het merkteken van het beest komt snel dichterbijHet totale slavendom is niet ver meer weg voor de mensheid en naarmate het dichterbij komt laten de Illuminati hun maskers vallen. 

Ze stellen nu duidelijk dat het doel is om absolute controle te krijgen over ons. 
Het is altijd pas later dat mensen vol verbazing constateren dat “complottheorieën” bijna altijd werkelijkheid worden. Echter, tegen die tijd is het veel te laat.

Al vele jaren waarschuwen wij voor de komende New World Order, waarbij een kleine kliek, een satanische sekte die bekend staat als de Illuminati, ook wel de Rothschild mafia genoemd, totale wereldcontrole zal nemen. Hiertoe zal het merendeel van de wereldbewoners worden opgeruimd omdat ze als vervuilende en nutteloze mee-eters worden beschouwd en wordt het resterende deel gemarkeerde (geschipte) slaven die het merkteken van het beest dragen zoals al voorspeld in de bijbel.

Opb 13:16 En het maakt dat men aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd; Opb 13:17 en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft: de naam van het beest of het getal van zijn naam. Opb 13:18 Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat die het getal van het beest berekenen, want het is het getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig. (TELOS)

merkteken van het beest

Het moment waarover wordt geschreven in de bijbel komt nu rap dichterbij.

De mafia heeft op dit moment via haar stelsel van centrale banken volledige controle over het monetaire beleid van overheden. Het zijn de centrale banken die bepalen hoeveel geld er in omloop komt of wordt weggehaald en het zijn de centrale banken die bepalen of er een tijd van voorspoed komt of juist een grote depressie.

Hoe deze grootste oplichting aller tijden werkt wordt duidelijk in dit eerdere artikel en dan zie je dat alle centrale banken samen komen in een overkoepelend orgaan en dat is de Bank for International Settlements (BIS), ook wel de centrale bank der centrale banken genoemd.

Tot voor kort was het duidelijk dat de centrale banken alles bepaalden op het gebied van geld, maar toen kwamen de cryptovaluta.

In 2018 schreven wij hierover het volgende:

Alle aandacht ligt momenteel op de cryptovaluta en er gaat geen dag voorbij of je ziet wel weer ergens een artikel verschijnen in de mainstream media over de grote gevaren van de huidige “tulpenmanie”.

Dit, terwijl de Bitcoin absoluut geen bubbel is in de zin zoals bubbels meestal worden gedefinieerd. Een kenmerk van een bubbel is dat deze als het ware uit het niets op komt, spectaculair stijgt en dan vervolgens met een big bang uit elkaar spat.

Met de Bitcoin hebben we dat proces al diverse malen doorlopen en iedere keer komt de digi munt sterker terug dan ooit tevoren. Dat is absoluut geen typisch kenmerk van een bubbel en het gaat dan ook over heel iets anders.

Over wat precies zijn de meningen uiteraard verdeeld, waarbij wij op het standpunt staan dat de mysterieuze Japanner Satoshi Nakamoto die de Bitcoin zou hebben bedacht en gelanceerd nooit bestaan heeft, maar dat dit geheel is opgetuigd door de Amerikaanse NSA, uiteraard in opdracht van de Sabbateans, de eigenaren van de centrale banken.

De Bitcoin vormt de eerste grote stap naar de digitale gevangenis, waarbij iedere wereldburgers straks verbonden is met het net en niets kan zonder dat autoriteiten (handlangers van de Sabbateans) daar toestemming voor hebben gegeven.

Alles, maar dan ook alles is straks verbonden met het internet, van je energie in huis tot je financiële handelingen, alles is digitaal, te traceren en vooral te controleren.

En dan gaan we naar het nu waar Agustin Carstens, de General Manager van de BIS, een boodschap de wereld instuurt die je de koude rillingen over de rug doen lopen. Hij geeft ronduit toe dat zij, de centrale banken, totale wereldcontrole zullen pakken omdat mensen gebruik zullen gaan maken van hun cryptovaluta. Deze noemen ze dan CBDC hetgeen staat voor Central Bank Digital Currencies.

Toen iedereen in 2017 jubelend verklaarde dat de bitcoin de weg was naar vrijheid en dat dit eindelijk een systeem was waarbij de centrale banken volledig buitenspel gezet zouden worden, schreven wij al dat diezelfde centrale banken de bitcoin uiteindelijk zouden kapen. Hetgeen dus nu ook prompt gebeurt. Bitcoin is naar alle waarschijnlijkheid gepland en opzettelijk vermarkt als grass roots vrijheidsbeweging en heeft altijd deze uitkomst beoogd.

Hieronder een korte video die ongeveer een minuut duurt, maar waarin Carstens in een speech van 19 oktober 2020 precies uitlegt wat de bedoeling is. Op 31 maart 2021 werd dit heerschap ook uitgebreid geïnterviewd over dit onderwerp over centrale banken en digitale munteenheden.

"Wij weten op dit moment niet wie ergens een biljet van 100 dollar gebruikt en we weten niet wie ergens een 1000 peso biljet gebruikt. Het grote verschil met de CBDC is dat de centrale bank absolute controle zal hebben over de regels en voorschriften die bepalen hoe die valuta gebruikt zullen worden en ook zullen wij de technologie hebben om dat af te dwingen".De satanische psychopaten van de sekte beschouwen ons, het goyim (menselijk vee), als hun eigendom. Ze weten dat ze met ons kunnen doen wat ze willen, dit omdat ze de politiek, media en financiën volledig controleren.

Ze kunnen ons naar believen opruimen met hun vaccinaties en ze kunnen de rest gevangen zetten door bewust een crisis te forceren, waarbij het voor mensen economisch gezien steeds moeilijker zal worden om te overleven. Een crisis die er ook voor zal zorgen dat voedsel heel schaars wordt en waar doodsbange mensen kijken naar autoriteiten voor hulp.

Die zullen vervolgens dan optreden als redders in nood en voorstellen dat iedereen een rekening direct bij de centrale bank krijgt, waar de centrale bank zonder mankeren iedere maand een hoeveelheid CBDC zullen storten, zodat niemand zich meer zorgen hoeft te maken over geld. Hierover schreven wij al eerder waarbij de term UBI (Universal Basic Income) nader wordt toeglicht.

Er zullen natuurlijk wel voorwaarden zijn gekoppeld aan een dergelijke rekening. Alleen als je een paar kleine prikjes hebt gehaald en afziet van persoonlijk bezit, kom je in aanmerking voor een rekening.

Daarom is het nu meer dan ooit belangrijk dat de waarheid razendsnel wordt verspreid en dat zoveel mogelijk mensen alsnog de kans krijgen om te ontwaken voordat ze als gemarkeerde robotslaven hun dagen zullen slijten. Steun daarom ook deze website en help mee om ervoor te zorgen dat wij vrije en vooral ook originele mensen kunnen blijven.