Zonder vrijmetselaars is er geen New World Order

vrijmetselarij, illuminati, satanismeBekend is dat er geheime krachten achter de schermen actief zijn om het leven zoals wij dat kennen totaal te vernietigen.

Het instrument dat een onmisbare schakel vormt in de weg naar de totalitaire nieuwe wereldstaat is de vrijmetselarij. 
Er zijn mensen die zeggen dat de Illuminati en de vrijmetselarij één en hetzelfde zijn. Tot op zekere hoogte is dat ook zo, maar er is toch een wezenlijk verschil en dat is mooi verwoord door de Joodse auteur Henry Makow.

De Illuminati vormen een geheim genootschap binnen de vrijmetselarij. Net zoals bij het Judaïsme, worden de lagere rangen gemanipuleerd met gemeenplaatsen. Hen wordt nooit het werkelijke doel verteld; het communisme, een Rothschild monopolie over alles dat van enige waarde is. Hoewel de maatschappij zelf steeds meer in een satanische sekte verandert, wordt de grote massa uiteraard volkomen onwetend gehouden.

De Illuminati zijn volgens hem weer gebaseerd op wat hij noemt het kabbalistisch Judaïsme, satanisch van aard en derhalve telt hetzelfde voor de vrijmetselarij. Als we hier dan ook spreken over de vrijmetselarij, dan is dat inclusief de allerhoogste top, de Illuminati.

Je kunt dan ook stellen dat de vrijmetselarij de wereld regeert. Een andere uitdrukking die vaak wordt gebruikt is de deep state, hetgeen niets anders is dan de vrijmetselarij.

Iemand die een studie heeft gemaakt van de vrijmetselarij en daar een uitgebreid artikel over heeft geschreven is Steve Rotter. Wat hierna volgt is zijn zienswijze over de vrijmetselarij.

De vrijmetselarij is een geheim genootschap en dat betekent dat gewone stervelingen geen flauw benul hebben van wat daar allemaal wordt bekokstoofd.

Het doel van de vrijmetselarij is altijd al geweest, het omver werpen van het christendom. Door de eeuwen heen zijn ze er steeds beter in geslaagd om hun handelsmerk, het satanisme, steeds verder te laten doordringen in alle lagen van de maatschappij. Je ziet dan ook de symboliek van de Illuminati/vrijmetselarij overal terug: in de filmwereld, in de muziekwereld, in het nieuws, entertainment en op nog veel meer plaatsen.

Als je iets wilt bereiken in deze wereld en je denkt dat dit afhankelijk is van talent en/of een goed netwerk van contacten, dan zit je er helemaal naast. Zij die behoren tot de “rich and famous” horen daarbij omdat ze dat wordt toegestaan. De meesten in deze categorie zijn dan ook niets anders dan puppets van de hoogste graden binnen de vrijmetselarij.

Het principe binnen de vrijmetselarij is hetzelfde als je ziel verkopen aan de duivel. Als je gehoorzaamt, niet praat over hun geheimen en deelneemt aan satanische rituelen, dan heb je een grote toekomst voor je.

Alle mensen die iets te betekenen hebben in deze wereld zijn lid van een vrijmetselaarsloge. De meeste Amerikaanse presidenten zijn lid, de meeste politieke leiders van landen zijn lid, zoals ook onze premier Mark Rutte. Maar, ook bekende artiesten zoals Johnny Depp, Madonna, Jon Bon Jovi, Rod Stewart en Drake om maar enkelen te noemen.

De manier waarop het werkt is dat je feitelijk toebehoort aan hen, je bent eigendom van de hogere rangen van de vrijmetselarij. Jouw leven is niet meer van jou. Jij doet wat zij je opdragen, want anders…

Omdat we praten over satanisme is alles omgedraaid en zie je op gelikte websites van de vrijmetselarij allerlei mooie verhalen over God en broederliefde en over het goede doen voor je medemens.

De vrijmetselarij is eigenlijk tweeledig. Het is een organisatie voor wat betreft de lagere rangen die vaak ook denken dat ze goed doen en het is een satanische sekte voor wat betreft de hogere rangen.

Vrijmetselarij is dan ook vermomd satanisme. Er zijn 33 graden binnen de vrijmetselarij (sommigen stellen zelfs meer) en iedereen die een graad heeft lager dan 33 weet nooit precies wat er gaande is. De leden van de Illuminati zijn uiteraard allemaal 33+.

Jezus was naar verluid 33 jaar oud toen men hem aan het kruis nagelde en daarom zijn de vrijmetselaars zo gek op dat getal 33. Het is het bespottelijk maken van Jezus. Vrijmetselaars haten God, Jezus en christenen.

Bij de vrijmetselarij wordt de waarheid leugen en de leugen waarheid. Daar wordt het donker licht en het licht wordt duisternis. Als je kiest voor de vrijmetselarij, dan kies je voor het satanisme en het aanbidden van stervelingen. Er word je geleerd om God, Jezus en de christenen te haten omdat satan uit de hemel werd geknikkerd.

vrijmetselarij, satanisch

De vrijmetselarij is het ultieme piramidespel. De gewone vrijmetselaar zal je dan ook vertellen dat hij absoluut geen aanhanger van satan is en dat kan dan ook best waar zijn, want de vrijmetselaars beneden de 33e graad weten niet wat er werkelijk speelt.

Een kenmerk van de vrijmetselaar is uiteraard dat ze ook tot geheimhouding zijn gezworen en daarom nooit iets mogen vertellen aan een buitenstaander. Het is natuurlijk een uiterst geraffineerd systeem en dat laten ze ons dan ook aan alle kanten weten.

Zoals op het Amerikaanse dollarbiljet. Als je daar een pentragram in tekent dan vormen de letters van de punten het woord "mason" van freemason, oftewel vrijmetselaar.

vrijmetselarij, satanisch

Christenen geloven dat Jezus stierf voor hun zonden en vervolgens naar de hemel ging. Vrijmetselaars geloven dat satan de ultieme zelfopoffering maakte door toe te staan dat hij uit de hemel werd gegooid om zo voor zijn mensen te kunnen zorgen.

Bij de vrijmetselarij wordt alles omgedraaid. Zij geloven dat wat goed is het kwaad is en dat het kwaad goed is. Daarom houden zij zich ook bezig met menselijke offers en martelingen.

Hoe gehoorzamer een vrijmetselaar is en hoe meer hij deelneemt aan rituelen met betrekking tot menselijke offers en seksuele perversies, zoals kinderverkrachting, des te sneller zal de kandidaat hoog stijgen in rang.

Je komt de leden tegen bij artiesten, journalisten, ondernemers, politici, rechters, advocaten, artsen en geleerden. Allen hebben ze ervoor gekozen om geheimhouding te zweren in ruil voor materiële voordelen.

vrijmetselarij, satanisch

John F. Kennedy probeerde de mensheid te waarschuwen voor deze rot in onze maatschappij. Hij deed dat in een tijd waarin er nog geen internet was en had niet de mogelijkheden om van gedachten te kunnen wisselen met mensen zoals nu het geval is. Zijn strijd was dan ook grotendeels een eenzame die hij uiteindelijk met zijn leven heeft moeten bekopen. Als het verhaal zoals ons dat wordt verteld klopt in ieder geval.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl