mensen hebben humor nodigHet onderwerpen van een volk tot slavernij in een socialistisch/communistisch systeem waar iedereen in principe gelijk is, is een serieuze zaak. 

Niet zo vreemd dan dat een rapport van de Europese Commissie humor classificeert als een gevaarlijk wapen dat hoofdzakelijk door extreemrechts wordt gebruikt.
Om tot een New World Order samenleving te komen zoals de Illuminati die voor ogen hebben, moet het volk iedere vorm van identiteit verliezen en moet een raciaal bewust gemengde bevolking samensmelten tot een grote grijze massa waar alles en iedereen gelijk is en de staat fungeert als God.

Om dat te bewerkstelligen worden het wapen van de politieke correctheid gebruikt, waarover wij zes jaar geleden het volgende schreven.

De taal die wij ooit spraken en mee opgegroeid zijn, wordt overgenomen door de Newspeak zoals die al in het boek 1984 door George Orwell werd voorspeld.

Newspeak is een fictieve taal in George Orwells roman 1984. Het is een taal die wordt gecreëerd en gecontroleerd door de totalitaire staat als een instrument om de vrijheid van gedachte en concepten die een bedreiging voor het regime vormen, zoals vrijheid, zelfexpressie, individualiteit, en vrede, te beperken. Elke vorm van denken die zou kunnen afwijken van de concepten van de partij wordt beschouwd als "thoughtcrime" ("gedachtemisdaad").

Het enige verschil met de werkelijkheid zoals wij die nu meemaken, is dat we niet het woord Newspeak gebruiken, maar de term “politiek correct”.

Door de politieke correctheid zullen er steeds meer woorden en/of uitdrukkingen verdwijnen omdat er altijd wel iemand is die ergens door beledigd is. Men wordt heel voorzichtig, durft bijna niets meer te zeggen want voordat je het weet, heb je iets gezegd dat politiek niet correct is.

Dat was toen en sinds die tijd is het alleen maar vele malen erger geworden en nu moet ook humor eraan geloven. Want in de komende tirannieke New World Order is hiervoor geen plaats.

Wanneer je zo even dat rapport van de RAN, een Europese denktank, in opdracht van de Europese Commissie doorkijkt, dan schrik je toch wel behoorlijk.

Het is puur gericht tegen humor die wordt gebruikt door wat zij extreem rechts noemen en dat vinden zij een gevaarlijk wapen omdat er in plaatjes bijvoorbeeld vanalles kan worden afgebeeld wat niet op dezelfde manier kan worden uitgedrukt in woorden.

Humor van rechtse mensen is in hun ogen dan ook vaak haathumor, ironisch, gewelddadig, racistisch en uiteraard, je kon erop wachten, antisemitisch.

Zo staat in het rapport van de EU onder andere het volgende:

Humor is een centraal wapen geworden van extremistische bewegingen om zo een open maatschappij te ontwrichten en de drempel tot geweld te verlagen. Recente aanslagen worden in verband gebracht met de manier waarop extreemrechtse groeperingen humor gebruiken om te communiceren om zo racistische boodschappen te verspreiden. 

Fysieke activiteiten van extreem rechts worden vermengd met online activiteiten en deze trend heeft zich inmiddels wereldwijd verspreid,

Het rapport vindt verder dat dit resulteert in een nihilistische vorm van humor die vooral is gericht tegen etnische en seksuele minderheden. Bovendien werkt deze humor inspirerend om gewelddadige fantasieën op te roepen.

Tot zover het rapport van de EU.

Alles wat maar enigszins leuk is in het leven moet verdwijnen. Alles wat mensen eeuwenlang de normaalste zaak van de wereld vonden, door de wetenschap beoordeeld als gezond voor de mens, is nu een haatmisdaad.

Laat ze ons in hemelsnaam niet ook nog humor afnemen, want er is al zo weinig om te lachen vandaag de dag.

Hoe belangrijk humor is en ook om de spot te drijven met tirannen zie je in de volgende video van James Corbett.