moeder, klaus schwab, joods, rothschildEr zijn niet veel mensen die kunnen claimen dat ze de meest intelligente mens op de wereld zijn, maar de Amerikaanse Chris Langan doet dat wel.

Met een IQ van rond de 200 is het geen domme man en nu beweert hij dat de moeder van Klaus Schwab een telg uit het Rothschild geslacht is.

In een eerder artikel hebben wij uitgebreid toegelicht waarom wij denken dat er in het officiële verhaal over wie Klaus Schwab nu werkelijk is, dingen anders worden voorgespiegeld dan ze daadwerkelijk zijn.

Er wordt dikwijls gezegd dat zijn familie nauwe banden zou hebben gehad met de Nazi’s, met andere woorden, dat je hier te maken hebt met een antisemitische familie.

Wanneer je echter alle feiten op een rij zet zoals wij dat gedaan hebben in dat eerdere artikel, is de conclusie dat hoogstwaarschijnlijk het tegenovergestelde van wat wordt gezegd de waarheid is en dat we hier te maken heben met een zogenaamde Cryptojood. Iemand die zich voordoet als katholiek, protestant of moslim, maar thuis gewoon Joods is.

Dat zou dan ook verklaren waarom Schwab op de ochtend van 9/11 lekker koffie zit te drinken met een rabbi in New York. Iets waarvan gezegd wordt dat Schwab er een neusje voor heeft om zich altijd precies op de plek te bevinden waar zich historische gebeurtenissen voltrekken.

Iemand kan zich ook precies op de juiste plek bevinden als deze als kernlid van de Illuminati beschikt over informatie die het gewone volk niet heeft.

Nadat wij ons artikel hadden gepubliceerd werd ook door de bekende Joodse onderzoeker Brother Nathanael bevestigd dat onze theorie klopte omdat de moeder van Klaus Schwab Joods was.

klaus schwab joods

Maar, nu komt er meer informatie boven water en wel via wat velen beschouwen als de meest intelligente man ter wereld, Chris Langan.

Via de World Doctors Alliance kregen we een bericht onder ogen dat daar werd gedeeld door Dr. Tenpenny en geschreven door Chris Langan waarin onder andere het volgende staat:

Je zult het misschien niet geloven, maar ook Klaus Schwab had een moeder. Nadat ze met de vader van Klaus was getrouwd was haar naam Schwab. Maar, daarvoor was haar naam Rothschild.

En dan hebben we het niet over de Rothschilds uit Brooklyn, maar de Rothschilds uit Frankfurt, de eigenaren van een immens bankimperium en een wereldwijd monopolie op het maken van geld. Ze maken een soort eigen monopoliegeld wat ze delen met hun vrienden terwijl ze de rest van de wereld op stenen laten zuigen.

Tot zover Chris Langan

We kwamen ook een plaatje tegen over hoe die stamboom er dan uitziet.

klaus schwab joods

Helaas klopt het bovenstaande verhaal en ook het plaatje niet, want de vader van Klaus Schwab was geen Fred Schwab, maar Eugen Schwab, zoals wij schreven in een eerder artikel.

Bovenstaande is belangrijk, omdat er op dit moment een uitgebreid artikel over Klaus Schwab de ronde doet. Het is geschreven door een onderzoeksjournalist met de naam Johnny Vedmore en het legt de recente geschiedenis van de familie Schwab bloot.

Het is een lang verhaal, maar de kern is dat de vader van Klaus, Eugen Schwab, gedurende de oorlogsjaren de leiding had van de vestiging van het Zwitserse bedrijf Escher Wyss in Ravensburg in Duitsland.

In een later artikel schreven wij ook over een andere onderzoeker, Michael McKibben:

Echter in het artikel op OccidentalObserver staat dat net bekend is geworden dat de moeder van Klaus Schwab Joods was, iets dat men altijd heeft weten te verbergen.

Dit feit is bekend gemaakt door Michael McKibben van het bedrijf Leader Technologies.

Als je luistert naar de podcast bij Forbidden KnowledgeTV rond 12 minuut 30 seconden dan kan je McKibben horen vertellen hoe nergens iets te vinden is over de moeder van Schwab, dat zelfs de openbare registers er alles aan doen om geen informatie te geven, maar dat zij er na wekenlang spitten wel achter gekomen zijn dat de moeder van Schwab inderdaad Joods was.

Klaus Schwab is in 1938 geboren en direct na zijn geboorte moest zijn Joodse moeder het land ontvluchten en Klaus achterlaten bij zijn vader.

McKibben heeft het resultaat van zijn onderzoek gedeeld met een Amerikaanse website Aim4Truth via een audiobestand dat hier te vinden is, maar het gehele onderzoek is ook beschikbaar in de vorm van een pdf bestand dat hier kan worden gedownload. 

Eugen Schwab was getrouwd met Emma Gisela Tekelius Schwab die de meisjesnaam Kilian droeg. Emma is onder de naam Gisela Schwab eind 1938 vertrokken naar Amerika en heeft toen Hans Ernst, de oudere broer van Klaus, meegenomen, terwijl de laatste achterbleef bij zijn vader.

Klaus heeft later Emma nooit erkend als moeder, in tegenstelling tot zijn oudere broer. Voor Klaus was zijn moeder de volledig Arische Erika Epprecht die na de geboorte van Klaus en het vertrek van Emma trouwde met Eugen Schwab.

Bij aankomst in Amerika verklaarde Emma dat ze Hebrew (Joods) was.

emma, joodse moeder klaus schwab

Klaus Schwab mag dan geen Rothschild als moeder hebben, maar is wel Joods en dan is het ook niet zo vreemd dat het bestuur van de WEF een onevenredig hoog aantal Joodse bestuursleden heeft.

Om dat aan te tonen hierna een deel uit een eerder artikel:

Op de website OccidentalObserver hebben ze een onderzoek gedaan naar het bestuur van het WEF en vooral naar de etnische samenstelling van dit bestuur. Zij komen tot de conclusie dat dit bestuur allesbehalve inclusive is, maar wel voornamelijk Joods.

Het WEF wordt geleid door wat zij noemen een Board of Trustees. Deze Board bestaat uit 31 mensen die het WEF zelf “buitengewone mensen” noemt. Deze Board moet de missie en doelstellingen bewaken van het WEF. Bij die 31 zit ook uiteraard Klaus Schwab, de voorman van deze bende.

De conclusie van OccidentalObserver is dat er naar verhouding onevenredig veel Joden in het bestuur zitten, dit aangevuld met Filosemieten.

Filosemitisme is sympathie voor het Joodse volk of het joodse geloof, het tegenovergestelde van antisemitisme

Zo komen we in dat bestuur onder andere tegen:

Leo Rafael Reif.

Dit is de president van MIT (Massachusetts Institute of Technology). MIT houdt zich voornamelijk bezig met zaken die betrekking hebben op A.I. (kunstmatige intelligentie).

MIT kwam negatief in het nieuws omdat bleek dat zij aanzienlijke sommen geld hadden aangenomen van Jeffrey Epstein. Het geld van Epstein was weer grotendeels afkomstig van miljardair Leslie Wexner.

Reif is ook een bestuurslid van de Council on Foreign Relations, een ander instituut waar onevenredig veel Joden in het bestuur zitten.

David M. Rubenstein

Deze man is medeoprichter en Co-Voorzitter van de Carlyle Group, een investeringsbank die wereldwijd opereert met honderden miljarden dollars onder beheer.

Deze man duikt ook weer op bij de John Hopkins universiteit waaraan hij 20 miljoen dollar heeft gedoneerd. De Hopkins universiteit werkt weer heel nauw samen met de allesbehalve Amerikaanse Bill en Melinda Gates Foundation en speelt een belangrijke rol bij het in standhouden van de nep coronapandemie.

Door de jaren heen is de Carlyle Group bekend geworden door de vele schandalen, inclusief omkoping om zo pensioengelden te kunnen aantrekken en heeft het George Soros geholpen om grote sommen geld wit te wassen.

Daarnaast heeft Carlyle grote bedragen geïnvesteerd in bedrijven die bij het militair-industrieel complex horen zoals Booz Allen Hamilton. Deze Carlyle Group is één van de meest smerige bedrijven ter wereld en het is publiek geheim dat zij profiteren van oorlogen en verwoesting. Hoe meer doden er ergens vallen des te meer verdient de Carlyle Group.

Marc Benioff

Benioff is de CEO van Salesforce, een bedrijf uit de Fortune top 500 met meer dan 50.000 werknemers. Salesforce houdt zich bezig met zaken zoals cloud computing.

Benioff is ook eigenaar van Time Magazine en schijnt gespecialiseerd te zijn in het verspreiden van nepnieuws berichten.

Eerder was Benioff betrokken bij het bedrijf Oracle, wat weer actief is op het gebied van mensen observatie en samenwerkt met de CIA. Ook is Oracle op dit moment actief betrokken bij programma’s van de Amerikaanse overheid die bijhouden wie wat waar welke coronavaccinaties heeft ontvangen.

Laurence D. Fink

Dit heerschap is de CEO van Blackrock, een investeringsfirma die hoort bij de top twee in de wereld zoals we onlangs in een documentaire van Tim Gielen hebben kunnen zien. Ook Blackrock heeft zwaar geïnvesteerd in het militair-industrieel complex.

Het schijnt dat er in de achtergrond druk wordt gewerkt aan een soort fusie/samenwerking van het Amerikaanse Ministerie van Financiën, de Rothschild Federal Reserve Bank en Blackrock.

Larry Fink is de ultieme creep die brieven rondstuurt waarin hij zegt dat omdat overheden dit niet doen, bedrijven steeds vaker moeten zorgen voor een nieuwe maatschappij. Hij strooit daarbij met mooi klinkende woorden als rassengelijkheid, welvaart, meer inclusiviteit en het redden van de wereld vanwege de klimaatveranderingen.

Orit Gadiesh

Zij hoort bij de 100 machtigste vrouwen ter wereld volgens Forbes Magazine en zit eveneens in het bestuur van de Council on Foreign Relations. Zij is Voorzitter van Bain & Company, een adviesbureau dat onder andere de burgemeester van Shanghai in China adviseert.

Het bedrijf behoort bij de top drie adviesbureaus ter wereld en adviseert wereldwijd op allerlei gebied en vooral ook weer het militair-industrieel apparaat.

Peter Brabeck-Letmathe

Beter bekend als Peter Brabeck die vindt dat water geen basis mensenrecht is. Jarenlang was hij de CEO van Nestlé en heeft ook in het bestuur gezeten van Credit Suisse, Exxon Mobile en L’Oreal.

Brabeck heeft altijd nauw samengewerkt met de Wereld Bank en is van mening dat de natuur niet goed is, dat er niets mis is met GMO, dat het enige dat werkelijk telt de winst is, dat mensen harder moeten werken en dat mensen geen recht hebben op water.

Het is dan ook volkomen logisch dat deze man in 1998 uit handen van premier Netanyahu de Jubilee Award kreeg, de hoogst mogelijke Israëlische onderscheiding. Dit als beloning voor het feit dat Brabeck uitzonderlijk veel had betekend voor het versterken van de Israëlische economie.

Brabeck is vanaf het prille begin betrokken geweest bij het WEF. Ook toen in 2006 een artikel uit haar Global Agenda werd verwijderd. Een artikel dat destijds opriep tot een vreedzame boycot van Israël vanwege de mensenrechtenschendingen ten opzichte van de Palestijnen. Dit gedeelte werd weggehaald, met als uitleg dat dit artikel in totale strijdigheid was met de missie en waarden van het Forum.

Peter Maurer.

Bij AccidentalResearch noemen ze deze man een Filosemiet, maar als je naar de oorsprong kijkt van zijn naam, dan is hij waarschijnlijk een CrypoJood. (Iemand die zich voor doet als christen of moslim of wat anders, maar thuis gewoon Joods is).

Maurer is de huidige President van het Internationale Comité van het Rode Kruis.

De reden dat AccidentalResearch hem een Filosemiet noemt is omdat hij uit hoofde van zijn functie allerlei dingen doet die Israël heel welgevallig zijn.

Zo zet hij zich heel erg in voor vermiste Israëliërs in de conflicten met de Palestijnen, maar de vele vermiste Palestijnen inclusief kinderen, interesseren de man niet.

Ook heeft hij namens het Rode Kruis zijn verontschuldigingen aangeboden omdat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog niet genoeg gedaan zouden hebben om Joden te redden.

Het is natuurlijk ook al heel lang bekend dat het Rode Kruis hoort bij de door de Illuminati gecontroleerde organisaties.

Mark Carney

Deze man valt in de categorie Filosemiet en is in het dagelijks leven voorzitter van de Rothschild Bank of England centrale bank. Ook zit hij in het bestuur van de Bank of International Settlements (BIS), de centrale bank der centrale banken.

De man heeft eerder gewerkt bij Goldman Sachs en hij is een groot voorstander van groen socialisme. Dit is een eufemisme voor een totalitaire wereldregering via de Great Reset.

Dit is het clubje dat onze ondergang voor ogen heeft. Zij hebben niet alleen de nep coronapandemie gecreëerd, maar controleren ook onze overheid en bepalen welke wetten er in ons parlement worden aangenomen. Dit is een kliek met maar één doel voor ogen en dat is hun New World Order, waar geen plaats is voor nutteloze mee-eters.