nationale circus, dat vaak abusievelijk de Tweede Kamer wordt genoemd, zie je dergelijke taferelen. Daar zie je dat de ene clown de andere clown aanvalt en het publiek kijkt gebiologeerd toe.

De eigenaar van het politieke circus is een sekte, een satanische sekte, beter bekend als de Illuminati en wie en wat deze sekte is wordt nergens meer duidelijk dan in de video die in dit artikel staat gepubliceerd.

Een sekte waarover we in een eerder artikel het volgende schreven:

Volgens de Joodse onderzoeker Henry Makow is de satanische sekte die we Illuminati noemen, gebaseerd op wat hij noemt het kabbalistische Judaïsme, die een zienswijze hanteert waarbij de kabbalistische Joden God vertegenwoordigen en dat zij de enige echte menselijke wezens zijn. De goyim (niet Joden) zijn derhalve dieren die als doel hebben hier op aarde de Illuminati te dienen.

De Illuminati vormen een geheim genootschap binnen de vrijmetselarij. Net zoals bij het Judaïsme, worden de lagere rangen gemanipuleerd met gemeenplaatsen. Hen wordt nooit het werkelijke doel verteld; het communisme, een Rothschild monopolie over alles dat van enige waarde is. Hoewel de maatschappij zelf steeds meer in een satanische sekte verandert, wordt de grote massa uiteraard volkomen onwetend gehouden.

Het inmiddels beruchte World Economic Forum van Klaus Schwab is een onderdeel van deze sekte en als je dan ook spreekt over Klaus Schwab, dan spreek je over de sekte en dan spreek je over de eigenaar van het circus.

De clowns in het circus hebben opdracht gekregen om nooit of te nimmer aan het publiek te onthullen wie de eigenaar van het circus is en dat deze heel veel geld verdient met het tegen elkaar uitspelen van de clowns. De clowns mogen overal ruzie over maken of grappen over maken, behalve dat ene.

En dat doen ze dan ook niet. Niet één, nooit.

Vier jaar geleden schreven we het volgende:

Wij mensen verkeren vaak nog steeds in de illusie dat wanneer we maar de juiste mensen kiezen, een overheid er écht voor ons zal zijn. Zij beseffen niet dat een overheid “controlled opposition” is en ontworpen om gerund te worden door psychopaten die als primaire taak hebben de satanische (kinderslachtende) elite te beschermen.

Wat telt voor overheden, geldt ook voor politieke partijen. Zij zijn “controlled opposition”, in het leven geroepen om de burgers te sturen en hen de illusie te geven dat ze door het uitbrengen van een stem daadwerkelijk invloed kunnen uitoefen over wat er gaat gebeuren.

Eén van de sterke voorbeelden hiervan is het oprichten van de oorspronkelijke Partij van de Arbeid door vrijmetselaars. Wie dat verhaal wil lezen, verwijzen wij naar dit eerdere artikel.

De moraal van het verhaal is dat de eigenaar van het circus alle clowns controleert, zowel de linkse clowns als de rechtse clowns en alles er tussenin.

Daarom zie je op de loonlijst van het WEF ook de leiders van zowel de rechtse als de linkse politieke partijen. Het maakt niet uit op welke partij de burger stemt, alle wegen leiden naar Klaus Schwab en consorten; Rome zogezegd.

Nederlandse politici in dienst van het world economic forum, wef

Van tijd tot tijd worden er nieuwe “oppositie partijen” op poten gezet. In Amerika hebben we dat gezien met “rattenvanger” Donald Trump en in ons land zien we hetzelfde met partijen zoals Forum voor Democratie. Ogenschijnlijk vallen ze de heersende partijen keihard aan en weten ze zelfs de macht van het WEF te ontmaskeren.

Ondertussen doen ze precies wat ze moeten doen en zorgen door hun “onbezonnen acties” ervoor dat het nog nooit bewezen coronavirus op de A lijst terechtkomt, waardoor de coronamaatregelen en -wetten eeuwig kunnen duren, inclusief straks waarschijnlijk een nieuwe wet voor verplichte vaccinatie.

Natuurlijk is het prachtig vermaak als de Pinokkio premier voor de zoveelste keer wordt ontmaskerd als een liegende psychopaat die in alle toonaarden ontkent een boek van Klaus Schwab te hebben gelezen, terwijl hij diezelfde Schwab een bedankbrief stuurt voor het boek en lovend is over de inhoud.Ondanks de leuke voorstelling lopen ze allemaal in het gareel. De liegende premier die doodleuk stelt dat 9/11 “een conspiracy is” en dat hij ook graag naar dat soort filmpjes kijkt die dat beweren, en de oppositie die hem niet corrigeert door te zegen: “Maar, wij weten toch wie de daders zijn van 9/11?

Dat gebeurt niet en zal nooit gebeuren, omdat zowel de heersende politieke elite en de oppositie clowns in dienst zijn van het circus dat onder leiding staat van de Illuminati.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl